Location: PHPKode > projects > Progetto e3g > e3g_0.19.2/libraries/phpmailer/language/phpmailer.lang-se.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file. 
 * Swedish Version
 * Author: Johan Linnér <hide@address.com>
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Du måste ange minst en ' .
                   'mottagares e-postadress.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer stöds inte.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Kunde inte köra: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Kunde inte initiera e-postfunktion.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP fel: Kunde inte autentisera.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Följande avsändaradress är felaktig: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP fel: Följande ' .
                    'mottagare är felaktig: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP fel: Data accepterades inte.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Ingen åtkomst till fil: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Fil fel: Kunde inte öppna fil: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Okänt encode-format: ';
?>
Return current item: Progetto e3g