Location: PHPKode > projects > PowerMovieList > powermovielist-0_14_beta/lang/dutch.inc.php
<?php
/** powermovielist language file
 * $Id: dutch.inc.php,v 1.16 2005/11/29 12:40:03 niko Exp $
*/
$LngName = "Nederlands";
$LngInfo = "translated by Hyperion, Juggalo and mloeffen";
$LngMail = "hide@address.com, hide@address.com, hide@address.com";
$LngCharSet = "iso-8859-1";
global $ActiveList,$CFG;
//******************* index.php
$strCantConnect = 'Kan geen verbinding maken';
$strStatistics = 'Statistieken';
$strShowOnly = 'Toon alleen: ';
$strSqlPerPage = 'per pagina: ';
$strSqlNothingFound = ' niks gevonden...';
$strSqlFound = 'resultaten gevonden';
$strSqlFrom = 'van';
//Spalten├╝berschriften
$strErrNothingSelected = 'niks geselecteerd...';
$strDelSucc = 'succesvol verwijderd...';
$strBackToList = 'terug naar de lijst';
$strCongrat1 = 'Gefeliciteerd, u heeft nu';
$strCongrat2 = 'films in uw lijst!';
$strInfo = 'Info';
$strSearchFor = 'Zoek naar';
$strEdit = 'bewerk';
//**************** print.php
$strAddNewMovie = 'voeg een nieuwe film toe';
$strExportList = 'exporteer lijst';
$strImportList = 'importeer lijst';
$strChangeGlobal = 'verander globale opties';
$strAddUser = 'voeg een gebruiker toe';
$strEditUsers = 'bewerk gebruikers';
//******************* functions.php
$strLoginUser = 'Gebruikersnaam';
$strLoginPass = 'Wachtwoord';
$strErrGoBack = 'ga terug';
$strErrError = 'ERROR';
$strDeleteList = 'verwijder lijst';
$strEnterYourPassword = 'vul uw wachtwoord in';
$strDeleteAccount = 'verwijder account';
//****************** edit.php
$strEditDontChange = ' verander het wachtwoord niet';
$strEditChange = ' verander wachtwoord:';
$strEditPass = 'wachtwoord';
$strEdirRepPass = 'herhaal wachtwoord';
$strEditDelSure = 'wilt u echt het account verwijderen?';
$strEditDelete = 'verwijder';
$strYes = 'ja';
$strNo = 'nee';
$strContinue = 'ga verder';
$strEditSaved = 'resultaat bewaard...';
$strEditInvalidEmail = 'ongeldig E-Mail adres!';
$strEditUniqueError = '"Er bestaat al een gebruiker met die tekst"';
$strEditPassMatch = 'wachtwoord komt niet overeen!';
$strEditNoPass = 'geen wachtwoord ingevoerd!';
$strEditShortPass = 'het wachtwoord moet minimaal 5 karakters zijn';
//*************** edituser.php
$strEditUserAdd = 'voeg een gebruiker toe';
$strEditUserEdit = 'bewerk configuratie';
$strEditUserDel = 'verwijder gebruiker';
$strEditUserDirectoryCreated = 'directory gemaakt...<br>';
$strEditUserIndexCreated = 'index.php in een nieuwe directory gemaakt...<br>';
$strEditUserAccessUrl = 'u kunt deze nieuwe gebruiker bereiken via deze URL: <br>';
//felder:
$strEditUserFldName = 'gebruikersnaam';
$strEditUserFldRights = 'gebruikers-rechten';
$strEditUserFldRightsProp = 'normale gebruiker;administrator';
$strEditUserFldPass = 'wachtwoord';
$strEditUserFldLang = 'taal';
$strEditUserFldMail = 'E-Mail';
$strEditUserFldTitle = 'titel van de lijst';
$strEditUserFldTitleDefault = 'Nieuwe Filmlijst';
$strEditUserFldUrl = 'URL van de lijst';
$strEditUserFldUrlComm = '(met http:// - getoond bovenaan de lijst)';
$strEditUserFldUrlDefault = 'http://uw.lijst.nl';
$strEditUserFldUrlShown = 'getoonde URL';
$strEditUserFldUrlShownComm = '(getoonde tekst voor de URL)';
$strEditUserFldUrlShownDefault = 'uw.lijst.nl';
$strEditUserFldMessage = 'bericht bovenaan de lijst';
$strEditUserFldMessageDefault = "Dit is een mooie lijst van goeie films. U kunt ze niet downloaden of kopen!";
$strEditUserFldPic = 'plaatje bovenaan de lijst';
$strEditUserFldPicComm = 'Upload</a> (Standard is een leuk DivX-Logo)';
$strEditUserFldCss = 'design-css';
//******************** uploadimage.php
$strUploadImageTitle = 'Upload Plaatje';
$strUploadText = 'U kunt uw eigen plaatje uploaden dat getoond wordt bovenaan de lijst';
$strUploadImageExists = 'Er bestaat al een bestand met die naam - geef het a.u.b. een andere naam';
$strUploadNoImage = '"geen bestand geselecteerd!';
$strUploadImageSaved = 'plaatje bewaard...<br>';
$strUploadConfigSaved = 'configuratie bijgewerkt...<br><br><br>';
//********************* cover.php
$strCoverSimple = 'u kun een simpel hoesje maken als u niet teveel inkt wil uitgeven aan uw cd-hoesjes...';
$strCoverSelectColor = 'Selecteer Kleur';
$strCoverColorBlack = 'Zwart';
$strCoverColorBlue = 'Blauw';
$strCoverColorRed = 'Rood';
$strCoverColorGreen = 'Groen';
//New For Version 0.6.5:
//edituser.php
$strEditUserFldUsePass = 'gebruik wachtwoord';
$strEditUserFldUsePassComm = '(u moet een wachtwoord invoeren om de lijst te bekijken)';
$strEditUserFldShowPass = 'wachtwoord om te bekijken';
$strEditUserFldShowPassComm = '(niet verplicht)';
$strEditUserFldShowText = 'getoonde tekst bij resultaat';
$strEditUserFldShowTextComm = '(alleen als \'gebruik wachtwoord\' actief is!, HTML-Code)';
$strEditUserFldShowTextDefault = 'U moet een wachtwoord invullen om de lijst te bekijken!';
$strEditUserFldShowCounter = "Toon teller";
$strEditUserFldShowCounterComm = "(toon toegang-teller op de lijst)";
$strEditInvalidText = 'deze tekst is gereserveerd voor ander gebruik...';
$strPassLogIn = ' - Inloggen';
$strCounterTitle = 'Teller';
$strCounterGesamt = 'totaal';
$strCounterRekord = 'record';
$strCounterOnlineNow = 'nu online';
$strCheckNewVersion = 'Kijken of een nieuwe(re) versie beschikbaar is';
$strPrintList = 'print lijst';
$strEditUserFldShowChars = 'laat tekens (A-Z) zien in de lijst';
$strEditUserFldShowCharsComm = '(om naar de films met een specifieke eerste letter te springen)';
$strEditUserFldShowPrint = 'laat link zien om de lijst af te drukken';
$strHeadUserRating = 'Gebruikers waardering';
//Version 0.7.0
$strFormatAll = 'Alles';
$strCloseTextStd = 'Deze lijst is tijdelijk buiten gebruik wegens onderhoud. Probeer het later opnieuw.';
$strCloseTextAbout = '<p>je kan je database tijdelijk sluiten, waarom je dat ook zou willen doen.</p> <br><br>weergegeven tekst wanneer iemand de lijst probeert te bereiken:';
$strCfgMenuMain = 'hoofd instellingen';
$strCfgMenuDesign = 'ontwerp instellingen';
$strCfgMenuAnnouncement = 'aankondigingen';
$strCfgMenuLinkList = 'bewerk de lijst met links';
$strCfgMenuFlushList = 'leegmaken lijst';
$strDloadCommentSaved = 'commentaar bewaard...';
$strDloadAddCommentFor = 'Voeg commentaar toe voor ';
$strDloadYourComment = 'je commentaar';
$strDloadNoHtmlAllowed = '(geen HTML toegestaan)';
$strDloadVotedAllready = 'Je hebt al voor deze film gestemd';
$strDloadVoteSaved = 'stem bewaard';
$strDloadClickToDownload = 'klik op een link hieronder om het bestand te downloaden';
$strDloadShortPlot = 'Korte samenvatting van de film';
$strDloadBy = 'door';
$strDloadVoteSelect = 'kies a.u.b.';
$strEditUserFldShowStatistics = 'laat statistieken link zien';
$strEditUserDloadAllowComments = 'laat commentaar toe';
$strEditUserDloadShowGraph = 'laat link naar downloadgrafiek zien';
$strStatTitle = 'enkele download-statistieken';
$strStatAccount = 'account';
$strStatAccountAll = 'allemaal';
$strStatType1 = 'downloads van de laatste 10 dagen';
$strStatType2 = 'downloads van de laatste 30 dagen';
$strStatType3 = 'top-10 van de laatste 10 dagen';
$strStatType4 = 'top-10 van de laatste 30 dagen';
$strStatType5 = 'uur-statistieken van de laatste 10 dagen';
$strStatType6 = 'uur-statistieken van de laatste 30 dagen';
$strConfigTitle = 'Configuratie';
$strLinkAdd = 'link toevoegen';
$strLinkEdit = 'link bewerken';
$strLinkText = 'Tekst';
$strLinkType = 'Type';
$strLinkTypList = 'wissel van lijst';
$strLinkTypUrl = 'ga naar url';
$strLinkSaved = 'Toevoeging bewaard...';
$strLinkEditList = 'bewerk lijst met links';
$strLinkNr = 'Nr';
$strLinkUrlUser = 'Url/Gebruiker';
$strLinkHdEdit = 'Bewerk';
$strCoverGenerate = 'hoesje maken';
$strDloadAddAllReally = 'Wil je echt alle links toevoegen???';
$strDloadAddComment = 'voeg commentaar toe';
$strDloadGraph = 'Download-Grafiek';
$strDloadAddAll = 'open alle links';
$strEditUserMarkComm = '(dagen oud, 0 om uit te schakelen)';
$strEditUserMark = 'markeer nieuwe toevoegingen';
$strRegister = 'registreer';
$strAvLists = 'Beschikbare lijsten';
$strEditDelMovies = 'bewerk/verwijder films';
$strCloseList = 'sluit lijst';
$strOpenList = 'open lijst';
//text within editfields.php:
$strMonthNames = array("Januari","Februari","Maart","April","Mei","Juni","Juli","Augustus","September","Oktober","November","December");
$strWrongPasswordEntered = 'Fout wachtwoord ingevoerd!';
$strEditDeleteReally = 'Weet je zeker dat je deze entry wilt verwijderen?';
$strEditAdd = 'voeg %title% toe';
$strEditEdit = 'bewerk %title%';
$strEditOptional = '(optioneel)';
$strEditUserIcqNumber = 'icq-nummer';
$strEditUserAimName = 'aim-naam';
$strEditUserHomepage = 'Homepage';
$strEditUserLocation = 'locatie';
$strEditUserOccupation = 'beroep';
$strEditUserGenderProp = 'onbekend;vrouwelijk;mannelijk';
$strEditUserGender = 'geslacht';
$strEditUserBirthDate = 'geboortedatum';
$strEditUserCantAddSingle = 'je kan geen lijsten toevoegen in single user modus!';
$strEditSaveSettings = 'Bewaar Instellingen';
$strEditUserCantDeleteUserSingle = 'je kan geen gebruikers verwijderen in single user modus!';
$strNewUserNotLoggedIn = 'nieuwe gebruiker <b>niet</b> ingelogd!<br>';
$strUserAddedSucessfully = 'gebruiker succesvol toegevoegd...<br>';
$strEditUserClickHereContinueCreateList = 'klik <a href=\'editlist.php?action=add\'>hier</a> om verder te gaan en je lijst te maken';
$strEditUSerClickHereGoBackList = "klik <a href='index.php$GlobalArg'>hier</a> om terug te gaan naar de lijst";
$strEditUserEntriesDeleted = 'objecten in de tabel movie gedelete...';
$strEditUserUserrightsDeleted = 'gebruikersrechten verwijderd...';
$strEntriesInLinklistDeleted = 'objecten in linklijst verwijderd...';
$strEditListTitle = 'lijst';
$strEditListTitlePl = 'lijsten';
$strMainConfiguration = 'hoofd configuratie';
$strListName = 'lijstnaam';
$strEditUserFldCreateFolder = 'maak map aan';
$strEditUserFldCreateFolderComm = '(om direct toegang tot de lijst te krijgen via ' . $CFG['HttpPath'] . 'yourname)';
$strEditListPassTitleInfo = 'Als deze optie is ingeschakeld, moet elke gebruiker het wachtwoord invoeren, zelfs als hij/zij kijk rechten in de lijst heeft! (dit geldt niet voor lijst administrators)';
$strPasswordConfig = 'wachtwoord instellingen';
$strDesignConfig = 'design instellingen';
$strEditUserDloadAllowCommentsComm = '(zichtbaar in popup)';
$strEditUserDloadShowGraphComm = '(link zichtbaar in popup)';
$strCantAddMoreInSingle = 'je kan geen extra lijsten toevoegen in single user modus!';
$strAddList = 'voeg lijst toe';
$strCreateList = 'maak lijst';
$strListsExistsAllreadyPleaseNewUser = 'er bestaat al een lijst voor deze gebruiker, registreer een nieuwe gebruiker om een nieuwe lijst aan te maken!';
$strSaveSettings = 'bewaar instellingen';
$strEditList = 'bewerk lijst';
$strCantDeleteListInSingle = 'je kan geen lijsten verwijderen in single user modus!';
$strCantDeleteListSimpleDeleteUser = 'je kan geen lijsten verwijderen in de simpele modus!<br>je moet de gebruiker verwijderen, de lijst zal dan automatisch ook verwijderd worden...';
$strEditLists = 'bewerk lijsten';
$strClickHereToGoToYourNewList = 'klik <a href=\'%url%\'>hier</a> om naar je nieuwe lijst te gaan...';
$strEditListFldShowSearch = 'laat zoekveld zien';
$strEditListFldShowSearchComm = 'laat een veld in de lijst zien, waarmee je naar objecten in de lijst kan zoeken';
$strEditListFldShowFilter = 'laat filter zien';
$strEditListFldShowFilterComm = '(laat filters voor Formaat, Taal, Genre en Geluid zien in de lijst)';
$strEditListFldShowPerPage = 'laat per-pagina veld zien';
$strEditListFldShowPerPageComm = '(laat een tekstveld zien waar je op kan invoeren hoeveel objecten je per pagina wilt zien)';
$strEditUserFirstAccountSuperAdmin = 'Dit eerst gemaakte account zal een Super-Administrator account worden met rechten om alles te doen!';
$strEditUserFieldsDeleted = 'velden verwijderd...';
$strDefaultDateFormat = '%d-%m-%Y';
$strEditInvalidEntry = 'ongeldig %field% ingevuld.';
$strEditNoEntry = 'geen %field% ingevuld.';
$strCovers = 'Hoesjes';
$strCreateCover = 'maak simpel hoesje';
$strUserRating = 'gebruikerswaardering';
$strWorst = 'slechtste';
$strBest = 'beste';
$strUserComments = 'gebruikerscommentaar';
$strNoCommentsFound = 'geen commentaar gevonden';
$strTrailer = 'Trailer';
$strInfoLinks = 'info-links';
$strDownload = 'Download';
$strPlot = 'Plot';
$strComments = 'Commentaar';
$strEditListDloadTemplate = "popup sjabloon";
$strEditListDloadTemplateComm = 'maak je eigen sjabloon in de map /template (open dload.tpl voor instructies)';
//if a .pmlset gets imported (too after loading presetting when creating new lists) the text used
//will be translated according to these items - if a item is not found the original value will be used
//ATTENTION: $strPresettingsText['donttranlate'] = "tranlate this";
$strPresettingsText = array();
$strPresettingsText['Language'] = "Taal";
$strPresettingsText['Lng'] = "Taal";
$strPresettingsText['Format'] = "Formaat";
$strPresettingsText['Nr'] = "Nr";
$strPresettingsText['Title'] = "Titel";
$strPresettingsText['Originaltitle'] = "Originele Titel";
$strPresettingsText['CDs'] = "CDs";
$strPresettingsText['Genre'] = "Genre";
$strPresettingsText['Year'] = "Jaar";
$strPresettingsText['Quality'] = "Kwaliteit";
$strPresettingsText['Sound'] = "Geluid";
$strPresettingsText['Starring'] = "Met o.a.";
$strPresettingsText['Director'] = "Regisseur";
$strPresettingsText['Rating'] = "Waardering";
$strPresettingsText['Release'] = "Release";
$strPresettingsText['Plot'] = "Plot";
$strPresettingsText['Poster'] = "Poster";
$strPresettingsText['User-Rating'] = "Gebruikerswaardering";
$strPresettingsText['UsrRat'] = "GebrWrd";
$strPresettingsText['Comment'] = "Commentaar";
$strPresettingsText['Action'] = "Actie";
$strPresettingsText['Adventure'] = "Avontuur";
$strPresettingsText['Animation'] = "Animatie";
$strPresettingsText['Comedy'] = "Comedy";
$strPresettingsText['Crime'] = "Misdaad";
$strPresettingsText['Documentary'] = "Documentaire";
$strPresettingsText['Drama'] = "Drama";
$strPresettingsText['Family'] = "Familie";
$strPresettingsText['Fantasy'] = "Fantasie";
$strPresettingsText['Film-Noir'] = "Film-Noir";
$strPresettingsText['Horror'] = "Horror";
$strPresettingsText['Musical'] = "Musical";
$strPresettingsText['Mystery'] = "Mysterie";
$strPresettingsText['Romance'] = "Romantiek";
$strPresettingsText['Sci-Fi'] = "Sci-Fi";
$strPresettingsText['Short'] = "Kort";
$strPresettingsText['Thriller'] = "Thriller";
$strPresettingsText['War'] = "Oorlog";
$strPresettingsText['Western'] = "Western";
$strPresettingsText['Unknown'] = "Onbekend";
$strPresettingsText['German'] = "Duits";
$strPresettingsText['English'] = "Engels";
$strPresettingsText['French'] = "Frans";
$strPresettingsText['Dutch'] = "Nederlands";
$strPresettingsText['Japanese'] = "Japans";
$strPresettingsText['Danish'] = "Deens";
$strPresettingsText['Russian'] = "Russisch";
$strPresettingsText['Chinese'] = "Chinees";
$strPresettingsText['Italian'] = "Italiaans";
$strPresettingsText['Spanish'] = "Spaans";
$strPresettingsText['Swedish'] = "Zweeds";
$strPresettingsText['Multilanguage'] = "Meertalig";
$strPresettingsText['DivX (MPEG4)'] = "DivX (MPEG4)";
$strPresettingsText['VCD (MPEG1)'] = "VCD (MPEG1)";
$strPresettingsText['SVCD'] = "SVCD";
$strPresettingsText['DVD'] = "DVD";
$strPresettingsText['ASF (LQ)'] = "ASF (LQ)";
$strPresettingsText['div (others)'] = "div (andere)";
$strPresettingsText['RAM (LQ)'] = "RAM (LQ)";
$strPresettingsText['DVD-Rip'] = "DVD-Rip";
$strPresettingsText['Laserdisc-Rip'] = "Laserdisc-Rip";
$strPresettingsText['TV-Rip'] = "TV-Rip";
$strPresettingsText['VHS-Rip'] = "VHS-Rip";
$strPresettingsText['CamRip HQ'] = "CamRip HQ";
$strPresettingsText['CamRip LQ'] = "CamRip LQ";
$strPresettingsText['Original'] = "Origineel";
$strPresettingsText['dvd'] = "DVD";
$strPresettingsText['laserdisc'] = "Laserdisc";
$strPresettingsText['tv'] = "TV";
$strPresettingsText['vhs'] = "VHS";
$strPresettingsText['camhq'] = "Cam HQ";
$strPresettingsText['camlq'] = "Cam LQ";
$strPresettingsText['other'] = "Anders";
$strPresettingsText['div'] = "Div";
$strCommentDeleted = 'commentaar verwijderd';
$strOldVoteDeleted = 'oude stem verwijderd';
$strYourRating = 'jouw waardering';
$strDateFormat = '%d/%m/%y ';
$strDateFormatMySql = '%d/%m/%y';
$strNoVotes = 'geen stemmen';
$strUsrMenuRegister = 'registreer';
$strUsrMenuNewList = 'nieuwe lijst';
$strUsrMenuLogout = 'uitloggen';
$strUsrMenuConfig = 'configuratie';
$strUsrMenuPrintList = 'print lijst';
$strUsrMenuAddEntry = 'nieuw object toevoegen';
$strUsrMenuDloadStat = 'download statistieken';
$strUsrMenuMembers = 'leden';
$strDeleteEntrySure = 'Weet je zeker dat je dit object wilt verwijderen?';
$strMenu = 'Menu';
$strLoggedIn = 'ingelogd';
$strRights = 'rechten';
$strCounterOnlineUsers = 'nu online';
$strGuests = 'Gasten';
$strEntriesInList = 'objecten in lijst';
$strAddedToday = 'vandaag toegevoegd';
$strAddedYesterday = 'gisteren toegevoegd';
$strSizeOfAllLinks = 'grootte van alle links';
$strDownloaded = 'gedownload';
$strActiveList = 'Actieve Lijst';
$strFilterButtonValue = 'OK';
$strAll = 'alle';
$strLogin = 'login';
$strNoTitleForSideFound = 'geen titel voor de zijkant gevonden!';
$strPicture = 'plaatje';
$strNoEntryFound = 'geen objecten gevonden';
$strErrorOpening = 'error bij het openen';
$strCoverFormat = 'formaat';
$strNotFound = 'niet gevonden';
$strShowPictureOnTheRightTop = 'laat plaatje in rechter bovenhoek zien';
$strShowFormatLogoOnTheLeftBottom = 'laat formaat-logo links onder zien';
$strCoverLanguage = 'taal';
$strShowLanguageOnTheSide = 'laat taal aan de zijkant zien';
$strNoPropertyFound = 'geen eigenschap gevonden';
$strShowFormatOnTheSide = 'laat formaat op de zijkant zien';
$strCapitalLettersForTitleOnTheSide = 'hoofdletters voor de titel op de zijkant';
$strShowUrlOfTheList = 'laat url van de lijst zien';
$strDisplayedFields = 'weergegeven velden';
$strEmpty = 'leeg';
$strCoverCreation = 'maken van het hoesje';
$strSortBy = 'sorteer op';
$strDateAdded = 'toegevoegd op';
$strFilters = 'filters';
$strGeneratePrintout = 'maak afdrukvoorbeeld';
$strNotAValidFile = 'ongeldig bestand';
$strActiveUser = 'Actieve Gebruiker';
$strUserConfig = 'Gebruikers instellingen';
$strUserData = 'Gebruiker-gegevens';
$strListModeration = 'Lijst beheer';
$strListAdministration = 'Lijst Administratie';
$strConfigUserRights = 'gebruikersrechten';
$strListConfiguration = 'Lijst Configuratie';
$strPropertiesFields = 'eigenschappen/velden';
$strPassword = 'wachtwoord';
$strInfoDownloadPopUp = 'info/download-popup';
$strExportSettings = 'export instellingen';
$strImportSettings = 'import instellingen';
$strSuperAdminMenu = 'Super-Admin menu';
$strConfigurationTitle = 'CONFIGURATIE';
$strSomeStatisticsForThisList = 'enkele statistieken voor deze lijst';
$strEntries = 'objecten';
$strAddedThisWeek = 'deze week toegevoegd';
$strAddedLastWeek = 'vorige week toegevoegd';
$strAddedThisMonth = 'deze maand toegevoegd';
$strAddedLastMonth = 'vorige maand toegevoegd';
$strLinksInList = 'links in de lijst';
$strSizeOfLinks = 'grootte van de links';
$strUserCommentsAdded = 'gebruikers commentaren toegevoegd';
$strUserVotesRegistered = 'gebruikersstemmen geregistreerd';
$strVoteAverage = 'stem-gemiddelde';
$strUsersWithListAdminRights = 'gebruikers met lijst beheer rechten';
$strListAdmins = 'lijst beheerders';
$strUsersWithModeratorRights = 'gebruikers met moderator rechten';
$strModeratorRights = 'moderator rechten';
$strUsersWithAddRights = 'gebruikers met toevoeg rechten';
$strAddRights = 'toevoeg rechten';
$strUsersWithViewRights = 'gebruikers met kijk rechten';
$strDownloadClicks = 'aantal download kliks';
$strInfoClicks = 'aantal info kliks';
$strGuestRights = 'gast rechten';
$strNewUserRights = 'rechten voor nieuwe gebruikers';
$strSomeStatisticsForAllLists = 'enkele statistieken voor alle lijsten';
$strValidAdressRequiredToActivateTheAccount = 'geldig adres nodig om het account te activeren';
$strShowEmailAdress = 'laat emailadres zien';
$strCommentsPosted = 'Commentaar geplaatst';
$strUserRatings = 'Gebruikerswaarderingen';
$strEntriesAdded = 'objecten toegevoegd';
$strDownloads = 'downloads';
$strMemberList = 'ledenlijst';
$strClickedToday = 'vandaag geklikt';
$strClickedYesterday = 'gisteren geklikt';
$strClicksDayLast31Days = 'kliks per dag voor de afgelopen 31 dagen';
$strDownloadedToday = 'vandaag gedownload';
$strDownloadedYesterday = 'gisteren gedownload';
$strDownloadedDayLast31Days = 'gedownload per dag voor de afgelopen 31 dagen';
$strMostClicksToday = 'meeste kliks vandaag';
$strMostClicksYesterday = 'meeste kliks van gisteren';
$strMostClicksLast31Days = 'meeste kliks van de afgelopen 31 dagen';
$strAddEntry = 'voeg object toe';
$strEditEntry = 'bewerk object';
$strFetched = 'opgehaald';
$strSaveEntry = 'bewaar object';
$strFetchDataAgain = 'haal gegevens opnieuw op';
$strEntrySaved = 'object bewaard';
$strFetchingDataFor = 'haalt data op voor';
$strFetchScript = 'Ophaal-Script';
$strNotDefinedIn = 'niet vastgelegd in';
$strCantDownloadUrl = 'kan url niet downloaden';
$strNotAllFetchedValuesExistInTheDatabase = 'Niet alle opgehaalde waarden bestaan in de database';
$strFetchingDone = 'Ophalen voltooid';
$strGoToTheList = 'ga naar de lijst';
$strAddNewEntry = 'voeg nieuw object toe';
$strDeleteEntry = 'verwijder object';
$strPresettingToImport = 'preinstelling om te importeren';
$strWhatTypeOfListYouWantToHave = 'wat voor een soort lijst wil je maken?';
$strEditListIndexTpl = 'Index-Sjabloon';
$strEditListIndexTplComm = 'maak je eigen sjabloon in de map /templates/index (open index.tpl voor instructies)';
$strEditListListTpl = 'lijst sjabloon';
$strEditListListTplComm = 'maak je eigen sjabloon in de map /templates/list (open list.tpl voor instructies)';
$strStandardSortOrder = 'standaard sorteervolgorde';
$strEditListStdPerPage = 'standaard aantal per pagina';
$strYouCanAccessTheListDirectlyOver = 'je kan de lijst direct benaderen op';
$strBut = 'maar';
$strCantCreateDir = 'kan directory niet maken';
$strPresettingsImported = 'preinstelling geimporteerd';
$strListIsBackAgain = 'lijst is weer terug :D';
$strListClosed = 'Lijst succesvol gesloten...';
$strFieldname = 'Veldnaam';
$strUsedForTemplates = 'gebruikt in sjablonen';
$strPropertyType = 'soort eigenschap';
$strEditPropFetchScriptComm = '(moet deze waarde opgehaald worden of ingevoerd door de gebruiker';
$strFieldTitle = 'veldtitel';
$strEditPropInTitleComm = '(weergegeven bij data-invoer en in de popup als bijschrift)';
$strEditPropInProp = 'extra html-tags voor het invoegveld';
$strEditPropInPropComm = '(zoals size=\'20\')';
$strShowInList = 'laat in de lijst zien';
$strEditPropShowInListComm = '(als dit veld in de lijst weergegeven moet worden)';
$strEditPropHeaderText = 'kop in de lijst';
$strEditPropHeaderTextComm = '(gebruikt als sorteerlink)';
$strUseSorting = 'gebruik sortering';
$strUseSortingStrings = 'niet gebruiken;gebruik, standaard Oplopend;gebruik, standaard Aflopend';
$strEditPropListProp = 'td-eigenschappen voor in de lijst';
$strEditPropListPropComm = '(bijv. align=\'center\' width=\'300\')';
$strUrlForLinkInList = 'url voor link in de lijst';
$strEditPropUrlComm = '(wanneer ingevuld, zal er een link weergegeven worden in de lijst - Gebruik \'Info\' voor de Info-PopUp)';
$strEditPropShowFilterStrings = 'laat geen filter zien;gebruik keuzelijst;filter met zoek-tekst functie;gebruik tekens bovenaan de lijst;gebruik met zoeken EN tekens';
$strShowFilterField = 'laat filter-veld zien';
$strEditPropFilterComm = 'is het mogelijk om op dit veld te filteren? - het filterveld moet dan wel aan staan!';
$strEditPropShowFilterStrings2 = 'laat geen filter zien;gebruik keuzelijst;filter met zoek-tekst functie;gebruik tekens bovenaan de lijst;gebruik met zoeken EN tekens';
$strEditPropPopUpStrings = 'laat niet zien;laat samen met de andere gegevens zien;laat als extra blok zien;laat zien bij download links;laat bij hoesjes zien';
$strShowInPopUp = 'laat dit veld in de popup zien';
$strEditPropPopUpComm = '(of en hoe dit veld in het popup venster moet verschijnen)';
$strShowOnCover = 'laat op het hoesje zien';
$strEditPropCoverStrings = 'laat niet zien;laat als normale tekst zien;laat op de zijkant als titel zien;laat op de zijkant als taal zien;laat op de zijkant als formaat zien;laat als plaatje zien (url or bestand!);laat zien als formaat logo en op de zijkant als tekst';
$strValues = 'waarden';
$strDefaultValue = 'Standaard Waarde';
$strText = 'Tekst';
$strProperty = 'Eigenschap';
$strProperties = 'Eigenschappen';
$strPropertyValue = 'Eigenschap waarde';
$strPropertyValues = 'Eigenschap waarden';
$strCheckedUnchecked = 'aangevinkt;uitgevinkt';
$strTextDisplayed = 'weergegeven tekst';
$strEdirPropDisplayTextComm = '(weergegeven in de filters, popup en op hoesjes)';
$strShortTextDisplayed = 'korte weergegeven tekst';
$strEditPropShortTextComm = '(weergegeven in de lijst zelf)';
$strFetchText = 'Ophaal-text';
$strEditPropFetchTextComm = '(zo heet het veld op de pagina waar het opgehaald wordt)';
$strRegDate = 'geregistreerd';
$strRightsForNewUsers = 'rechten voor nieuwe gebruikers';
$strLostPassword = 'wachtwoord kwijt';
$strUserOrMailNotFound = 'Gebruikersnaam of Emailadres niet gevonden';
$strMailWasSentWithNewRandomPassContinue = 'Een mail met daarin een nieuw willekeurig wachtwoord is naar je opgestuurd.<br><a href=\'index.php\'>Verder</a>';
$strIfYouHaveForgottenYourPasswordRequestMail = 'Als je je wachtwoord vergeten bent, kan je hier een nieuw wachtwoord aanvragen wat dan naar je gemailed wordt.';
$strEMail = 'e-mail';
$strRequest = 'Verzoek';
$strSelectAnotherList = 'selecteer een andere lijst';
$strLogout = 'uitloggen';
$strUserRightsTitle = 'gebruikersrechten';
$strNewEntries = 'nieuwe objecten';
$strMostClickedEntries = 'meest aangeklikte objecten';
$strShowSortLinks = 'laat sorteerlinks zien';
$strEditListShowSortLinksComm = '(laat de nieuwste objecten en meest aangeklikte objecten zien)';
$SaveButtonText = 'Opslaan';
$strReset = 'reset';
$strSearchingInfoFor = 'zoek informatie voor';
$strFoundMore = 'meerdere treffers gevonden, selecteer er &eacute;&eacute;n:';
$strValidCharsUserName = '(geldige karakters: a-z 0-9)';
$strAllMoviesDeleted = 'alle films verwijderd';
$strPropertiesDeleted = 'eigenschappen verwijderd';
$strPopupSettings = 'popup-instellingen';

$strHowToShowTheUrlInTheList = 'hoe de url in de lijst te tonen';
$strSkipFetchingAndEditEntry = 'sla het ophalen over en wijzig het object';
$strExactMatch = 'exacte treffer gevonden';
$strErrNothingFoundEnterNewString = 'Error: niets gevonden. Geef een nieuwe zoekstring op (vertaalde titel?):';
$strErrorNotFound = 'ERROR, niet gevonden!';
$strOK = 'OK';
$strErrorItemDoesntExistInFethScript = 'ERROR, object bestaat niet in ophaal-script!';
$strFetching = 'aan het ophalen';
$strRequiredUserRightsToSeeProp = 'vereiste gebruikersrechten om deze eigenschap te zien en te wijzigen';
$strOnline = 'online';
$strEntriesInAllLists = 'objecten in alle lijsten';
$strUsers = 'gebruikers';
$strLists = 'lijsten';
$strAdded = 'Toegevoegd';
$strGenre = 'Genre';
$strStarring = 'Hoofdrol';
$strComment = 'Commentaar';
$strAddedBy = 'Toegevoegd door';
$strShowLinkTypeStrings = 'open url in zelfde pagina;open url in nieuwe pagina;toon url als plaatje;toon url als 95x130 plaatje (vaste grootte)';
$strAccessDenied = 'Geen toegang';
$strGuestsDoesntHaveRightsNeedLoginWithAtLeast = 'Gast heeft geen rechten dit te doen. Je moet inloggen met een gebruikersnaam met minstens';
$strYouDontHaveTheRightsZouNeedAtLeast = 'Je hebt niet de rechten om dit te doen. Je hebt minstens het volgende rechte nodig:';
$strLoginWithAnotherAccount = 'Login met een andere account';
$strButYouCurrentlyOnlyHave = 'maar je hebt nu slechts';
$strCurrentlyLoggedInAs = 'nu ingelogd als';
$strContactListAdminForMoreRights = 'Neem contact op met de beheerder van deze lijst en vraag dat je meer rechten wordt gegeven';
$strAccessDeniedToThisList = 'Toegang tot deze lijst geweigerd';
$strGuestsDontHaveRightsToAccessThisList = 'Gasten hebben geen toegang tot deze lijst';
$strLoginWithAccountThatHasEnoughRights = 'Login met een account dat genoeg rechten heeft';
$strForANewAccount = 'voor een nieuwe account';
$strThisWillHaveEnoughRights = 'deze account zal genoeg rechten hebben';
$strYouNeedViewRightsToAccessThisList = 'Voor deze lijst heb je lees rechten nodig';
$strPleaseEnterValidUserAndPass = 'Voer een geldige gebruikersnaam en wachtwoord in';
$strWrongPassword = 'Onjuist wachtwoord';
$strWrongPasswordEnteredInfoText = 'Onjuist wachtwoord ingevoerd. Log opnieuw in. Als je je wachtwoord vergeten bent, kun je een nieuwe aanvragen door op de \'wachtwoord vergeten\'-link te klikken';
$strUserNotFound = 'Gebruiker niet gevonden';
$strEnteredUserWasNotFoundInDb = 'De opgegeven gebruikersnaam werd niet gevonden in de database';
$strPleaseLoginAgain = 'Log opnieuw in';
$strOrRegisterANewOneByClickingTheRegisterLink = 'of registreer een nieuwe door op de \'registreren\'-link te klikken';
$strUserNotYetActivated = 'Gebruikersnaam nog niet geactiveerd';
$strUserNotYetActivatedInfoText = 'Deze account is nog niet geactiveerd. Wanneer je een nieuwe account registreert, ontvang je een activerings-email. In deze email klik je op een link om je account te activeren';
$strClickHereToResendThisMail = 'Klik hier om de mail opnieuw te versturen';
$strYouMustBeLoggedInToDoThisAction = 'Je moet ingelogd zijn om dit te kunnen doen';
$strSaveLoginData = 'opslaan login-gegevens';
$strSelectedWhenAddingNewEntries = 'geselecteerd bij het toevoegen van nieuwe objecten';
$strCurrentlyUsedFile = 'op dit moment gebruikt bestand';
$strDelete = 'verwijder';
$strLinkSize = 'Grootte';
$strPropertyTypeStrings = 'Tekst;Auto-Opgehoogd Nummer;Datum;Ja/Nee;Lijst;Multi-Lijst;Tekstveld;Url;bewaarde Url;Bestand-Upload;Gebr-waardering;Download-Link;Download-Link met Bestand-Upload;---;Statische Tekst;Datum toegevoegd;Clicks (Download-Teller);Nr in Lijst';
$strSkipThisPage = 'deze pagina overslaan';
$strLogMeOnAutoEachVisit = 'Automatisch inloggen bij elk bezoek';
$strInvalidExtension = 'ongeldige extensie';
$strTheUploadFileIsTooBig = 'het upload-bestand is te groot';
$strInvalidUpload = 'ongeldige upload';
$strCantCopyUploadedFile = 'kan geuploade bestand niet kopi&euml;ren';
$strInvalidUrl = 'ongeldige url';
$strUserRightsShort[0] = "geen";
$strUserRightsShort[1] = "kijk";
$strUserRightsShort[2] = "leen";
$strUserRightsShort[3] = "toevoeg";
$strUserRightsShort[4] = "moderator";
$strUserRightsShort[5] = "lijst-admin";
$strUserRightsShort[6] = "super-admin";
$strUserRights[0] = "geen rechten";
$strUserRights[1] = "kijk rechten";
$strUserRights[2] = "leen rechten";
$strUserRights[3] = "toevoeg rechten";
$strUserRights[4] = "moderator rechten";
$strUserRights[5] = "lijst-beheer rechten";
$strUserRights[6] = "super-admin rechten";
$strUsersWithLoanRights = 'gebruikers met leen rechten';
$strLoanRights = 'leen rechten';
$strPropRequiredRightsComm = 'wanneer gebruikers niet genoeg rechten hebben zien ze alles, behalve deze eigenschap';
$strShowOnlyToLoggedInUsers = 'alleen aan ingelogde gebruikers tonen';
$strDloadMoreComments = 'meer commentaar';
$strBack = 'terug';
$strfavoriteLists = 'favoriete lijsten';
$strManagefavorites = 'beheer favorieten';
$strAddActiveList = 'toevoegen actieve lijst';
$strYourFavLists = 'je favoriete lijsten:';
$strfavorites = 'favorieten';
$strfavoriteList = 'favoriete Lijst';
$strList = 'lijst';
$strActiveListAllreadyInFav = 'De actieve lijst staat al in je favorieten!';
$strAddedListToFav = 'Lijst toegevoegd aan favorieten';
$strSelListAllreadyFav = 'De geselecteerde lijst staat al in je favorieten';
$strAddedListToYourFav = 'Lijst toegvoegd aan je favorieten';
$strFavDeleted = 'favorieten verwijderd...';
$strGoToList = 'ga naar lijst';
$strNoTextEntered = 'geen tekst opgegeven';
$strCantPostCommentTwice = 'kan commentaar niet tweemaal versturen';
$strSortText = 'Sorteer-Tekst';
$strHtmlDisplayedOnList = 'Getoonde HTML-Code bij de lijst';
$strPropValHtmlComm = '(bv. image-tag voor taal - indien leeg wordt Display-Text gebruikt)';
$strPropValSortingComm = '(gebruikt voor sorteren - indien leeg wordt Display-Text gebruikt)';
$strLoanCartEmpty = 'je winkelmand is leeg...';
$strLoanCartFound = 'object(en) in je winkelmand';
$strClearAll = 'winkelmand leegmaken';
$strSeeCart = 'bekijk je winkelmand';
$strRequestItem = 'Wil je dit aan je winkelmand toevoegen?';
$strdelete_from_reserve_list = 'Verwijder uit winkelmand';
$strreserve_items = 'Reserveer object(en)';
$strreserve_all_items = 'reserveer alle objecten';
$strTitle = 'Titel';
$strOwner = 'Eigenaar';
$strBorrow_Duration = 'Leenduur';
$strItem_Reviewed = 'Object is beoordeeld';
$strCartAdd = 'Voeg selectie aan je winkelmand toe';
$strLoanTitle = 'Uitleen-systeem';
$strLoanCenterView = 'Uitleen-systeem Informatie';
$strOptions = 'Opties';
$strshoppingcart = 'Winkelmand';
$strCartControls = 'Winkelmand mogelijkheden';
$strAproveAll = 'Accordeer alle verzoeken';
$strClearRequests = 'Verwijder alle verzoeken';
$strClearLoans = 'Verwijder alle leningen';
$strDateOfRequest = 'Verzoekdatum';
$strRequestor = 'Aanvrager';
$strDateOfLoan = 'Leendatum';
$strBorrower = 'Uitgeleend aan';
$strMovieRequests = 'Film verzoeken';
$strLoanedMovies = 'Uitgeleende films';
$strLoanControl = 'uitleen-systeem';
$strViewRequests = 'Verzoeken';
$strViewLoans = 'Uitgeleend aan anderen';
$strUpdate = 'Bijwerken';
$strDueBack = 'Inleverdatum';
$strAreas = 'Gebieden';
$strborrowed = 'Geleend van anderen';
$strReserve = 'Reserveer';
$strLoan = 'Leen';
$strCartEmpty = 'Je winkelmand is leeg!';
$strNoRequests = 'Je hebt geen verzoeken!';
$strNoneLoaned = 'Je hebt geen films uitgeleend!';
$strSendLoanMail = 'Versturen van email uitleensysteem...';
$strLoanMailFailed = 'Fout tijdens versturen van email uitleensysteem! Neem contact op met de systeembeheerder!';
$strSent = 'Verstuurd';
$strReturnMovielist = 'Klik hier om terug te gaan naar de filmlijst';
$strReturnClick = 'Klik hier om terug te gaan';
$strReturnLoanRequest = 'Klik hier om terug te gaan naar verzoeken';
$strReturnLoanCart = 'Klik hier om terug te gaan naar je winkelmand';
$strOrderedByDateNewestEntries = 'gesorteerd op datum, de nieuwste objecten van alle lijsten';
$strEntriesFromDays = 'Objecten van de laatste dagen';
$strEntriesFromDaysSortList = 'Objecten van de laatste dagen gesorteerd per lijst';
$strIndexType = 'Index-Type';
$strWhatEntriesShownIndex = 'Welke objecten moeten op de index-pagina getoond worden';
$strNrItemsOnPage = 'Nr objecten op de pagina';
$strDontSetTooHighPerformance = 'niet te hoog zetten ivm performance-problemen';
$strDaysToDisplay = 'dagen weer te geven';
$strIndexItems = 'Index-Items';
$strListText = 'List-Text';
$strFieldInListSameNameAvaliableFields = '(Het veld in de lijst moet dezelfde naam hebben. <a href=\'http://www.powermovielist.com/phpwiki/index.php/IndexItems\' target=\'_blank\'>Beschikbare veldnamen</a>)';
$strDisplayedOnThePage = 'getoond op de pagina';
$strLoadOnly = 'Alleen laden';
$strIfCheckedFileOnlyLoadedExamplePoster = '(indien aangevinkt zal het veld alleen geladen en getoond worden wanneer<br>het veld hard in het template vermeld is - b.v. Poster of Plot - zij hebben een speciale positie)';
$strIndexItem = 'Index-Item';
$strEntriesFromDaysSortLinkList = 'Objecten van de laatste dagen gesorteerd op lijst met links';
//**************** editannounc.php
$strEditAnnouncementTitle = 'Aankondigingen';
$strEditAnnouncement = 'Aankondiging';
$strEditAnnouncementSmall = 'aankondiging';
$strEditAnnouncementComment = '(HTML toegestaan!)';
$strEditAnnouncementUseDatesChoices = 'gebruik datums;altijd tonen';
$strEditAnnouncementUseDates = 'Geldigheidstermijn';
$strEditAnnouncementUseDatesComment = '(als deze optie uitstaat, wordt de aankondiging altijd getoond)';
$strEditAnnouncementDateOn = 'Ingangsdatum';
$strEditAnnouncementDateOff = 'Einddatum';
$strEditAnnouncementUserID = 'Gebruiker';
$strEditAnnouncementDateAdded = 'Toegevoegd';
$strCoverSelectType = 'Select Type';	//to translate
$strCoverTypeFront = 'Front';	//to translate
$strCoverTypeBack = 'Back';	//to translate
$strUseSortingByNumber = 'sort by number, default ascending;sort by number, default descending';	//to translate
$strUserAddedSucessfullyEMailWhenEnabled = 'User added sucessfully. You will get an E-Mail when an Administrator enabled your account.';	//to translate
$strUserNotYetEnabled = 'User not yet enabled.';	//to translate
$strEveryUserMustBeEnabledHasntBeenEnabledEmailAdmin = 'Every user must be enabled by an administrator. Your account hasn\'t yet been enabled. You will get an E-Mail if the administrators enable your account.';	//to translate
$strSendingActivationEMail = 'sending activation email';	//to translate
$strInvalidCodePleasyCopy = 'invalid code! please copy the whole link from the activation-email into the browser!';	//to translate
$strUserActivation = 'user activation';	//to translate
$strUserLoggedIn = 'user logged in...';	//to translate
$strClickHereToGoToIndex = 'click <a href=\'index.php\'>here</a> to go to the index-page';	//to translate
$strUserActivated = 'user activated...';	//to translate
$strUserOrEmailNotFound = 'Username or E-Mail-adress not found!';	//to translate
$strSendActivationMail = 'send activation-email';	//to translate
$strIfYouDidntGetMailReRequest = 'If you didn\'t get the activation-mail you can here re-request this mail to activate your account.';	//to translate
$strReSendActivationMail = 'resend activation-mail';	//to translate
$strInvalidEMailYouAreOnBlacklist = 'Invalid E-Mail-Adress, you are on the Blacklist';	//to translate
$strMailWasSentWithNewRandomPass = 'A mail was sent to you with a new random password.';	//to translate
$strSaveAndShowOnIndexPage = 'Save and show on Index-Page';	//to translate
$strFilterChars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';	//to translate
$strNextPage = 'next page';	//to translate
$strPrevPage = 'previous page';	//to translate
?>
Return current item: PowerMovieList