Location: PHPKode > projects > PkLasku laskutusohjelma > pklasku/localize.php
<?php
/*******************************************************************************
PkLasku : web-based invoicing software.
Copyright (C) 2004-2008 Samu Reinikainen

This program is free software. See attached LICENSE.

*******************************************************************************/

/*******************************************************************************
PkLasku : web-pohjainen laskutusohjelmisto.
Copyright (C) 2004-2008 Samu Reinikainen

Tämä ohjelma on vapaa. Lue oheinen LICENSE.

*******************************************************************************/

switch ($GLOBALS['sesLANG']) {

case 'en' :
  
break;

default :
  
  $GLOBALS['locLICENSENOTIFY'] = 'Tämä ohjelma on vapaa - Katso LICENSE ja gpl.txt asennushakemistosta.<br/>Copyright 2004-2008 Samu Reinikainen';
  $GLOBALS['locCREDITS'] = 'Kiitos avusta:<br/> Olivier Plathey - FPDF - http://www.fpdf.org/<br/> GuinuX - Barcode128 + PDF Barcode128 - http://phpclasses.org/browse.html/package/592/';
  
  //FORM LABELS
  $GLOBALS['locCOMPNAME'] = 'Yritysnimi';
  $GLOBALS['locCOMPID'] = 'Y-tunnus/Asiakasnro';
  $GLOBALS['locCLIENTNO'] = 'Asiakasnumero';
  $GLOBALS['locCONTACTPERS'] = 'Kontakti';
  $GLOBALS['locCOMPTYPE'] = 'Yritystyyppi';
  $GLOBALS['locEMAIL'] = 'Email';
  $GLOBALS['locWWW'] = 'WWW';
  $GLOBALS['locNEARADDR'] = 'Lähiosoite';
  $GLOBALS['locADDRESS'] = 'Osoite';
  $GLOBALS['locSTREETADDR'] = 'Katuosoite';
  $GLOBALS['locHOMECOMMUNE'] = 'Kotikunta';
  $GLOBALS['locZIPCODE'] = 'Postinro';
  $GLOBALS['locCITY'] = 'Postitoimipaikka';
  $GLOBALS['locPOSTALADDR'] = 'Postitoimipaikka';
  $GLOBALS['locPHONE'] = 'Puh.';
  $GLOBALS['locPHONEHOME'] = 'Puh. (koti)';
  $GLOBALS['locPHONEWORK'] = 'Puh. (työ)';
  $GLOBALS['locGSM'] = 'GSM';
  $GLOBALS['locBILLADDR'] = 'Laskutusosoite';
  $GLOBALS['locINFO'] = 'Lisätiedot';
  $GLOBALS['locNAMELAST'] = 'Sukunimi';
  $GLOBALS['locNAMEFIRST'] = 'Etunimet';
  $GLOBALS['locPERSONID'] = 'Henk.tunnus';
  $GLOBALS['locINVNAME'] = 'Laskunimi';
  $GLOBALS['locINVNO'] = 'Laskunro';
  $GLOBALS['locPAYER'] = 'Maksaja';
  $GLOBALS['locREFERENCE'] = 'Viite';
  $GLOBALS['locINVDATE'] = 'Laskupvm';
  $GLOBALS['locDUEDATE'] = 'Eräpvm';
  $GLOBALS['locREFNO'] = 'Viitenro';
  $GLOBALS['locPAYDATE'] = 'Maksupvm';
  $GLOBALS['locSTATUS'] = 'Tila';
  $GLOBALS['locGETINVNO'] = 'Hae laskunro ja laskupvm';
  $GLOBALS['locINVROWS'] = 'Laskurivit';
  $GLOBALS['locORDERNO'] = 'Järj.nro';
  $GLOBALS['locROWTYPE'] = 'Rivityyppi';
  $GLOBALS['locSHOWINVOICES'] = 'Näytä laskut';
  $GLOBALS['locDESCRIPTION'] = 'Kuvaus';
  $GLOBALS['locDATE'] = 'Pvm';
  $GLOBALS['locPRICE'] = 'Hinta';
  $GLOBALS['locPCS'] = 'Kpl';
  $GLOBALS['locUNIT'] = 'Yksikkö';
  $GLOBALS['locVAT'] = 'Alv';
  $GLOBALS['locSESSIONTYPE'] = 'Sessiotyyppi';
  $GLOBALS['locTIMEOUT'] = 'Aikaraja';
  $GLOBALS['locLANGS'] = 'Kielet';
  $GLOBALS['locUSERNAME'] = 'Käyttäjä';
  $GLOBALS['locNAME'] = 'Nimi';
  $GLOBALS['locNAMED'] = 'Nimike';
  $GLOBALS['locLANG'] = 'Kieli';
  $GLOBALS['locLOGONNAME'] = 'Tunnus';
  $GLOBALS['locPASSWD'] = 'Salasana';
  $GLOBALS['locTYPE'] = 'Käyttäjätyyppi';
  $GLOBALS['locLOGIN'] = 'Kirjaudu';
  $GLOBALS['locBANK'] = 'Pankki';
  $GLOBALS['locACCOUNT'] = 'Tilinro';
  $GLOBALS['locYEAR'] = 'Vuosi';
  $GLOBALS['locOTHERINFO'] = 'Muuta';
  $GLOBALS['locADDINFO'] = 'Lisätiedot';
  $GLOBALS['locUNITTYPES'] = 'Yksiköt';
  $GLOBALS['locUNITTYPE'] = 'Yksikkö';
  $GLOBALS['locPERIOD'] = 'Ajalla';
  $GLOBALS['locMM'] = 'kk';
  $GLOBALS['locYY'] = 'vuosi';
  $GLOBALS['locLABELGENERALINFO'] = 'Perustiedot';
  $GLOBALS['locLABELOTHERINFO'] = 'Muut tiedot';
  $GLOBALS['locCATEGORY'] = 'Kategoria';
  $GLOBALS['locSTARTDATE'] = 'Alkupvm';
  $GLOBALS['locENDDATE'] = 'Loppupvm';
  $GLOBALS['locTASKNAME'] = 'Tehtävä';
  $GLOBALS['locTODODATE'] = 'Deadline pvm';
  $GLOBALS['locTODOTIME'] = 'Deadline klo';
  $GLOBALS['locTASKINFO'] = 'Tehtävän lisätiedot';
  $GLOBALS['locJOB'] = 'Tehtävä';
  $GLOBALS['locCONTACTS'] = 'Kontaktit';
  $GLOBALS['locCONTACTPERSON'] = 'Kontaktihenkilö';
  $GLOBALS['locSOCIALSECNO'] = 'Henkilötunnus';
  $GLOBALS['locPERSONTITLE'] = 'Titteli';
  $GLOBALS['locFAX'] = 'Fax';
  $GLOBALS['locMORE'] = '* Asetukset ->';
  $GLOBALS['locPREVIOUS'] = '<- Asetukset *';
  $GLOBALS['locBANKNAME'] = 'Pankki';
  $GLOBALS['locBANKACCOUNT'] = 'Tilinro';
  $GLOBALS['locAMOUNT'] = 'Summa(&euro;)';
  $GLOBALS['locWEEKDATE'] = 'Viikonpäivä';
  $GLOBALS['locLABELCONTACTINFO'] = 'Yhteystiedot';
  $GLOBALS['locCOMPANY'] = 'Yritys';
  $GLOBALS['locNOTINUSE'] = 'Poissa käytöstä';
  $GLOBALS['locNOTICE'] = 'Huomautukset';
  $GLOBALS['locPAYMENTTYPE'] = 'Maksutapa';
  $GLOBALS['locREALINVNO'] = 'Laskunro (juokseva)';
  $GLOBALS['locBILLER'] = 'Laskuttaja';
  $GLOBALS['locROWNO'] = 'Rivinro';
  $GLOBALS['locCOPYINV'] = 'Kopioi lasku ja laskurivit';
  
  
  //FORM ERRORS & MESSAGES
  $GLOBALS['locERRVALUEMISSING'] = 'Virhe! Arvo puuttuu';
  $GLOBALS['locERRDUPLUNIQUE'] = 'Virhe! Arvo on jo tietokannassa...';
  $GLOBALS['locERRDELREFERENCE'] = 'Tietuetta ei voi poistaa! Viittaukset poistettava ensin...';
  $GLOBALS['locSAVEFIRST'] = 'Tallenna muut tiedot ensin';
  $GLOBALS['locERRINSERTFAILED'] = 'Virhe! Tietojen tallennus epäonnistui.';
  $GLOBALS['locFEE'] = 'Maksu';
  $GLOBALS['locMAKEINVFORYEAR'] = 'Tee laskut vuodelle';
  $GLOBALS['locMAKEINVTO'] = 'Laskutettavat jäsentyypit';
  $GLOBALS['locGENERAL'] = 'Yleistä';
  
  
  //FORM BUTTON HELPERS
  $GLOBALS['locSAVE'] = 'Tallenna';
  $GLOBALS['locCOPY'] = 'Kopioi';
  $GLOBALS['locNEW'] = 'Uusi';
  $GLOBALS['locDELETE'] = 'Poista';
  $GLOBALS['locPRINTADDR'] = 'Tulosta osoite';
  $GLOBALS['locPRINTINV'] = 'Tulosta lasku';
  $GLOBALS['locADD'] = 'Lisää rivi';
  $GLOBALS['locDELROW'] = 'Poista rivi';
  $GLOBALS['locYES'] = 'Kyllä';
  $GLOBALS['locNO'] = 'Ei';
  $GLOBALS['locHELP'] = 'Ohje';
  $GLOBALS['locCONFIRMDELETE'] = 'Haluatko varmasti poistaa nämä tiedot?\n\rTiedot poistetaan lopullisesti!';
  $GLOBALS['locENTRYDELETED'] = 'Tiedot on poistettu!';
  $GLOBALS['locCALENDAR'] = 'pvm';
  $GLOBALS['locCLOCK'] = 'klo';
  $GLOBALS['locSAVESEARCH'] = 'Tallenna haku';
  $GLOBALS['locCLOSE'] = 'Sulje';
  
  $GLOBALS['locLOGON'] = 'KIRJAUDU';
  $GLOBALS['locCANCEL'] = 'Peruuta';
  $GLOBALS['locSEND'] = 'Lähetä';
  $GLOBALS['locMAKEINVOICE'] = 'Tee lasku';
  
  
  //TOPNAVI
  $GLOBALS['locSHOWSEARCH'] = 'HAKU';
  $GLOBALS['locSHOWREPORTNAVI'] = 'RAPORTIT';
  $GLOBALS['locSHOWSETTINGSNAVI'] = 'ASETUKSET';
  $GLOBALS['locSHOWSYSTEMNAVI'] = 'SYSTEM';
  $GLOBALS['locSHOWINVOICENAVI'] = 'LASKUTUS';
  $GLOBALS['locSHOWHELP'] = 'OHJE';
  
  //NAVIGATION & LIST
  $GLOBALS['locINVOICESTATES'] = 'Laskustatukset';
  $GLOBALS['locROWTYPES'] = 'Laskurivityypit';
  $GLOBALS['locCOMPANYTYPES'] = 'Yritystyypit';
  $GLOBALS['locCOMPANIES'] = 'Asiakkaat';
  $GLOBALS['locINVOICES'] = 'Laskut';
  $GLOBALS['locSHOWPREVRES'] = 'Näytä edellinen tulosjoukko';
  $GLOBALS['locSHOWNEXTRES'] = 'Näytä seuraava tulosjoukko';
  $GLOBALS['locNOENTRIES'] = 'Hakuehdoilla ei löytynyt tietoja';
  $GLOBALS['locENTERTERMS'] = 'Syötä hakusanat välilöynnillä eroteltuina. Tyhjä kenttä tai * näyttää kaikki tietueet.';
  $GLOBALS['locSEARCH'] = 'Etsi';
  $GLOBALS['locSHOWADMINNAVI'] = 'Näytä hallintavalikko';
  $GLOBALS['locMAINNAVI'] = 'Takaisin päävalikkoon';
  $GLOBALS['locSESSIONTYPES'] = 'Sessiotyypit';
  $GLOBALS['locUSERS'] = 'Käyttäjät';
  $GLOBALS['locLOGOUT'] = 'KIRJAUDU ULOS';
  $GLOBALS['locBASEINFO'] = 'Yrityksen perustiedot';
  $GLOBALS['locREPORTS'] = 'Raportit';
  $GLOBALS['locADDPAYMENT'] = 'Syötä maksetut';
  $GLOBALS['locCONFIRM'] = 'Vahvista';
  $GLOBALS['locPRINTINVOICE'] = 'Tulosta laskut';
  $GLOBALS['locEXTSEARCH'] = 'Laajahaku';
  $GLOBALS['locQUICKSEARCH'] = 'Pikahaku';
  $GLOBALS['locINVOICEREPORTS'] = 'Laskutusraportti';
  
  //GETINVOICE
  $GLOBALS['locREEMPLOYEE'] = 'Muista tallentaa!';
  $GLOBALS['locMAYCLOSE'] = 'Voit sulkea tämän ikkunan!';
  $GLOBALS['locGET'] = 'Hae';
  
  //INVOICE-PDF    
  $GLOBALS['locSENDER'] = 'Lähettäjä';
  $GLOBALS['locNOTICETIME'] = 'Huomautusaika';
  $GLOBALS['locDUEINTEREST'] = 'Viivästyskorko';
  $GLOBALS['loc7DAYS'] = '7 pv';
  $GLOBALS['locSUM'] = 'Hinta';
  $GLOBALS['locVATPERCENT'] = 'Alv %';
  $GLOBALS['locTAX'] = 'Alv';
  $GLOBALS['locTOTAL'] = 'Yhteensä';
  $GLOBALS['locROWNAME'] = 'Nimike';
  
  //??
  $GLOBALS['locPAYMENTS'] = 'Maksut';
  $GLOBALS['locPAYMENT'] = 'Maksu';
  $GLOBALS['locNOVALUES'] = 'Ehdoilla ei löytynyt laskuja tehtäväksi';
  $GLOBALS['locINVOICESDONE'] = "Laskut tehty.";
  $GLOBALS['locMAKEINVOICES'] = 'Tarkista että tiedot ovat oikein ja tee laskut "VAHVISTA"-painikkeella.';
  $GLOBALS['locPRINTINVFORYEAR'] = 'Tulosta laskut vuodelta';
  $GLOBALS['locPRINTINVTO'] = 'Tulostettavat laskut';
  $GLOBALS['locSETTIME'] = 'Aseta';
  $GLOBALS['locPERCENT'] = 'Prosentti';
  $GLOBALS['locEDIT'] = 'Muokkaa';
  
  //ERRORS
  $GLOBALS['locSELECTYEAR'] = 'Virhe! Valitse vuosi...';
  $GLOBALS['locPRINTREPORTFORYEAR'] = 'Tulosta raportit vuodelle';
  $GLOBALS['locPRINTREPORTTO'] = 'Valitse tulostettavat raportit';
  $GLOBALS['locOPEN'] = 'Avoimet';
  $GLOBALS['locSENT'] = 'Laskutetut';
  $GLOBALS['locPAID'] = 'Maksetut';
  $GLOBALS['locVATLESS'] = 'Alviton';
  $GLOBALS['locVATPART'] = 'Alv osuus';
  $GLOBALS['locWITHVAT'] = 'Alvillinen';
  $GLOBALS['locALL'] = 'Kaikki    ';
  $GLOBALS['locENTERPAYMENT'] = 'Ilmoita lasku maksetuksi';
  $GLOBALS['locENTERREFNODATE'] = 'Syötä viitenro ja maksupvm';
  $GLOBALS['locCONFIRMPAYMENT'] = 'Tarkista että tiedot ovat oikein ja<br>merkitse lasku maksetuksi "VAHVISTA"-painikkeella.';
  $GLOBALS['locENTERVALUES'] = 'Virhe! Syötä kaikki tiedot.';
  $GLOBALS['locPAYMENTDONE'] = 'Lasku on merkattu maksetuksi.<br>Voit ilmoittaa lisää laskuja maksetuksi.';
  $GLOBALS['locDATED'] = 'Päiväys';
  $GLOBALS['locINVOICES'] = 'Laskut';
  $GLOBALS['locREMEMBER'] = 'Muista tallentaa tiedot "Tallenna"-painikkeella!';
  $GLOBALS['locLABELINVOICEHISTORY'] = 'Yrityksen laskuhistoria';
  
  //select_report
  $GLOBALS['locSELECTREPORTYEAR'] = 'Valitse raportin vuosi';
  $GLOBALS['locSELECTREPORT'] = 'Valitse raportti';
  
  //extended search
  $GLOBALS['locLABELEXTSEARCH'] = 'Valitse listasta kentät, joista haluat haun tehdä.';
  $GLOBALS['locSELECTSEARCHFIELD'] = 'Hakukenttä';
  $GLOBALS['locSEARCHFIELD'] = 'Hakukenttä';
  $GLOBALS['locSEARCHMATCH'] = ' - ';
  $GLOBALS['locSEARCHTERM'] = 'Hakuehto';
  $GLOBALS['locSEARCHNAME'] = 'Haun nimi';
  $GLOBALS['locERRORNOSEARCHNAME'] = 'VIRHE!\n\rAnna nimi tallennettavalle haulle!';
  $GLOBALS['locLABELQUICKSEARCH'] = 'Tallennetut pikahaut : ';
  $GLOBALS['locNOQUICKSEARCHES'] = 'Tallennettuja pikahakuja ei löytynyt!';
  
  
  //MONTHS
  $GLOBALS['locMONTH'] = 'Kuukausi';
  $GLOBALS['locJAN'] = 'Tammikuu ';
  $GLOBALS['locFEB'] = 'Helmikuu';
  $GLOBALS['locMAR'] = 'Maaliskuu';
  $GLOBALS['locAPR'] = 'Huhtikuu';
  $GLOBALS['locMAY'] = 'Toukokuu';
  $GLOBALS['locJUN'] = 'Kesäkuu';
  $GLOBALS['locJUL'] = 'Heinäkuu';
  $GLOBALS['locAUG'] = 'Elokuu';
  $GLOBALS['locSEP'] = 'Syyskuu';
  $GLOBALS['locOCT'] = 'Lokakuu';
  $GLOBALS['locNOV'] = 'Marraskuu';
  $GLOBALS['locDEC'] = 'Joulukuu';
  $GLOBALS['locMONTHS'] = array($GLOBALS['locJAN'], $GLOBALS['locFEB'], $GLOBALS['locMAR'], $GLOBALS['locAPR'], $GLOBALS['locMAY'], $GLOBALS['locJUN'], $GLOBALS['locJUL'], $GLOBALS['locAUG'], $GLOBALS['locSEP'], $GLOBALS['locOCT'], $GLOBALS['locNOV'], $GLOBALS['locDEC']);
  $GLOBALS['locMONTHS2'] = array('',$GLOBALS['locJAN'], $GLOBALS['locFEB'], $GLOBALS['locMAR'], $GLOBALS['locAPR'], $GLOBALS['locMAY'], $GLOBALS['locJUN'], $GLOBALS['locJUL'], $GLOBALS['locAUG'], $GLOBALS['locSEP'], $GLOBALS['locOCT'], $GLOBALS['locNOV'], $GLOBALS['locDEC']);
      
  //WEEKDAYS
  $GLOBALS['locWEEKDAYSSHORT'] = array('Ma','Ti','Ke','To','Pe','La','Su');
  $GLOBALS['locWEEKDAYS'] = array('Maanantai', 'Tiistai', 'Keskiviikko', 'Torstai', 'Perjantai', 'Lauantai', 'Sunnuntai');
  
  
  $GLOBALS['locWEEK'] = 'Viikko';
  $GLOBALS['locTIMESTART'] = 'Alku';
  $GLOBALS['locTIMEEND'] = 'Loppu';
  $GLOBALS['locPAYMENTDATE'] = 'Maksupvm';
  
  //open_invoices.php
  $GLOBALS['locLABELOPENINVOICES'] = 'Avoimet laskut';
  $GLOBALS['locNOOPENINVOICES'] = 'Ei avoimia laskuja';
  $GLOBALS['locLABELUNPAIDINVOICES'] = 'Maksamattomat laskut';
  $GLOBALS['locNOUNPAIDINVOICES'] = 'Ei maksamattomia laskuja';
  
  //organizer
  $GLOBALS['locPREVMONTH'] = 'Edellinen kuukausi';
  $GLOBALS['locNEXTMONTH'] = 'Seuraava kuukausi';
  $GLOBALS['locSHOWTODAY'] = 'Siirry tähän päivään';
  $GLOBALS['locNOEVENTS'] = 'Ei tapahtumia';
  $GLOBALS['locSHOWEVENTS'] = 'Näytä tapahtumat';
  $GLOBALS['locADDEVENT'] = 'Lisää tapahtuma';
  $GLOBALS['locDELEVENT'] = 'Poista tapahtuma';
  $GLOBALS['locSHOWEVENT'] = 'Näytä tapahtuman tiedot';
  
  //create_invoice.php
  $GLOBALS['locWEEKS'] = 'Viikot';
  
  //pic uploader
  $GLOBALS['locROTATE'] = 'Käännä';
  $GLOBALS['locROTATECWISE'] = 'Käännä myötäpäivään';
  $GLOBALS['locROTATEACWISE'] = 'Käännä vastapäivään';
  $GLOBALS['locRESIZE'] = 'Muuta koko';
  $GLOBALS['locADDTEN'] = '+10%';
  $GLOBALS['locMINTEN'] = '-10%';
  $GLOBALS['locRESIZEWIDTH'] = 'Muuta pituutta';
  $GLOBALS['locRESIZEHEIGHT'] = 'Muuta korkeutta';
  $GLOBALS['locRESIZEWITHGIVENVALUES'] = 'Muuta annettuihin arvoihin';
break;

}

?>
Return current item: PkLasku laskutusohjelma