Location: PHPKode > projects > PivotX > pivot/langs/pvl_dk_utf8.php
<?php
//Dansk (Danish) (UTF-8)

//the above line is needed so that pivot knows how to display it in the user info.
//it also needs to be on the 2nd line.

// Danish translation of Pivot lang file
// Created by Lars Egelund (hide@address.com), 2006.04.10 (Pivot 1.30 RC)
// Updated by Lars Egelund (hide@address.com), 2008.02.17 (Pivot 1.40.4)
//

// allow for different encoding for non-western languages
$encoding="utf-8";
$langname="dk";


//		General		\\
$lang['general'] = array (
	'yes' => 'Ja',	//affirmative
	'no' => 'Nej',	//negative
	'go' => 'Videre',	//proceed

	'minlevel' => 'Du har ikke adgang til dette omr&#197;de i Pivot',
	'email' => 'e-mail',
	'url' => 'URL',
	'further_options' => "Flere indstillinger",
	'basic_view' => "Enkel visning",
	'basic_view_desc' => "Vis kun de almindeligste felter",
	'extended_view' => "Udvidet visning",
	'extended_view_desc' => "Vis alle felter som kan &#230ndres",
	'toggle_view' => "Skift mellem enkel og udvidet visning",
	'select' => "V&#230lg",
	'cancel' => "Afbryd",
	'delete' => 'Slet',
	'edit' => 'Rediger',
	'welcome' => "Velkommen til %build%.",
	'write' => "Skriv",
	'write_open_error' => "Fejl ved skriving. Kan ikke &#197;bne fil for skriving",
	'write_write_error' => "Fejl ved skriving. Kan ikke skrive til fil",
	'done' => "F&#230rdig!",
	'shortcuts' => "Genveje",
	'cantdelete' => "Du har ikke lov til at slette indl&#230g %title%!",
	'cantdothat' => "Du har ikke lov til at g&#248;re det med indl&#230g %title%!",
	'cantdeletelast' => "Du kan ikke slette det sidste indl&#230g. Du m&#197; f&#248;rst oprette en nyt indl&#230g f&#248;r du sletter dette indl&#230g.",
	'more' => "mere",
);


$lang['userlevels'] = array (
		'Superadmin', 'Administrator', 'Avanceret', 'Normal', 'Moblogger'
		// this one might be a bit hard to translate, but basically it's an order of
		// power or trust. Superadmin would be the person in charge - no one can do
		// anything about his decisions. Admin is only regulated by the Superadmin,
		// Advanced by the Admin and Superadmin, etc..
		// Just get the idea of it.
);


$lang['numbers'] = array (
	'null', 'en', 'to', 'tre', 'fire', 'fem', 'seks', 'syv', 'otte', 'ni', 'ti', 'elleve', 'tolv', 'tretten', 'fjorten', 'femten', 'seksten'
);


$lang['months'] = array (
	'januar', 'februar', 'marts', 'april', 'maj', 'juni', 'juli', 'august', 'september', 'oktober', 'november', 'december'
);


$lang['months_abbr'] = array (
	'jan', 'feb', 'mar', 'apr', 'maj', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec'
);


$lang['days'] = array (
	's&#248;ndag', 'mandag', 'tirsdag', 'onsdag', 'torsdag', 'fredag', 'l&#248;rdag'
);


$lang['days_abbr'] = array (
	's&#248;n', 'man', 'tir', 'ons', 'tor', 'fre', 'l&#248;r'
);


$lang['days_calendar'] = array (
	'S', 'M', 'T', 'O', 'T', 'F', 'L'
);


$lang['datetime_words'] = array (
	'&#197;r', 'm&#197;ned', 'uge', 'dag', 'time', 'minut', 'sekund'	//the actual words for them.
);


//		Login Page		\\
$lang['login'] = array (
	'title' => 'Log ind',
	'name' => 'Brugernavn',
	'pass' => 'Kodeord',
	'remember' => 'Husk',
	'rchoice' => array (
		'0' => 'Ingenting',
		'1' => 'Mit brugernavn og kodeord',
		'2' => 'At jeg vil forblive logget ind'
	),
	'delete_cookies_desc' => 'Hvis du er sikker p&#197; at du bruger riktigt brugernavn og kodeord, men ligevel har problemer <br />med at logge ind, kan du pr&#248;ve at slette cookies for dette dom&#230ne:',
	'delete_cookies' => 'Slet cookies',
	'retry' => 'Fejl i brugernavn/kodeord',
	'banned' => ' Du har brugt 10 fors&#248;g p&#197; at logge ind. IP-adressen er blevet blokeret fra at logge ind i 12 timer.',

);


//		Main Bar		\\
	$lang['userbar'] = array (
	'main' => 'Oversigt',
	'entries' => 'indl&#230g',
	'submit' => 'Nyt indl&#230g',
	'comments' => 'Kommentarer',
	'trackbacks' => 'Trackbacks',
	'modify' => '&#198;ndre indl&#230g',
	'userinfo' => 'Mine oplysninger',
	'u_settings' => 'Mine indstillinger',
	'u_marklet' => 'Skriptbogm&#230rker',
	'files' => 'Behandl mediafiler',
	'upload' => 'Upload',
	'stats' => 'Statistik',
	'admin' => 'Administration',

	'main_title' => 'Hovedoverskrift for Pivot',
	'entries_title' => 'Oversigt over indl&#230g',
	'submit_title' => 'Ny indl&#230g',
	'comments_title' => '&#198;ndre eller slet kommentarer',
	'trackbacks_title' => '&#198;ndre eller slette trackbacks',
	'modify_title' => '&#198;ndre indl&#230g',
	'userinfo_title' => 'Vis min personlige information',
	'u_settings_title' => '&#198;ndre mine personlige indstillinger',
	'u_marklet_title' => 'Oppret skriptbogm&#230rker',
	'files_title' => 'Behandle og uploade mediafiler',
	'upload_title' => 'Upload filer',
	'uploaded_success' => 'Fil er uploaded',
	'stats_title' => 'Vis log og statistik',
	'updatetitles_title' => 'Vis log og statistik',
	'admin_title' => 'Oversigt over administration',
	'recent_entries' => 'Seneste indl&#230g',
	'recent_comments' => 'Seneste kommentarer ',
	'moderate_comments' => 'Moderer kommentarer',
	'moderate_comments_desc' => 'Der er %1 kommentar(er), der afventer godkendelse.',
	'moderate_nocomments_desc' => 'Ingen kommentarer afventer godkendelse.',
	'moderate_autoapprove' => 'Godkend straks kommentarer fra disse Registerede Bes&#248;gende i fremtiden.',
);


$lang['adminbar'] = array (
	//		Admin Bar		\\
	'seeusers' => 'Brugere',
	'seecommusers' => 'Registerede Bes&#248;gende',
	'seeconfig' => 'Konfiguration',
	'filemappings' => 'Filmapning',
	'templates' => 'Skabelon',
	'maintenance' => 'Vedligehold',
	'regen' => 'Genopbyg alle filer',
	'blogs' => 'Blogge',
	'categories' => 'Kategorier',
	'verifydb' => 'Kontroller databasen',
	'buildindex' => 'Opdater indekset',
	'buildsearchindex' => 'Opdater s&#248;geindekset',
	'buildfrontpage' => 'Opdater forsiden(e)',
	'sendping' => 'Send ping',
	'backup' => 'Backup',
	'description' => 'Beskrivelse',
	'conversion' => 'Konvertering',
	'seeusers_title' => 'Opret, &#230ndre og slette brugere',
	'seecommusers_title' => 'View and edit Registered Visitors',
	'userfields' => 'Felt for brugerinformation',
	'userfields_title' => 'Opret, &#230ndre og slette felt for brugerinformation',
	'seeconfig_title' => '&#198;ndre konfigurationsfilen',
	'filemappings_title' => 'Oversigt over hvilke filer som bliver gemt og brugt af Pivot for de forskellige blogge',
	'templates_title' => 'Opret, &#230ndre og slette skabeloner',
	'maintenance_title' => 'Udf&#248;r rutinem&#230ssig vedligehold p&#197; Pivot filer',
	'regen_title' => 'Genopbyg filerne og arkivet som Pivot gemmer',
	'blogs_title' => 'Opret, &#230ndre og slette blogge',
	'blogs_edit_title' => '&#198;ndre bloggindstilliger for ',
	'categories_title' => 'Opret, &#230ndre og slette kategorier',
	'verifydb_title' => 'Kontroller integriteten for din database',
	'buildindex_title' => 'Genopbyg indeks for din database',
	'buildsearchindex_title' => 'Genopbyg s&#248;geindeks s&#197;dan at folk kan s&#248;ge i indl&#230gene',
	'buildfrontpage_title' => 'Genopbyg forsiden, de sidste arkiver og RSS-filene for hver af bloggene.',
	'backup_title' => 'Opret en sikkerhedskopi af dine indl&#230g',
	'backup_db' => 'Backup af Database',
	'backup_db_desc' => 'Dette vil lade dig downloade en zip fil med din database (med alle dine indl&#230;g)',
	'backup_config' => 'Opret en sikkerhedskopi af konfigurationsfilene',
	'backup_config_desc' => 'Dette lader dig downloade en zip-fil som indeholder alle dine konfigurationsfiler.',
	'ipblocks' => 'IP-blokker',
	'ipblocks_title' => 'Vis og &#230ndre de blokkerede IP-adresser.',
	'ipblocks_stored' => 'IP-adresserne er blevet gemt.',
	'ipblocks_store' => 'Gem disse IP-adressr',
	'ignoreddomains' => 'Blokkerede udtryk',
	'ignoreddomains_title' => 'Vis og &#230ndre de blokkede udtryk.',
	'ignoreddomains_stored' => 'De blokkerede udtryk er blevet gemt.',
	'ignoreddomains_store' => 'Gem disse blokkerede udtryk.',
	'ignoreddomains_asterisk' => 'Indl&#230g m&#230rket med en stjerne (*) bliver kun brugt for at blokkere henvisninger. Alle andre indl&#230g bruges ligeledes for at blokkere henvisnings, kommentar- og trackback-spam.',
	'ignoreddomains_global' => 'Globalt blokerede fraser.',
	'ignoreddomains_global_desc' => 'Udover de Blokerede Fraser ovenfor, kan du ogs&#229; anvende en opdateret liste som Pivot kan hente fra pivotlog.net serveren. Aktuelt indeholder denne liste f&#248;lgende fraser:',
	'ignoreddomains_global_empty' => 'Den Globale fraseliste er tom',
	'ignoreddomains_global_update' => 'Updater den Globale fraseliste fra pivotlog.net',
	'ignoreddomains_global_delete' => 'Fjern den Globale fraseliste',
	'ignoreddomains_global_success' => 'De Globale fraser er gemt.',
	'ignoreddomains_global_failed' => 'De Globale fraser kunne ikke gemmes. Pr&#248;v igen senere!',
	'ignoreddomains_global_deleted' => 'De Globale fraser er slettet.',
	'fileexplore' => 'Stifinder',
	'fileexplore_title' => 'Vis filer (b&#197;de tekst- og databasefiler)',
	'sendping_title' => 'Send Ping opdateringsspor.',
	'buildindex_start' => 'Bygger indeks nu. Dette kan tage lidt tid, s&#197; afbryd ikke.',
	'buildsearchindex_start' => 'Bygger s&#248;geindeks nu. Dette kan tage lidt tid, s&#197; afbryd ikke.',
	'buildindex_finished' => 'F&#230rdig! Bygning af indeks tog %num% sekunder',

	'filemappings_desc' => 'Nedenfor ser du en oversigt over hver af bloggene i denne Pivot-installation sammen med filer gemt af Pivot og skabeloner som bruges for at gemme disse filer. Dette kan v&#230re nyttigt for at finde ud af n&#248;jagtig hvad som g&#197;r galt ved Oprettelse af filer.',

	'debug' => '&#197;bn fejls&#248;gingsvindue',

	'latest_pivot_news' => "Seneste nyheder om Pivot",
	'remove_setup_header' => "Pivot installationsscript tilstede",
	'remove_setup' => "Pivot installationsscriptet 'pivot-setup.php' er fortsat tilstede i for&#230ldremappen. Dette er en potentiel sikkerhedsrisiko. Vi anbefaler at du enten fjerner filen eller s&#230tter et blankt kodeord s&#197;dan at det ikke kan blive anvendt af folk med stygge hensigter.",
	'magic_quotes_header' => "Magiske quotes aktive",
	'magic_quotes' => "Din server har en PHP option aktiv, som kaldes 'Magic quotes' enabled. Dette kan g&#248;re, at Pivot ikke k&#248;rer optimalt. Se p&#229; <a href='http://www.pivotlog.net/docs/doku.php?id=servers_with_magic_quotes'>this page</a> for at l&#248;se situationen.",
	'register_globals_header' => "Register Globals enabled",
	'register_globals' => "Din server har en PHP option aktiv, som kaldes 'register globals'. Dette er en potentiel usikker tilstand, og du skulle virkelig pr&#248;ve at f&#229; dette &#230;ndret. For at l&#248;se situationen, se p&#229; '<a href='http://www.pivotlog.net/docs/doku.php?id=servers_with_register_globals'>Servers with register_globals</a>' p&#229; Pivot documentation.",	
	'spamprotection' => "Beskyttelse mod Spam",
	'spamprotection_title' => "Overblik over de forskellige v&#230;rkt&#248;jer, der kan holde dine weblogs spam-frie",
	'spamconfig' => "Spam Konfiguration",
	'spamconfig_title' => "Konfigurer v&#230;rkt&#248;jer til Spam beskyttelse (som HashCash og SpamQuiz).",
	'seespamconfig_title' => 'Konfigurer v&#230;rkt&#248;jer til Spam beskyttelse',
	'spamwasher' => 'Spam Vasker',
	'spamwasher_title' => 'S&#248;g efter spam, og slet det hele fra dine indl&#230;g og trackbacks.',
	'spamlog' => "Spam Log",
	'spamlog_title' => "Vis og nulstil Spam Loggen.",
	'viewspamlog_title' => "Vis Spam Loggen",
);


$lang['templates'] = array (
	'rollback' => 'Restaurer',
	'create_template' => 'Opret skabelon',
	'create_template_info' => 'Opret en Pivot-skabelon fra grunden af',
	'no_comment' => 'Ingen kommentar',
	'comment' => 'Kommentar*',
	'comment_note' => '(*Bem&#230rk: Kommentarer kan kun blive gemt ved <b>f&#248;rste</b> lagring af &#230ndringer eller Oprettelse)',
	'create' => 'Opret skabelon',
	'editing' => '&#198;ndringer',
	'filename' => 'Filnavn',
	'save_changes' => 'Gem &#230ndringer!',
	'save_template' => 'Gem skabelon!',
	'aux_template' => 'Hj&#230lpeskabelon',
	'sub_template' => 'Underskabelon',
	'standard_template' => 'Standardskabelon',
	'feed_template' => 'Str&#248;mskabelon',
	'css_template' => 'CSS-fil',
	'txt_template' => 'Tekstfil',
	'php_template' => 'PHP-fil',
);


//		Admin			\\
// bob notes: Mark made these, i think they should be replaced by the 'adminbar']['xxx_title'] ones
//$lang['admin'] = array (
//	'seeusers' => 'Opret, rediger og slette brugere',
//	'seeconfig' => 'Rediger konfigurationsfilen',
//	'templates' => 'Opret, rediger og slette skabeloner',
//	'maintenance' => 'Udf&#248;r rutinem&#230ssig vedligehold p&#197; Pivots filer, som \'Gjenoppbygg filer\', \'Kontroller databasen\', \'Gjenoppbygg indeksen\' og \'Sikkerhetskopiering\'.',
//	'regen' => 'Gjenoppbygg alle siden som Pivot lager',
//	'blogs' => 'Opret, &#230ndre og slette de forskjellige bloggene som Pivot publiserer til',
//);


//		Maintenace		\\
$lang['maint'] = array (
	'title' => 'Vedlikehold',
	'gen_arc_title' => 'Bygg arkiv', /* bob notes: redundant, see 'regen' */
	'gen_arc_text' => 'Gjenoppbygg alle dine arkiver', /* bob notes: redundant, see 'regen' */
	'xml_title' => 'Kontroller XML-filef', /* bob notes: replace with more general 'Verify DB' */
	'xml_text' => 'Kontroller (og reparer hvis n&#248;dvendig) integriteten til XML-filene', /* bob notes: replace with more general 'Verify DB' */
	'backup_title' => 'Sikkerhetskopiering',
	'backup_text' => 'Opret en sikkerhetskopi af alle Pivot sine essensielle filer',
);


//		Spam Protection		\\
$lang['spam'] = array (
	'hc_options' => 'HashCash Optioner',
	'hc' => 'Anvend HashCash',
	'hc_desc' => "HashCash er det st&#230;rkeste, fuldst&#230;ndig usynlige spam spambeskyttelse tilg&#230;ngelig. Det kr&#230;ver javascript aktivt p&#229; klienten. Hvis dette er uacceptablet for dig, skal du ikke s&#230;tte det aktivt.",
	'sq_options' => 'SpamQuiz Optioner',
	'sq' => 'Anvend SpamQuiz',
	'sq_desc' => "F&#248;r afsendelse af en kommentar, skal dine brugere svare korrekt p&#229; et simpelt sp&#248;rgsm&#229;l. Dette stopper automatiske Spam robotter, da sp&#248;rgsm&#229;lene vil v&#230;re forskellige i diverse blogs.",
	'sq_question' => 'Sp&#248;rgsm&#229;l',
	'sq_question_desc' => "Eksmpel: Hvad er de f&#248;rste to bogstaver i ordet 'spam'?",
	'sq_answer' => 'Svar',
	'sq_answer_desc' => 'Eksempel: <b>sp</b>',
	'sq_explain' => 'Forklaring',
	'sq_explain_desc' => 'Eksempel: For at stoppe automatiske Spam robotter, skal du svare p&#229; dette fjollede sp&#248;rgsm&#229;l',
	'sq_days' => 'Aldersbegr&#230;nsning',
	'sq_days_desc' => 'G&#248;r kun SpamQuiz aktivt for indl&#230;g &#230;ldre end s&#229; mange dage. Normalt er automatiseret kommentarspam kun sendt til gamle indl&#230;ges og dermed ikke n&#248;dvendigvis til gene for brugere (som kommenterer indenfor f.eks. en uge).',
	'ht_options' => 'H&#229;rde Trackback Optioner',
	'ht' => 'Anvend H&#229;rde Trackbacks',
	'ht_desc' => "H&#229;rde Trackback er effektiv trackback spam beskyttelse. Det kr&#230;ver javascript aktivt p&#229; klienten. Hvis dette er uacceptablet for dig, skal du ikke s&#230;tte det aktivt.",
	'tburl_gen' => 'Klick for at generere en trackback url',
	'tburl_gen_note' => 'Note: genererede url\'er er kun gyldige i 15 minuter og javascript er n&#248;dvendigt!',
	'tburl_gen_javascript' => 'Venligst g&#248;r javascript aktivt for at generere en trackback url',
	'enable_js_comm' => 'Venligst g&#248;r Javascript aktivt (og genindl&#230;s denne side) for at tilf&#248;je kommentarer.',
	'empty_log' => 'Spam Loggen er tom .',
	'reset_log' => 'Nulstil Spam Loggen',
	'reset_log_done' => 'Spam Loggen er nulstillet',
);


//		Stats and referers		\\
$lang['stats'] = array (
	'show_last' => "Vis de seneste",
	'20ref' => "20 referenter",
	'50ref' => "50 referenter",
	'allref' => "alle referencer",
	'showunblocked' => "kun ikke-blokkerede linjer",
	'showall' => "b&#197;de blokkerede og ikke-blokkerede linjer",
	'updateref' => "Opdater referenter til titelmapninger",
	'hostaddress' => 'Hostadresse (IP-adresse)',
	'whichpage' => 'Hvilken side',

	'getting' => 'Henter nye titler',
	'awhile' => 'Dette kan tage lidt tid, s&#197; afbryd ikke.',
	'firstpass' => 'F&#248;rste k&#248;rsel',
	'secondpass' => 'Anden k&#248;rsel',
	'nowuptodate' => 'Dine referenttitelmapninger er nu opdateret.',
	'finished' => 'F&#230;rdig',
);


//		User Info		\\
$lang['userinfo'] = array (
	'editfields' => 'Rediger brugerfelt',
	'desc_editfields' => 'Rediger de felter som brugere kan anvende til at beskrive sig selv',
	'username' => 'Brugernavn',
	'pass1' => 'Kodeord',
	'pass2' => 'Kodeord (bekr&#230ft)',
	'email' => 'e-mail',
	'nickname' => 'Kaldenavn',
	'url' => 'URL',
	'verified' => 'Verificeret',
	'verified_desc' => 'Verificer denne bes&#248;gendes konto for brugeren.',
	'disabled' => 'Inaktiv',
	'disabled_desc' => 'Inaktiver denne bes&#248;gendes konto (s&#229; der ikke kan laves kommentarer med dette navn).',
	'userlevel' => 'Brugerniveau',
	'userlevel_desc' => 'brugerniveau afg&#248;r hvilke handlinger brugeren kan udf&#248;re i Pivot.',
	'language' => 'Sprog',
	'lastlogin' => 'Seneste indlogning',
	'users' => 'Brugere',
	'commusers' => 'Registerede Bes&#248;gende',
	'edituser' => 'Rediger bruger', //the link to.. well, edit the user (also the title)
	'editcommuser' => 'Rediger Registeret Bes&#248;gende',
	'edituserinfo' => 'Rediger brugerinformation',
	'selfreg' => 'Selvregistrering',
	'newuser' => 'Opret ny bruger',
	'desc_newuser' => 'Opret en ny indlogningskonto for Pivot som tillader dem at postere i en blogg.',
	'newuser_button' => 'Opret',
	'edituser_button' => 'Rediger',
	'pass_too_short' => 'Kodeord skal have mindst 4 tegn.',
	'pass_equal_name' => 'Kodeordet kan ikke v&#230re det samme som brugernavnet.',
	'pass_dont_match' => 'Kodeordene er ikke ens',
	'username_in_use' => 'Brugernavn er allerede i brug',
	'username_too_short' => 'Navnet skal v&#230re tre bogstaver eller l&#230ngere',
	'username_not_valid' => 'Brugernavn kan kun indeholde alfanumeriske tegn (A-Z, 0-9) og understreger (_).',
	'not_good_email' => 'Det er ingen gyldig e-mailadresse',
	'c_admin_title' => 'Bekr&#230ft Oprettelse af en '.$lang['userlevels']['1'],
	'c_admin_message' => 'En '.$lang['userlevels']['1'].' har fuld adgang til Pivot, kan redigere alle indl&#230g, kommentarer og indstillinger. Er du sikker p&#197; at du vil g&#248;re %s til en '.$lang['userlevels']['1'].'?',
);


//		Config Page		\\
	$lang['config'] = array (
	'save' => 'gem indstillinger',

	'sitename' => 'Webstedets navn',
	'defaultlanguage' => 'Standard sprog',
	'defaultencoding' => 'Brug kodning',
	'defaultencoding_desc' => 'Dette definerer kodningen som er brugt (f.eks utf-8 eller iso-8859-1). Du b&#248;r lade dette felt v&#230re &#197;bent hvis du ikke ved hvad du g&#248;r. Hvis du lader feltet v&#230re blankt, v&#230lges samme koding som opgivet i sprog(filen) som du bruger.',
	'defaulttheme' => 'Tema',
	'selfreg' => 'Tillad selvregistrering',
	'selfreg_desc' => 'Hvis denne s&#230ttes til ja kan folk registrere sig som (almindelig) bruger og oprette indl&#230g. (Dette er ikke en "kommentar"-bruger.)',
	'xmlrpc' => 'Tillad XML-RPC',
	'xmlrpc_desc' => 'Ved at s&#230;tte denne til Ja, g&#248;r du det muligt at sende indl&#230;g fra en desktop blog applikation (ved at anvende MetaWeblog API).',
	'siteurl' => 'Webstedets URL',
	'header_fileinfo' => 'Fil Info',
	'localpath' => 'Lokalsti',
	'debug_options' => 'Fejls&#248;gealternativ ',
	'debug' => 'Fejls&#248;gemodus',
	'debug_desc' => 'Vis vilk&#197;rlig fejls&#248;geinformation',
	'log' => 'Loggfiler',
	'log_desc' => 'Lag loggfiler for forskjellige aktiviteter',

	'unlink' => 'Kobl filer fra',
	'unlink_desc' => 'Nogle servere som har safe_mode (PHP) aktiveret, kr&#230ver m&#197;ske at man leger med denne indstilling. P&#197; de fleste severe har denne indstillingen ingen virkning',
	'chmod' => 'Rediger filrettigheder (chmod) til',
	'chmod_desc' => 'Nogle servere kr&#230ver at Oprettede filer f&#197;r s&#197; rettighederne (chmod) p&#197; en speciel m&#197;de. Almindelige v&#230rdier er \'0644\' og \'0755\'. &#198;ndre ikke denne, hvis du ikke er helt sikker p&#197; hvad du g&#248;r',
	'header_uploads' => 'Fil upload indstillinger',
	'upload_path' => 'Sti til fil upload',
	'upload_accept' => 'accepterede filtyper',
	'upload_extension' => 'Standard filefternavn',
	'upload_save_mode' => 'Overskriv',
	'make_safe' => 'Rent filnavn',
	'c_upload_save_mode' => 'Inkrementer filnavn',
	'max_filesize' => 'Maksimum filst&#248;rrelse',
	'header_datetime' => 'Dato/Tid',
	'timeoffset_unit' => 'Tidsenhed offset',
	'timeoffset' => 'Tid offset',
	'header_extra' => 'Forskellige indstillinger',
	'wysiwyg' => 'Anvend Wysiwyg-redigering',
	'wysiwyg_desc' => 'Afg&#248;r om Wysiwyg-redigering er standard. Individuelle brugere kan &#230ndre dette under \'Mine indstillinger\'',
	'basic_view' => 'Brug enkel visning',
	'basic_view_desc' => 'Afg&#248;r om nye indl&#230g &#197;bnes med enkel eller udvidet visning.',
	'def_text_processing' => 'Standard tekstbehandling',
	'text_processing' => 'Tekstbehandling',
	'text_processing_desc' => 'Afg&#248;r standard tekstbehandling n&#197;r en bruger ikke har valgt Wysiwyg redigering. \'Konverter linjeskift\' &#230ndrer kun linjeskift til en &lt;br&gt;-tagg. <a href="http://www.textism.com/tools/textile/" target="_blank">Textile</a> er en kraftig, men alligevel let at l&#230re, markeringsstil.',
	'none' => 'Ingen',
	'convert_br' => 'Konverter linjeskift til &lt;br /&gt;',
	'textile' => 'Textile',
	'markdown' => 'Markdown',
	'markdown_smartypants' => 'Markdown og Smartypants',

	'allowed_cats' => 'Tilladte kategorier',
	'allowed_cats_desc' => 'Denne bruger har tilladelse til at postere indl&#230g i de valgte kategorier.',
	'delete_user' => 'Slet bruger',
	'delete_user_desc' => 'Du kan slette denne bruger hvis du vil. Alle deres indl&#230g vil best&#197;, men de vil ikke l&#230ngere kunne logge ind.',
	'delete_user_confirm' => 'Du er i gang med at fjerne adgangen for %s. Er du sikker p&#197; at du vil g&#248;re dette?',
	'delete_commuser' => "Slet registeret bes&#248;gende",
	'delete_commuser_desc' => "Du kan slette denne registrede bes&#248;gender, hvis du vil. Alle deres kommentarer vil forblive",
	'delete_commuser_confirm' => 'Du er ved at fjerne kontoen for %s. Er du sikker p&#229;, at det er det du vil?',

	'setup_ping' => 'Ping-opset ',
	'ping_use' => 'Ping opdateringssporer',
	'ping_use_desc' => 'Afg&#248;r om opdateringssporerne som weblogs.com automatisk skal varsles af Pivot n&#197;r du postere et nyt indl&#230g. Tjenester som blogrolling.com afh&#230nger af s&#197;danne advarsler.',
	'ping_urls' => 'Send ping til f&#248;lgende URL-er',
	'ping_urls_desc' => 'Du kan liste flere URL-er som der skal sendes ping til. Tag ikke \'http://\'-delen med, ellers virker det ikke. Placer hver server p&#197; en ny linje. Nogle almindelige servere er:<br /><b>rpc.weblogs.com/RPC2</b> (m&#197;ske den mest anvendte)<br /><b>pivotlog.net/pinger</b> (ikke i brug endnu)<br /><b>rcs.datashed.net/RPC2</b> <br /><b>ping.blo.gs</b> <br />',

	'setup_tb' => 'Trackback Setup',
	'tb_email' => 'Email',
	'tb_email_desc' => 'Hvis sat, s&#197; vil en e-mail bli sendt til denne adresse n&#197;r et trackback bliver tilf&#248;jet.',

	'new_window' => '&#229;bn genveje i nye vinduer',
	'emoticons' => 'brug f&#248;leikon',
	'javascript_email' => 'Kod/skjul e-mailadresser?',
	'new_window_desc' => 'Afg&#248;r om alle genveje i et indl&#230g vil &#197;bnes i et nyt vindue.',

	'mod_rewrite' => 'brug Mod_rewrite',
	'mod_rewrite_desc' => 'Hvis du anvender Apaches Mod_rewrite-indstilling, s&#197; vil Pivot lave URL-er som www.mysite.com/archive/2003/05/30/fin_tur, i steden for www.mysite.com/pivot/entry.php?id=134. Ikke alle servere underst&#248;tter dette.',
	'mod_rewrite_1' => 'Ja, som /archive/2005/04/28/title_of_entry',
	'mod_rewrite_2' => 'Ja, som /archive/2005-04-28/title_of_entry',
	'mod_rewrite_3' => 'Ja, som /entry/1234',
	'mod_rewrite_4' => 'Ja, som /entry/1234/title_of_entry',

	'search_index' => 'Opdater s&#248;geindeks automatisk',
	'search_index_desc' => 'Afg&#248;r om s&#248;geindeksfilene automatisk opdateres hver gang du postere et nyt indl&#230g eller &#230ndrer en indl&#230g.',

	'default_allow_comments' => 'Tilad kommentarer som standard',
	'default_allow_comments_desc' => 'Afg&#248;r om indl&#230g er sat til at tillade kommentarer eller ej.',
	'moderate_comments' => 'Moderere kommentarer',
	'moderate_comments_desc' => 'Afg&#248;r hvorvidt kommentarer skal godkendes f&#248;r de blive synlige p&#229; denne hjemmeside.',

	'maxhrefs' => 'Antal genveje',
	'maxhrefs_desc' => 'Maksimalt antal genveje tilladt i kommentarer. Nyttig for at blive de plagsomme kommentar-spammere kvit. S&#230t til 0 for ubegr&#230nset antal genveje.',
	'rebuild_threshold' => 'Genopbygningsgr&#230nse',
	'rebuild_threshold_desc' => 'Antal sekunder det tager f&#248;r Pivot opdaterer siden. Standardv&#230rdien er 28 sekunder, men hvis du har problemer s&#197; pr&#248;v at s&#230nke v&#230rdien til 10.',
	'default_introduction' => 'Standard introduktion/krop',
	'default_introduction_desc' => 'Bestemmer standardv&#230rdiene for introduktion og krop for et nyt indl&#230g. S&#230dvanligvis er dette et tomt avsnit, som giver mest mening semantisk.',

	'upload_autothumb'	=> 'Automatiske miniatyrer',
	'upload_thumb_width' => 'Miniatyrebredde',
	'upload_thumb_height' => 'Miniatyreh&#248;jde',
	'upload_thumb_remote' => 'Eksternt besk&#230ringsv&#230rkt&#248;j',
	'upload_thumb_remote_desc' => 'Hvis din server ikke har de n&#248;dvendige biblioteker installeret, kan du bruge et eksternt beskj&#230ringsv&#230rkt&#248;j',

    'extensions_header' => 'Mappe til udvidelser',
    'extensions_desc'  => '\'Udvidelser\'-mappen er placeret hvor du gemmer dine tilf&#248;jelser til Pivot.
        Dette g&#248;r opdatering af Pivot meget enklere - se dokumentation for mere information.',
    'extensions_path'  => 'Stien til mappen for udvidelser',


	'tag_options' => 'Optioner for Tags',
	'tag_cache' => 'Cache varighed',
	'tag_cache_desc' => 'Antallet minutter, som en tag side er cached.',
	'tag_flickr' => 'Vis Flickr billeder',
	'tag_flickr_desc' => 'Hvis sat til \'Ja\', vil Pivot hente billeder med dette tag fra Flickr.com.',
	'tag_flickr_amount' => 'Antal billeder',
	'tag_flickr_amount_desc' => 'Antal billeder, der skal hentes fra Flickr.',
	'tag_fetcher' => 'Vis feeds',
	'tag_fetcher_desc' => 'Hvis sat til \'Ja\', vil Pivot vise knapperne til at hente feeds med dette tag fra forskellige kilder.',
	'tag_fetcher_amount' => 'Antal enheder',
	'tag_fetcher_amount_desc' => 'Antal enheder, som skal hentes fra hver kilde',
	'tag_min_font' => 'Minimum st&#248;rrelse',
	'tag_max_font' => 'Maksimum st&#248;rrelse',
	'tag_max_font_desc' => 'St&#248;rrelsen (i pixels) anvendt til at vise tag cloud. Tags, som anvendes oftere visesi st&#248;rre font.',

);


//		Weblog Config	\\
$lang['weblog_config'] = array (
	'edit_weblog' => 'Rediger weblog ',
	'edit_blog' => 'Rediger blogge',
	'new_weblog' => 'Ny blogg',
	'new_weblog_desc' => 'Tilf&#248;j en ny blogg',
	'del_weblog' => 'Slet blogg',
	'del_this_weblog' => 'Slet denne blogg.',
	'create_new' => 'Opret ny blogg',
	'subw_heading' => 'For hver af underbloggene som blev fundet kan du bestemme hvilke skabeloner de bruger og hvilke kategorier som kan publiceres i dem',
	'create' => 'Udf&#248;r',

	'create_1' => 'Opret / rediger blogg, step 1 af 3',
	'create_2' => 'Opret / rediger blogg, step 2 af 3',
	'create_3' => 'Opret / rediger blogg, step 3 af 3',

	'name' => 'Bloggnavn',
	'payoff' => 'Undertitel',
	'payoff_desc' => 'Undertitel eller kort beskrivelse for bloggen (payoff)',
	'url' => 'URL til bloggen',
	'url_desc' => 'Pivot afg&#248;r URL-en til din blogg, hvis feltet er tomt. Hvis du bruger din blogg som en del af et frameset eller som en SSI (serverside include), s&#197; kan du bruge dette felt til at overstyre Pivot.',
	'index_name' => 'Forside (Index)',
	'index_name_desc' => 'Filnavnet for index-fil. S&#230dvanligvis \'index.html\' eller \'index.php\'.',

	'ssi_prefix' => 'SSI-prefiks',
	'ssi_prefix_desc' => 'Hvis din blogg bruger SSI (som ikke er anbefalet), kan du bruge denne til at pr&#230fikse Pivots filnavne med filnavnet brugt for SSI-en (\'index.shtml?p=\'). Hvis du ikke er 100% sikker p&#197; hvad du g&#248;r b&#248;r du lade dette felt st&#197; tomt.',

	'front_path' => 'Sti til forsiden',
	'front_path_desc' => 'Den relative eller absolutte sti til mappen hvor Pivot vil Oprette forsiden for denne blogg.',
	'file_format' => 'Filnavn',
	'entry_heading' => 'Indstillinger for indl&#230g',
	'entry_path' => 'Sti til indl&#230g',
	'entry_path_desc' => 'Den relative eller absolutte sti til mappen hvor Pivot vil Oprette enlige indl&#230gssider (hvis du v&#230lger at ikke bruger \'Levende indl&#230g\')',
	'live_comments' => 'Levende indl&#230g',
	'live_comments_desc' => 'Hvis du bruger \'Levende indl&#230g\', beh&#248;ver Pivot ikke at lave filer for hver enkelt indl&#230g. Dette er den foretrukne indstilling.',
	'readmore' => '\'L&#230s videre\'-tekst',
	'readmore_desc' => 'Teksten som fort&#230ller at det er mere at l&#230se i dette indl&#230g end det som er vist p&#197; forsiden. Hvis tom, vil Pivot bruge standarden defineret af det valgte sprog.',

	'arc_heading' => 'Arkivindstillinger',
	'arc_index' => 'Indeksfil',
	'arc_path' => 'Arkivsti',
	'archive_amount' => 'Arkivst&#248;rrelse',
	'archive_unit' => 'Arkivtype',
	'archive_format' => 'Arkivformat',
	'archive_none' => 'Intet arkiv',
	'archive_weekly' => 'Ugentligt arkiv',
	'archive_monthly' => 'M&#197;nedligt arkiv',
	'archive_yearly' => '&#229;rligt arkiv',

	'archive_link' => 'Arkivgenvej',
	'archive_linkfile' => 'Arkivlisteformat',
	'archive_order' => 'Arkivr&#230kkef&#248;lge',
	'archive_ascending' => '&#198;ldste f&#248;rst',
	'archive_descending' => 'Nyeste f&#248;rst',

	'templates_heading' => 'Skabelon',
	'frontpage_template' => 'Forsideskabelon',
	'frontpage_template_desc' => 'Skabelonen som bestemmer udseende p&#197; forsiden for denne blogg.',
	'archivepage_template' => 'Arkivsideskabelon',
	'archivepage_template_desc' => 'Skabelonen som bestemmer udseende p&#197; arkivene. Dette kan v&#230re det samme som \'Forsideskabelon\'.',
	'entrypage_template' => 'Indl&#230gsskabelon',
	'entrypage_template_desc' => 'Skabelonen som bestemmer udseende p&#197; enlige indl&#230g (p&#197; egen side).',
	'extrapage_template' => 'Ekstra skabelon',
	'extrapage_template_desc' => 'Skabelonen som bestemmer udseende p&#197; arkiv- og s&#248;gesiden.',

	'shortentry_template' => 'Skabelon til Kortindl&#230gl',
	'shortentry_template_desc' => 'Skabelonen som bestemmer udseende p&#197; enlige indl&#230g som de er vist i selve bloggen eller arkivet.',
	'num_entries' => 'Antal indl&#230g',
	'num_entries_desc' => 'Antal indl&#230g i denne underblogg som vil blive vist p&#197; forsiden.',
	'offset' => 'Forskydning',
	'offset_desc' => 'Hvis forskydning er sat til et tal, s&#197; vil den m&#230ngde af indl&#230g hoppes over n&#197;r siden gemmes. Du kan bruge dette til at lave en \'Tidligere indl&#230g\'-liste for eksempel.',
	'comments' => 'Tillad kommentarer?',
	'comments_desc' => 'Afg&#248;r om bes&#248;gende/brugere er i stand til at l&#230gge kommentarer i denne underblogg.',

	'publish_cats' => 'Publicér disse kategorier',

	'setup_rss_head' => 'RSS- og Atom-konfiguration',
	'rss_use' => 'Generer str&#248;mme',
	'rss_use_desc' => 'Afg&#248;r om Pivot automatisk laver en RSS- og Atom-str&#248;m for denne blogg.',
	'rss_filename' => 'RSS-filnavn',
	'atom_filename' => 'Atom-filnavn',
	'rss_path' => 'Sti til str&#248;mme',
	'rss_path_desc' => 'Den relative eller absolutte sti til mappen hvor Pivot vil Oprette str&#248;mfilerne.',
//	'rss_size' => 'Feed Entry Length',	/* DEPRECATED */
//	'rss_size_desc' => 'The length (in characters) of an entry in the Feed files', /* DEPRECATED */
	'rss_full' => 'Generer fuldst&#230ndige str&#248;mme',
	'rss_full_desc' => 'Afg&#248;r om Pivot laver fuldst&#230ndige Atom- eller RSS-str&#248;mmer. Hvis sat til \'nej\', vil Pivot lave str&#248;mme som kun indeholder kort beskrivelse og dermed g&#248;re str&#248;mmene mindre nyttige.',
	'rss_link' => 'Str&#248;m link',
	'rss_link_desc' => 'Genvej som sendes sammen med str&#248;mmen for at pege til hovedsiden. Hvis du ikke opgiver en genvej, vil Pivot sende bloggens startside som genvej.',
	'rss_img' => 'Str&#248;mbillede',
	'rss_img_desc' => 'Du kan opgive et billede som sendes sammen med str&#248;mmen. Nogle str&#248;ml&#230ssere vil vise dette billede ved siden af str&#248;mmen. Opgiv fuldst&#230ndig URL eller ingenting.',

	'lastcomm_head' => 'Indstillinger for seneste kommentarer',
	'lastcomm_amount' => 'Vis hvor mange',
	'lastcomm_length' => 'Klip ved l&#230ngde',
	'lastcomm_format' => 'Format',
	'lastcomm_format_desc' => 'Bestemmer udseende for \'Seneste kommentarer\' p&#197; webloggens forside.',
	'lastcomm_nofollow' => 'brug \'Nofollow\'',
	'lastcomm_nofollow_desc' => 'For at modk&#230mpe henvisningsspam, kan du v&#230lge at l&#230gge attributten rel="nofollow" til alle genveje i kommentarer og henvisere, da dette vil hindre spammere i at f&#197; en bedre siderangering (pagerank) hos Google.',

	'lastref_head' => 'Indstillinger for seneste henvisere',
	'lastref_amount' => 'Vis hvor mange',
	'lastref_length' => 'Klip ved l&#230ngde',
	'lastref_format' => 'Format',
	'lastref_format_desc' => 'Bestemmer udseende for \'Seneste henvisere\' p&#197; webloggens forside.',
	'lastref_graphic' => 'Anvend grafik',
	'lastref_graphic_desc' => 'Afg&#248;r om seneste henvisere bruger sm&#197; ikoner for de mest almindelige s&#248;gemaskiner som bes&#248;gende kan komme via.',
	'lastref_redirect' => 'Omadresser henvisere',
	'lastref_redirect_desc' => 'For at modk&#230mpe henvisningsspam, kan du v&#230lge at omadressere udg&#197;ende genveje til henvisere, da dette ikke vil hj&#230lpe spammere til at f&#197; en bedre siderangering (pagerank) hos Google.',

	'various_head' => 'Forskellige indstillinger',
	'emoticons' => 'Anvend f&#248;leikon',
	'emoticons_desc' => 'Afg&#248;r om f&#248;leikon som :-) bliver transformeret til sine grafiske ekvivalenter.',
	'encode_email_addresses' => 'Kod e-mailadresser',
	'encode_email_addresses_desc' => 'Afg&#248;r om e-mailadresser kodes i javascript for at beskytte mod e-mailsamlere (spam).',
	'target_blank' => 'Target Blank',
	'xhtml_workaround' => 'XHTML-fix',
	'target_blank_desc' => 'Hvis \'Ja\', s&#197; vil alle genveje i dine indl&#230g blive &#197;bnet i et nyt vindue. Hvis \'XHTML-fix\', s&#197; vil alle genveje have en rel="external" attributt, som ikke &#248;del&#230gger velformet XHTML',
	'search_format' => "Format for S&#248;geresultater",
	'search_format_desc' => "Dette specifiserer formattetfor s&#248;geresultaterne p&#229; s&#248;gesiden. Det indeholder fem dele, adskilt af en linie, indeholdelde '----': Top, sum, starten af listen, alle dele af listen og slutningen af listen. Du kan se alle detaljerne p&#229; <a href='http://pivotlog.net/docs/doku.php?id=working_with_search_results'>documentation</a>.",

	'date_head' => 'Datovisningsindstillinger',
	'full_date' => 'Fuldt datoformat',
	'full_date_desc' => 'Bestemmer formatet for fuld dato og tid. Som regel brugt p&#197; toppen af en enlig indl&#230gsside',
	'entry_date' => 'Indl&#230gsdato',
	'diff_date' => 'Diff Date',
	'diff_date_desc' => '\'Diff Date\' er s&#230dvanligvis anvendt i forbindelse med \'indl&#230gsdato\'. Indl&#230gdatoen bliver vist p&#197; hvert indl&#230g i bloggen, mens \'Diff Date\' kun bliver vist hvis datoen er forskellig fra forrige indl&#230g.',
	'language' => 'Sprog',
	'language_desc' => 'Bestemmer p&#197; hvilket sprog datoer og tal bliver vist, og hvilket tegns&#230t som bliver anvendt.',

	'comment_head' => 'Kommentarindstillinger',
	'comment_sendmail' => 'Sende e-mail?',
	'comment_sendmail_desc' => 'Efter at en kommentar er blevet placeret, kan e-mail blive sendt til bloggeieren.',
	'comment_emailto' => 'Send til',
	'comment_emailto_desc' => 'Opgiv e-mailadresse(r) til den som skal modtage melding. (Adskild adresserne med komma.)',
	'comment_texttolinks' => 'Tekst til genveje',
	'comment_texttolinks_desc' => 'Afg&#248;r om URL-er og e-mailadresse skal g&#248;res klikbare.',
	'comment_wrap' => 'Ombryd linjene i kommentarer efter',
	'comment_wrap_desc' => 'For at hindre at lange tekststrenge &#248;del&#230gger sideops&#230tningen, vil teksten bli ombrudt efter det opgivne antal tegn.',
	'comments_text_0' => 'Tekst for \'ingen kommentarer\'',
	'comments_text_1' => 'Tekst for \'en kommentar\'',
	'comments_text_2' => 'Tekst for \'X kommentarer\'',
	'comments_text_2_desc' => 'Teksten som fort&#230ller hvor mange kommentarer der er. Hvis du lader feltet v&#230re tomt, vil Pivot bruge standard for det valgte sproget.',

	'comment_pop' => 'Kommentarer Popup?',
	'comment_pop_desc' => 'Afg&#248;r om kommentarside (eller \'enlig indl&#230g\') vises i et popupvindue eller i det originale vindue.',
	'comment_width' => 'Bredde for Popup',
	'comment_height' => 'H&#248;jde for Popup',
	'comment_height_desc' => 'Opgiv bredde og h&#248;jde (i pixels) for kommentar popup.',

	'comment_format' => "Formatering af kommentarer",
	'comment_format_desc' => "Denne bestemmer formatering af kommentarer p&#197; siden for indl&#230g.",

	'comment_reply' => "Formatering af 'svar ..'",
	'comment_reply_desc' => "Denne bestemmer formatering af genveje som bes&#248;gende kan bruge for at svare p&#197; en specifik kommentar.",
	'comment_forward' => "Formatering af 'svar fra ..'",
	'comment_forward_desc' => "Denne bestemmer formatering af teksten som vises n&#197;r en kommentar er besvaret med en anden kommentar.",
	'comment_backward' => "Formatering af 'svar p&#197; ..'",
	'comment_backward_desc' => "Denne bestemmer formatering af teksten som vises n&#197;r en kommentar er svar p&#197; en anden kommentar.",

	'comment_textile' => 'Tillad Textile',
	'comment_textile_desc' => 'Hvis \'Ja\', s&#197; har bes&#248;gende lov til at anvende <a href="http://www.textism.com/tools/textile/" target="_blank">Textile</a> kommentarer.',
	'save_comment' => 'Gem kommentar',
	'comment_gravatardefault' => 'Standard gravatar',
	'comment_gravatardefault_desc' => 'URL til standard gravatar-billede. Starter med http://',
	'comment_gravatarhtml' => 'Gravatar-HTML',
	'comment_gravatarhtml_desc' => 'HTML som skal inds&#230ttes for en gravatar. %img% byttes ud med URL-en til billedet.',
	'comment_gravatarsize' => 'Gravatar-st&#248;rrelse',
	'comment_gravatarsize_desc' => 'St&#248;rrelse (i pixels) for gravatar-billedet. Standardv&#230rdien er 48.',
	
	'trackback_head' => 'trackback indstillinger',
	'trackback_sendmail' => 'Send e-mail?',
	'trackback_sendmail_desc' => 'Efter at et trackback er blevet placeret, kan e-mail blive sendt til bloggeieren.',
	'trackback_emailto' => 'Send til',
	'trackback_emailto_desc' => 'Opgiv e-mailadresse(r) til den som skal modtage melding. (Adskil adresserne med komma.)',
	'trackbacks_text_0' => 'Tekst for \'ingen trackback\'',
	'trackbacks_text_1' => 'Tekst for \'et trackback\'',
	'trackbacks_text_2' => 'Tekst for \'X trackback\'',
	'trackbacks_text_2_desc' => 'Teksten som fort&#230ller hvor mange trackbacks der er. Hvis du lader feltet v&#230re tomt, vil Pivot bruge standard for det valgte sprog.',
	'trackback_pop' => 'Trackback Popup?',
	'trackback_pop_desc' => 'Afg&#248;r om trackbackside (eller \'enlig indl&#230g\') vises i et popupvindue eller i det originale vindue.',
	'trackback_width' => 'Bredde for Popup',
	'trackback_height' => 'H&#248;jde for Popup',
	'trackback_height_desc' => 'Opgiv bredde og h&#248;jde (i pixels) for trackback Popup.',
	'trackback_format' => "Formatering af trackback",
	'trackback_format_desc' => "Denne bestemmer formatering af trackback p&#197; siden for indl&#230g.",
	'trackback_link_format' => "Formatering af trackbackgenvej",
	'save_trackback' => 'Gem trackback',

	'saved_create' => 'Den nye blogg er blevet Oprettet.',
	'saved_update' => 'Bloggen er blevet opdateret.',
	'deleted' => 'Bloggen er blevet slettet.',
	'confirm_delete' => 'Du er i gang med at slette bloggen %1. Er du sikker?',

	'blogroll_heading' => 'Blogroll-indstillinger',
	'blogroll_id' => 'Blogrolling ID #',
	'blogroll_id_desc' => 'Du kan frivillig inkludere en <a href="http://www.blogrolling.com" target="_blank">blogrolling.com</a>-blogroll i bloggen. Blogrolling er en fremragende tjeneste for at vedligeholde en liste af genveje, som viser hvorn&#197;r de er opdateret. Hvis du ikke &#248;nsker dette, kan du bare hoppe over disse felter.',
    'blogroll_fg' => 'Tekstfarve',
	'blogroll_bg' => 'Baggrundsfarve',
	'blogroll_line1' => 'Linjefarve 1',
	'blogroll_line2' => 'Linjefarve 2',
	'blogroll_c1' => 'Farve 1',
	'blogroll_c2' => 'Farve 2',
	'blogroll_c3' => 'Farve 3',
	'blogroll_c4' => 'Farve 4',
	'blogroll_c4_desc' => 'Disse farver afg&#248;r hvordan blogroll-en vil se ud. Farve 1 til 4 giver en visuel indikation p&#197; hvorn&#197;r en genvej er opdateret.',
);


$lang['upload'] = array (
	//		File Upload		\\
	'preview' => 'Fuldst&#230ndig liste preview',
	'thumbs' => 'Miniatyrer preview',
	'create_thumb' => '(Lav miniatyrer)',
	'title' => 'Filer',
	'thisfile' => 'Upload en ny fil:',
	'button' => 'Upload',
	'filename' => 'Filnavn',
	'thumbnail' => 'Miniatyre',
	'date' => 'Dato',
	'filesize' => 'Filst&#248;rrelse',
	'dimensions' => 'Bredde x h&#248;jde',
	'delete_title' => 'Slet billede',
	'areyousure' => 'Er du sikker p&#197; at du vil slette filen %s?',
	'picheader' => 'Slet dette billede?',
	'create' => 'opret',
	'edit' => 'rediger',

	'insert_image' => 'Inds&#230t et billede',
	'insert_image_desc' => 'For at inds&#230tte et billede m&#197; du uploade et billede eller v&#230lge et billede som allerede er uploaded.',
	'insert_image_popup' => 'Inds&#230t et popup billede',
	'insert_image_popup_desc' => 'For at lave et popup til et billede m&#197; du uploade et billede eller v&#230lge et billede som allerede er uploaded. Derefter skal du v&#230lge tekst eller miniatyre som udl&#248;ser popupen',
	'choose_upload' => 'upload',
	'choose_select' => 'eller v&#230lg',
	'imagename' => 'billedenavn',
	'alt_text' => 'Alternativ tekst (alt-tagg)',
	'align' => 'Align',
	'border' => 'Kant',
	'pixels' => 'pixels',
	'uploaded_as' => 'Filen blev uploaded som \'%s\'.',
	'not_uploaded' => 'Filen blev ikke uploaded, og f&#248;lgende fejl opstod:',
	'center' => 'Centrer (standard)',
	'left' => 'Venstre',
	'right' => 'H&#248;jre',
	'inline' => 'Inline',
	'notice_upload_first' => 'Du m&#197; f&#248;rst v&#230lge eller uploade et billede',
	'select_image' => 'V&#230lg billede',
	'select_file' => 'V&#230lg fil',

	'for_popup' => 'For Popup',
	'use_thumbnail' => 'anvend miniatyr',
	'edit_thumbnail' => 'rediger miniatyr',
	'use_text' => 'Anvend tekst',
	'insert_download' => 'Inds&#230t en Download',
	'insert_download_desc' => 'For at foretage en fil download, skal du uploade en fil eller v&#230lge en tidligere uploaded fil. Derefter v&#230lger du om du vil bruge et ikon, tekst eller en miniatyre til at starte download.',
	'use_icon' => 'brug ikon',
);


$lang['link'] = array (
	//		Link Insertion \\
	'insert_link' => 'Inds&#230t en genvej',
	'insert_link_desc' => 'Inds&#230t en genvej, ved at skrive en URL i feltet herunder. Bes&#248;gende vil se titelen n&#197;r de har musen over genvejen.',
	'url' => 'URL',
	'title' => 'Titel',
	'text' => 'Tekst',
);


//		Categories		\\
$lang['category'] = array (
	'edit_who' => 'Angiv hvem som kan redigere i kategorien \'%s\'',
	'name' => 'Navn',
	'users' => 'brugere',
	'make_new' => 'Opret ny kategori',
	'create' => 'Opret kategori',
	'canpost' => 'V&#230lg de brugere du vil give lov til at postere i denne kategori',
	'same_name' => 'En kategori med dette navn findes allerede',
	'need_name' => 'Denne kategorien beh&#248;ver et navn',

	'allowed' => 'Tilladt',
	'allow' => 'Tillad',
	'denied' => 'Forbudt',
	'deny' => 'Forbyd',
	'edit' => 'Rediger kategori',

	'delete' => 'Slet kategori',
	'delete_desc' => 'V&#230lg \'ja\', hvis du vil slette denne kategori',

	'delete_message' => 'I denne utgave (1.10) af Pivot slettes kun kategorinavnet. I senere udgaver kan du v&#230lge hvad du vil g&#248;re med indl&#230gene i kategorien.',
	'search_index_newctitle'  => 'Indeksér denne kategori',
	'search_index_newcdesc'  => 'S&#230t til \'Nej\' kun hvis du ikke vil at bes&#248;gende skal kunne s&#248;ge i denne kategori.',
	'search_index_editcheader' => 'Indeksér kategori',

	'order' => 'Sorteringsregler',
	'order_desc' => 'Kategorier med lav sorteringsv&#230rdi vil vises h&#248;jere i listen. Hvis alle nummerne er de samme, s&#197; sorteres kategoriene alfabetisk.',
	'public' => 'Offentlig kategori',
	'public_desc' => 'Hvis sat til \'Nej\', s&#197; vil denne kategorien kun v&#230re synlig for registrerede bes&#248;gende. (G&#230lder kun for levende sider.)',
	'hidden' => 'Skjult kategori',
	'hidden_desc' => 'Hvis sat til \'Ja\', s&#197; vil denne kategorien blive skjult i arkivindl&#230gene. (G&#230lder kun for levende sider.)',
		
);


$lang['entries'] = array (
	//		Entries			\\
	'post_entry' => "Send indl&#230g",
	'preview_entry' => "Vis indl&#230g",
	'edit_entry' => "Rediger indl&#230g",
	'edit_entry_desc' => "Rediger dette indl&#230g",

	'first' => 'f&#248;rst',
	'last' => 'sidst',
	'next' => 'n&#230ste',
	'previous' => 'forrige',

	'jumptopage' => 'hop til side (%num%)',
	'filteron' => 'filtrer med (%name%)',
	'filteroff' => 'filtrering af',
	'title' => 'Titel',
	'subtitle' => 'Undertitel',
	'introduction' => 'Introduktion',
	'body' => 'Krop',
	'publish_on' => 'Publiseret p&#197;',
	'status' => 'Status',
	'post_status' => 'Status for indl&#230g',
	'category' => 'Kategori',
	'select_multi_cats' => '(Ctrl-klikk for at v&#230lge flere kategorier samtidig)',
	'last_edited' => "Senest &#230ndret den",
	'created_on' => "Oprettet den",
	'date' => 'Dato',
	'author' => 'Forfatter',
	'code' => 'Kode',
	'comm' => '# Komm',
	'track' => '# Spor',
	'name' => 'Navn',
	'allow_comments' => 'Tillad kommentarer',

	'delete_entry' => "Slet indl&#230g",
	'delete_entry_desc' => "Slet dette indl&#230g og tilh&#248;rende kommentarer",
	'delete_one_confirm' => "Er du sikker p&#197; at du vil slette dette indl&#230g?",
	'delete_multiple_confirm' => "Er du sikker p&#197; at du vil slette disse indl&#230g?",

	'convert_lb' => 'Konverter linjeskift',
	'always_off' => '(Denne er altid fra under Wysiwyg-redigering)',
	'be_careful' => '(V&#230r forsigtig med dette!)',
	'edit_comments' => 'Rediger kommentarer',
	'edit_comments_desc' => 'Rediger kommentarerne som er blevet posteret p&#197; dette indl&#230g',
	'edit_comment' => 'Rediger kommentar',
	'delete_comment' => 'Slet kommentar',
	'report_comment' => 'Rapporter Comment',
	'edit_trackback' => 'Rediger trackback',
	'edit_trackback_desc' => 'Rediger trackback som er blevet posteret p&#197; dette indl&#230g',
	'delete_trackback' => 'Slet trackback',
	'report_trackback' => 'Rapporter Trackback',
	'block_single' => 'Blokker IP %s',
	'block_range' => 'Blokker IP-omr&#197;de %s',
	'unblock_single' => 'Afblokker IP %s',
	'unblock_range' => 'Afblokker IP-omr&#197;de %s',
	'trackback' => 'Trackback-ping',
	'trackback_desc' => 'Send trackback-pinger til f&#248;lgende URL(-er). For at sende til flere URL-er, placer hver URL p&#197; en separat linje.',
	'keywords' => 'N&#248;gleord',
	'keywords_desc' => 'Anvend denne for at s&#230tte n&#248;gleord som kan s&#248;ges efter til at finde dette indl&#230g, eller for at s&#230tte en enklere URL for dette indl&#230g.',
	'vialink' => "Via-genvej ",
	'viatitle' => "Via-titel",
	'via_desc' => 'Anvend denne for at s&#230tte en genvej til kilden for dette indl&#230g.',
	'entry_catnopost' => 'Du har ikke lov til at poste i kategorien: \'%s\'.',
	'entry_saved_ok' => 'Dit indl&#230g \'%s\' blev gemt uden problemer.',
	'entry_ping_sent' => 'Et trackback-ping er blevet sendt til \'%s\'.',
	'encoding_warning' =>'Du skriver dette indl&#230;g i %s, mens mindst een af dine weblogs anvender en anden kodning. For at forhindre dette, skal du sikre dig, at alle dine weblogs anvneder samme kodning.',
);


//		Form Fun		\\
$lang['forms'] = array (
	'c_all' => 'AfKryds alle',
	'c_none' => 'Fjern alle afkrydsninger',
	'choose' => '- v&#230lg et alternativ -',
	'publish' => 'S&#230t status til \'publiseret\'',
	'hold' => 'S&#230t status til \'vent\'',
	'delete' => 'Slet dem',
	'generate' => 'Publicer og generer',

	'with_checked_entries' => 'Med de afkryssede indl&#230g, udf&#248;r:',
	'with_checked_files' => 'Med de afkryssede filer, udf&#248;r:',
	'with_checked_templates' => 'Med de afkryssede skabeloner, udf&#248;r:',
);


//		Errors			\\
$lang['error'] = array (
	'path_open' => 'kan ikke &#197;bne mappe, kontroller dine rettigheder.',
	'path_read' => 'kan ikke lese mappe, kontroller dine rettigheder.',
	'path_write' => 'kan ikke skrive til mappe, kontroller dine rettigheder.',

	'file_open' => 'kan ikke &#197;bne fil, kontroller dine rettigheder.',
	'file_read' => 'kan ikke lese fil, kontroller dine rettigheder.',
	'file_write' => 'kan ikke skrive til fil, kontroller dine rettigheder.',

	'reg_required' => 'Registring n&#248;dvendig',
	'entry_404' => 'Indl&#230;g eksisterer ikke!', 
	'entry_404_desc' => 'Enten eksisterer dette indl&#230;g ikke eller ogs&#229; er det ikke publiceret endnu.', 
	'category_404' => 'Kategori eksisterer ikke', 
	'category_404_desc' => 'Enten eksisterer denne kategori ikke eller ogs&#229; er der ikke publiceret til den fra nogen weblog endnu.', 
);


//		Notices			\\
$lang['notice'] = array (
	'comment_saved' => "Kommentaren er blevet gemt.",
	'comment_deleted' => "Kommentaren er blevet slettet.",
	'comment_none' => "Dette indl&#230g har ingen kommentarer.",
	'trackback_saved' => "Trackbacket er blevet gemt.",
	'trackback_deleted' => "Trackbacket er blevet slettet.",
	'trackback_none' => "Dette indl&#230g har ingen trackback.",
);


// Comments, Karma and voting \\
$lang['karma'] = array (
	'vote' => 'Stem \'%val%\' p&#197; dette indl&#230g',
	'good' => 'Godt',
	'bad' => 'D&#197;rligt',
	'already' => 'Du har allerede stemt p&#197; dette indl&#230g',
	'register' => 'Din stemme for \'%val%\' er blevet registreret',
);


$lang['comment'] = array (
	'register' => 'Din kommentar er blevet gemt.',
	'preview' => 'Vis kommentar. Klik \'Send kommentar\' for at gemme den.',
	'duplicate' => 'Kommentaren er ikke blevet gemt, da den ser ud til at v&#230re en duplikat af et tidligere indl&#230g',
	'no_name' => 'Du skal skrive dit navn (eller et alias) i \'navn\'-feltet. Klik \'Send kommentar\' for at gemme den permanent.',
	'no_comment' => 'Du skal skrive noget i \'kommentar\'-feltet. Klik \'Send kommentar\' for at gemme den permanent.',
	'too_many_hrefs' => 'Maksimalt antal genveje oversteget. Stop spamming.',
	'email_subject_comm' => '[Comment]',
	'email_subject_notify' => '[Notification]',
	'email_posted_comm' => "'%s' tilf&#248;jede f&#248;lgende kommentar",
	'email_comm_on' => "Dette er en kommentar til indl&#230;g '%s'",
	'email_allow_comm' => "Tillad denne kommentar",
	'email_delete_comm' => "Slet denne kommentar",
	'email_view_comm' => "Vis denne kommentar",
	'email_edit_comm' => "Rediger denne kommentar",
	'email_posted_entry' => "'%s' tilf&#248;jede f&#248;lgende indl&#230;g",
	'email_view_entry' => "Vis dette indl&#230;g",
	'email_view_fullentry' => "Vis hele indl&#230;g\'et",
	'email_view_settings' => "Vis dine indstillinger",
	'email_sent_to' => "Denne email blev sendt til",
	'email_notified' => "Notifikationer blev sendt til",
	'email_posted_tb' => "'%s' tilf&#248;jede f&#248;lgende trackback",
	'email_tb_on' => "Dette er et trackback til indl&#230;g '%s'",
	'email_edit_tb' => "Rediger dette trackback",
	'email_block_ip' => "Blokker denne IP",
	'notifications' => "notifikationer",
	'oneclickdelete' => "Slet med et klik.",
	'oneclickreport' => "Rapporter og slet med et klik.",
	'moderated' => "Modereret",
	'moderate_queue_on' => "Kommentar moderering er aktivt p&#229; denne hjemmeside. Dette betyder, at dine kommentarer vil v&#230;re skjult indtil de er godkendt af en redakt&#248;r.",
	'moderate_stored' => "Dene kommentarer er gemt. Da kommentar modering er aktivt, afventer de godkendelse af en redakt&#248;r.",
	'moderate_waiting' => "En eller flere kommentarer afventer godkendelse af en redakt&#248;r."

);


$lang['comments_text'] = array (
	'0' => "Ingen kommentarer",
	'1' => "Kun en kommentar",
	'2' => "Allerede %num% kommentarer",
);

$lang['trackbacks_text'] = array (
	'0' => "Ingen trackback",
	'1' => "Kun et trackback",
	'2' => "Allerede %num% trackback",
);

$lang['weblog_text'] = array (
	// these are used in the weblogs, for the labels related to archives
	'archives' => "Arkiv",
	'next_archive' => "N&#230ste arkiv",
	'previous_archive' => "Forrige arkiv",
	'last_comments' => "Seneste kommentarer",
	'last_referrers' => "Seneste referencer",
	'calendar' => "Kalender",
	'links' => "Genveje",
	'xml_feed' => "XML: RSS-str&#248;m (2.0)",
    'atom_feed' => "XML: Atom-str&#248;m",
	'powered_by' => "Drevet af",
	'blog_name' => "Bloggnavn",
	'title' => "Titel",
	'excerpt' => "Uddrag",
	'name' => "Navn",
	'email' => "e-mail",
	'url' => "URL",
	'date' => "Dato",
	'comment' => "Kommentar",
	'ip' => "IP-adresse",
	'yes' => "Ja",
	'no' => "Nej",
	'emoticons' => "F&#248;leikon",
	'emoticons_reference' => "&#229;bn reference for f&#248;leikon",
	'textile' => "Textile",
	'textile_reference' => "&#229;bn reference for Textile",
	'post_comment' => "Send kommentar",
	'preview_comment' => "Vis kommentar",
	'remember_info' => "Husk personlig info?",
    'notify' => "P&#197;mindelse",
	'notify_yes' => "Ja, send mig en e-mail n&#197;r nogen svarer.",
	'register' => "Registrer dit brugernavn / log ind",
	'registered' => "Registeret",
	'disclaimer' => "<b>Bem&#230rk:</b> Alle HTML-tags udenom &lt;b&gt; og &lt;i&gt; fjernes fra kommentarer. Du kan lave genveje ved at skrive URLen eller e-mailadressen direkte ind i teksten.",
	'search_title' => "S&#248;geresultat",
	'search' => "S&#248;g!",
	'nomatches' => "Ingen resultater for '%name%'. Pr&#248;v med noget andet.",
	'matches' => "Resultat for '%name%':",
	'about' => "Om",
	'stuff' => "Diverse",
	'linkdump' => "Genvejsdump",
	'discreet' => "Skjul e-mail",
	'discreet_yes' => "Ja, skjul min e-mailadresse.",
  'moderated' => "Modereret",
  'waiting_moderation' => "Denne kommentar er endnu ikke modereret.",
);


$lang['ufield_main'] = array (
	//		Userfields		\\
	'title' => 'Rediger brugerfelt',
	'edit' => 'Rediger',
	'create' => 'Opret',

	'dispname' => 'Vis navn',
	'intname' => 'Internt navn',
	'intname_desc' => 'Internt navn er navnet p&#197; dette felt som det vil vises n&#197;r du fort&#230ller Pivot at vise det i en skabelon.',
	'size' => 'St&#248;rrelse',
	'rows' => 'R&#230kker',
	'cols' => 'Kolonner',
	'maxlen' => 'Maksimum l&#230ngde',
	'minlevel' => 'Min. brugerniveau',
	'filter' => 'Filtrer med',
	'filter_desc' => 'Ved at filtrere dette felt, kan du begr&#230nse hvilken slags inddata som kan blive anvendt',
	'no_filter' => 'Ingenting',
	'del_title' => 'Bekr&#230ft sletning',
	'del_desc' => 'Sletning af dette brugerfelt (<b>%s</b>) vil ogs&#197; slette alle data som brugerne har gemt i det, samt at alle instanser af det i skabelonen vil vises tomt.',

	'already' => 'Dette navn er allerede i brug',
	'int' => 'Internt navn skal v&#230re l&#230ngere end 3 tegn',
	'short_disp' => 'Visningsnavn skal v&#230re l&#230ngere end 3 tegn',
);


$lang['bookmarklets'] = array (
	'bookmarklets' => 'Bogm&#230rker',
	'bm_add' => 'Tilf&#248;j bogm&#230rke',
	'bm_withlink' => 'Pivot » Ny (med link)',
	'bm_withlink_desc' => 'Dette bogm&#230rke &#197;bner et vindue med et nyt indl&#230g som indeholder en genvej til siden den blev &#197;bnet fra.',

	'bm_nolink' => 'Pivot » Ny',
	'bm_nolink_desc' => 'Dette bogm&#230rke &#197;bner et vindue med et nyt tomt indl&#230g.',

	'bookmarklets_info' => 'Du kan bruge bogm&#230rker til hurtigt at skrive nye indl&#230g med Pivot. For at l&#230gge et bogm&#230rke i en browser, brug et af f&#248;lgende valg: (Eksakt tekst varierer fra browser til browser.)',
	'bookmarklets_info_1' => 'Klik og tr&#230k bogm&#230rke til din genvejsv&#230rkt&#248;jslinje eller din browsers \'Bogm&#230rker\'-knap.',
	'bookmarklets_info_2' => 'H&#248;jreklik p&#197; bogm&#230rke og v&#230lg \'Tilf&#248;j i bogm&#230rker\'.',
);

// Accessibility - These are used for form fields, labels, fieldsets etc.
// for Web Content Accessibility Guidelines & 508 compliancy issues.
// see: http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp
// JM =*=*= 2004/10/04
// 2004/11/25 =*=*= JM - minor correction for tim
$lang['accessibility'] = array(
    'search_idname'   => 's&#248;g',
    'search_formname'  => 'S&#248;g efter ord brugt i indl&#230g p&#197; dette websted',
    'search_fldname'   => 'Skriv s&#248;geord her:',
    'search_placeholder' => 'Skriv s&#248;geord',

    'calendar_summary'  => 'Denne tabel repr&#230senterer en kalender over indl&#230gene i webloggen med genveje p&#197; dage med indl&#230g.',
    'calendar_noscript' => 'Denne kalender g&#248;r det muligt at v&#230lge indl&#230g i denne weblog',
    /*
    2-letter language code, used to designate the principal language used on the site
    see: http://www.oasis-open.org/cover/iso639a.html
    */

    'lang' => $langname,
) ;


$lang['snippets_text'] = array (
  'word_plural'   => 'ord',
  'image_single'  => 'billed',
  'image_plural'  => 'billeder',
  'download_single' => 'fil',
  'download_plural' => 'filer',
);

$lang['trackback'] = array (
  'register' => 'Dit trackback er blevet gemt.',
  'duplicate' => 'Trackbacket er ikke blevet gemt, da den ser ud til at v&#230re en duplikat.',
  'too_many_hrefs' => 'Maksimalt antal genveje oversteget. Stop spamming.',
  'noid'   => 'Ingen trackback-ID (tb_id)',
  'nourl'   => 'Ingen URL (url)',
  'tracked'  => 'Trackbacket',
  'email_subject' => '[Trackback]',
);

$lang['commentuser'] = array (
  'title'       => 'Pivot bruger log ind',
  'header'      => 'Log ind som registrert bes&#248;gende',
  'logout'      => 'Log ud.',
  'loggedout'     => 'Logget ud',
  'login'       => 'Log ind',
  'loggedin'     => 'Logget ind',
  'loggedinas'    => 'Logget ind som',
  'pass_forgot'    => 'Glemt kodeordet?',
  'register_new'   => 'Registrer et nyt brugernavn.',
  'register'     => 'Registrer som en bes&#248;gende',
  'register_info'   => 'Udfyld f&#248;lgende information. <strong>V&#230r sikker p&#197; at e-mailadressen er gyldig</strong>, fordi vi sender e-mail med verifikationsdata til denne adresse.',
  'pass_note'     => 'Bem&#230rk: Det er mulig for ejeren af dette websted at se dir kodeord. <br />Anvend <em>Ikke</em> et passord som du er &#248;m om eller bruger andre steder!',
  'show_email'    => 'Vis e-mailadressen sammen med kommentaren',
  'notify'      => 'P&#197;mind om nye indl&#230g p&#197; e-mail',
  'def_notify'    => 'Standard p&#197;mindelse ved svar',
  'register'     => 'Registrer',
  'pass_invalid'   => 'Ugyldig kodeord',
  'user_disabled'   => 'Bruger gjort inaktiv',
  'nouser'      => 'Ukendt brugernavn..',
  'change_info'    => 'Her kan du &#230ndre dine informationer.',
  'pref_edit'     => 'Rediger dine indstillinger.',
  'pref_change'    => 'Rediger indstillinger',
  'options'      => 'Indstillinger',
  'user_exists'    => 'brugernavn eksisterer allerede - v&#230lg et andet navn.',
  'email_note'    => 'Du m&#197; opgive en gyldig e-mailadresse, s&#197;dan at vi kan verificere din konto. Du kan ogs&#197; v&#230lge at vise e-mailadressen efter kommentarene som du skriver.',
  'stored'      => '&#198;ndringerne er blevet gemt',
  'verified'     => 'Kontoen er verificeret. Log ind.',
  'not_verified'   => 'Verifikationskoden ser ud til at v&#230re ugyldig.',
  'pass_sent'     => 'Kodeord er sendt til e-mailadressen du opgav.',
  'user_pass_nomatch' => 'brugernavn og kodeord stemmer ikke overens.',
  'user_stored'    => 'Bruger gemt!',
  'user_stored_failed' => 'Kunne ikke gemme ny bruger!!',
  'pass_send'     => 'Send kodeord',
  'pass_send_desc'  => 'Hvis du har glemt kodeordet, udfyld brugernavn og e-mailadresse og s&#197; vil Pivot sende dig kodeordet p&#197; e-mail.',
  'oops'       => 'Ups',
  'back'       => 'Tilbage til',
  'back_login'    => 'Tilbage til log ind',
  'forgotten_pass_mail' => "Dit glemte kodeord for Pivot '%name%' er: \n\n%pass%\n\nGlem det ikke igen ;-)\n\nFor at logge ind p&#197; din konto, brug f&#248;lgende genvej:\n %link%",
  'registered'    => "Du har registreret dig som en ny bruger p&#197; Pivot '%s'",
  'reg_confirmation' => 'Bekr&#230ftelse af registrering',
  'reg_verify_short' => 'Verificer din konto',
  'reg_verify_long'  => "For at verificere din kontoen, klik p&#197; f&#248;lgende genvej:\n %s",
  'reg_verification' => 'e-mailverificering sendt til %s. Check din e-mailen om et minutt eller to for at bekr&#230fte din konto.'
);

$lang['tags'] = array (
  'tag'        => "Tag",
  'tags'       => "Tags",
  'tags_in_posting'	=> "Tags brugt i dette indl&#230;g",
  'click_for_universe'	=> "Klik for lokal Tag Cosmos side. ",
  'localcosmos_description'	=> "Dette er den lokale Tag Cosmos for denne weblog. Jo st&#248;rre tag desto flere indl&#230;g i denne blog bliver relateret til den. Disse tags er ordnet alfabetisk. Klik p&#229; et tilf&#230;ldigt tag for at f&#229; mere at vide.<br/><br/>",
  'tagoverview_header'	=> "Tag oversigt for: ",
  'entries_with_tag'	=> "Indl&#230;g p&#229; denne denne hjemmeside med ",
  'related_tags'	=> "Relaterede tags",
  'no_related_tags'	=> "Ingen relaterede tags",
  'latest_on'	    => "Senest p&#229;",
  'flickr_images'	=> "Flickr billeder for",
  'external_feeds'	=> "Eksterne feeds for",
  'nothing_on'	=> "Intet p&#229;",
  'click_icon'	=> "Klik p&#229; ikon for en liste af links p&#229;",
  'on'        => "p&#229;",
  'for'        => "for",
  'found_on'	    => "fundet p&#229;",
  'tag_ext_link'   => "Tagged eksterne links",
  'other_posts_with_tag'	=> "Andre indl&#230;g om",
  'used_tags'		=> "Anvendte tags",
  'suggested_tags' => "Foresl&#229;ede Tags",
  'insert_tag' => "Inds&#230;t et Tag",
  'insert_tag_desc' => "Inds&#230;t et tag i dit indl&#230;g med et optionalt link. Du kan ogs&#229; v&#230;lge et tag fra Tag Cloud nedenfor."
);


// A little tool to help you check if the file is correct..
if (count(get_included_files())<2) {

	$groups = count($lang);
	$total = 0;
	foreach ($lang as $langgroup) {
		$total += count($langgroup);
	}
	echo "<h2>Language file is correct!</h2>";
	echo "This file contains $groups groups and a total of $total labels.";

}

?>
Return current item: PivotX