Location: PHPKode > projects > phpWebFTP > phpwebftp/include/language/swedish.lang.php
<?php
	// Swedish translation by : vicec

	// Change permissions
	$lblOwner="Ägare";
	$lblGroup="Grupp";
	$lblPublic="Publik";
	$lblRead="Läs";
	$lblWrite="Skriv";
	$lblExecute="Kör.";

	//Front End

	$lblFileSizeTooBig = "Filen är för stor";
	$lblAnonymousAccess = "Anonym åtkomst";
	$lblASCIIMode = "ASCII";
	$lblBinaryMode = "Binär";
	$lblChangeMode = "Ändra Binär/ASCII";
	$lblSetPermissions	= "Ändra rättigheter";
	$lblConnectToFTPServer = "Anslut till FTP Server";
	$lblConnectedTo = "Ansluten till";
	$lblCouldNotChangePermissionsFor = "Kunde inte ändra rättigheter för";
	$lblCouldNotConnectToServer = "Kunde inte ansluta till servern";
	$lblCouldNotCreate = "Kunde inte skapa";
	$lblCouldNotDelete = "Kunde inte radera";
	$lblCouldNotRename = "Kunde inte byta namn";
	$lblCouldNotUnzip ="Kunde inte komprimera upp";
	$lblCreated = "skapad";
	$lblCreateDirectory	= "Skapa mapp";
	$lblCurrentDirectory="Aktuell mapp";
	$lblCurrentMode = "Aktuell inställning";
	$lblDate	= "Datum";
	$lblEditFile = "Editera";
	$lblDelete	= "Radera";
	$lblDeleted = "raderad";
	$lblDeleteFile	= "Radera fil";
	$lblDetails = "Detaljer";
	$lblDirectory = "Mapp";
	$lblDirectoryEmpty = "Mappen är tom";
	$lblDisclaimer = "phpWebFTP kommer UTAN NÅGRA GARANTIER. Detta är ett fritt program, och du är välkommen att distribuera det på nytt under vissa bestämmelser. Läs den fulla GPL licensen <A HREF='gpl.txt' style='font-size:7pt;'>här</A>";
	$lblErrorDownloadingFile = "Fel vid filnerladdning";
	$lblFileCouldNotBeUploaded = "Filen kunde inte laddas upp";
	$lblFilePermissionChanged="Filrättigheter ändrat";
	$lblCouldNotChangePermissions ="Filrättigheterna kunde inte ändras";
	$lblFileTasks = "Fil och Mapp uppgift";
	$lblGoToDirectory = "GÃ¥ till mapp";
	$lblIndexOf = "Indexering av";
	$lblLogIn ="Logga in";
	$lblLogOff ="Logga ut";
	$lblName = "Namn";
	$lblNewName = "Nytt namn";
	$lblNotConnected = "Inte ansluten";
	$lblNotice = "Notis";
	$lblPassword = "Lösenord";
	$lblLanguage= "Språk";
	$lblPermissions = "Rättigheter";
	$lblPort = "Port";
	$lblRename	= "Byt namn";
	$lblRenamedTo = "omdöpt till";
	$lblRetry = "Försök igen";
	$lblServer = "Server";
	$lblSize = "Storlek";
	$lblFileType = "Typ";
	$lblTo = "till";
	$lblTransferMode = "Överföringssätt";
	$lblTryAgain = "Försök igen...";
	$lblUnziped = "unzippad";
	$lblUp = "Upp";
	$lblUploadFile	= "Ladda upp fil";
	$lblUser = "Användare";
	$lblVersion ="Version";
	$lblWithUser = "med användaren";
	$lblUnZipFile = "Unzippa fil";
	$lblZipFile = "Komprimera fil";
	$lblPasive = "Passiv";
?>
Return current item: phpWebFTP