Location: PHPKode > projects > phpWebFTP > phpwebftp/include/language/norwegian.lang.php
<?php
	/*
	Norwegian translation by :
	Knut-Perry G Brumoen
	Perrys DataService (http://www.p-ds.no)
	*/

	// Change permissions
	$lblOwner="Eier";
	$lblGroup="Gruppe";
	$lblPublic="Alle";
	$lblRead="Les";
	$lblWrite="Skriv";
	$lblExecute="Kjørbar";

	//Front End
	$lblFileSizeTooBig = "Filen er for stor";
	$lblAnonymousAccess = "Anonym tilgang";
	$lblASCIIMode = "ASCII";
	$lblBinaryMode = "Binært";
	$lblChangeMode = "Bytt mellom Binært/ASCII";
	$lblSetPermissions	= "Endre rettigheter";
	$lblConnectToFTPServer = "Koble til FTP-server";
	$lblConnectedTo = "Tilkoblet";
	$lblCouldNotChangePermissionsFor = "Kunne ikke skifte rettigheter for";
	$lblCouldNotConnectToServer = "Kunne ikke kobles til server";
	$lblCouldNotCreate = "Klarte ikke å opprette";
	$lblCouldNotDelete = "Klarte ikke å slette";
	$lblCouldNotRename = "Klarte ikke å omdøpe";
	$lblCouldNotUnzip ="Klarte ikke å dekomprimere";
	$lblCreated = "opprettet";
	$lblCreateDirectory	= "Opprett mappe";
	$lblCurrentDirectory="Gjeldende mappe";
	$lblCurrentMode = "Gjeldene modus";
	$lblDate	= "Dato";
	$lblEditFile = "Rediger";
	$lblDelete	= "Slett";
	$lblDeleted = "slettet";
	$lblDeleteFile	= "Slett fil";
	$lblDetails = "Detaljer";
	$lblDirectory = "Mappe";
	$lblDirectoryEmpty = "Mappen er tom";
	$lblDisclaimer = "phpWebFTP er levert uten noen form for garanti. Dette er et gratis program, og du kan redistribuere det under visse vilkår. Les hele GPL lisensen(engelsk) <A HREF='gpl.txt' style='font-size:7pt;'>her</A>";
	$lblErrorDownloadingFile = "Feil under nedlasting av fil";
	$lblFileCouldNotBeUploaded = "Filen kunne ikke lastes opp";
	$lblFilePermissionChanged="Filrettigheter er endret";
	$lblCouldNotChangePermissions ="Filrettighetene kunne ikke endres";
	$lblFileTasks = "Fil og mappeoppgaver";
	$lblGoToDirectory = "GÃ¥ til mappe";
	$lblIndexOf = "Katalogindeks for";
	$lblLogIn ="Logg inn";
	$lblLogOff ="Logg ut";
	$lblName = "Navn";
	$lblNewName = "Nytt navn";
	$lblNotConnected = "Ikke tilkoblet";
	$lblNotice = "Beskjed";
	$lblPassword = "Passord";
	$lblLanguage= "Språk";
	$lblPermissions = "Rettigheter";
	$lblPort = "Port";
	$lblRename	= "Omdøp";
	$lblRenamedTo = "omdøpt til";
	$lblRetry = "Prøv på nytt";
	$lblServer = "Server";
	$lblSize = "Størrelse";
	$lblFileType = "Type";
	$lblTo = "til";
	$lblTransferMode = "Overføringsmodus";
	$lblTryAgain = "Prøv igjen...";
	$lblUnziped = "utpakket";
	$lblUp = "Opp";
	$lblUploadFile	= "Last opp fil";
	$lblUser = "Bruker";
	$lblVersion ="Versjon";
	$lblWithUser = "med bruker";
	$lblUnZipFile = "Dekomprimer fil";
	$lblZipFile = "Zip-fil";
	$lblPasive = "Passiv";
?>

Return current item: phpWebFTP