Location: PHPKode > projects > phpWebEd > phpwebed/phpwebed/dutch.inc.php
<?
$no_auth_str = "U hebt geen toegang tot deze pagina!";
$format_str = "Geeft de tekst in die ";
$format_bold_str = "vet weergegeven moet worden.";
$format_italic_str = "cursief weergegeven moet worden.";
$format_underline_str = "onderlijnd weergegeven moet worden.";
$format_center_str = "gecentreerd moet worden.";
$format_big_str = "in een groter lettertype weergegeven moet worden.";
$format_small_str = "in een kleiner lettertype weergegeven moet worden.";
$list_first_str = "Geeft het eerste item uit de lijst in.";
$list_next_str = "Geef een volgend item uit de lijst in. (Leeg laten om de lijst te beƫindigen)";
$link_url_str = "Geef de URL in.";
$link_name_str= "Geef de naam en beschrijving van de URL in.";
$pic_bold_str = "Vet";
$pic_italic_str = "Cursief";
$pic_underline_str = "Onderlijnd";
$pic_center_str = "Gecentreerd";
$pic_big_str = "Groter lettertype";
$pic_small_str = "Kleiner lettertype";
$pic_ol_str = "Genummerde lijst";
$pic_ul_str = "Ongenummerde lijst";
$pic_link_str = "Hyperlink";
$content_new_str = "Nieuwe inhoud:";
$content_modified_str = "Laatste aanpassing:";
$edit_save_str = "Opslaan";
$edit_cancel_str = "Afbreken";
$login_head_str = "U kunt uw website <i>Online bewerken</i> met <b>phpWebEd/axWebEd</b>";
$login_fail_str = "Authentificatie niet gelukt!";
$login_user_str = "Naam";
$login_pass_str = "Paswoord";
$mouseover_str = "$what met $editor bewerken";
$cookie_warn_str = "Cookies moeten geactiveerd zijn om zich aan te kunnen melden!";
$pic_br_str = "Regel afbreken";

// new in phpWebEd 2.1
// please send your translation to <hide@address.com>
$logout_str = "Logout";
$close_window_str = "Close Window";
$tools_str = "$editor Tools";
$tools_confirm_str = "Are you really sure?";
$tools_undo_str = "Undo last changes";
$tools_delete_str = "Delete Content";
?>
Return current item: phpWebEd