Location: PHPKode > projects > phpWebEd > phpwebed/phpwebed/danish.inc.php
<?
$no_auth_str = "Du er ikke autoriseret til at tilgå denne side!";
$format_str = "Tekst der skal være ";
$format_bold_str = "fed.";
$format_italic_str = "kursiv.";
$format_underline_str = "understreget.";
$format_center_str = "centreret.";
$format_big_str = "stor.";
$format_small_str = "lille.";
$list_first_str = "Første punkt på listen.";
$list_next_str = "Næste punkt på listen. (efterlad blank for at afslutte listen)";
$link_url_str = "Angiv URL.";
$link_name_str= "Navn eller beskrivelse.";
$pic_bold_str = "Fed";
$pic_italic_str = "Kursiv";
$pic_underline_str = "Understreget";
$pic_center_str = "Centreret";
$pic_big_str = "Stor";
$pic_small_str = "Lille";
$pic_ol_str = "Nummereret liste";
$pic_ul_str = "Punktliste";
$pic_link_str = "Hyperlink";
$content_new_str = "Nyt indhold:";
$content_modified_str = "Sidst ændret:";
$edit_save_str = "Gem";
$edit_cancel_str = "Fortryd";
$login_head_str = "<i>Rediger</i> din webside <i>Online</i> med <b>phpWebEd/axWebEd</b>";
$login_fail_str = "Autentifikation fejlede!";
$login_user_str = "Brugernavn";
$login_pass_str = "Password";
$mouseover_str = "Rediger $what med $editor";
$cookie_warn_str = "Du skal acceptere cookies for login!";
$pic_br_str = "Ny linie";

// new in phpWebEd 2.1
// please send your translation to <hide@address.com>
$logout_str = "Logout";
$close_window_str = "Close Window";
$tools_str = "$editor Tools";
$tools_confirm_str = "Are you really sure?";
$tools_undo_str = "Undo last changes";
$tools_delete_str = "Delete Content";
?>
Return current item: phpWebEd