Location: PHPKode > projects > PHPTAL > PHPTAL-1.2.2/tests/I18NTranslateTest.php
<?php
/**
 * PHPTAL templating engine
 *
 * PHP Version 5
 *
 * @category HTML
 * @package PHPTAL
 * @author  Laurent Bedubourg <hide@address.com>
 * @author  Kornel Lesiński <hide@address.com>
 * @license http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html GNU Lesser General Public License
 * @version SVN: $Id: I18NTranslateTest.php 888 2010-06-08 09:48:33Z kornel $
 * @link   http://phptal.org/
 */

require_once 'I18NDummyTranslator.php';


class I18NTranslateTest extends PHPTAL_TestCase
{
  function testStringTranslate()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL('input/i18n-translate-01.html');
    $tpl->setTranslator( new DummyTranslator() );
    $res = $tpl->execute();
    $res = normalize_html($res);
    $exp = normalize_html_file('output/i18n-translate-01.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }

  function testEvalTranslate()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL('input/i18n-translate-02.html');
    $tpl->setTranslator( new DummyTranslator() );
    $tpl->message = "my translate key &";
    $res = $tpl->execute();
    $res = normalize_html($res);
    $exp = normalize_html_file('output/i18n-translate-02.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }

  function testStructureTranslate()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( new DummyTranslator() );
    $tpl->setSource('<p i18n:translate="structure \'translate<b>this</b>\'"/>');
    $this->assertEquals('<p>translate<b>this</b></p>', $tpl->execute());
  }

  function testStructureTranslate2()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( new DummyTranslator() );
    $tpl->setSource('<p i18n:translate="structure">
    translate
    <b class="foo&amp;bar">
    this
    </b>
    </p>');
    $this->assertEquals('<p>translate <b class="foo&amp;bar"> this </b></p>', $tpl->execute());
  }

  function testStructureTranslate3()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );
    $t->setTranslation('msg', '<b class="foo&amp;bar">translated&nbsp;key</b>');
    $tpl->var = 'msg';
    $tpl->setSource('<div>
    <p i18n:translate="var"/>
    <p i18n:translate="structure var"/>
    </div>');
    $this->assertEquals(normalize_html('<div>
    <p>&lt;b class=&quot;foo&amp;amp;bar&quot;&gt;translated&amp;nbsp;key&lt;/b&gt;</p>
    <p><b class="foo&amp;bar">translated&nbsp;key</b></p>
    </div>'), normalize_html($tpl->execute()));
  }


  function testDomain()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();

    $tpl->bar = 'baz';

    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );
    $tpl->t = $t;

    $tpl->setSource('<div i18n:domain="foo${bar}$${quz}">${t/domain}</div>');
    $this->assertEquals(normalize_html('<div>foobaz${quz}</div>'), normalize_html($tpl->execute()));

  }

  function testPHPTalesDomain()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();

    $tpl->bar = '1';

    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );
    $tpl->t = $t;

    $tpl->setSource('<div phptal:tales="php" i18n:domain="foo${bar+1}$${quz}">${t.domain}</div>');
    $this->assertEquals(normalize_html('<div>foo2${quz}</div>'), normalize_html($tpl->execute()));
  }

  function testTranslateChain()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );
    $t->setTranslation('bar', '<bar> translated');

    $tpl->setSource('<div i18n:translate="foo | string:bar">not translated</div>');

    $this->assertEquals('<div>&lt;bar&gt; translated</div>', $tpl->execute());
  }

  function testTranslateChainString()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );

    $tpl->setSource('<div i18n:translate="foo | string:&lt;bar> translated">not translated</div>');

    $this->assertEquals('<div>&lt;bar&gt; translated</div>', $tpl->execute());
  }

  function testTranslateChainExists()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );
    $tpl->foo = '<foo> value';

    $tpl->setSource('<div i18n:translate="foo | string:&lt;bar> translated">not translated</div>');

    $this->assertEquals('<div>&lt;foo&gt; value</div>', $tpl->execute());
  }

  function testTranslateChainExistsTranslated()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );
    $t->setTranslation('<foo> value', '<foo> translated');

    $tpl->foo = '<foo> value';

    $tpl->setSource('<div i18n:translate="foo | string:&lt;bar> translated">not translated</div>');

    $this->assertEquals('<div>&lt;foo&gt; translated</div>', $tpl->execute());
  }

  /**
   * @expectedException PHPTAL_TemplateException
   */
  function testRejectsEmptyKey()
  {
    $this->newPHPTAL()->setTranslator( $t = new DummyTranslator() )->setSource('<div i18n:translate=""></div>')->execute();
  }

  /**
   * @expectedException PHPTAL_TemplateException
   */
  function testRejectsEmptyKeyMarkup()
  {
    $this->newPHPTAL()->setTranslator( $t = new DummyTranslator() )->setSource('<div i18n:translate=""> <span tal:content="string:test"> </span> </div>')->execute();
  }


  function testTranslateChainStructureExistsTranslated()
  {
    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setTranslator( $t = new DummyTranslator() );
    $t->setTranslation('<foo> value', '<foo> translated');

    $tpl->foo = '<foo> value';

    $tpl->setSource('<div i18n:translate="structure foo | string:&lt;bar> translated">not translated</div>');

    $this->assertEquals('<div><foo> translated</div>', $tpl->execute());
  }
}
Return current item: PHPTAL