Location: PHPKode > projects > PHPTAL > PHPTAL-1.2.2/tests/I18NAttributesTest.php
<?php
/**
 * PHPTAL templating engine
 *
 * PHP Version 5
 *
 * @category HTML
 * @package PHPTAL
 * @author  Laurent Bedubourg <hide@address.com>
 * @author  Kornel Lesiński <hide@address.com>
 * @license http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html GNU Lesser General Public License
 * @version SVN: $Id: I18NAttributesTest.php 888 2010-06-08 09:48:33Z kornel $
 * @link   http://phptal.org/
 */

require_once 'I18NDummyTranslator.php';


class I18NAttributesTest extends PHPTAL_TestCase
{
  function testSingle()
  {
    $t = new DummyTranslator();
    $t->setTranslation('my-title', 'mon titre');

    $tpl = $this->newPHPTAL('input/i18n-attributes-01.html');
    $tpl->setTranslator($t);
    $res = normalize_html($tpl->execute());
    $exp = normalize_html_file('output/i18n-attributes-01.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }

  function testTranslateDefault()
  {
    $t = new DummyTranslator();
    $t->setTranslation('my-title', 'mon titre');

    $tpl = $this->newPHPTAL('input/i18n-attributes-02.html');
    $tpl->setTranslator($t);
    $res = normalize_html($tpl->execute());
    $exp = normalize_html_file('output/i18n-attributes-02.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }

  function testTranslateTalAttribute()
  {
    $t = new DummyTranslator();
    $t->setTranslation('my-title', 'mon titre');

    $tpl = $this->newPHPTAL('input/i18n-attributes-03.html');
    $tpl->sometitle = 'my-title';
    $tpl->setTranslator($t);
    $res = normalize_html($tpl->execute());
    $exp = normalize_html_file('output/i18n-attributes-03.html');
    $this->assertEquals($exp, $res, $tpl->getCodePath());
  }

  function testTranslateDefaultAttributeEscape()
  {
    $t = new DummyTranslator();
    $t->setTranslation('my\'title', 'mon\'titre');

    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setSource('<div><a title="my\'title" class="my&#039;title" i18n:attributes="class;title">test</a></div>');
    $tpl->sometitle = 'my-title';
    $tpl->setTranslator($t);
    $this->assertEquals('<div><a title="mon&#039;titre" class="mon&#039;titre">test</a></div>', $tpl->execute(), $tpl->getCodePath());
  }

  function testTranslateTalAttributeEscape()
  {
    $this->markTestSkipped("Hard to fix bug");

    $t = new DummyTranslator();
    $t->setTranslation('my\'title', 'mon\'titre');

    $tpl = $this->newPHPTAL();
    $tpl->setSource('<div><a title="foo" tal:attributes="title sometitle; class php:sometitle" i18n:attributes="class;title">test</a></div>');
    $tpl->sometitle = 'my\'title';
    $tpl->setTranslator($t);
    $this->assertEquals('<div><a title="mon&#039;titre" class="mon&#039;titre">test</a></div>', $tpl->execute(), $tpl->getCodePath());
  }

  function testMultiple()
  {
    $t = new DummyTranslator();
    $t->setTranslation('my-title', 'mon titre');
    $t->setTranslation('my-dummy', 'mon machin');

    $tpl = $this->newPHPTAL('input/i18n-attributes-04.html');
    $tpl->sometitle = 'my-title';
    $tpl->setTranslator($t);
    $res = normalize_html($tpl->execute());
    $exp = normalize_html_file('output/i18n-attributes-04.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }

  function testInterpolation()
  {
    $t = new DummyTranslator();
    $t->setTranslation('foo ${someObject/method} bar ${otherObject/method} buz', 'ok ${someObject/method} ok ${otherObject/method} ok');

    $tpl = $this->newPHPTAL('input/i18n-attributes-05.html');
    $tpl->setTranslator($t);
    $tpl->someObject = array('method' => 'good');
    $tpl->otherObject = array('method' => 'great');
    $res = normalize_html($tpl->execute());
    $exp = normalize_html_file('output/i18n-attributes-05.html');
    $this->assertEquals($exp, $res);
  }
}
Return current item: PHPTAL