Location: PHPKode > projects > PHPTAL > PHPTAL-1.2.2/PHPTAL/SourceResolver.php
<?php
/**
 * PHPTAL templating engine
 *
 * PHP Version 5
 *
 * @category HTML
 * @package PHPTAL
 * @author  Laurent Bedubourg <hide@address.com>
 * @author  Kornel Lesiński <hide@address.com>
 * @license http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html GNU Lesser General Public License
 * @version SVN: $Id: SourceResolver.php 576 2009-04-24 10:11:33Z kornel $
 * @link   http://phptal.org/
 */

/**
 * @package PHPTAL
 */
interface PHPTAL_SourceResolver
{
  /**
   * Returns PHPTAL_Source or null.
   */
  public function resolve($path);
}
Return current item: PHPTAL