Location: PHPKode > projects > PHPOpenChat > phpopenchat-3.0.2/include/languages/dk.inc
<?php //-*-php-*-
/*  ********************************************************************  **
**  Copyright notice                            **
**                                     **
**  (c) 1995-2004 PHPOpenChat Development Team               **
**  http://phpopenchat.sourceforge.net/                  **
**                                     **
**  All rights reserved                          **
**                                     **
**  This script is part of the PHPOpenChat project. The PHPOpenChat    **
**  project is free software; you can redistribute it and/or modify    **
**  it under the terms of the GNU General Public License as published by  **
**  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   **
**  (at your option) any later version.                  **
**                                     **
**  The GNU General Public License can be found at             **
**  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.                 **
**  A copy is found in the textfile GPL and important notices to the    **
**  license from the team is found in the textfile LICENSE distributed   **
**  with these scripts.                          **
**                                     **
**  This script is distributed in the hope that it will be useful,     **
**  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of     **
**  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the     **
**  GNU General Public License for more details.              **
**                                     **
**  This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script!     **
**  ********************************************************************  */

/*
 $Author: letreo $
 $Date: 2004/02/12 13:40:42 $
 $Source: /cvsroot/phpopenchat/chat3/include/languages/dk.inc,v $
 $Revision: 1.1.2.2 $
*/

/**
* danish language file
* 
* defines constants for a danish language interface
* 
* @author Michael Oertel <hide@address.com>
* @version $Id: dk.inc,v 1.1.2.2 2004/02/12 13:40:42 letreo Exp $
*/

/* * * * * * * * * * CHAT MODULE * * * * * * * * * */
define('CHARACTER_ENCODING','ISO-8859-1');

/**
* title for html header
*/
define('TITLE','PHPOpenChat');

/**
* used within index.php
*/
define('WELCOME','Velkommen til PHPOpenChat-Installationen');
define('INTRO','Før du benytter denne chat, bør du have læst følgende <a href="netiquette.php">Regeln</a> !');
define('GREETING','Velkommen tilbage!');
define('LOGIN_WELCOME','Klik på en chatter øverst i højre hjørne for flere oplysninger.');
define('NICKNAME','Kaldenavn');
define('PASSWORD','Password');
define('CHANNEL','Rum');
define('LOGIN','Login');
define('GO','Gå');
define('EXIT_CHAT','Forlad chat');
define('FORGOT_PASSWORD','Glemt password?');
define('STORE_ACCOUNT_DATA','Gem login');

/**
* used within chat output/input interface
*/
define('LEAVES_THE_CHAT','forlader chatten.');
define('LEAVES_THIS_CHANNEL','forlader rummet.');
define('IS_TOO_BUSY','Optaget');
define('IS_NOT_ONLINE','er ikke online');
define('JOINS_THIS_CHANNEL','Træder in i rummet.');
define('JOINS_THE_CHAT','Deltager i chatten.');
define('SAYS_TO','siger til');
define('WHISPERS_TO','hvisker til');
define('SAY_TO','sig til');
define('WHISPER_TO','hvisk til');
define('EVERYBODY','alle');
define('INVITATION_MESSAGE','Du blev inviteret i et privat rum! Vær venlig at skifte rum');
define('SPEAK_TO','tal til');
define('WHISPERED','hvisket');
define('OUTPUT_FILTER','Udgangsfilter');
define('PRIVATE','Kun privat');
define('BODIES','Kun venner');
define('SYSTEM_MESSAGES','Ingen Systemmelding');
define('IGNORE','Ignorer');
define('INVITE','Inviter');
define('CONFIGURE','Konfigurer');
define('HELP','Hjælp');
define('INFO','Information');
define('GUESTS','Deltagere');
define('EMAIL_US','E-Mail os');
define('NOTE_ABOUT','Notits vedrørende');
define('ICON_LIST','Smiley-Liste');
define('CHOOSE_CHANNEL','vælg rum');
define('CHOOSE_RECIPIENT','vælg modtager');
define('ADD_TO_FRIENDLIST','tilføj til venner');
define('NO_CLICKETY_CLICK','I fremtiden vil jeg ikke mere trykke uhæmmet på send knappen.');
define('LINE_HAS_BEEN_SENT_TO','Din besked blev videresendt til');//nickname follows
define('FULL','voll');
define('UNLOCK_CHANNEL','Åbn følgende kanal');//channel name follows
define('YOU_HAVE_NEW_MAIL','Du har mail i din indbakke!');
define('LOGOUT_SHORTLY','Du blir snart logget af '.CHAT_NAME.' da du har været inaktiv for længe');

/**
* used within ignore-dialog
*/
define('IGNORED','ignoreret');
define('IGNORE_CHATTERS','ignorerede deltagere');
define('IGNORED_CHATTER','ignoreret deltager');
define('IGNORE_CHATTER','ignorer deltager');
define('UNIGNORE_CHATTER','ignorer ikke deltager');
define('UNIGNORED_CHATTER','deltagere der ikke er ignorerede');
define('HINT_IGNORE_CHATTERS','Hvis du føler dig generet af en anden deltager, kan du sætte vedkommende på ignorer. Du skriver ganske enkelt navnet i tekstboksen og trykker på enter . I højre tekstboks vises søgningen med nicknavnet. Ved at dobbeltklikke på nicknavnet bliver personen registreret på din ignorer liste.');

/**
* used within invite-dialog
*/
define('INVITE_CHATTERS','Inviter deltagere');
define('INVITED_CHATTERS','Inviterede deltagere');
define('INVITE_CHATTER','Inviter deltager');
define('DISINVITE_CHATTER','Udeluk deltager');
define('DISINVITED_CHATTERS','Ikke inviterede deltagere');
define('HINT_INVITE_CHATTERS','Hvis du vil chatte i dit eget rum (channel) med udsøgte deltagere , skal du invitere disse ind i dit rum. Du søger dem ganske enkelt ud ved at tilføje deres nick i tekstboksen og trykke på enter. I højre tekstboks kommer søgeresultatet med de udvalgte nicks. Ved at dobbeltklikke på nicknavn inviterer du vedkommende i dit eget rum.
');

/**
* used within friends-dialog
*/
define('FRIENDS','Venner');
define('ALL_CHATTERS','Alle deltagere');
define('ADD_TO_FRIENDS','Føj til venner');
define('DEL_FRIEND','Slet ven');
define('HINT_ADD_FRIENDS','Her kan du tilføje deltagere til din venneliste.');

/**
* used within mail-dialog
*/
define('MAIL','Post');
define('INBOX','Indbakke');
define('OUTBOX','Udbakke');
define('TRASH','Papirkurv');
define('COMPOSE','Opret');
define('REPLY','Besvar');
define('FORWARD','Videresend');
define('SUBJECT','Angående');
define('BODY','Indhold');
define('SEND','Send');
define('MAIL_SEND_HINT','Att: "'.SEND.'"-knappen virker kun, hvis du har skrevet et eksisterende nicknacn i tekstboksen "To:"!');
define('RECIPIENT_HINT','Du kan vælge mere end enmodtager. Du bedes benytte komma mellem navnene.');
define('MOVE_TO_TRASH','Flyt til papirkurv');
define('GET_MAIL','Hent nye meddelelser');
define('DELETE_MAIL','slet mail');
define('SENDER','Afsender');
define('RECIPIENT','Modtager');
define('MAIL_SEND_DATE','Dato');
define('MAIL_RECEIVED','modtaget');
define('LAST_TOUCH_RECIPIENT','Modtagelse bekræftet');
define('LAST_TOUCH_SENDER','Seneste læste');
define('NO_FRIENDS_FOUND','Ingen venner fundet');
define('NO_SUCH_RECIPIENT_FOUND','En af de valgte modtagere kunne ikke findes.');
define('BODY_TO_SHORT','Indholdet af din mail er for kort.');

/**
* used within help-dialog
*/
define('HELP_TITLE','Chat-Hilfe');
define('HELP_HINT','TIP: Dette vindue skal forblive åben, fortsæt chatten og se efter her!');
define('HELP_SUBTITLE1','Vejledning og forklaring:');
define('HELP_TEASER1','Her blir de generelle ting i chatten forklaret. Læs videre, og bliv klogere!');
define('HELP_CHANNEL','Rum: Skifte Channel');
define('HELP_SPEAK','Box "sig til"/"hvisket": På denne måde kan du kontakte en bestemt person. Hvad du hvisker blir kun set af dig og personen du henvender dig til.');
define('HELP_IGNORE','Menupunkt ignorer: "Dobbeltklik på "ignorer". Der kan du vælge hvilke deltagere du ikke gider læse mere');
define('HELP_INVITE','Menupunkt Inviter: Her kan du vælge hvilke deltagere du vil give adgang til dit private rum');
define('HELP_FRIENDS','Menupunkt Venner: Her kan du vælge deltagere til din venneliste.');
define('HELP_CONFIGURE','Menupunkt Konfigurer: Her har du muligheden for at ændre dine chatoptioner, f.eks. tekstfarve m.m.');
define('HELP_MAIL','Menupunkt Post: Her kan du efterlade besked til andre deltagere.');
define('HELP_HELP','Menupunkt hjælp: Her befinder du dig i øjeblikket.');
define('HELP_SUBTITLE2','IRC-Kommandoer:');
define('HELP_TEASER2','IRC-Kommandoer er under udvikling ...');
define('HELP_SUBTITLE3','Smileys:');
define('HELP_TEASER3','Smileys er under udvikling ...');

define('SMILEY_CODE','Kode');
define('SMILEY_EXPLANATION','Forklaring');
define('MORE_SMILEY_CODES','flere koder');
define('OWN_PRIVATE_IMAGE','Ens eget icon, aktiveret gennem profilen');
define('RECIPIENT_PRIVATE_IMAGE','Det private icon fra samtalepartneren');

/**
* Registration
*/
define('REGISTRATION','Registration');
define('FILLOUT_TO_REGISTER','Registrer dig venligst her');
define('ERROR_NICKNAME','Dette nick eksisterer allerede eller boksen er tom.');
define('ERROR_PASSWORD','Password er for kort eller boksen er tom');
define('ERROR_NAME','Der blev ingen brugernavn angivet');
define('ERROR_EMAIL','Forkert format til e-mail adresse');
define('ERROR_PICTURE_URL','Der blev ingen IMG. fundet');
define('ERROR_COLOR','Forkert format');
define('ERROR_MAIL_HOST','Kunne ikke sende mail til den angivne adresse');
define('NAME','For- og efternavn');
define('EMAIL','E-Mailadresse');
define('REGISTER','Registrer her');
define('PICTURE_URL','URL til billede');
define('REGISTRATION_SUCCESSFULLY','Din registrering er succesfuld gennemført!');
define('LOGIN_NOW','Du kan nu logge på. Kommer du ikke automatisk videre, bedes du benytte flg. link.');
define('CONFIRMATION','Bekræftelse');
define('STATUS_CONFIRMATION','Status');
define('CONFIRM_SUCCESS','Din tilmelding var succesfuld.');
define('CONFIRM_FAILED','Din tilmelding er ikke gennemført.');
define('CONFIRMATION_MESSAGE','Der er sendt en mail til den e-mailadresse du har angivet. For at afslutte registreringen,skal du gå til det link der er blevet sendt til dig pr. mail. !');
define('FORGOT_PASSWORD_HINT','Skriv her det nick du har registreret dig under. Dit password blir tilsendt til den mail du har angivet i registreringen.');

/**
* Configuration
*/
define('CONFIGURATION','Konfiguration');
define('TEXT_COLOR','Tekstfarve');
define('ADVICE','Meddelelse');
define('QUIET','Ingen meddelelse');
define('ALERT','Popup-vindue');
define('SOUND','afspil lyd');
define('SCROLL_SPEED','Scrollhastighed');
define('CHOOSE_SCROLL_SPEED','vælg Scrollhastighed');
define('SCROLL_SPEED_NORMAL','normal');
define('SCROLL_SPEED_FAST','hurtigere');
define('SCROLL_SPEED_FASTER','meget hurtigt');
define('SCROLL_SPEED_OFF','fra');
define('SWITCH_OFF_IE_CLICK','Klick-lyd fra Internet explorer fra!');
define('CHOOSE_THEME','Vælg et motiv');

/**
* Profile
*/
define('PROFILE','Min profil');
define('PERSONAL_DATA','Personlige data');//a nickname follows
define('CHANGE_PROFILE','Ændre profil');
define('PROFILE_UPDATA_SUCCESSFUL','Din profil blev opdateret');
define('PROFILE_UPDATA_NOT_SUCCESSFUL','Din profil blev ikke opdateret');
define('WRONG_MIME_TYPE','Filen er ingen billedfil');
define('IMG_FILE_TO_BIG','Filen er for stor.');
define('IMG_SIZE_TO_BIG','Billedet er for stort.');
define('SIZE_EXPECTED','Forventet billedstørrelse i pixels:');//a digit follows
define('PRIVATE_IMAGE','Privat billede');
define('CONFIRMATION_MAIL_SUBJECT','Registrationsbekræftelse');
define('CONFIRMATION_MAIL_BODY','For at bekræfte din registration i vor chat, bedes du dobbeltklikke på flg. link!');
define('ICQ_NUMBER','ICQ Nummer');
define('ERROR_ICQ_NUMBER','Der blev intet ICQ nummer angivet');
define('AIM_NICKNAME','AIM Nicknavn');
define('ERROR_AIM_NICKNAME',' AIM nicknavnet er for langt.');
define('YIM_NICKNAME','Yahoo! Instant Messenger nicknavn');
define('ERROR_YIM_NICKNAME','YIM nicknavnet er for langt.');
define('HOMEPAGE_URL','HomePage');
define('ERROR_HOMEPAGE_URL','Ingen Homepage fundet');
define('BIRTHDAY','Fødselsdag');
define('ERROR_BIRTHDAY','forkert Format');
define('AGE','Alder');
define('INTERESTS','Interesser');
define('ERROR_INTERESTS','For mange interesser!');
define('MOTTO','Motto');
define('ERROR_MOTTO','For langt Motto');
define('LINES_PER_DAY','Linier pr. dag');
define('LOGINS_PER_DAY','Logins pr. dag');

/**
* Notes
*/
define('CHATTER_NOTES','Besked til deltager');//a nickname follows
define('UPDATE_NOTES','Opdater besked');
define('NOTES_UPDATED_SUCCESSFULLY','Din besked blev succesfuld gemt.');
define('HINT_NOTES','De beskeder du opretter i denne chat kan kun læses af dig selv.');
define('NOTES_NOT_UPDATED','Dine beskeder kunne ikke opdateres. Grunden hertil kan være at der ikke er mere plads at gemme på.');

/**
* Moderation
*/
define('APPROVE','Tillad');
define('DISAPPROVE','Afslå');
define('MESSAGE_FORWARDED_TO_MODERATOR','Beskeden blev videregivet til Moderatoren');
define('MODERATOR','Moderator');
define('VIP','Kendt');

/**
* Error messages
*/
define('ERROR_WRONG_FORMAT','De sendte data har forkert format.');

/**
* Jumper
*/
define('JUMP_FAILED','Videresend mislykket!');
define('JUMP_ERROR_CONTENT','Uakseptabelt indhold fundet på angivet Website!');
define('JUMP_ERROR_HOST','Serveren kunne ikke findes!');

/**
* IRC-Commands related stuff
*/
define('INLINE_HELP','Hjælp');
define('IRC_COMMAND','IRC-kommando');
define('IRC_EXPLANATION','Forklaring');
define('IRC_ME','Blir erstattet med dit nicknavn.');
define('IRC_MSG','Sender en besked til angivet deltager, osse hvis vedkommende befinder sig i et andet rum.');
define('IRC_NICK','Sender en besked til angivet deltager.');
define('IRC_JOIN','Skifter rum (channel).');
define('IRC_QUERY','Åbner en privat chat i et privat rum og indbyder den angivne deltager.');
define('IRC_LOCATE','Søger efter en deltager i chatten.');
define('IRC_IGNORE','Sætter den angivne deltager på ignorerliste.');
define('IRC_UNIGNORE','Sletter den angivne deltager fra ignorerlisten.');
define('IRC_KICK','Udviser den angivne deltager. Kun muligt for "Operator".');
define('IRC_BAN','Udviser den angivne chatter for et bestemt tidsrum (i minutter) fra det aktuelle rum. Man kan øjeblikkelig tillade en udvist deltager at deltage igen ved brug af "/ban <nickname> 0"! Kun muligt for "Operator".');
define('IRC_HELP','Aktiver denne hjælp.');
define('IRC_QUIT','Afbryd denne chat.');
define('LOCATED_AT','fundet i');//a nickname follows, nickname in front of this sentence
define('UNLOCATED','kunne ikke findes.');//nickname in front of this sentence

/**
* Admin area
*/
define('ADMINISTRATION','Administration');
define('WELCOME_ADMIN','Administrationsområde');
define('PUBLIC_CHANNEL','offentlig');
define('MODERATED_CHANNEL','modereret');
define('PRIVATE_CHANNEL','privat');
define('CHANNEL_ADMIN','Channel-administration');
define('CHATTER_ADMIN','Chatter-administration');
define('ADD_CHANNEL','tilføj Channel ');
define('DEL_CHANNEL','slet Channel ');
define('UPDATE_CHANNEL','opdater Channel ');
define('CHATTER_DELETE_SUCCESS','Deltager slettet med succes.');
define('CHATTER_DELETE_FAILED','Deltager kunne ikke slettes.');
define('GROUP_UPDATE_SUCCESS','Kategorigruppen for denne deltager blev ændret.');
define('GROUP_UPDATE_FAILED','Kategorigruppen for denne deltager kunne ikke ændres.');
define('CHATTER_DISABLED','Deltageren blev deaktiveret.');
define('CHATTER_NOT_DISABLED','Deltageren kunne ikke deaktiveres.');
define('CHATTER_ENABLED','Deltageren blev aktiveret');
define('CHATTER_NOT_ENABLED','Deltageren kunne ikke aktiveres.');
define('LAST_CHANNEL','Sidste rum');
define('LAST_ACTIVE_TIME','sidst set');
define('LAST_HOST','Sidste hostnavn');
define('LAST_IP','sidste IP');
define('LAST_REFERER','sidste referent');
define('LAST_USER_AGENT','sidste bruger-Agent');
define('LAST_SESSIONID','sidste Session-Id');
define('REGTIME','Registreret den');
define('MOVE_TO_TOP','Flyt til start');
define('SUCCESS_CHANNEL_UPDATE','Den angivne Channel blev opdateret med succes.');
define('ERROR_CHANNEL_UPDATE','Den angivne Channel kunne ikke opdateres.');

/**
* Confirmation messages
*/
define('CONFIRM_IGNORE','Deltageren blev sat på ignorerlisten.');
define('CONFIRM_UNIGNORE','Deltageren blev taget af ignorerlisten.');
define('CONFIRM_INVITE','Deltageren blev inviteret.');
define('CONFIRM_DISINVITE','Deltageren blev bedt om at forlade chatten.');
define('CONFIRM_FRIEND','Deltageren blev oprettet som på vennelisten.');

/**
* User page
*/
define('USER_PAGE','UserPage');
define('USER_SINCE','Registriert am');//a time statement follows
define('LAST_SEEN','zuletzt gesehen am');//a time statement follows

/**
* Regulars' table
*/
define('REGULARS','Stambord');
define('REGULARS_HINT','Her kan du følge aktiviteten blandt deltagerne samt se placeringer.');
define('SINCE_REGISTRATION','siden registrering');
define('NOT_FOUND','kunne ikke findes');
define('RANK','Sammenlagt placering');
define('ONLINE_TIME','Online dage total');
define('ACCOUNT_DATA','logon data');
define('INDIVIDUAL_DATA','Personlige data');

/**
* right click menu within the output frame
*/
define('PRIVATE_CHAT_NEW_WINDOW','Privater Chat');

/**
* Who is online window
*/
define('WHO_IS_ONLINE','hvem er online?');
define('CHANGE_CHANNEL','Skift Channel');
define('SELECT_NICK','vælg nicknavn');
define('OPEN_USER_PAGE','Åbn UserPage ');
define('HINT_WHO_IS_ONLINE','Alle deltagere der er i chatten momentan finder du her. Benyt det icon der findes efter nicknavnet, for at chatte med en bestemt deltager eller til at veksle over i det private rum med.');

/**
* Password reminder
*/
define('FORGOT_PASSWD_MAIL_SUBJECT','Dit password ved '.TITLE);
define('FORGOT_PASSWD_MAIL_BODY','Denne meddelelse blev sendt, da du har meddelt os at du har mistet dit password '.TITLE.'.');
define('YOUR_PASSWORD_IS','Dit password lyder:');//a password follows
define('FORGOT_PASSWD_MAIL_HINT','
I TILFÆLDE AF AT DENNE ANMODNING IKKE STAMMER FRA DIG:
Enhver kan uden at kende password anmode om at få dette tilsendt til sin e-mail passende til nicknavnet. Dette er lavet af den simple grunde af at hvis man glemmer sit password får man mulighed for at hente oplysningerne igen. Denne mail betyder IKKE at en trediepart kender dit password. Du er den eneste, der kender paswordet til dit nicknavn og kan få det tilsendt ved efterspørgsel. Hvis det er tilfældet at du IKKE har efterspurgt dit password skal du bare ignorere den tilsendte mail og benytte dit password som vanligt. ');
define('RETRIEVE_PASSWORD','Password zusenden lassen');

/**
* Statistics
*/
define('STATISTICS','Statistikker');
define('ONLINE_COUNT_LAST24h','Online de sidste 24 timer');
define('ONLINE_TIME_AVG','Gennemsnitlig online pr. dag');
define('REGISTERED_COUNT','Reiistrerede deltagere');
define('LAST_REGISTERED','Sidst registreret');
define('MAIL_COUNT','Total mails');
define('UNRED_MAILS','ulæste mails');
define('MAIL_COUNT_LAST_24h','Mails i de sidste 24 timer');

/**
* context sesitive help/info
*/
define('HINT_PASSWORD','Skriv det password,som du fik tilsende ved din registrering her. Du kan osse logge på som gæst, så skal du intet skrive.');
define('HINT_NICKNAME','For at få et nicknavn skal du registrere dig.Du kan osse logge på som gæst, så skal du intet skrive.');
define('HINT_REG_PASSWORD','Passwordet skal være'.PASSWORD_MIN_LENGTH.' langt.');
define('HINT_REG_NICKNAME','Dit nicknavn kan bestå af bogstaver, tal, samt specialtegn.');
define('HINT_CHANNELS','Der findes 3 typer rum (Channels), <em>offentlige</em>, <em>med moderator</em> und <em>private</em>. I de <em>offentlige</em> rum blir teksten vist direkte , I de <em>moderierten</em>, skal teksten godkendes af moderatoren. <em>Private</em> rum ser man kun, hvis mn blev inviteret og er online.');
define('INFO_RANKING','Har man opnået en vis rang, Blir man flyttet dertil og beholder denne rang osse hvis ens værdier igen falder under grænsen til denne rang.');
define('HINT_ADVICE_QUIET','Hvis du vælger denne indstilling, bliver du ikke gjort opmærksom på, at du blir talt til, hverken igennem lyd eller popup-vindue.');
define('HINT_ADVICE_ALERT','Hvis du har valgt denne indstilling, blir du igennem en <strong>Popupfenster</strong> gjort opmærksom på, at du blev tiltalt direkte.');
define('HINT_ADVICE_SOUND','Hvis du har valgt denne indstilling, blir du igennem en <strong>Soundsignal</strong> gjort opmærksom på, at du blev tiltalt direkte.');

/**
* Guestbook
*/
define('GUESTBOOK','Gæstebog');
define('GUESTBOOK_NEW_ENTRY','Nyt indlæg i gæstebogen');
define('GUESTBOOK_ENTRY_SAVED','Det nye indlæg i gæstebogen blev gemt');

/**
* Generic
*/
define('GUEST_NICK_PREFIX','Gæst');
define('ALL_GUESTS','Gæster');
define('SUBMIT','Ok');
define('CANCEL','Afbryd');
define('SEARCH','Søg');
define('SEARCH_RESULTS','Søge resultater');
define('ALERT_NEW_LINE','Der blev talt til dig');
define('CLOSE_WINDOW','Luk vindue');
define('GOTO_HOME','Til start');
define('CONTACT_HINT','Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at spørge!');
define('REALLY_QUESTION','Er det virkelig din hensigt?');
define('CHATTER','deltager');
define('OPERATOR','Operator');
define('ADMIN_HINT','For at være ordfører i din chat skal du logge dig på som "operator" og derefter klikke på "'.ADMINISTRATION.'" i vinduet.');
define('IMPORTANT','vigtig');
define('OPERATOR_PASSWORD','Operator passwordet');
define('MAKE_NOTE','Noter venligst dette Operator password');
define('RESTRICT','Søg efter nicknavne');
define('DENIED_FOR_GUESTS','Denne service er ikke tilgængelig for gæster!');
define('BANNED_MSG','Du blev udelukket af det valgte rum og sendt over i dit private rum.');
define('CHATTER_COUNT','Deltagere online');//a digit follows
define('HIDE','gemme');
define('GENDER','Køn');
define('GENDER_NOTE','Du kan kun angive dette een gang!');
define('FEMALE','kvinde');
define('MALE','mand');
define('PAGE_VIEWS','Side oversigt');
define('GRADE','Rang');
define('GRADE_ROOKIE','Grønskolling');
define('GRADE_MEMBER','Medlem');
define('GRADE_REGULAR','Stamgæst');
define('GRADE_ELITE','Elitegæst');
define('GRADE_OPERATOR','Admin');
define('YOU_ARE_BUSY','Du chatter allerede med en anden i det private vindue!');
define('CHATTER_IS_BUSY','Desværre er denne deltager optaget.');
define('WANTS_TO_TALK','vil gerne chatte med dig!');//nickname in front
define('DAYS','Dage');
define('CHAT','Chat');
define('CHATMAIL','Chat-Mail');
define('NICKNAME_NOT_FOUND','Det søgte nicknavn blev ikke fundet.');
define('PASSWORD_HAS_BEEN_SENT','Pasword er sent til den registrerede mailadresse.');
define('CHOOSE_LANGUAGE','Skift sprog');
define('OPTIONAL','optioner');
define('MISCELLANEOUS','andet');
define('SAVE','Gemme');
define('DELETE','Slette');
define('EDIT','Udarbejde');
define('CREATE_NEW','Tilføj nyt indlæg');
define('JS_ALERT','Aktiver JavaScript');
define('HAPPY_BIRTHDAY','Hjertelig tillykke med fødselsdagen!');
define('CHOOSEN','Udvalgt');

/**
 * PostNuke related
 */
define('PN_NOT_LOGGED_IN','Login fejl!');
define('PN_HINT_NOT_LOGGED_IN','For at deltage i chatten skal du logge ind og evt. registrere dig!');
?>
Return current item: PHPOpenChat