Location: PHPKode > projects > phpMyVisites > phpmv2/langs/no-utf-8.php
<?php
/* 
 * phpMyVisites : website statistics and audience measurements
 * Copyright (C) 2002 - 2006
 * http://www.phpmyvisites.net/ 
 * phpMyVisites is free software (license GNU/GPL)
 * Authors : phpMyVisites team
*/

//
// Technical information
//
$lang['auteur_nom'] = "Tore Aurstad"; // Translator's name
$lang['auteur_email'] = "hide@address.com"; // Translator's email
$lang['charset'] = "utf-8"; // language file charset (utf-8 by default)
$lang['text_dir'] = "ltr"; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
$lang['lang_iso'] = "no"; // iso language code
$lang['lang_libelle_en'] = "Norwegian"; // english language name
$lang['lang_libelle_fr'] = "Norvégien"; // french language name
$lang['unites_bytes'] = array('Bytes', 'Kb', 'Mb', 'Gb', 'Tb', 'Pb', 'Eb', 'Zb', 'Yb');
$lang['separateur_milliers'] = ''; // three thousand spells 3,000 in english
$lang['separateur_decimaux'] = '.'; // Separator for the float part of a number

//
// HTML Markups
//
$lang['head_titre'] = "phpMyVisites | åpen kilde verktøy for visning av trafikk og statistikk av vevsider"; // Pages header's title
$lang['head_keywords'] = "phpmyvisites, php, script, applikasjon, programvare, statistikk, referals, stats, free, open source, gpl, visits, visitors, mysql, viewed pages, pages, views, number of visits, graphs, Browsers, os, operating system, resolutions, day, week, month, records, country, host, service providors, search enginge, key words, referrers, graphs, entry pages, exit pages, pie charts"; // Header keywords
$lang['head_description'] = "phpMyVisites | Et åpen kilde verktøy for visning av trafikk og statistikk på vevsider, skrevet i Php/Mysql og distribuert under GPL."; // Header description
$lang['logo_description'] = "phpMyVisites : Et åpen kilde verktøy for visning av trafikk og statistikk på vevsider."; // This is the JS code description. Has to be short.

//
// Main menu & submenu
//
$lang['menu_visites'] = "Besøkende";
$lang['menu_pagesvues'] = "Antall sider vist";
$lang['menu_suivi'] = "Oppfølginger";
$lang['menu_provenance'] = "Kilde";
$lang['menu_configurations'] = "Innstillinger";
$lang['menu_affluents'] = "Referals";
$lang['menu_listesites'] = "List nettsted";
$lang['menu_bilansites'] = "Summary";
$lang['menu_jour'] = "Dag";
$lang['menu_semaine'] = "Uke";
$lang['menu_mois'] = "MÃ¥ned";
$lang['menu_annee'] = "Year";
$lang['menu_periode'] = "Studert periode: %s"; // Text formatted (e.g.: Studied period: Sunday, July the 14th)
$lang['liens_siteofficiel'] = "Offisiell nettside";
$lang['liens_admin'] = "Administrasjon";
$lang['liens_contacts'] = "Kontakter";

//
// Divers
//
$lang['generique_nombre'] = "Nummer";
$lang['generique_tauxsortie'] = "Utgangsrate";
$lang['generique_ok'] = "OK";
$lang['generique_timefooter'] = "Tid for å generere side: %s sekunder"; // Time in seconds
$lang['generique_divers'] = "Andre"; // (for the graphs)
$lang['generique_inconnu'] = "Ukjent"; // (for the graphs)
$lang['generique_vous'] = "... You ?";
$lang['generique_traducteur'] = "Translator";
$lang['generique_langue'] = "Language";
$lang['generique_autrelangure'] = "Andre?"; // Other language, translations wanted
$lang['aucunvisiteur_titre'] = "No visitor in this period."; 
$lang['generique_aucune_visite_bdd'] = "<b>Warning ! </b> You have no visitor recorded in the database for the current site. Please be sure you've installed your javascript code on your pages, with the correct phpMyVisites URL <u>IN</u> the Javascript code. Try documentation for help.";
$lang['generique_aucune_site_bdd'] = "No site registered in the database ! Try to Try to login as phpMyVisites Super User to add a new site.";
$lang['generique_retourhaut'] = "Top";
$lang['generique_tempsvisite'] = "%smin %ss"; // 3min 25s means 3 minutes and 25 seconds
$lang['generique_tempsheure'] = "%sh"; // 4h means 4 hours
$lang['generique_siteno'] = "Site %s"; // Site "phpmyvisites"
$lang['generique_newsletterno'] = "Newsletter %s"; // Newsletter "version 2 announcement"
$lang['generique_partnerno'] = "Partner %s"; // Partner "version 2 announcement"
$lang['generique_general'] = "General";
$lang['generique_user'] = "User %s"; // User "Admin"
$lang['generique_previous'] = "Previous";
$lang['generique_next'] = "Next";
$lang['generique_lowpop'] = "Exclude low population from statistics";
$lang['generique_allpop'] = "Include all the population in statistics";
$lang['generique_to'] = "to"; // 4 'to' 8
$lang['generique_total_on'] = "on"; // 4 to 8 'on' 10
$lang['generique_total'] = "Total";
$lang['generique_information'] = "Information";
$lang['generique_done'] = "Done!";
$lang['generique_other'] = "Other";
$lang['generique_description'] = "Description:";
$lang['generique_name'] = "Name:";
$lang['generique_variables'] = "Variables";
$lang['generique_logout'] = "Logout";
$lang['generique_login'] = "Login";
$lang['generique_hits'] = "Hits";
$lang['generique_errors'] = "Errors";
$lang['generique_site'] = "Site";
$lang['generique_help_novisits'] = "Tip: Have you %s installed the tracker (javascript code) %s on your pages?";

//
// Authentication
//
$lang['login_password'] = "passord : "; // lowercase
$lang['login_login'] = "innlogging : "; // lowercase
$lang['login_error'] = "Kan ikke logge inn. Feil brukernavn eller passord!";
$lang['login_error_nopermission'] = "The user specified doesn't have any permission. Please ask the Super User to set up your website view/admin permissions in phpMyVisites.";
$lang['login_protected'] = "You wish to enter a %sphpMyVisites%s protected area.";

//
// Contacts & "Others ?"
//
$lang['contacts_titre'] = "Kontakter";
$lang['contacts_langue'] = "Oversettinger";
$lang['contacts_merci'] = "Takk";
$lang['contacts_auteur'] = "Forfatteren og den ansvarlige for phpMyVisites er <strong>Matthieu Aubry</strong>.";
$lang['contacts_questions'] = "For <strong>tekniske spørsmål, innrapportering av feil, forslag m.m.</strong> bruk det offisielle forumet %s. For andre forespørsler, vennligst kontakt forfatteren med den kontaktskjemaet."; // adresse du site
$lang['contacts_trad1'] = "Ønsker du å oversette phpMyVisites til ditt eget språk? Ikke nøl, <strong>phpMyVisites trenger din hjelp!</strong>";
$lang['contacts_trad2'] = "Oversetting av phpMyVisites vil ta en del tid (noen timer) og krever god språklig forståelse; men husk at ditt arbeid <strong>vil vises og benyttes av en stort antall brukere</strong>. Hvis du er interessert i å oversette phpMyVisites kan du finne all informasjon i %s den offisielle dokumentasjonen av phpMyVisites %s."; // lien vers la doc
$lang['contacts_doc'] = "Ikke vent med å konsultere %s den offisielle dokumentasjonen av phpMyVisites %s som vil gi deg mye informasjon hvordan å installere, konfigurere, samt vise funksjonaliteten av phpMyVisites. Dette er tilgjengelig i din versjon av phpMyVisites."; // lien vers la doc
$lang['contacts_thanks_dev'] = "Thank you <strong>%s</strong>, co-developers of phpMyVisites, for their high quality work on the project.";
$lang['contacts_merci3'] = "Ikke vent med å besøke takkelisten for phpMyVisites på den offisielle nettsiden, hvor en komplett liste er tilgjengelig og viser phpMyVisites venner.";
$lang['contacts_merci2'] = "En stor takk til alle oversettere av phpMyVisites og for å dele deres språk og kultur.";

//
// Rss & Mails
//
$lang['rss_titre'] = "Site %s on %s"; // Site MyHomePage on Sunday 29 
$lang['rss_go'] = "Go to detailed statistics";
$lang['mail_sender_name'] = "Web statistics (Automatic)";

//
// Visits Part
//
$lang['visites_titre'] = "Informasjon av besøkende"; 
$lang['visites_statistiques'] = "Statistikk";
$lang['visites_periodesel'] = "For den utvalgte perioden";
$lang['visites_visites'] = "Besøkende";
$lang['visites_uniques'] = "Unikt besøkende";
$lang['visites_pagesvues'] = "Sider vist";
$lang['visites_pagesvisiteurs'] = "Sider per besøkende"; 
$lang['visites_pagesvisites'] = "Pages per visit"; 
$lang['visites_pagesvisitessign'] = "Pages per significant visit"; 
$lang['visites_tempsmoyen'] = "Gjennomsnittlig besøkstid";
$lang['visites_tempsmoyenpv'] = "Gjennomsnittlig visning for sidene";
$lang['visites_tauxvisite'] = "Besøksrate for førsteside"; 
$lang['visites_average_visits_per_day'] = "Average visits per day"; 
$lang['visites_recapperiode'] = "Oppsummering for periode";
$lang['visites_nbvisites'] = "Besøkende";
$lang['visites_aucunevivisite'] = "Ingen besøkende"; // in the table, must be short
$lang['visites_recap'] = "Oppsummering";
$lang['visites_unepage'] = "Første side"; // (graph)
$lang['visites_pages'] = "%s sider"; // 1-2 pages (graph)
$lang['visites_min'] = "%s minutt"; // 10-15 min (graph)
$lang['visites_sec'] = "%s sekunder"; // 0-30 s (seconds, graph)
$lang['visites_grapghrecap'] = "Graf for å vise statistisk oppsummering";
$lang['visites_grapghrecaplongterm'] = "Graph to show long term statistics summary";
$lang['visites_graphtempsvisites'] = "Graf for å vise varigheten av hver visitt";
$lang['visites_graphtempsvisitesimg'] = "Varighet av visitt for besøkende";
$lang['visites_graphheureserveur'] = "Graf for å vise besøkende per time på tjeneren"; 
$lang['visites_graphheureserveurimg'] = "Besøkende - tjener tid"; 
$lang['visites_graphheurevisiteur'] = "Graf for å vise besøkende";
$lang['visites_graphheurelocalimg'] = "Visitter lokaltid"; 
$lang['visites_longterm_statd'] = "Long term Analysis (Days of the Period)";
$lang['visites_longterm_statm'] = "Long term Analysis (Months in the Period)";

//
// Sites Summary
//
$lang['summary_title'] = "Site Summary";
$lang['summary_stitle'] = "Summary";

//
// Frequency Part
//
$lang['frequence_titre'] = "Returning visitors";
$lang['frequence_nouveauxconnusgraph'] = "Graph to show New vs Returning visits";
$lang['frequence_nouveauxconnus'] = "New vs Returning visits";
$lang['frequence_titremenu'] = "Frequency";
$lang['frequence_visitesconnues'] = "Returning visits";
$lang['frequence_nouvellesvisites'] = "New visits";
$lang['frequence_visiteursconnus'] = "Returning visitors";
$lang['frequence_nouveauxvisiteurs'] = "New visitors";
$lang['frequence_returningrate'] = "Returning rate";
$lang['pagesvues_vispervisgraph'] = "Graph to show number of visits per visitor";
$lang['frequence_vispervis'] = "Number of visits per visitor";
$lang['frequence_vis'] = "visit";
$lang['frequence_visit'] = "1 visit"; // (graph)
$lang['frequence_visits'] = "%s visits"; // (graph)

//
// Seen Pages
//
$lang['pagesvues_titre'] = "Sider vist - Informasjon";
$lang['pagesvues_joursel'] = "Dag valgt";
$lang['pagesvues_jmoins7'] = "Dag - 7";
$lang['pagesvues_jmoins14'] = "Dag - 14";
$lang['pagesvues_moyenne'] = "(gjennomsnittlig)";
$lang['pagesvues_pagesvues'] = "Sider vist";
$lang['pagesvues_pagesvudiff'] = "Unike sider vist";
$lang['pagesvues_recordpages'] = "Høyest antall sider vist for en besøkende";
$lang['pagesvues_tabdetails'] = "Sider vist (fra %s til %s)"; // (from 1 to 21)
$lang['pagesvues_graphsnbpages'] = "Graf for å vise antall visitter per side vist frem";
$lang['pagesvues_graphnbvisitespageimg'] = "Visitter per side";
$lang['pagesvues_graphheureserveur'] = "Graf for å vise visitter per tjener tid";
$lang['pagesvues_graphheureserveurimg'] = "Visiter per tjener tid";
$lang['pagesvues_graphheurevisiteur'] = "Graf til å vist visitter etter lokal tid";
$lang['pagesvues_graphpageslocalimg'] = "Visitter etter lokal tid";
$lang['pagesvues_tempsparpage'] = "Time by page";
$lang['pagesvues_total_time'] = "Total time";
$lang['pagesvues_avg_time'] = "Average time";
$lang['pagesvues_help_pagename'] = "Did you know that you can give a friendly name to your pages?";
$lang['pagesvues_help_track_dls'] = "Did you know that you can track Downloads, and external Urls redirection?";

//
// Follows-Up
//
$lang['suivi_titre'] = "Forflytninger besøkende";
$lang['suivi_pageentree'] = "Inngang på sider";
$lang['suivi_pagesortie'] = "Utgang på sider";
$lang['suivi_tauxsortie'] = "Utgangsrate";
$lang['suivi_pageentreehits'] = "Entry hits";
$lang['suivi_pagesortiehits'] = "Exit hits";
$lang['suivi_singlepage'] = "Single Pages visits";

//
// Origin
//
$lang['provenance_titre'] = "Opprinnelse for besøkende";
$lang['provenance_recappays'] = "Oppsummering land";
$lang['provenance_pays'] = "Land";
$lang['provenance_paysimg'] = "Kart over besøkende etter land";
$lang['provenance_fai'] = "ISP";
$lang['provenance_nbpays'] = "Number of different countries : %s";
$lang['provenance_provider'] = "Nettselskap"; // same as $lang['provenance_fai'], but not if $lang['provenance_fai'] is too long
$lang['provenance_continent'] = "Kontinent";
$lang['provenance_mappemonde'] = "Verdenskart";
$lang['provenance_interetspays'] = "Countries Interests";

//
// Setup
//
$lang['configurations_titre'] = "Innstillinger for besøkende";
$lang['configurations_os'] = "Operativsystemer";
$lang['configurations_osimg'] = "Graf for å vise besøkende sitt operativsystem";
$lang['configurations_navigateurs'] = "Nettlesere";
$lang['configurations_navigateursimg'] = "Graf for å vise besøkende sin nettleser";
$lang['configurations_resolutions'] = "Skjermoppløsning";
$lang['configurations_resolutionsimg'] = "Graf for å vise besøkende sin skjermoppløsning";
$lang['configurations_couleurs'] = "Fargedybde";
$lang['configurations_couleursimg'] = "Graf for å vise besøkende sin fargedybde for skjerm";
$lang['configurations_rapport'] = "Normal/widescreen";
$lang['configurations_large'] = "Widescreen";
$lang['configurations_normal'] = "Normal";
$lang['configurations_double'] = "Dual Screen";
$lang['configurations_plugins'] = "Plugins";
$lang['configurations_navigateursbytype'] = "Nettlesere (etter type)";
$lang['configurations_navigateursbytypeimg'] = "Graf for å vise nettlesere (etter type)";
$lang['configurations_os_interest'] = "Operating Systems Interest";
$lang['configurations_navigateurs_interest'] = "Browsers Interest";
$lang['configurations_resolutions_interest'] = "Screen Resolutions Interest";
$lang['configurations_couleurs_interest'] = "Color Depth Interest";
$lang['configurations_configurations'] = "Top settings";

//
// Referers
//
$lang['affluents_titre'] = "Referanse";
$lang['affluents_recapimg'] = "Besøkendes kart for referanser";
$lang['affluents_directimg'] = "Direkte";
$lang['affluents_sitesimg'] = "Vevsider";
$lang['affluents_moteursimg'] = "Motorer";
$lang['affluents_referrersimg'] = "Referanser";
$lang['affluents_moteurs'] = "Søkemotorer";
$lang['affluents_nbparmoteur'] = "Besøkende henvist av søkemotorer : %s";
$lang['affluents_aucunmoteur'] = "Ingen besøkende ble henvist av søkemotorer.";
$lang['affluents_motscles'] = "Nøkkelord";
$lang['affluents_nbmotscles'] = "Distinkte nøkkelord : %s";
$lang['affluents_aucunmotscles'] = "Ingen nøkkelord funnet.";
$lang['affluents_sitesinternet'] = "Vevsider";
$lang['affluents_nbautressites'] = "Visitter gitt av andre nettsider : %s";
$lang['affluents_nbautressitesdiff'] = "Antall forskjellige nettsider : %s";
$lang['affluents_aucunautresite'] = "Ingen besøkende ble henvist av andre nettsider.";
$lang['affluents_entreedirecte'] = "Direkte forespørsler";
$lang['affluents_nbentreedirecte'] = "Ingen direkte forspørsler : %s";
$lang['affluents_nbpartenaires'] = "Visits provided by partners : %s";
$lang['affluents_aucunpartenaire'] = "No visits were provided by partners sites.";
$lang['affluents_nbnewsletters'] = "Visits provided by newsletters : %s";
$lang['affluents_aucunnewsletter'] = "No visits were provided by newsletters.";
$lang['affluents_details'] = "Detaljer"; // In the results of the referers array
$lang['affluents_interetsmoteurs'] = "Search Engines Interests";
$lang['affluents_interetsmotscles'] = "Keywords Interests";
$lang['affluents_interetssitesinternet'] = "Websites Interests";
$lang['affluents_partenairesimg'] = "Partners";
$lang['affluents_partenaires'] = "Partners";
$lang['affluents_interetspartenaires'] = "Partners Interests";
$lang['affluents_newslettersimg'] = "Newsletters";
$lang['affluents_newsletters'] = "Newsletters";
$lang['affluents_interetsnewsletters'] = "Newsletters Interests";
$lang['affluents_type'] = "Referer type";
$lang['affluents_interetstype'] = "Access type Interests";

//
// Summary
//
$lang['purge_titre'] = "Oppsummering av visitter og referanser";
$lang['purge_intro'] = "Denne perioden ble fjernet administrativt, kun den viktigste statistikken ble ivaretatt.";
$lang['admin_purge'] = "Database-vedlikehold";
$lang['admin_purgeintro'] = "Denne seksjonen lar deg administrere tabellene for phpMyVisites. Du kan se diskplassen tabellene opptar, optimere tabellene eller fjerne gamle rader. Dette vil gjøre deg i stand til å begrense størrelsen på din database i diskplass.";
$lang['admin_optimisation'] = "Optimasjon av [ %s ]..."; // Tables names
$lang['admin_postopt'] = "Den totale størrelsen redusert med %chiffres% %unites%"; // 28 Kb
$lang['admin_purgeres'] = "Fjern følgende perioder: %s";
$lang['admin_purge_fini'] = "Ferdig med å slette valgte tabeller...";
$lang['admin_bdd_nom'] = "Navn";
$lang['admin_bdd_enregistrements'] = "Rader";
$lang['admin_bdd_taille'] = "Tabell";
$lang['admin_bdd_opt'] = "Optimer";
$lang['admin_bdd_purge'] = "Purge kriterier";
$lang['admin_bdd_optall'] = "Optimer alle";
$lang['admin_purge_j'] = "Fjern rader eldre enn %s dager";
$lang['admin_purge_s'] = "Fjern rader eldre enn %s uker";
$lang['admin_purge_m'] = "Fjern rader eldre enn %s måneder";
$lang['admin_purge_y'] = "Remove records older than %s years";
$lang['admin_purge_logs'] = "Fjern alle logger";
$lang['admin_purge_autres'] = "Purge common til tabellen '%s'";
$lang['admin_purge_none'] = "Ingen mulig aksjon";
$lang['admin_purge_cal'] = "Kalkuler og purge (dette kan ta noen minutter)";
$lang['admin_alias_title'] = "Website aliases and URLs";
$lang['admin_partner_title'] = "Website partners";
$lang['admin_newsletter_title'] = "Website newsletters";
$lang['admin_ip_exclude_title'] = "IP address ranges to exclude from the statistics";
$lang['admin_name'] = "Name:";
$lang['admin_error_ip'] = "IP has to be in correct format: %s";
$lang['admin_site_name'] = "Site Name";
$lang['admin_site_url'] = "Site main URL";
$lang['admin_db_log'] = "Try to login as phpMyVisites Super User to change database settings.";
$lang['admin_error_critical'] = "Error, needs to be repaired for phpMyVisites to work.";
$lang['admin_warning'] = "Warning, phpMyVisites will work correctly but maybe some extra features won't.";
$lang['admin_move_group'] = "Move to group:";
$lang['admin_move_select'] = "Select a group";
$lang['admin_site_select'] = "Site to administrate";

//
// Setup
//
$lang['admin_intro'] = "Velkommen til phpMyVisites konfigurasjonsområdet. Du kan modifisere all informasjon for din installasjon. Hvis du møter problemer, sjekk den %s offisielle dokumentasjonen av phpMyVisites %s."; // link to the doc
$lang['admin_configetperso'] = "Generelle innstillinger";
$lang['admin_afficherjavascript'] = "Vis Javascript statistikk kode";
$lang['admin_cookieadmin'] = "Ikke inkluder administratoren i statistikken";
$lang['admin_ip_ranges'] = "Don't count IP/IP ranges in the statistics";
$lang['admin_sitesenregistres'] = "Oppførte nettsider:";
$lang['admin_retour'] = "Tilbake";
$lang['admin_cookienavigateur'] = "Du kan eksludere administratoren fra statistikken. Denne metoden er basert på cookies og denne muligheten vil bare virke med din nåværende nettleser. Du kan forandre dette valget når du vil.";
$lang['admin_prendreencompteadmin'] = "Inkluder administratoren i statistikken (slett cookie)";
$lang['admin_nepasprendreencompteadmin'] = "Ikke inkluder administratoren i statistikken (lag cookie)";
$lang['admin_etatcookieoui'] = "Administratoren er inkludert i statistikken for denne nettsiden (Dette følger standard oppsett, hvor administrator regnes som en vanlig besøkende)";
$lang['admin_etatcookienon'] = "Du er ikke inkludert i statikken for din nettside (Dine besøk vil ikke bli telt for denne nettsiden)";
$lang['admin_deleteconfirm'] = "Please confirm that you want to delete %s?";
$lang['admin_sitedeletemessage'] = "Please <u>be very careful</u>: all data associated to that Site will be deleted <br>and there won't be any way to recover the data loss.";
$lang['admin_confirmyes'] = "Yes, I want to delete it";
$lang['admin_confirmno'] = "No, I don't want to delete it";
$lang['admin_nonewsletter'] = "No newsletter found for this site!";
$lang['admin_nopartner'] = "No Partner found for this site!";
$lang['admin_get_question'] = "Record GET variable? (URL variables)";
$lang['admin_get_a1'] = "Record ALL URL variables";
$lang['admin_get_a2'] = "Do NOT record any URL variable";
$lang['admin_get_a3'] = "Record ONLY specified variables";
$lang['admin_get_a4'] = "Record all EXCEPT specified variables";
$lang['admin_get_default_pdf'] = "PDF report :";
$lang['admin_get_default_pdfdefault'] = "Defaut PDF report"; 
$lang['admin_get_default_theme'] = "Visual theme for this site:";
$lang['admin_get_list'] = "Variable names (<b>;</b> separated list) <br/>Example : %s";
$lang['admin_required'] = "%s is required.";
$lang['admin_title_required'] = "Required";
$lang['admin_write_dir'] = "Writable directories";
$lang['admin_chmod_howto'] = "These directories need to be writable by the server. This means you have to chmod 777 them, with your FTP software (right-click on the directory -> Permissions (or chmod))";
$lang['admin_optional'] = "Optional";
$lang['admin_memory_limit'] = "Memory limit";
$lang['admin_allowed'] = "allowed";
$lang['admin_webserver'] = "Web server";
$lang['admin_server_os'] = "Server OS";
$lang['admin_server_time'] = "Server time";
$lang['admin_legend'] = "Legend:";
$lang['admin_error_url'] = "URL has to be in a correct format : %s (without slash at the end)";
$lang['admin_url_n'] = "URL %s:";
$lang['admin_url_aliases'] = "URLs aliases";
$lang['admin_logo_question'] = "Display logo?";
$lang['admin_type_again'] = "(type again)";
$lang['admin_admin_mail'] = "Super Administrator email";
$lang['admin_admin'] = "Super Administrator";
$lang['admin_phpmv_path'] = "Complete path to the phpMyVisites application";
$lang['admin_valid_email'] = "Email has to be a valid email";
$lang['admin_valid_pass'] = "Password must be more complex (6 characters minimum, must contain numbers)";
$lang['admin_match_pass'] = "Passwords do not match";
$lang['admin_no_user_group'] = "No user in this group for this site";
$lang['admin_recorded_nl'] = "Recorded newsletters:";
$lang['admin_recorded_partners'] = "Recorded partners:";
$lang['admin_recorded_users'] = "Recorded users:";
$lang['admin_select_site_title'] = "Please select a site";
$lang['admin_select_user_title'] = "Please select a user";
$lang['admin_no_user_registered'] = "No user registered!";
$lang['admin_configuration'] = "Configuration";
$lang['admin_general_conf'] = "General configuration";
$lang['admin_group_title'] = "Groups manager (permissions)";
$lang['admin_user_title'] = "User management";
$lang['admin_user_add'] = "Add user";
$lang['admin_user_mod'] = "Modify user";
$lang['admin_user_del'] = "Delete user";
$lang['admin_user_oldPwd'] = "Old password"; 
$lang['admin_user_oldPwd_bad'] = "Old password incorrect."; 
$lang['admin_server_info'] = "Server Information";
$lang['admin_send_mail'] = "Send statistics by email";
$lang['admin_rss_feed'] = "Statistics in a RSS feed";
$lang['admin_rss_feed_specific_site'] = "Website '%s' Statistics - RSS"; // site 2
$lang['admin_site_admin'] = "Site Administration";
$lang['admin_site_add'] = "Add site";
$lang['admin_site_mod'] = "Modify site";
$lang['admin_site_del'] = "Delete site";
$lang['admin_nl_add'] = "Add newsletter";
$lang['admin_nl_mod'] = "Modify newsletter";
$lang['admin_nl_del'] = "Delete newsletter";
$lang['admin_partner_add'] = "Add partner";
$lang['admin_partner_mod'] = "Modify partner's name and URL";
$lang['admin_partner_del'] = "Delete partner";
$lang['admin_url_alias'] = "URL alias Manager";
$lang['admin_group_admin_n'] = "View statistics + Admin permission";
$lang['admin_group_admin_d'] = "Users can view site statistics AND edit site information (name, add cookie, exclude IP ranges, manage URLs alias/partners/newsletters, etc.)";
$lang['admin_group_view_n'] = "View statistics";
$lang['admin_group_view_d'] = "User can only view site statistics. No admin permission.";
$lang['admin_group_noperm_n'] = "No permission";
$lang['admin_group_noperm_d'] = "Users in this group don't have any permission to view statistics or edit information.";
$lang['admin_group_stitle'] = "You can edit user's groups by selecting the users you want to change, and then select a group in which you want to move the selected users.";
$lang['admin_url_generate_download_link_example'] = "Download file adress Or URL redirection to an external website";
$lang['admin_url_generate_title'] = "File download / Url redirection : Url generator";
$lang['admin_url_generate_intro'] = "phpMyVisites can count your file downloads, and can also track external clicks to URLs. Downloads and URLs tracked will appear in the 'Pages views' section of phpMyVisites.</p><p class='texte'> To achieve this, you have to use a URL that points to the phpmyvisites file, then it will redirect to the URL you need. Because it is not trivial to generate such a URL, here is a tool that will make it simple (because phpMyVisites must be a simple but powerful experience for all of us). Simply fill in the form, click the 'Generate URL' button, and you will count your file downloads or external URL redirections very easily!";
$lang['admin_url_generate_site_selection'] = "Select the site for which you want to count a file download or a URL redirection";
$lang['admin_url_generate_tag_selection'] = "Select the tag for which you want to count a file download or a URL redirection"; 
$lang['admin_url_generate_enter_url'] = "Enter your file complete adress or the external Url you want to track in the statistics:";
$lang['admin_url_generate_help_enter_url'] = "Help: It must be like '<b>http://www.yoursite.com/file/brilliant-software.zip</b>' or for any URL redirection '<b>http://www.the-site-to-redirect.com</b>'";
$lang['admin_url_generate_friendly_name'] = "Friendly name of the file / URL that will be used in the page views table:"; 
$lang['admin_url_generate_help_friendly_name'] = "Help: You can classify the 'files / Url redirection' in categories for a better display in the Pages view section in phpMyVisites. You can separate the category and the files or Url redirections with the character '<b>/</b>'. For example, the Name can be '<b>my photos download/Summer in France</b>' or '<b>Partners/PHP.net website</b>' : it will classify respectively in the folder '<b>my photos downloads</b>' or in the folder '<b>Partners</b>' : you will see them in folders in the 'Pages view' section in your phpMyVisites interface.";
$lang['admin_url_generate_result_url'] = "Here is the URL you can link to: ";
$lang['admin_url_generate_html_result'] = "If it is useful for you, here is the HTML Link you can use:";
$lang['admin_url_generate_html_onclick'] = "Here is the HTML using onclick event:";
$lang['admin_url_generate_image_legend'] = "Example of Pages views with URL redirection and file download tracking:";
$lang['admin_site_link_javascript'] = "%s Now you have to install the tracker on your pages (copy paste the Javascript code). Click to display the javascript code. %s";
$lang['admin_last_version'] = "Do you have phpMyVisites last version? (Recommended!)";
$lang['admin_general_config_firstday'] = "First day of the calendar?";
$lang['admin_default_language'] = "Default language? <br/>It will also be the default language for emails.";
$lang['admin_back_statisitics'] = "Go to statistics"; 

//
// Pdf export
//
$lang['pdf_generate_link'] = "Generate a PDF presenting all statistics for site %s";
$lang['pdf_summary_generate_link'] = "Generate a PDF presenting a statistics summary";
$lang['pdf_free_page'] = "Free new page";
$lang['pdf_free_chapter'] = "Free title chapter";
$lang['pdf_page_break'] = "Page break";
$lang['pdf_page_summary'] = "Summary";
$lang['generique_pdfno'] = "PDF %s"; // Newsletter "version 2 announcement" 
$lang['admin_pdf_title'] = "Website PDF"; 
$lang['admin_nopdf'] = "No pdf found for this site!";
$lang['admin_recorded_pdf'] = "Recorded PDFs:";
$lang['admin_pdf_add'] = "Add PDF"; 
$lang['admin_pdf_mod'] = "Modify PDF"; 
$lang['admin_pdf_del'] = "Delete PDF"; 
$lang['generique_pdf'] = "PDF";
$lang['pdf_lib_show_interest'] = "Interest array is displayed";
$lang['pdf_lib_hide_interest'] = "Interest array is hidden";
$lang['pdf_lib_show_all'] = "Details are displayed"; 
$lang['pdf_lib_hide_all'] = "Data are limited in size";
$lang['pdf_lib_edit_text'] = "Edit this text"; 
$lang['pdf_lib_need_at_least_one_page'] = "You first have to create an 'empty page'"; 
$lang['pdf_lib_can_not_add_chapter'] = "Can't set an element before a page is created.";
$lang['pdf_lib_pdf_name_mandatory'] = "Name is mandatory"; 
$lang['pdf_lib_pdf_expand_all'] = "Expand all"; 
$lang['pdf_lib_pdf_collapse_all'] = "Collapse all";
$lang['pdf_create_from_interface'] = "Create a personalized pdf report!";
$lang['pdf_complete'] = "PDF Complete report"; 

//
// Installation Step
//
$lang['install_loginmysql'] = "Database-brukernavn";
$lang['install_mdpmysql'] = "Database-passord";
$lang['install_serveurmysql'] = "Database-tjener";
$lang['install_basemysql'] = "Database-navn";
$lang['install_prefixetable'] = "Tabell prefiks";
$lang['install_utilisateursavances'] = "Avanserte brukere (valgbart)";
$lang['install_oui'] = "Ja";
$lang['install_non'] = "Nei";
$lang['install_ok'] = "OK";
$lang['install_probleme'] = "Problem: ";
$lang['install_DirectoriesWriteError'] = "<b>Problem! </b><br/>Cannot write in the folder(s) %s Please verify that you have the rights necessary to create files on the server (try to CHMOD 755 the folder with your FTP software : right click on the directory -> Permissions (or CHMOD). <br/><br/>If the CHMOD doesn't work with your FTP software, try to delete (if it exists) the directories, and create them with your FTP software.";
$lang['install_loginadmin'] = "Administrator brukernavn:";
$lang['install_mdpadmin'] = "Administrator passord:";
$lang['install_chemincomplet'] = "Komplett sti til phpMyVisites applikasjonen (som http://www.mysite.com/rep1/rep3/phpmyvisites/). Stien må ende med en <strong>/</strong>.";
$lang['install_afficherlogo'] = "Vise logoen på dine nettsider? %s <br />Ved å tillate visning av logoen på din side, vil du publisere og gjøre phpMyvisites mer kjent, samt enklere å utvikle raskere. Det er også en hyggelig måte å takk utvikleren på for å bruke lang tid på å utvikle denne åpen kilde, gratis applikasjonen."; // %s replaced by the logo image
$lang['install_affichergraphique'] = "Vis grafer over statistikker.";
$lang['install_valider'] = "Submit"; // during installation and for login
$lang['install_popup_logo'] = "Vennligst velg en logo";
$lang['install_logodispo'] = "Vis de tilgjengelige logoene";
$lang['install_welcome'] = "Welcome!";
$lang['install_system_requirements'] = "System Requirements";
$lang['install_database_setup'] = "Database Setup";
$lang['install_create_tables'] = "Table creation";
$lang['install_general_setup'] = "General Setup";
$lang['install_create_config_file'] = "Create Config File";
$lang['install_first_website_setup'] = "Add First Website";
$lang['install_display_javascript_code'] = "Display Javascript code";
$lang['install_finish'] = "Finished!";
$lang['install_txt2'] = "Ved slutten av installeringen vil en forespørsel bli vist fra den offisielle nettsiden for å hjelpe oss å holde oversikt over antallet brukere som anvender phpMyVisites. Takk for din hjelp!";
$lang['install_database_setup_txt'] = "Please enter your Database settings.";
$lang['install_general_config_text'] = "phpMyVisites will have only one administrator user who has full access to view/modify everything. Please choose a username and password for your super administrator account. You can add additional users later.";
$lang['install_config_file'] = " Admin user info entered successfully.";
$lang['install_js_code_text'] = "<p>To count all visitors, you must insert the javascript code on all of your pages. </p><p> Your pages do not have to be made with PHP, <strong>phpMyVisites will work on all kinds of pages (whether it is HTML, ASP, Perl or any other languages).</strong> </p><p> Here is the code you have to insert: (copy and paste on all your pages) </p>";
$lang['install_intro'] = "Welcome to the phpMyVisites installation."; 
$lang['install_intro2'] = "This process is split up into %s easy steps and will take around 10 minutes.";
$lang['install_next_step'] = "Go to next step";
$lang['install_status'] = "Installation Status";
$lang['install_done'] = "Installation %s%% complete"; // Install 25% complete
$lang['install_site_success'] = "Website created with success!";
$lang['install_site_info'] = "Please type in all information about the first website.";
$lang['install_go_phpmv'] = "Go to phpMyVisites!";
$lang['install_congratulation'] = "Congratulations! Your phpMyVisites installation is complete.";
$lang['install_end_text'] = "Make sure your javascript code is entered on your pages, and wait for your first visitors!";
$lang['install_db_ok'] = "Connection to database server ok!";
$lang['install_table_exist'] = "phpMyVisites tables already exist in the database.";
$lang['install_table_choice'] = "Either choose to reuse the existing database tables or select a clean install to erase all existing data in the database.";
$lang['install_table_erase'] = "Erase all tables (be careful!)";
$lang['install_table_reuse'] = "Reuse existing tables";
$lang['install_table_success'] = "Tables created with success!";
$lang['install_send_mail'] = "Receive an email each day per website containing statistics summary?";

//
// Update Step
//
$lang['update_title'] = "Update phpMyVisites";
$lang['update_subtitle'] = "We detect that you are updating phpMyVisites.";
$lang['update_versions'] = "Your previous version was %s and we have updated it to %s.";
$lang['update_db_updated'] = "Your database was successfully updated!";
$lang['update_continue'] = "Continue to phpMyVisites";
$lang['update_jschange'] = "Advarsel! <br /> phpMyVisites javascript koden er endret. Du er NØDT til å oppdatere sidene og kopiere/lime phpMyVisites javascript koden på alle dine konfigurerte nettsteder. <br /> Forandringer i javascript koden for phpMyvisites er sjelden, unnskyld for arbeidet på din side å gjøre endringene.";

//
// Dates
//

/*
%daylong% // Monday
%dayshort% // Mon
%daynumeric% // 27
%monthlong% // Febuary
%monthshort% // Feb
%monthnumeric% // 02
%yearlong% // 2004
%yearshort% // 04
*/

// Monday February 10 2004
$lang['tdate1'] = "%daylong% %monthlong% %daynumeric% %yearlong%";

// Monday 10
$lang['tdate2'] = "%daylong% %daynumeric%";

// Week February 10 To February 17 2004
$lang['tdate3'] = "Week %monthlong% %daynumeric% To %monthlong2% %daynumeric2% %yearlong%";

// February 2004 Month
$lang['tdate4'] = "%monthlong% %yearlong% Month";

// December 2003
$lang['tdate5'] = "%monthlong% %yearlong%";

// 10 Febuary week
$lang['tdate6'] = "%daynumeric% %monthlong% week";

// 10-02-2003 // February 2 2003
$lang['tdate7'] = "%daynumeric%-%monthnumeric%-%yearlong%";

// Mon 10 (Only for Graphs purpose)
$lang['tdate8'] = "%dayshort% %daynumeric%";

// Week 10 Feb (Only for Graphs purpose)
$lang['tdate9'] = " Week %daynumeric% %monthshort%";

// Dec 04 (Only for Graphs purpose)
$lang['tdate10'] = "%monthshort% %yearshort%";

// Year 2004
$lang['tdate11'] = "Year %yearlong%";

// 2004
$lang['tdate12'] = "%yearlong%";

// 31
$lang['tdate13'] = "%daynumeric%";

// Months
$lang['moistab']['01'] = "Januar";
$lang['moistab']['02'] = "Februar";
$lang['moistab']['03'] = "Mars";
$lang['moistab']['04'] = "April";
$lang['moistab']['05'] = "Mai";
$lang['moistab']['06'] = "Juni";
$lang['moistab']['07'] = "Juli";
$lang['moistab']['08'] = "August";
$lang['moistab']['09'] = "September";
$lang['moistab']['10'] = "Oktober";
$lang['moistab']['11'] = "November";
$lang['moistab']['12'] = "Desember";

// Months (Graph purpose, 4 chars max)
$lang['moistab_graph']['01'] = "Jan";
$lang['moistab_graph']['02'] = "Feb";
$lang['moistab_graph']['03'] = "Mar";
$lang['moistab_graph']['04'] = "Apr";
$lang['moistab_graph']['05'] = "Mai";
$lang['moistab_graph']['06'] = "Jun";
$lang['moistab_graph']['07'] = "Jul";
$lang['moistab_graph']['08'] = "Aug";
$lang['moistab_graph']['09'] = "Sep";
$lang['moistab_graph']['10'] = "Okt";
$lang['moistab_graph']['11'] = "Nov";
$lang['moistab_graph']['12'] = "Des";

// Day of the week
$lang['jsemaine']['Mon'] = "Mandag";
$lang['jsemaine']['Tue'] = "Tirsdag";
$lang['jsemaine']['Wed'] = "Onsdag";
$lang['jsemaine']['Thu'] = "Torsdag";
$lang['jsemaine']['Fri'] = "Fredag";
$lang['jsemaine']['Sat'] = "Lørdag";
$lang['jsemaine']['Sun'] = "Søndag";

// Day of the week (Graph purpose, 4 chars max)
$lang['jsemaine_graph']['Mon'] = "Man";
$lang['jsemaine_graph']['Tue'] = "Tir";
$lang['jsemaine_graph']['Wed'] = "Ons";
$lang['jsemaine_graph']['Thu'] = "Tor";
$lang['jsemaine_graph']['Fri'] = "Fre";
$lang['jsemaine_graph']['Sat'] = "Lør";
$lang['jsemaine_graph']['Sun'] = "Søn";

// First letter of each day, weekdays ordered
$lang['calendrier_jours'][0] = "M";
$lang['calendrier_jours'][1] = "T";
$lang['calendrier_jours'][2] = "W";
$lang['calendrier_jours'][3] = "T";
$lang['calendrier_jours'][4] = "F";
$lang['calendrier_jours'][5] = "S";
$lang['calendrier_jours'][6] = "S";

// DO NOT ALTER!
$lang['weekdays']['Mon'] = '1';
$lang['weekdays']['Tue'] = '2';
$lang['weekdays']['Wed'] = '3';
$lang['weekdays']['Thu'] = '4';
$lang['weekdays']['Fri'] = '5';
$lang['weekdays']['Sat'] = '6';
$lang['weekdays']['Sun'] = '7';

// Continents
$lang['eur'] = "Europa";
$lang['afr'] = "Afrika";
$lang['asi'] = "Asia";
$lang['ams'] = "Sør og Mellom-Amerika";
$lang['amn'] = "Nord Amerika";
$lang['oce'] = "Oseania";

// Oceans
$lang['oc_pac'] = "Stillehavet";
$lang['oc_atl'] = "Atlanteren";
$lang['oc_ind'] = "Indiske Hav";

// Countries
$lang['domaines'] = array(
  "xx" => "Unknown",
  "ac" => "Ascension Islands",
  "ad" => "Andorra",
  "ae" => "United Arab Emirates",
  "af" => "Afghanistan",
  "ag" => "Antigua and Barbuda",
  "ai" => "Anguilla",
  "al" => "Albania",
  "am" => "Armenia",
  "an" => "Netherlands Antilles",
  "ao" => "Angola",
  "aq" => "Antarctica",
  "ar" => "Argentina",
  "as" => "American Samoa",
  "at" => "Austria",
  "au" => "Australia",
  "aw" => "Aruba",
  "az" => "Azerbaijan",
  "ba" => "Bosnia and Herzegovina",
  "bb" => "Barbados",
  "bd" => "Bangladesh",
  "be" => "Belgium",
  "bf" => "Burkina Faso",
  "bg" => "Bulgaria",
  "bh" => "Bahrain",
  "bi" => "Burundi",
  "bj" => "Benin",
  "bm" => "Bermuda",
  "bn" => "Bruneo",
  "bo" => "Bolivia",
  "br" => "Brazil",
  "bs" => "Bahamas",
  "bt" => "Bhutan",
  "bv" => "Bouvet Island",
  "bw" => "Botswana",
  "by" => "Belarus",
  "bz" => "Belize",
  "ca" => "Canada",
  "cc" => "Cocos (Keeling) Islands",
  "cd" => "Congo, The Democratic Republic of the",
  "cf" => "Central African Republic",
  "cg" => "Congo",
  "ch" => "Switzerland",
  "ci" => "Cote D'Ivoire",
  "ck" => "Cook Islands",
  "cl" => "Chile",
  "cm" => "Cameroon",
  "cn" => "China",
  "co" => "Colombia",
  "cr" => "Costa Rica",
	"cs" => "Serbia Montenegro",
  "cu" => "Cuba",
  "cv" => "Cape Verde",
  "cx" => "Christmas Island",
  "cy" => "Cyprus",
  "cz" => "Czech Republic",
  "de" => "Germany",
  "dj" => "Djibouti",
  "dk" => "Denmark",
  "dm" => "Dominica",
  "do" => "Dominican Republic",
  "dz" => "Algeria",
  "ec" => "Ecuador",
  "ee" => "Estonia",
  "eg" => "Egypt",
  "eh" => "Western Sahara",
  "er" => "Eritrea",
  "es" => "Spain",
  "et" => "Ethiopia",
  "fi" => "Finland",
  "fj" => "Fiji",
  "fk" => "Falkland Islands (Malvinas)",
  "fm" => "Micronesia, Federated States of",
  "fo" => "Faroe Islands",
  "fr" => "France",
  "ga" => "Gabon",
  "gd" => "Grenada",
  "ge" => "Georgia",
  "gf" => "French Guyana",
  "gg" => "Guernsey",
  "gh" => "Ghana",
  "gi" => "Gibraltar",
  "gl" => "Greenland",
  "gm" => "Gambia",
  "gn" => "Guinea",
  "gp" => "Guadeloupe",
  "gq" => "Equatorial Guinea",
  "gr" => "Greece",
  "gs" => "South Georgia and the South Sandwich Islands",
  "gt" => "Guatemala",
  "gu" => "Guam",
  "gw" => "Guinea-Bissau",
  "gy" => "Guyana",
  "hk" => "Hong Kong",
  "hm" => "Heard Island and McDonald Islands",
  "hn" => "Honduras",
  "hr" => "Croatia",
  "ht" => "Haiti",
  "hu" => "Hungary",
  "id" => "Indonesia",
  "ie" => "Ireland",
  "il" => "Israel",
  "im" => "Man Island",
  "in" => "India",
  "io" => "British Indian Ocean Territory",
  "iq" => "Iraq",
  "ir" => "Iran, Islamic Republic of",
  "is" => "Iceland",
  "it" => "Italy",
  "je" => "Jersey",
  "jm" => "Jamaica",
  "jo" => "Jordan",
  "jp" => "Japan",
  "ke" => "Kenya",
  "kg" => "Kyrgyzstan",
  "kh" => "Cambodia",
  "ki" => "Kiribati",
  "km" => "Comoros",
  "kn" => "Saint Kitts and Nevis",
  "kp" => "Korea, Democratic People's Republic of",
  "kr" => "Korea, Republic of",
  "kw" => "Kuwait",
  "ky" => "Cayman Islands",
  "kz" => "Kazakhstan",
  "la" => "Laos",
  "lb" => "Lebanon",
  "lc" => "Saint Lucia",
  "li" => "Liechtenstein",
  "lk" => "Sri Lanka",
  "lr" => "Liberia",
  "ls" => "Lesotho",
  "lt" => "Lithuania",
  "lu" => "Luxembourg",
  "lv" => "Latvia",
  "ly" => "Libya",
  "ma" => "Morocco",
  "mc" => "Monaco",
  "md" => "Moldova, Republic of",
  "mg" => "Madagascar",
  "mh" => "Marshall Islands",
  "mk" => "Macedonia",
  "ml" => "Mali",
  "mm" => "Myanmar",
  "mn" => "Mongolia",
  "mo" => "Macau",
  "mp" => "Northern Mariana Islands",
  "mq" => "Martinique",
  "mr" => "Mauritania",
  "ms" => "Montserrat",
  "mt" => "Malta",
  "mu" => "Mauritius",
  "mv" => "Maldives",
  "mw" => "Malawi",
  "mx" => "Mexico",
  "my" => "Malaysia",
  "mz" => "Mozambique",
  "na" => "Namibia",
  "nc" => "New Caledonia",
  "ne" => "Niger",
  "nf" => "Norfolk Island",
  "ng" => "Nigeria",
  "ni" => "Nicaragua",
  "nl" => "Netherlands",
  "no" => "Norway",
  "np" => "Nepal",
  "nr" => "Nauru",
  "nu" => "Niue",
  "nz" => "New Zealand",
  "om" => "Oman",
  "pa" => "Panama",
  "pe" => "Peru",
  "pf" => "French Polynesia",
  "pg" => "Papua New Guinea",
  "ph" => "Philippines",
  "pk" => "Pakistan",
  "pl" => "Poland",
  "pm" => "Saint Pierre and Miquelon",
  "pn" => "Pitcairn",
  "pr" => "Puerto Rico",
	"ps" => "Palestinian Territory",
  "pt" => "Portugal",
  "pw" => "Palau",
  "py" => "Paraguay",
  "qa" => "Qatar",
  "re" => "Reunion Island",
  "ro" => "Romania",
  "ru" => "Russian Federation",
  "rs" => "Russia",
  "rw" => "Rwanda",
  "sa" => "Saudi Arabia",
  "sb" => "Solomon Islands",
  "sc" => "Seychelles",
  "sd" => "Sudan",
  "se" => "Sweden",
  "sg" => "Singapore",
  "sh" => "Saint Helena",
  "si" => "Slovenia",
  "sj" => "Svalbard",
  "sk" => "Slovakia",
  "sl" => "Sierra Leone",
  "sm" => "San Marino",
  "sn" => "Senegal",
  "so" => "Somalia",
  "sr" => "Suriname",
  "st" => "Sao Tome and Principe",
  "su" => "Old U.R.S.S.",
  "sv" => "El Salvador",
  "sy" => "Syrian Arab Republic",
  "sz" => "Swaziland",
  "tc" => "Turks and Caicos Islands",
  "td" => "Chad",
  "tf" => "French Southern Territories",
  "tg" => "Togo",
  "th" => "Thailand",
  "tj" => "Tajikistan",
  "tk" => "Tokelau",
  "tm" => "Turkmenistan",
  "tn" => "Tunisia",
  "to" => "Tonga",
  "tp" => "East Timor",
  "tr" => "Turkey",
  "tt" => "Trinidad and Tobago",
  "tv" => "Tuvalu",
  "tw" => "Taiwan, Province of China",
  "tz" => "Tanzania, United Republic of",
  "ua" => "Ukraine",
  "ug" => "Uganda",
  "uk" => "United Kingdom",
  "gb" => "Great Britain",
  "um" => "United States Minor Outlying Islands",
  "us" => "United States",
  "uy" => "Uruguay",
  "uz" => "Uzbekistan",
  "va" => "Vatican City",
  "vc" => "Saint Vincent and the Grenadines",
  "ve" => "Venezuela",
  "vg" => "Virgin Islands, British",
  "vi" => "Virgin Islands, U.S.",
  "vn" => "Vietnam",
  "vu" => "Vanuatu",
  "wf" => "Wallis and Futuna",
  "ws" => "Samoa",
  "ye" => "Yemen",
  "yt" => "Mayotte",
  "yu" => "Yugoslavia",
  "za" => "South Africa",
  "zm" => "Zambia",
  "zr" => "Zaire",
  "zw" => "Zimbabwe",
  "com" => "-",
  "net" => "-",
  "org" => "-",
  "edu" => "-",
  "int" => "-",
  "arpa" => "-",
  "gov" => "-",
  "mil" => "-",
  "reverse" => "-",
  "biz" => "-",
  "info" => "-",
  "name" => "-",
  "pro" => "-",
  "coop" => "-",
  "aero" => "-",
  "museum" => "-",
  "tv" => "Tuvalu",
  "ws" => "Samoa",
);
?>
Return current item: phpMyVisites