Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/voting.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 21.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     Voting module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Röstningar',
'002' => 'Finns ingen röstning med detta ID!',
'003' => 'Rösta',
'004' => 'Tack för din röst.',
'005' => 'Finns inga röstningar!',
'006' => 'Sidor: ',
'007' => 'Datum/Tid',
'008' => 'GÃ¥ tillbaka',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS