Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/news.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 03.03.07
*  |   For version:  2.0 
*  |   Desc:     News module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Författare: ',
'002' => 'Titel: ',
'003' => 'Visningar: ', 
'004' => 'Läs mer...',
'005' => 'Fel. Nyheten med detta ID existerar inte.',
'006' => 'Inga nyheter.',
'007' => 'Skicka',
'008' => 'Inga kommentarer.',
'009' => 'Kommentar måste vara längre än 5 symboler.',
'010' => 'Kommentarer',
'011' => "Du måste vara inloggad för att kommentera. Har du inget konto kan du registrera <a href='index.php?module=login&act=register'>här</a>",
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS