Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/login.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 23.01.07
*  |   For version:  1.2 
*  |   Desc:     Login system lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Inkorrekt användare eller/och lösenord.',
'002' => 'Registrera',
'003' => 'Namn',
'004' => 'Lösenord',
'005' => 'E-mail',
'006' => 'Verifierings kod',
'007' => 'Du är redan inloggad.',
'008' => 'Fyll i Namn fältet. ',
'009' => 'Fyll i båda Lösenords fälten. ',
'010' => 'Fyll i Email fältet. ',
'011' => 'Detta namn ej tillgängligt. ',
'012' => 'Denna email adress ej tillgänglig. ',
'013' => 'Du har inte fyllt i användare eller/och lösenord.',
'014' => 'Du har blivit registrerad.',
'015' => 'Skriv in lösenord igen',
'016' => 'Verifierings kod för ditt konto',
'017' => 'Här är din verifierings kod: \n',
'018' => '\n\nKlistra in i formuläret för att slutföra registrering.',
'019' => 'Verifierings kod inkorrekt!',
'020' => 'Verifierings kod skickad till din email: ',
'021' => 'Lösenorden överensstämmer inte!',
'022' => 'Fel',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS