Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/global.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 18.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     Global CMS lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$lang = array (
// charset, set to your language charset
'charset' => 'iso-8859-1',
'rtl' => 'no', // Right-To-Left option for language. Ex. Arabic language.

'001' => 'Hem',
'002' => 'Logga in',
'003' => 'Inloggad som ',
'004' => 'Du är inte inloggad.',
'005' => 'Kontrol Panelen',
'006' => 'Logga ut',
'007' => 'Registrera',
'008' => 'Navigera',
'009' => ' (admin). Admin level: ',
'010' => 'Efter inloggning',
'011' => 'Välj språk',
'012' => 'Språk ändrat till ',
'013' => 'Profil',
'014' => 'Fel vid språk ändring.',
'015' => 'Admin Panel',
'016' => 'Var snäll och uppdatera sidan.',
'017' => 'Inloggade användare',
'018' => 'Det är ',
'019' => ' användare inloggad(e) nu.',
'020' => 'Senaste röstning',
'021' => 'Rösta',
'022' => 'Finns ingen röstning!',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS