Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/forum.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 15.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     Forum module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$mlang = array (
'000' => 'Forum',
'001' => 'Sektioner',
'002' => 'Senast ändrad',
'003' => 'Finns inga sektioner i forumet!', 
'004' => 'Tråd',
'005' => 'Ägare',
'006' => 'Svar',
'007' => 'Datum/Tid',
'008' => 'Skapa en ny tråd',
'009' => 'Svara',
'010' => 'Titel: ',
'011' => 'Ägare: ',
'012' => 'Skriv din text här:',
'013' => 'Skicka',
'014' => 'Finns ingen sektion relaterad till detta id!',
'015' => 'Finns ingen tråd relaterad till detta id!',
'016' => 'Finns inga trådar i denna sektionen!'
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS