Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/cpanel.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 05.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     User control panel module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Profil ändrad!',
'002' => 'Användarnamn',
'003' => 'Lösenord',
'004' => 'Email',
'005' => 'Tema',
'006' => 'Språk',
'007' => 'Ändra',
'008' => 'Detta namn ej tillgängligt. ',
'009' => 'Du måste logga in.',
'010' => 'Ändra',
'011' => 'Gammalt lösenord: ',
'012' => 'Nytt lösenord: ',
'013' => 'Konfirmera nytt lösenord: ',
'014' => 'Lösenord ändrat!',
'015' => 'Fel! Gammalt lösenord ej korrekt, Eller det nya lösenordet överensstämmer inte med det konfirmerade!',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS