Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/admin_gallery.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 24.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     admin gallery lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Hantera Kategorirer',
'002' => 'Lista foton',
'003' => 'Lägg till foto',
'004' => 'Foto inlagd!',
'005' => 'fotonamn: ',
'006' => 'Länk: ',
'007' => 'Ägare: ',
'008' => 'Kategori id: ',
'009' => 'Lägg till',
'010' => 'Fotot ändrat!',
'011' => 'Fotot raderat!',
'012' => 'Titel',
'013' => 'Ägare',
'014' => 'Kategori',
'015' => 'Ändra',
'016' => 'Radera',
'017' => 'Lägg till kategori',
'018' => 'Kategori namn',
'019' => 'Ändra kategori namn',
'020' => 'Radera kategori',
'021' => 'Galleriet inlagt!',
'022' => 'Galleriet ändrat!',
'023' => 'Galleriet raderat!',
'024' => 'Endast JPEG bilder är tillåtna!',
'025' => '(Klicka på kategori namnet för att lägga in bilder)',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS