Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/swedish/admin.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 23.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     admin module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Program fel.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Användarnamn:',
'002' => 'Lösenord:',
'003' => 'GÃ¥ till Adminpanelen',
'004' => 'Kontrollerar admin behörighet...',
'005' => 'Allmänna',
'006' => 'Hantera moduler',
'007' => 'Nyheter',
'008' => 'Filer',
'009' => 'Foto Galleri',
'010' => 'Forum',
'011' => 'Röstning',
'012' => 'Logga ut',
'013' => 'Du har loggat in i adminpanelen!',
'014' => 'Du har inte tillgång till adminpanelen.',
'015' => 'Program fel.',
'016' => 'Tillträde nekad.',
'017' => 'Hantera blocks',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS