Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/news.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 03.03.07
*  |   For version:  2.0 
*  |   Desc:     News module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Autor: ',
'002' => 'Tytu³: ',
'003' => 'Liczba wy¶wietleñ: ', 
'004' => 'Czytaj wiêcej...',
'005' => 'B³±d. Nius o tym id, nie istnieje.',
'006' => 'Brak niusów.',
'007' => 'Wy¶lij',
'008' => 'Brak komentarzy.',
'009' => 'Komentarz musi byæ d³u¿szy ni¿ 5 znaków.',
'010' => 'Komentarze',
'011' => "Aby komentowaæ musisz byæ zalogowany. Je¶li jeszcze nie masz konta mo¿esz je za³o¿yæ <a href='index.php?module=login&act=register'>tutaj</a>",
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS