Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/global.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 18.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     Global CMS lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$lang = array (
// charset, set to your language charset
'charset' => 'iso-8859-2',
'rtl' => 'no', // Right-To-Left option for language. Ex. Arabic language.

'001' => 'Strona g³ówna',
'002' => 'Zaloguj',
'003' => 'Zalogowany jako ',
'004' => 'Nie jeste¶ zalogowany.',
'005' => 'Panel kontrolny',
'006' => 'Wyloguj',
'007' => 'Zarejestruj',
'008' => 'Nawigacja',
'009' => ' (admin). Uprawnienia: ',
'010' => 'Przed logowaniem',
'011' => 'Wybierz jêzyk',
'012' => 'Jêzyk zmieniony na ',
'013' => 'Profil',
'014' => 'B³±d podczas zmiany jêzyka.',
'015' => 'Panel Administracyjny',
'016' => 'Od¶wie¿ stronê.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS