Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/forum.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 15.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     Forum module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'000' => 'Forum',
'001' => 'Sekcje',
'002' => 'Ostatnio zmodyfikowane',
'003' => 'To forum nie zawiera ¿adnych sekcji!', 
'004' => 'W±tki',
'005' => 'Autor',
'006' => 'Odpowiedzi',
'007' => 'Data/Czas',
'008' => 'Otwórz nowy w±tek',
'009' => 'Wy¶lij odpowied¼',
'010' => 'Tytu³: ',
'011' => 'Autor: ',
'012' => 'Tu wpisz tre¶æ:',
'013' => 'Wy¶lij',
'014' => 'Brak sekcji powi±zanych z tym id!',
'015' => 'Brak w±tków powi±zanych z tym id!',
'016' => 'Ta sekcja nie zawiera ¿adnych w±tków!'
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS