Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/files.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 23.01.07
*  |   For version:  1.2 
*  |   Desc:     Files module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Brak plików w bazie danych.',
'002' => 'Pobierasz plik ',
'003' => 'Je¶li nie zostaniesz automatycznie przeniesiony, kliknij na nazwê pliku.',
'004' => 'Nie znaleziono pliku',
'005' => 'ID',
'006' => 'Nazwa',
'007' => 'Liczba pobrañ',
'008' => 'czas(y)'
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS