Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/cpanel.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Tigran Abrahamyan
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 05.02.07
*  |   For version:  1.5 
*  |   Desc:     User control panel module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Edycja ustawieñ profilu zakoñczy³a siê powodzeniem!',
'002' => 'U¿ytkownik',
'003' => 'Has³o',
'004' => 'Email',
'005' => 'Szablon',
'006' => 'Jêzyk',
'007' => 'Edycja',
'008' => 'Ta nazwa nie jest dostêpna. ',
'009' => 'Musisz byæ zalogowany by skorzystaæ z tej opcji.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS