Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/admin_global.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 23.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     admin global module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('Application error.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Ogólne ustawienia zosta³y pomy¶lnie zaktualizowane!',
'002' => 'Nazwa strony:',
'003' => 'S³owa kluczowe:',
'004' => 'Minimalna d³ugo¶æ has³a:',
'005' => 'Domy¶lny szablon:',
'006' => 'Domy¶lny jêzyk:',
'007' => 'Liczba niusów na stronê:',
'008' => 'Liczba w±tków na stronê:',
'009' => 'Wy¶lij',
);
?>

Return current item: PHPEcho CMS