Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/admin_files.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 23.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     admin files module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('B³±d aplikacji.');
}

$mlang = array (
'001' => 'Lista plików',
'002' => 'Dodaj plik',
'003' => 'Plik zosta³ pomy¶lnie dodany!',
'004' => 'Nazwa pliku: ',
'005' => 'Odno¶nik do pliku: ',
'006' => 'Dodaj plik',
'007' => 'Edycja pliku powiod³a siê!',
'008' => 'Edytuj plik',
'009' => 'Plik zosta³ pomy¶lnie usuniêty!',
'010' => 'Nazwa pliku',
'011' => 'Link',
'012' => 'Usuñ',
'013' => 'Edytuj',
'014' => 'Nie ma ¿adnych plików.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS