Location: PHPKode > projects > PHPEcho CMS > lang/polish/admin.php
<?php
/* +--------------------------------------------
*  |
*  |   Product:    PHPEchoCMS
*  |   Author:    Anas Husseini
*  |   License:    GPL
*  |   Last updated: 23.02.07
*  |   For version:  1.6 
*  |   Desc:     admin module lang pack
*  |    
*  +--------------------------------------------
*/

if( !@$BASE_LOAD )
{
  die('B³±d aplikacji.');
}

$mlang = array (
'001' => 'U¿ytkownik:',
'002' => 'Has³o:',
'003' => 'Otwórz Panel Administracyjny',
'004' => 'Sprawd¼ poziom uprawnieñ...',
'005' => 'Ogólne',
'006' => 'Zarz±dzaj modu³ami',
'007' => 'Aktualno¶ci',
'008' => 'Pliki',
'009' => 'Galeria zdjêæ',
'010' => 'Forum',
'011' => 'Ankiety',
'012' => 'Wyloguj',
'013' => 'Zosta³e¶ pomy¶lnie zalogowany do panelu administracyjnego!',
'014' => 'Nie masz dostêpu do panelu administracyjnego.',
'015' => 'B³±d aplikacji.',
'016' => 'Dostêp zabroniony.',
);
?>
Return current item: PHPEcho CMS