Location: PHPKode > projects > PHPDug > includes/lang/lang_dutch.php
<?php
$lang = array();
$lang['DIG'] = 'dig';
$lang['DUGG'] = 'dug';
$lang['DIGIT'] = 'dig it';
$lang['JOIN'] = 'Registreren';
$lang['LOGIN'] = 'Login';
$lang['LOGOUT'] = 'Logout';
$lang['SIGNUP'] = 'Registreren';
$lang['SUBMITS'] = 'Bericht toevoegen';
$lang['VIEWALL'] = 'Alles tonen';
$lang['CATS'] = 'Categorie';
$lang['POPS'] = 'Populaire berichten';
$lang['UPS'] = 'Wachtrij';
$lang['VALS'] = 'Alle berichten tonen';
$lang['COMS'] = 'Commentaar';
$lang['MORE'] = 'Meer Info';
$lang['SUBBY'] = 'Toegevoegd door';
$lang['USERNAME'] = 'Gebruikersnaam';
$lang['PASSWORD'] = 'Wachtwoord';
$lang['EMAILAD'] = 'Email Adres';
$lang['CANTLOG'] = 'Login mislukt?';
$lang['RETPASS'] = 'Wachtwoord opvragen';
$lang['ADDSTORY'] = 'Bericht toevoegen';
$lang['ENTERURL'] = 'Geef de URL van het bericht';
$lang['STORYCAT'] = 'Categorie van het bericht';
$lang['STORYTITLE'] = 'Titel van het bericht';
$lang['STORYDESC'] = 'Omschrijving van het bericht';
$lang['CHARSLEFT'] = 'tekens over';
$lang['CONPASS'] = 'Wachtwoord bevestigen';
$lang['AGO'] = 'geleden';
$lang['ADDCOM'] = 'Geef Commentaar';
$lang['ADDCOM2'] = 'Commentaar toevoegen';
$lang['TOLEAVE'] = 'Commentaar achterlaten';
$lang['OR'] = 'of';
$lang['PLEASE'] = 'AUB';
$lang['PAGES'] = 'Pagina\'s';
$lang['SUBMIT'] = 'Toevoegen';
$lang['DIGGS'] = 'digs';
$lang['REMEMBER'] = 'Gegevens onthouden?';
$lang['TOPIC'] = 'Onderwerp';
$lang['BURY'] = 'Begraven';
$lang['EDITPROFILE'] = 'Profiel veranderen';
$lang['CANCEL'] = 'Cancel';
$lang['CONTSUB'] = 'Doorgaan met toevoegen van bericht';
$lang['DUPES'] = 'Uw bericht kan een kopie zijn van een reeds toegevoegd bericht';
$lang['DUPEF'] = 'Controleer onderstaande berichten of er een hetzelfde is. Zo ja, stem dan op dat bericht. Zo niet, gebruik dan onderstaande button.';
$lang['CONTINUE'] = 'Doorgaan';
$lang['REACHED'] = 'Sorry, u heeft uw limiet bereikt';
$lang['NOSTORIES'] = 'Geen berichten beschikbaar';
$lang['CHANGEAVATAR'] = 'Verander Avatar';
$lang['CLICKHERE'] = 'Klik hier';
$lang['REMCURRENT'] = 'om de huidige Avatar te verwijderen';
$lang['YOURAVATAR'] = 'Huidige Avatar';
$lang['MANAVATAR'] = 'Beheer Avatar';
$lang['PROFSETTING'] = 'Profiel &amp; Instellingen';
$lang['UPAVATAR'] = 'Avatar toevoegen';
$lang['SAVE'] = 'Veranderingen bewaren';
$lang['POWERED'] = 'Powered By';
$lang['VERSION'] = 'version';
$lang['TERMS'] = 'Algemene Voorwaarden';
$lang['FORUSING'] = 'voor het gebruik';
$lang['IAGREE'] = 'Ik ga akkoord met de';
$lang['TOOSHORT'] = 'is te kort';
$lang['TOOLONG'] = 'is te lang';
$lang['THEUSER'] = 'De gebruikersnaam';
$lang['ISAVAIL'] = 'is beschikbaar';
$lang['ISTAK'] = 'is niet beschikbaar';
$lang['SORRY'] = 'Sorry';
$lang['SENTEMAIL'] = 'Uw bericht is verzonden!';
$lang['SEARCH'] = 'Zoeken';
$lang['SECURITY'] = 'Beveiligingswoord';
$lang['BURIED'] = 'Begraven';
$lang['BELOWTHRESH'] = 'Ondergrens';
$lang['SENDING'] = 'zenden';
$lang['HIDEC'] = 'Commentaar verbergen';
$lang['SHOWC'] = 'Commentaar tonen';
$lang['INBOX'] = 'Inbox';
$lang['TAGTITLE'] = 'Tags';
$lang['NEXT'] = 'Next';
$lang['PREV'] = 'Prev';
$lang['SIGNUPTHANK'] = 'Thank you for signing up.<br><br>Please check your email inbox for the confirmation email';
$lang['WHODUG'] = 'Who Dugg this story?';
$lang['EMAILLINK'] = 'Email This Link';
$lang['USERONLYALPHA'] = 'Username may only contain alphanumeric characters';
$lang['USERBETWEEN'] = 'Username must be between 4 and 15 characters long';
$lang['USERUNAV'] = 'This username is unavailable';
$lang['PASSBETWEEN'] = 'Password must be between 4 and 15 characters long';
$lang['PASSNOMATCH'] = 'The passwords you entered did not match';
$lang['ENTEREMAIL'] = 'Please enter an email address';
$lang['INVALIDEMAIL'] = 'This is not a valid email address';
$lang['EMAILUNAVAILABLE'] = 'This email address is unavailable';
$lang['ACCEPTTERMS'] = 'You need to accept the Terms and Conditions';
$lang['INVALIDSECWORD'] = 'The word you entered is not correct';
$lang['INVALIDCONFID'] = 'Confirmation ID is either invalid or has been already used';
$lang['EMAILCONF'] = ' - Email Confirmation';
$lang['FORGOTPASS'] = 'Forgot Password';
$lang['PASSCHANGED'] = 'Your password has been changed, please <a href="login.php">click here</a> to login.';
$lang['PASSDONTMATCH'] = 'Passwords do not match';
$lang['PASSCODEEXP'] = 'Forgot Password code has expired';
$lang['INVPASSCODE'] = 'Invalid Forgot Password code';
$lang['EMAILNOTEXIST'] = 'Email address does not exist';
$lang['ACCOUNTNOTCONF'] = 'Your account has not been confirmed yet, Please check your email inbox';
$lang['UPINCORRECT'] = 'Username or Password incorrect';
$lang['PASSBETWEEN'] = 'Password must be between 4 and 16 characters';
$lang['NOSEARCHQ'] = 'No Search Query';
$lang['TAGCLOUD'] = 'Tag Cloud';
$lang['ORIGMSG'] = 'Original Message';
$lang['NOVALIDUSER'] = 'Sorry, you must specify a valid user to message';
$lang['RE'] = 'Re';
$lang['PMDISABLED'] = 'The site owner has disabled private messaging';
$lang['NOMESSELF'] = 'Sorry, you cannot message yourself';
$lang['MESSVALUSER'] = 'Sorry, you must specify a valid user to message';
$lang['SENT'] = 'Sent';
$lang['FROM'] = 'From';
$lang['ENTERURL'] = 'Please enter a valid url';
$lang['CHOOSECAT'] = 'Please choose a category';
$lang['TITLESHORT'] = 'Story title must be 4 or more characters long';
$lang['DESCSHORT'] = 'Story description must be at least 10 characters long';
$lang['CONTENTNOFOUND'] = 'Content Not Found';
$lang['NOID'] = 'No id specified';
$lang['STORYURL'] = 'Story URL';
$lang['TYPESECWORD'] = 'Type in the word exactly as you see it above';
$lang['CHARSET'] = 'utf-8';
?>
Return current item: PHPDug