Location: PHPKode > projects > phpBook > languages/swedish.php
<?php
#################################################################################################
#
# project      	 : phpBook
# filename       : swedish.php
# last modified by : Johan Lindberg
# modify date    : 2005/06/13
# e-mail      	 : hide@address.com
# purpose      	 : Swedish language File
#
#################################################################################################

$gb_languagemetatag	= "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />";


/* Main guestbook strings */
$gb_link1     = "Skriv inlägg";
$gb_link1desc   = "Lägg till ditt inlägg";
$gb_link1head   = "Inlägg i gästboken";
$gb_pages     = "Sidor:";
$gb_name      = "Namn";
$gb_comments    = "Meddelande";
$gb_location    = "Landsdel :";
$gb_posted     = "Postat";
$gb_modcomment   = "Moderator Kommentar: ";
$gb_first_page   = "Gå till första sidan";
$gb_last_page   = "GÃ¥ till sista sidan";
$gb_next_page   = "Gå till nästa sida";
$gb_previous_page = "Gå till föregående sida";
$gb_goto_page   = "GÃ¥ till sida";
$gb_send_email   = "Skicka E-post till användaren";
$gb_icq_message  = "Visa ICQ användar information";
$gb_jabber_message = "Visa Jabber användar information";
$gb_aim_message  = "Skicka AIM medelande";
$gb_yahoo_message = "Visa Yahoo användar information";
$gb_msn_message  = "Visa MSN användar information";
$gb_view_homepage = "Visa användarens hemsida";
$gb_user_image   = "Användarens bild";


/* Add entry strings */
$gb_add_name     = "Namn";
$gb_add_location   = "Landsdel: ";
$gb_add_email    = "E-post";
$gb_add_url     = "URL";
$gb_add_icq     = "ICQ";
$gb_add_jabber    = "Jabber";
$gb_add_aim     = "AIM";
$gb_add_yahoo    = "Yahoo";
$gb_add_msn     = "MSN";
$gb_add_msg     = "Meddelande";
$gb_add_confirm_code = "Bekräftelse";
$gb_smileyhelp    = "Klicka här för hjälp med Smilies";
$gb_smiley_help   = "Smilies Hjälp";
$gb_urlcodehelp   = "Klicka här för hjälp med URL-kod";
$gb_url_code_help  = "URL-Kod Hjälp";
$gb_submit      = "Skicka";
$gb_location_sel   = "------------ Välj ------------";
$gb_confirm_image  = "Bekräftelse kod";
$gb_hide_email    = "Visa inte för allmänheten";


/* Error strings */
$gb_floodprotection  = "Spam-skydd akivt, försök igen senare!";
$gb_name_empty     = "Ditt namn, tack.";
$gb_icq_wrong     = "Ogiltigt ICQ-nummer, lämna fältet blankt om du inte använder ICQ.";
$gb_non_valid_jabber  = "Ogiltigt Jabber nummer, lämna fältet blankt om du inte använder Jabber.";
$gb_non_valid_msn   = "Ogiltigt MSN namn, ange en korrekt MSN E-post address eller lämna fältet blankt.";
$gb_non_valid_email  = "Ogiltig e-post adress, lämna fältet blankt om du inte har någon adress.";
$gb_message_incorrect = "Ogiltig längd på meddelandet, ditt medelande måste vara mellan";
$gb_and        = "och";
$gb_characters     = "tecken";
$gb_confirm_code_empty = "Fel bekräftelse kod, ange bekräftelse koden precis som i bilden. Tack!";


/* Admin strings */
$gb_link2   = "Admin";
$gb_link2desc = "Gästbok Administration";
$gb_link2head = "Administration";
$gb_link3   = "Stötande ord";
$gb_link3desc = "Stötande ord Administration";
$gb_link3head = "Stötande ord";
$gb_link3text = "Stötande ord";
$gb_link3stat = "Totalt antal stötande ord.";
$gb_link4   = "Förbjudna IPs";
$gb_link4desc = "Förbjudna IPs Administration";
$gb_link4head = "Förbjudna IPs";
$gb_link4text = "IP";
$gb_link4stat = "Totalt antal förbjudna IPs.";
$gb_link5   = "Gästbok";
$gb_link5desc = "Tillbaka till gästboken";


/* Moderator strings */
$gb_ban_ip    = "Förbjud IP";
$gb_del_entry  = "Readera inlägg";
$gb_del_comment = "Radera komentar";
$gb_edit_comment = "Nytt/Editera Inlägg";


/* E-Mail notification strings */
$gb_notify_subj  = "Meddelande-Nytt inlägg i gästbokens";
$gb_notify_text  = "Nytt gästboksinlägg från";
?>
Return current item: phpBook