Location: PHPKode > projects > php Strategy Game Engine X > phpsgex/lang/nl.php
<?php
$lang = array(
//register
'reg_language' => 'Taal',
'reg_nickname' => 'Nicknaam',
'reg_user' => 'Gebruiker',
'reg_city' => 'Vestiging',
'reg_password' => 'Wachtwoord',
'reg_race' => 'Zijde',
'register' => 'Registreer',
'reg_login' => 'Inloggen',

//index
'idx_numplayers' => 'Hoeveelheid spelers',
'idx_lastreg' => 'Als laatste geregistreerd',

//menu
'mnu_profile' => 'Profiel',
'mnu_messages' => 'Berichen',
'mnu_buildings' => 'Gebouwen',
'barraks' => 'Barrakken',
'mnu_map' => 'mnu_map',
'mnu_settings' => 'Instellingen',

//buildings
'build' => 'Bouw',
'lev' => 'Niveau: ',
'requide' => 'Benodigd',
'no-resources' => 'Je hebt niet genoeg grondstoffen',
'time' => 'Tijd: ',
'time_s' => 'Seconden',

//barraks
'train' => 'Creëer',
'max_units' => 'Max eenheden',

//research
'research' => 'Onderzoek',

//profile
'prf_no_ally' => 'Je zit op dit moment niet in een alliantie',
'prf_points' => 'Punten',
'prf_last_login' => 'Laatste login',
'prf_send_pm' => 'Verzend Prive bericht',
'prf_alliance' => 'Alliantie',

//highscores
'scr_highscore' => 'Hoogste spelers-rang',
'scr_position' => 'Positie',
'scr_username' => 'Nicknaam',

//messages
'msg_your_messages' => 'Jouw bericht',
'msg_reports' => 'msg_reports',
'msg_ally_inv' => 'Alliantie invitatie',
'msg_no_msgs' => 'Geen berichten',
'msg_title' => 'Titel',
'msg_send' => 'Verstuur',
'msg_to' => 'Naar',
'msg_from' => 'Van',
'msg_mp' => 'Berichen',

//ally
'aly_ally_name' => 'Alliantie naam',
'aly_no_alliance' => 'Zonder alliantie',
'aly_ally_create' => 'Creëer',
'aly_create' => 'Creëer',
'aly_search' => 'Zoek alliantie',
'aly_join' => 'Neem plaats in een alliantie',

//market
'mkt_no_offers' => 'Geen aanbod!',
'mkt_offer_res' => 'Aangeboden',
'mkt_need_res' => 'Gevraagd',
'mkt_make' => 'Maak',
'mkt_accept' => 'accepteren',
'mkt_offered' => 'Aangeboden',
'mkt_wanted' => 'Gevraagd',

//amincp
'adm_admin_panel_of' => 'Admin paneel van',
'adm_back' => 'Terug naar het spel',
'adm_name' => 'Naam',
'adm_image' => 'Afbeelding',
'adm_desc' => 'Beschrijving',
'adm_addrace' => 'Voeg Zijde (ras) toe',
'adm_addunit' => 'Voeg eenheid toe',
'adm_addbuild' => 'Voeg gebouw toe',
'adm_add' => 'Toevoegen',
'adm_cityof' => 'Vestiging van ',
'adm_requirements' => 'Benodigd',
'adm_start' => 'adm_start',
'adm_prodrate' => 'Produceer',
'adm_prodres' => 'Produceer',
'adm_icon' => 'Icoon',
'adm_races' => 'Zijde',
'adm_units' => 'Eenheden',
'mnu_researches' => 'Onderzoeken',
'adm_info' => 'Informatie',
'adm_fast_commands' => 'Snelle commando\'s',
'adm_adv_sql_commands' => 'SQL commando\'s',
'adm_insert_sql_query' => 'Voer de SQL query uit',
'adm_clear_chat' => 'Schoon de chat op',
'adm_addresearch' => 'Voeg onderzoek toe',
'adm_resources' => 'Grondstoffen',
'adm_table' => 'adm_table',
'adm_status' => 'adm_status',
'adm_broken' => 'adm_broken',

//installer
'ins_installintro' => "<p>Attentie!<span class='Stile3'><strong>
Indien je je op een linux machine begeeft, CHMOD naar 777 of doe <a href='http://sourceforge.net/apps/mediawiki/phpstrategygame/index.php?title=Manual_installation'>een handmatige installatie!</a></strong></span></p>	<p><b>Hulp nodig?</b> Bezoek: <a href='http://sourceforge.net/apps/mediawiki/phpstrategygame/index.php?title=Installation_guide'>PhpSgeX wiki: Installatie handleiding</a> Om een handleiding over de installatie te krijgen</p>",
'ins_createdb' => 'Creëer DataBase',
'ins_next' => 'Volgende'
);
?>
Return current item: php Strategy Game Engine X