Location: PHPKode > projects > PHP Guestbook > language/turkish.php
<?php
if (!defined("INTERN_CALL")) die("<p><b>DIRECT ACCESS DENIED!</b></p>");

$Lang['DefaultGuestbookName'] = "Ziyaretci Defterim";

$Lang['TextCutMark'] = "... (Icerik Kisaltildi!)";

$Lang['BackToGB'] = "Ziyaretci defterine geri dön";

$Lang['PostAddNewTitle'] = "Yeni mesaj ekle";
$Lang['PostAddNewEntry'] = "Yeni mesaj ekle";

$Lang['PostError'] = "hata:";
if ($FormalText) {
 $Lang['PostErrNoName'] = "Lütfen isminizi girin.";
 $Lang['PostErrInvalidMailAddr'] = "Lütfen gecerli bir mail adresi verin (z.B.: hide@address.com).";
 $Lang['PostErrInvalidUrl'] = "Lütfen gecerli bir sayfa adresi verin (z.B.: http://www.sayfa.com.tr/).";
 $Lang['PostErrNoText'] = "Lütfen icerik yazin.";
 $Lang['PostErrNoCode'] = "Lütfen güvenlik kodunu girin.";
 $Lang['PostErrWrongCode'] = "Lütfen güvenlik kodunu dogru girin.";
} else {
 $Lang['PostErrNoName'] = "Lütfen isminizi girin.";
 $Lang['PostErrInvalidMailAddr'] = "Lütfen gecerli bir mail adresi verin (z.B.: hide@address.com).";
 $Lang['PostErrInvalidUrl'] = "Lütfen gecerli bir sayfa adresi verin (z.B.: http://www.sayfa.com.tr/).";
 $Lang['PostErrNoText'] = "Lütfen icerik yazin.";
 $Lang['PostErrNoCode'] = "Lütfen güvenlik kodunu girin.";
 $Lang['PostErrWrongCode'] = "Lütfen güvenlik kodunu dogru girin.";
}
$Lang['RuleTextMatch'] = "Girdiginiz mesajda isdenmeyen kelimeler bulundu (%s1%).";
$Lang['RuleNameMatch'] = "Girdiginiz isimde isdenmeyen kelimeler bulundu (%s1%).";
$Lang['RuleMailMatch'] = "Girdiginiz mail adresinde isdenmeyen kelimeler bulundu (%s1%).";
$Lang['RuleHomeMatch'] = "Girdiginiz sayfa isminde isdenmeyen kelimeler bulundu (%s1%).";

if ($FormalText) {
 $Lang['PostFormName'] = "Isim:";
 $Lang['PostFormMail'] = "Mail adresi:";
 $Lang['PostFormHome'] = "Sayfaniz:";
} else {
 $Lang['PostFormName'] = "Isim:";
 $Lang['PostFormMail'] = "Mail adresi:";
 $Lang['PostFormHome'] = "Sayfaniz:";
}
$Lang['PostFormText'] = "Mesaj:";
$Lang['PostFormTextMax'] = "(max. 1.000 Karakter,<br>HTML yasak)";
$Lang['PostFormCode'] = "Güvenlik kodu:";
$Lang['PostFormCodeQuery'] = "Güvenlik islemi:";
if ($FormalText) {
 $Lang['PostFormCodeQueryInfo'] = "Lütfen 6 karakterli güvenlik kodunu girin.";
} else {
 $Lang['PostFormCodeQueryInfo'] = "Lütfen 6 karakterli güvenlik kodunu girin.";
}
$Lang['PostFormCalc'] = "Hesapla:";
$Lang['PostFormCalcStr'] = "%s1% ?";
$Lang['PostFormCalcQuery'] = "Sonuc:";
if ($FormalText) {
 $Lang['PostFormCalcQueryInfo'] = "Lütfen Hesap isleminin sonucunu yazin.";
} else {
 $Lang['PostFormCalcQueryInfo'] = "Lütfen hesap isleminin sonucunu yazin.";
}
$Lang['PostFormSmilies'] = "SMILIES:";
$Lang['PostFormEmoticons'] = "EMOTICONS:";
$Lang['PostFormTags'] = "TAGS:";
$Lang['PostFormTagAnd'] = "ve";
$Lang['PostFormTagBold'] = "<b>kalin</b>için";
$Lang['PostFormTagItalic'] = "<i>italik</i>için";
$Lang['PostFormTagUnderline'] = "<u>vurgula</u>için";

$Lang['PostFormOptFields'] = " = Istege bagli alanlar";
$Lang['PostFormSubmit'] = "Yolla";
$Lang['PostFormReset'] = "Reset";

$Lang['NotifyCharset'] = "iso-8859-1";
$Lang['NotifySubject'] = "Yeni Ziyaretci Defteri Kayiti";
$Lang['NotifyText'] = "Yeni Kayit <b>%s1%</b> Saat:<br>\n".
           "Kimden: <b>%s2%</b> &lt;<a href=\"mailto:%s3%\">%s3%</a>&gt;".
           " (<a href=\"%s4%\">%s4%</a>)<br>\n<br>\n";

if ($FormalText) {
 $Lang['PostThankYou'] = "Mesajiniz icin tesekkürler!";
} else {
 $Lang['PostThankYou'] = "Mesajiniz icin tesekkürler!";
}

$Lang['AdminAuthTitle'] = "Admin";
$Lang['AdminAuthText'] = "Admin girisi gerekli!";
$Lang['AdminLinkTitle'] = "Admin:";
$Lang['AdminLink'] = "Giris";
$Lang['AdminDelete'] = "Mesaji sil";

$Lang['ViewPostings'] = "Mesajlar:";
$Lang['NavPageLast'] = "Ilk mesaj";
$Lang['NavPageFirst'] = "Son mesaj";

$Lang['ItemWebsiteVisit'] = "Web sayfasini ziyaret et %s1%";
$Lang['ItemWebsiteAlt'] = "Web sayfasi";
$Lang['ItemEMailSend'] = "Mail yolla %s1%";
$Lang['ItemEMailAlt'] = "Mail";
$Lang['ItemInfo'] = "Mesaj #%s1% Kimden %s2% Saat";

?>
Return current item: PHP Guestbook