Location: PHPKode > projects > PHP-Fusion: Guestbook > inf_guestbook_v4.12/files/infusions/guest_book/locale/Swedish.php
<?php
/*---------------------------------------------------+
| Guestbook Infusion 4.09
|
| Download: http://basti2web.de
|
| Language-File: Swedish
| Swedish Translation: David Castor, 
| 	StarglowOne, http://www.starglowone.com
+----------------------------------------------------*/
// Infusion Titles & Description
$locale['gb_100'] = "Gästbok";
$locale['gb_101'] = "Gästbok med spamskydd, massinläggsskydd och valideringskod";
// Guestbook Form
$locale['gb_110'] = "Mottagna gästboksmeddelanden";
$locale['gb_111'] = "Ingen har skrivit i gästboken ännu.";
$locale['gb_112'] = "Skriv i gästboken";
$locale['gb_113'] = "Namn:";
$locale['gb_114'] = "E-postadress:";
$locale['gb_115'] = "Hemsida (URL):";
$locale['gb_116'] = "Hemsida (titel):";
$locale['gb_117'] = "Meddelande:";
$locale['gb_118'] = "Skicka";
$locale['gb_119'] = "Säkerhetskod:";
$locale['gb_120'] = "Skriv in säkerhetskoden:";
$locale['gb_121'] = "Teckensnittsfärg:";
$locale['gb_122'] = "Webmaster's kommentarer"; // Title of the Form
$locale['gb_123'] = "Svar från %s:"; // Guestbook

// Guestbook Options
$locale['gb_124'] = "Redigera";
$locale['gb_125'] = "Radera";
$locale['gb_126'] = "Vill du radera det här gästboksinlägget?";
$locale['gb_127'] = "Aktivera";
$locale['gb_128'] = "Göm";
// Guestbook System-Messages
$locale['gb_130'] = "Systemmeddelande";
$locale['gb_131'] = "Tack för ditt bidrag.";
$locale['gb_132'] = "En administratör kommer förhoppningsvis snart att godkänna ditt inlägg.";
$locale['gb_133'] = "Det gick inte att lägga in inlägget i gästboken.";
$locale['gb_134'] = "Du skrev in fel säkerhetskod.";
$locale['gb_135'] = "Du angav inte ditt namn, din e-postadress och ett meddelande.";
$locale['gb_136'] = "Ditt inlägg innehåller spärrade ord!";
$locale['gb_137'] = "Gästboken är skyddad mot massinlägg.";
$locale['gb_138'] = "Du måste vänta %s innan du kan skriva ett nytt inlägg i gästboken.";
// Guestbook Floodtime
$locale['gb_140'] = "sekund";
$locale['gb_141'] = "sekunder";
$locale['gb_142'] = "minut";
$locale['gb_143'] = "minuter";
$locale['gb_144'] = "timme";
$locale['gb_145'] = "timmar";
$locale['gb_146'] = "dygn";
$locale['gb_147'] = "dygn";
// Admin Site
// Navigation
$locale['gb_201'] = "Navigering";
$locale['gb_202'] = "Administrationspanel";
$locale['gb_203'] = "Inställningar";
$locale['gb_204'] = "Logg";
$locale['gb_205'] = "Oaktiverade inlägg";
// General
$locale['gb_211'] = "Medlem";
$locale['gb_212'] = "Medhjälpare";
$locale['gb_213'] = "Ägare";
$locale['gb_214'] = "Ja";
$locale['gb_215'] = "Nej";
// Settings
$locale['gb_220'] = "Generella inställningar";
$locale['gb_221'] = "Antal inlägg per sida";
$locale['gb_222'] = "E-postadress obligatorisk";
$locale['gb_223'] = "Moderering";
$locale['gb_224'] = "Moderera gästboken";
$locale['gb_225'] = "Undanta från moderering";
$locale['gb_226'] = "Underrättelser";
$locale['gb_227'] = "Underrättelse för varje nytt inlägg";
$locale['gb_228'] = "Av";
$locale['gb_229'] = "Via privat meddelande";
$locale['gb_230'] = "Via E-post";
$locale['gb_231'] = "Vem ska meddelas";
$locale['gb_232'] = "valideringskod";
$locale['gb_233'] = "Visning av valideringskod";
$locale['gb_234'] = "Text";
$locale['gb_235'] = "Standardbild";
$locale['gb_236'] = "Förbättrad bild";
$locale['gb_237'] = "Säkerhetsbild (endast v7)";
$locale['gb_238'] = "Undanta från valideringskod";
$locale['gb_239'] = "Spamkontroll";
$locale['gb_240'] = "Undanta från spamkontroll";
$locale['gb_241'] = "Lista på spärrade ord";
$locale['gb_242'] = "Skriv ett ord per rad.";
$locale['gb_243'] = "Lämna tomt om funktionen inte skall användas.";
$locale['gb_244'] = "Massinläggsskydd";
$locale['gb_245'] = "Undanta från massinläggsskyddet";
$locale['gb_246'] = "Minsta tid mellan inlägg (i sekunder)";
$locale['gb_247'] = "Gällande minimitid mellan inlägg";
$locale['gb_248'] = "BB-Kod";
$locale['gb_249'] = "Visa BB-Koder";
$locale['gb_250'] = "Visa teckensnitts färg";
$locale['gb_251'] = "Visa bilder";
$locale['gb_252'] = "Spara";
$locale['gb_253'] = "Ett fel har uppstått";
$locale['gb_254'] = "Tiden mellan inlägg anges endast med siffror!";
$locale['gb_255'] = "Antalet inlägg per sida anges endast med siffror!";
$locale['gb_256'] = "Inställningarna är sparade.";
$locale['gb_257'] = "Det gick inte att spara inställningarna.";
// Log & Not active entries
$locale['gb_260'] = "ID";
$locale['gb_261'] = "Namn";
$locale['gb_262'] = "Datum";
$locale['gb_263'] = "Konto";
$locale['gb_264'] = "Typ";
$locale['gb_265'] = "Meddelande";
$locale['gb_266'] = "IP-adress";
$locale['gb_267'] = "E-post";
$locale['gb_268'] = "URL";
$locale['gb_269'] = "Loggboken är tom!";
$locale['gb_270'] = "Radera alla loggar";
$locale['gb_271'] = "Det finns inga inlägg som behöver aktiveras";
// Notify Message
$locale['gb_280'] = "Meddelande om nya inlägg";
$locale['gb_281'] = "Hej, %s har just skrivit ett meddelande i gästboken.";
$locale['gb_282'] = "Din gästbok är modererad, så var snäll och glöm inte att aktivera det nya inlägget";
// Version-Checker
$locale['gb_290'] = "Versionskontroll";
$locale['gb_291'] = "Installerad version";
$locale['gb_292'] = "Nyaste version";
$locale['gb_293'] = "Din version är aktuell!";
$locale['gb_294'] = "Ladda ner";
$locale['gb_295'] = "Du kan ladda ner den senaste versionen av gästboken från";
$locale['gb_296'] = "Funktionen fsockopen är inte aktiverad på din webserver";
// Update System
$locale['gb_300'] = "Uppdatera";
$locale['gb_301'] = "OK";
$locale['gb_302'] = "Fel";
$locale['gb_303'] = "Fel under uppdateringen";
$locale['gb_304'] = "Uppdateringen lyckades!";
$locale['gb_305'] = "Återgå";
$locale['gb_306'] = "Det finns en databas uppgradering";
// BB-Code
$locale['gb_401'] = "Denna BB-Kod är endast till för PHP-Fusion v7 Familjen";
?>
Return current item: PHP-Fusion: Guestbook