Location: PHPKode > projects > PHP-Fusion: Guestbook > inf_guestbook_v4.12/files/infusions/guest_book/locale/Dutch.php
<?php
/*---------------------------------------------------+
| Guestbook Infusion 4.09
|
| Download:
| http://basti2web.de
|
| Language-File: Dutch
| Dutch Translation: SmokeyD/Dikkie, http://www.midlands-rally-club.com
|
+----------------------------------------------------*/

// Infusion Titles & Description
$locale['gb_100'] = "Gastenboek";
$locale['gb_101'] = "Gastenboek met spambescherming, vloedbeveiliging en validatiecode.";

// Guestbook Form
$locale['gb_110'] = "Ontvangen gastenboekberichten";
$locale['gb_111'] = "Er zijn nog geen berichten in het gastenboek geplaatst.";
$locale['gb_112'] = "Plaats een bericht";
$locale['gb_113'] = "Naam:";
$locale['gb_114'] = "Emailadres:";
$locale['gb_115'] = "Website URL:";
$locale['gb_116'] = "Website Titel:";
$locale['gb_117'] = "Bericht:";
$locale['gb_118'] = "Verzend";
$locale['gb_119'] = "Validatiecode:";
$locale['gb_120'] = "Validatiecode invoeren:";
$locale['gb_121'] = "Letterkleur:";
$locale['gb_122'] = "Antwoord van de webmaster:"; // Title of the Form
$locale['gb_123'] = "Antwoord van %s:"; // Guestbook
// Guestbook Options
$locale['gb_124'] = "Aanpassen";
$locale['gb_125'] = "Verwijderen";
$locale['gb_126'] = "Dit bericht verwijderen?";
$locale['gb_127'] = "Plaats";
$locale['gb_128'] = "Verberg";
// Guestbook System-Messages
$locale['gb_130'] = "Systeembericht";
$locale['gb_131'] = "Bedankt voor uw bericht.";
$locale['gb_132'] = "Een beheerder zal deze zo spoedig mogelijk keuren.";
$locale['gb_133'] = "Fout bij plaatsen van bericht.";
$locale['gb_134'] = "U heeft de validatiecode foutief opgegeven.";
$locale['gb_135'] = "U heeft geen naam, emailadres of bericht ingevoerd.";
$locale['gb_136'] = "Er zitten verkeerde woorden in uw bericht!";
$locale['gb_137'] = "De overflow controle is actief.";
$locale['gb_138'] = "U moet nog %s wachten voor u een nieuw bericht kan plaatsen in het gastenboek.";
// Guestbook Floodtime
$locale['gb_140'] = "seconde";
$locale['gb_141'] = "seconden";
$locale['gb_142'] = "minuut";
$locale['gb_143'] = "minuten";
$locale['gb_144'] = "uur";
$locale['gb_145'] = "uren";
$locale['gb_146'] = "dag";
$locale['gb_147'] = "dagen";

// Admin Site

// Navigation
$locale['gb_201'] = "Navigatie";
$locale['gb_202'] = "Adminmenu";
$locale['gb_203'] = "Instellingen";
$locale['gb_204'] = "Log";
$locale['gb_205'] = "Ongepubliceerde berichten";
// General
$locale['gb_211'] = "Lid";
$locale['gb_212'] = "Admin";
$locale['gb_213'] = "Beheerder";
$locale['gb_214'] = "Ja";
$locale['gb_215'] = "Nee";
// Settings
$locale['gb_220'] = "Algemene instellingen";
$locale['gb_221'] = "Aantal berichten per pagina";
$locale['gb_222'] = "E-Mail benodigd";
$locale['gb_223'] = "Moderatie";
$locale['gb_224'] = "Gastenboek moderatie";
$locale['gb_225'] = "Exclude from the moderation";
$locale['gb_226'] = "Notificatie";
$locale['gb_227'] = "Notificatie voor elk nieuw bericht";
$locale['gb_228'] = "Uit";
$locale['gb_229'] = "Via PM";
$locale['gb_230'] = "Via E-Mail";
$locale['gb_231'] = "Wie moet op hoogte gesteld worden";
$locale['gb_232'] = "Validatie";
$locale['gb_233'] = "Validatiecode methode";
$locale['gb_234'] = "Tekst";
$locale['gb_235'] = "Standaard-Afbeelding";
$locale['gb_236'] = "Verbeterde Afbeelding";
$locale['gb_237'] = "Verbeterde Afbeelding #2";
$locale['gb_238'] = "Uitzonderen van validatiecode";
$locale['gb_239'] = "Spam Beheersing";
$locale['gb_240'] = "Uitzonderen van de spambeheersing";
$locale['gb_241'] = "Lijst van spam woorden";
$locale['gb_242'] = "Zet 1 woord per regel.";
$locale['gb_243'] = "Laat leeg indien niet benodigd.";
$locale['gb_244'] = "Overflow beheersing";
$locale['gb_245'] = "Uitzonderen van overflow beheersing";
$locale['gb_246'] = "Flood interval (in seconden)";
$locale['gb_247'] = "Huidige flood interval";
$locale['gb_248'] = "BB-Code";
$locale['gb_249'] = "Toon BB-Codes";
$locale['gb_250'] = "Toon Font Color";
$locale['gb_251'] = "Toon afbeeldingen";
$locale['gb_252'] = "Opslaan";
$locale['gb_253'] = "Er is een fout:";
$locale['gb_254'] = "De flood interval mag alleen getallen bevatten!";
$locale['gb_255'] = "Aantal berichten per pagina moet een getal zijn!";
$locale['gb_256'] = "Instellingen opgeslagen.";
$locale['gb_257'] = "Instellingen konden niet opgeslagen worden.";

// Log & Not active entries
$locale['gb_260'] = "ID";
$locale['gb_261'] = "Naam";
$locale['gb_262'] = "Datum";
$locale['gb_263'] = "Account";
$locale['gb_264'] = "Type";
$locale['gb_265'] = "Bericht";
$locale['gb_266'] = "IP";
$locale['gb_267'] = "Email";
$locale['gb_268'] = "URL";
$locale['gb_269'] = "Er zijn geen logs!";
$locale['gb_270'] = "Verwijder alle logs";
$locale['gb_271'] = "Er zijn geen bijdragen die nog gepubliceerd moeten worden";
// Notify Message
$locale['gb_280'] = "Nieuw gastenboek bericht";
$locale['gb_281'] = "Hallo, %s heeft zojuist een bericht in het gastenboek achtergelaten";
$locale['gb_282'] = "Uw gastenboek is momenteel onder beheersing, dus vergeet niet dit bericht te keuren";
// Version-Checker
$locale['gb_290'] = "Versie Checker";
$locale['gb_291'] = "Geinstalleerde versie";
$locale['gb_292'] = "Meest recente versie";
$locale['gb_293'] = "Deze versie is up-to-date";
$locale['gb_294'] = "Download";
$locale['gb_295'] = "U kan de meest recente versie downloaden op ";
$locale['gb_296'] = "De functie fsockopen is op deze server niet geactiveerd";
// Update System
$locale['gb_300'] = "Update";
$locale['gb_301'] = "OK";
$locale['gb_302'] = "Fout";
$locale['gb_303'] = "Fouten bij update";
$locale['gb_304'] = "Succesvol ge-updated!";
$locale['gb_305'] = "terug";
$locale['gb_306'] = "Database Update verkrijgbaar";
?>
Return current item: PHP-Fusion: Guestbook