Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-sv.inc.php
<?php
// Christian Tiberg" hide@address.com
$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'           => 'en',
      DB_ERROR          => 'Okänt fel',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'finns redan',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'kan inte skapa',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'kan inte ta bort',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'kan inte släppa',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'begränsning kränkt',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'division med noll',
      DB_ERROR_INVALID      => 'ogiltig',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'ogiltigt datum eller tid',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'ogiltigt tal',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'felaktig matchning',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ingen databas vald',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'inget sådant fält',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'ingen sådan tabell',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend klarar det inte',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'finns inte',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'inte låst',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'syntaxfel',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'stöds ej',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'värde räknat på rad',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'ogiltig DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'anslutning misslyckades',
      0	            => 'inget fel', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'otillräckligt med data angivet',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'utökning hittades ej',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'ingen sådan databas',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'otillräckliga rättigheter'
);
?>
Return current item: PHP Enter