Location: PHPKode > projects > PHP Enter > classes/adodb/lang/adodb-hu.inc.php
<?php
# Hungarian language, encoding by ISO 8859-2 charset (Iso Latin-2)
# Halászvári Gábor <g.halaszvari#portmax.hu>
$ADODB_LANG_ARRAY = array (
			'LANG'           => 'hu',
      DB_ERROR          => 'ismeretlen hiba',
      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'már létezik',
      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'nem sikerült létrehozni',
      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'nem sikerült törölni',
      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'nem sikerült eldobni',
      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'szabályok megszegése',
      DB_ERROR_DIVZERO      => 'osztás nullával',
      DB_ERROR_INVALID      => 'érvénytelen',
      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'érvénytelen dátum vagy idõ',
      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'érvénytelen szám',
      DB_ERROR_MISMATCH      => 'nem megfelelõ',
      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'nincs kiválasztott adatbázis',
      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'nincs ilyen mezõ',
      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'nincs ilyen tábla',
      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend nem támogatja',
      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'nem található',
      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'nincs lezárva',
      DB_ERROR_SYNTAX       => 'szintaktikai hiba',
      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'nem támogatott',
      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'soron végzett érték számlálás',
      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'hibás DSN',
      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'sikertelen csatlakozás',
      0	            => 'nincs hiba', // DB_OK
      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'túl kevés az adat',
      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'bõvítmény nem található',
      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'nincs ilyen adatbázis',
      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'nincs jogosultság'
);
?>
Return current item: PHP Enter