Location: PHPKode > projects > phlyMail Lite > phlymail/shared/messages/sk.php
<?php
/**
 * Messages file for phlyMail 3
 * sk (Slovak)
 */
$WP_msg['language'] = 'sk';
$WP_msg['language_name'] = 'Slovenčina';
$WP_msg['tz'] = 'Europe/Berlin';
$WP_msg['html_bidi'] = 'ltr';
$WP_msg['iso_encoding'] = 'iso-8859-15'; // Opposed to Santiago, this is used for outside communication
$WP_msg['msg_copyright'] = '© 2001-2010 phlyLabs, http://phlylabs.de';
$WP_msg['null'] = '';
$WP_msg['dec'] = ',';
$WP_msg['tho'] = '.';
$WP_msg['tz'] = 'Europe/Berlin';
$WP_msg['yes'] = 'áno';
$WP_msg['no'] = 'Nie';
$WP_msg['auto'] = 'AUTO';
$WP_msg['dateformat'] = 'd.m.Y H:i';
$WP_msg['dateformat_new'] = 'd.m. H:i';
$WP_msg['dateformat_old'] = 'd.m.Y';
$WP_msg['dateformat_daymonth'] = 'd.m.';
$WP_msg['dateformat_calendarhead'] = '$1 (KT $2)'; // Filled with dateformat_old and the week of the year
$WP_msg['month'][1] = 'Január';
$WP_msg['month'][2] = 'Február';
$WP_msg['month'][3] = 'Marec';
$WP_msg['month'][4] = 'Apríl';
$WP_msg['month'][5] = 'Máj';
$WP_msg['month'][6] = 'Jún';
$WP_msg['month'][7] = 'Júl';
$WP_msg['month'][8] = 'August';
$WP_msg['month'][9] = 'September';
$WP_msg['month'][10] = 'Október';
$WP_msg['month'][11] = 'November';
$WP_msg['month'][12] = 'December';
$WP_msg['mnth'][1] = 'J';
$WP_msg['mnth'][2] = 'F';
$WP_msg['mnth'][3] = 'M';
$WP_msg['mnth'][4] = 'A';
$WP_msg['mnth'][5] = 'M';
$WP_msg['mnth'][6] = 'J';
$WP_msg['mnth'][7] = 'J';
$WP_msg['mnth'][8] = 'A';
$WP_msg['mnth'][9] = 'S';
$WP_msg['mnth'][10] = 'O';
$WP_msg['mnth'][11] = 'N';
$WP_msg['mnth'][12] = 'D';
$WP_msg['weekday'][0] = 'Pondelok';
$WP_msg['weekday'][1] = 'Utorok';
$WP_msg['weekday'][2] = 'Streda';
$WP_msg['weekday'][3] = 'Å¡tvrtok';
$WP_msg['weekday'][4] = 'Piatok';
$WP_msg['weekday'][5] = 'Sobota';
$WP_msg['weekday'][6] = 'Nedeľa';
$WP_msg['wday'][0] = 'P';
$WP_msg['wday'][1] = 'U';
$WP_msg['wday'][2] = 'S';
$WP_msg['wday'][3] = 'Å¡';
$WP_msg['wday'][4] = 'P';
$WP_msg['wday'][5] = 'S';
$WP_msg['wday'][6] = 'N';
$WP_msg['egal'] = 'To je jedno';
$WP_msg['loggedout'] = 'úspešne odhlásený';
$WP_msg['nologgedout'] = 'Zvolenú časť nemožno vymazať';
$WP_msg['selAll'] = 'Vybrať všetky';
$WP_msg['selNone'] = 'Všetky odznačiť';
$WP_msg['selRev'] = ' Obrátiť výber';
$WP_msg['About'] = 'Info';
$WP_msg['Select'] = 'Zvoliť';
$WP_msg['Edit'] = 'Spracovať';
$WP_msg['Standard'] = 'Å¡tandard';
$WP_msg['AboutSigSel'] = 'Prosím zvoľťe signatúru ktorá bude pripojená na aktuálny e-mail.';
$WP_msg['NoSigAvail'] = ' Neboli priložené žiadne signatúry.';
$WP_msg['UploadSelectFile'] = ' Prosím zvoľťe súbor z Vášho počítača. ';
$WP_msg['Upload'] = 'Stiahnuť';
$WP_msg['UploadDone'] = 'Súbor bol pridaný. Zatvorte toto okno alebo kliknite na <strong>OK</strong> ďalšie pridanie súborov.';
// Alt texts for buttons
$WP_msg['alt_inbox'] = 'Vstup';
$WP_msg['alt_view'] = 'Zobrazenie';
$WP_msg['NewEmail'] = 'Nový e-mail';
$WP_msg['NewSMS'] = 'Nová SMS';
$WP_msg['NewFax'] = 'Nový Fax';
$WP_msg['alt_setup'] = 'Nastavenia';
$WP_msg['SetupProgramme'] = 'Program';
$WP_msg['alt_logout'] = 'Odhlásiť';
$WP_msg['MainNew'] = 'Nová správa';
$WP_msg['MainGetMsg'] = 'Stiahnuť správy';
$WP_msg['MainSystem'] = 'Systém';
$WP_msg['MainFolderOverview'] = 'Prehľad priečinkov';
// mod.account.php
$WP_msg['mailbox'] = ' Poštový priečinok';
$WP_msg['FolderManager'] = 'Správa priečinkov';
$WP_msg['profile'] = 'Profil';
$WP_msg['logout'] = 'Odhlásenie';
$WP_msg['manual'] = 'Manuálne zadanie';
$WP_msg['popserver'] = 'Server / IP';
$WP_msg['popport'] = 'Port \(volite\&\#x013E;n\é\)';
$WP_msg['popuser'] = 'Užívateľ';
$WP_msg['poppass'] = 'Heslo';
$WP_msg['popapop'] = 'Použiť APOP';
$WP_msg['popfetchevery'] = 'Naplánovať automatickú kontrolu e-mailu (0 alebo prázdne pre nikdy)';
$WP_msg['popfetchfrontend'] = 'Len keď som prihlásený/á';
$WP_msg['popfetchbackend'] = 'V pozadí';
$WP_msg['popleaveonserver'] = 'Ponechať správy na serveri'; $WP_msg['login'] = 'Prihlásiť';
$WP_msg['accounts'] = 'účty';
$WP_msg['account'] = 'Profil';
$WP_msg['menu'] = 'Menu';
$WP_msg['send'] = 'Poslať';
$WP_msg['del'] = 'Vymazať';
$WP_msg['backLI'] = 'Späť na prihlásenie';
$WP_msg['addacct'] = 'Pridať profil';
$WP_msg['email'] = ' E-mailová adresa';
$WP_msg['realname'] = 'Skutočné meno';
$WP_msg['inmenu'] = 'Zobraziť v menu';
$WP_msg['maysend'] = 'Povoliť odoslanie';
$WP_msg['sigOn'] = 'Aktivovať signatúru';
$WP_msg['save'] = 'Uložiť';
$WP_msg['cancel'] = 'Zrušiť';
$WP_msg['setKillSleep'] = 'Dĺžka prestávky po vymazaní e-mailov (v sek.)';
$WP_msg['enterProfname'] = 'Zadajte prosím názov profilu';
$WP_msg['enterPOPserver'] = 'Zadajte prosím názov servera alebo IP-adresu';
$WP_msg['enterPOPuser'] = 'Zadajte prosím užívateľa profilu';
$WP_msg['deleAccount'] = 'Chcete tento profil naozaj vymazať?';
// mod.auth.php
$WP_msg['currentlyoffline'] = 'Z dôvodu údržby je systém momentálne mimo prevádzku. Skúste neskôr ešte raz prosím.<br />';
$WP_msg['authenticate'] = 'Prihláste sa prosím';
$WP_msg['notknown'] = 'Užívateľ je neznámy.';
$WP_msg['stilldisabled'] = 'Konto ešte nebolo povolené.<br />Skúste prosím neskôr.<br />';
$WP_msg['stillblocked'] = 'Konto bolo práve zablokované z dôvodu opakovaného použitia nesprávneho hesla.<br /> Blokácia konta bude zrušená automaticky po uplynutíurčitého času. Skúste prosím neskôr.<br />';
$WP_msg['AuthRegDone'] = ' Registrácia bola úspešná. Konto bude zakrátko povolené administrátorom.';
$WP_msg['AuthRegDoneMail'] = 'Registrácia bola úspešná. Bude Vám poslaný email s aktivačným linkom. S týmto linkom môžete konto aktivovať.';
$WP_msg['AuthRegister'] = 'Registrovať';
$WP_msg['RegNow'] = ' Zaregistrovať teraz ';
$WP_msg['sysuser'] = 'Užívateľ';
$WP_msg['syspass'] = 'Heslo';
$WP_msg['sysnewpass'] = 'Nové heslo';
$WP_msg['syspass2'] = 'Zopakovať heslo';
$WP_msg['sysextemail'] = 'Externá e-mailová adresa';
$WP_msg['SuUserExists'] = 'Tento užívateľ už existuje.<br />';
$WP_msg['SuPrfExists'] = 'Tento profil už existuje.<br />';
$WP_msg['SuDefinePW'] = 'Zadajte prosím heslo.<br />';
$WP_msg['SuDefineUN'] = 'Zadajte prosím užívateľa.<br />';
$WP_msg['SuDefineEmail'] = 'Zadajte prosím e-mailovú adresu.<br />';
$WP_msg['SuDefineAEmail'] = 'Zadajte prosím e-mailovú adresu.';
$WP_msg['SuPW1notPW2'] = 'Zadané heslá sa nezhodujú.<br />';
$WP_msg['RegActNow'] = ' Už ste zaregistrovaný, dostali ste e-mail a klikli na aktivačný link?<br /> Zadajte prosím zvolené užívateľské meno a helso, aby ste aktivovali konto.<br />';
$WP_msg['AuthActivate'] = 'Aktivovať';
$WP_msg['RegActFail'] = '- Zadané údaje sú nesprávne. Skúste prosím ešte raz.<br />';
// mod.inbox.php
$WP_msg['refresh'] = 'Obnoviť';
$WP_msg['nonewmail'] = 'Nezobrazovať žiadne e-maily';
$WP_msg['newmail'] = 'Správa';
$WP_msg['newmails'] = 'Správy';
$WP_msg['subject'] = 'Predmet';
$WP_msg['from'] = 'Od';
$WP_msg['to'] = 'Komu';
$WP_msg['date'] = 'Dátum';
$WP_msg['size'] = 'Veľkosť';
$WP_msg['nosubj'] = '[žiadny predmet]';
$WP_msg['prio'] = 'Dôležitosť';
$WP_msg['high'] = 'Vysoká';
$WP_msg['normal'] = 'Normálna';
$WP_msg['low'] = 'Nízka';
$WP_msg['allpage'] = 'Všetky na stránke';
$WP_msg['li_sec'] = 'Bezpečné prihlásenie';
$WP_msg['li_norm'] = 'Normálne prihlásenie';
$WP_msg['offline'] = 'Offline';
$WP_msg['profno'] = 'Kein Profil – žiadny profil';
$WP_msg['NoSrvrSelected'] = 'Nie je zvolený žiadny profil,';
$WP_msg['CreateProfileFirst'] = 'Neboli vytvorené ešte žiadne profily. Prejdite prosím do riadiaceho programu profilov, aby ste profil vytvorili.';
$WP_msg['noconnect'] = 'žiadne spojenie s';
$WP_msg['wrongauth'] = 'Nesprávne meno užívateľa alebo heslo';
$WP_msg['markread_set'] = 'Označiť ako prečítané';
$WP_msg['markread_unset'] = 'Označiť ako neprečítané';
$WP_msg['markmailSPAM'] = 'Označiť ako SPAM';
$WP_msg['markmailHAM'] = 'Neoznačiť ako SPAM';
$WP_msg['marked_read'] = 'Táto správa už bola prečítaná';
$WP_msg['marked_unread'] = 'Táto správa ešte nebola prečítaná';
$WP_msg['marked_forwarded'] = 'Táto správa bola poslaná ďalej';
$WP_msg['marked_answered'] = 'Na túto správu bola poslaná odpoveď ';
$WP_msg['copytofolder'] = 'Kopírovať do priečinka';
$WP_msg['movetofolder'] = 'Presunúť do priečinka';
$WP_msg['BlockedWarning'] = 'Tento e-mail môže obsahovať nebezpečné položky. Prístup k týmto položkám bol zablokovaný.';
$WP_msg['BlockedTitle'] = 'Zablokované položky';
$WP_msg['BlockedUnblock'] = 'Zobraziť zablokované položky:';
// mod.read.php
$WP_msg['printview'] = 'Ukážka pred tlačou';
$WP_msg['mailer'] = 'Mailer';
$WP_msg['comment'] = 'Komentár';
$WP_msg['inlinemail'] = '[ Pripojený e-mail ]';
$WP_msg['htmledit'] = '[ HTML-verzia ]';
$WP_msg['undeftxt'] = '[ Nepomenovaný text ]';
$WP_msg['notext'] = '[ žiadny text ]';
$WP_msg['undeffile'] = 'Nepomenovaný súbor';
$WP_msg['attachs'] = 'Prílohy';
$WP_msg['MailVerTxt'] = 'Verzia textu';
$WP_msg['MailVerSHTML'] = 'Bezpečný HTML';
$WP_msg['MailVerOHTML'] = 'Originálny HTML';
$WP_msg['answer'] = 'Odpovedať';
$WP_msg['answerAll'] = 'Odpovedať všetkým';
$WP_msg['forward'] = 'Poslať ďalej';
$WP_msg['bounce'] = 'Odkloniť';
$WP_msg['dismiss'] = 'Odmietnuť';
$WP_msg['prnt'] = 'Tlačiť';
$WP_msg['wheader'] = 'So záhlavím';
$WP_msg['woheader'] = 'Bez záhlavia';
$WP_msg['source'] = 'Východiskový kód';
$WP_msg['savemail'] = 'Uložiť';
$WP_msg['filetype'] = 'Typ súboru';
$WP_msg['nofiletype'] = 'Neznáme';
$WP_msg['mail'] = 'Mail';
$WP_msg['goto'] = 'Choď na';
$WP_msg['toobigtoshow'] = 'Tento e-mail je príliš veľký na to, aby mohol  byťzobrazený.';
// mod.read.php; save menu
$WP_msg['save_choose'] = 'V akom formáte chcete uložiť tento e-mail?';
$WP_msg['save_complete'] = 'Uložiť všetko';
$WP_msg['save_body'] = 'Len text emailu';
$WP_msg['save_sheader'] = 'So štandardnými záhlaviami';
$WP_msg['save_aheader'] = 'So všetkými záhlaviami';
$WP_msg['save_attlist'] = 'Pripojiť zoznam príloh';
// mod.kill.php
$WP_msg['killall'] = 'Chcete skutočne vymazať všetky $1 maily? Vo vzácnych prípadoch môžu byť vymazané ešte neprečítané e-maily!';
$WP_msg['killone'] = 'Chcete skutočne vymazať zvolený e-mail?';
$WP_msg['killmore'] = 'Chcete skutočne vymazať zadané e-maily?';
$WP_msg['killJSconfirm'] = 'Chcete skutočne vymazať zvolené položky?';
$WP_msg['cantkill'] = 'E-mail $1 nemôže byť vymazaný.';
$WP_msg['nokillchange'] = 'Vymazenie bolo neúspešné: Obsah poštového priečinka sa zmenil.';
// mod.suck.php
$WP_msg['undef'] = 'Bez mena';
// mod.send.php
$WP_msg['notemail'] = 'Adresa odosielateľa ešte nebola vytvorená v profile.';
$WP_msg['checkvalidity'] = 'Skúška adresy';
$WP_msg['invalidemail'] = 'Neplatná e-mailová adresa';
$WP_msg['noprofile'] = 'Súbor profila sa nepodarilo prečítať.';
$WP_msg['nofrom'] = 'Zadajte prosím odosielateľa';
$WP_msg['noto'] = 'Zadajte prosím aspoň jedného adresáta. Viacerých adresátov oddeľte čiarkou';
$WP_msg['EmailSendingMail'] = 'E-mail sa posiela';
$WP_msg['EmailCreatingMail'] = 'E-mail sa vytvára';
$WP_msg['EmailSavingMail'] = 'E-mail sa ukladá';
$WP_msg['mailsent'] = 'E-mail bol úspešne odoslaný.';
$WP_msg['nomailsent'] = 'E-mail sa nepodarilo odoslať!.';
$WP_msg['nomailsent_savedraft'] = 'E-mail sa nepodarilo odoslať.\Chcete ho uložiť do rozpísaných?';
$WP_msg['headoldmsg'] = ' --- Pôvodná správa ---';
$WP_msg['copytobox'] = 'Kópia do poštového priečinka';
$WP_msg['receipt_out'] = 'Požadovať potvrdenie prečítania';
$WP_msg['attach'] = 'Príloha';
$WP_msg['sig'] = 'Signatúra';
$WP_msg['sigload'] = 'Pridať signatúru';
$WP_msg['selection'] = 'Výber';
$WP_msg['all'] = 'VÅ¡etky';
$WP_msg['none'] = 'žiadny';
$WP_msg['notsend'] = 'Nesmú sa posielať žiadne e-maily.';
$WP_msg['confirm_no_receiver'] = 'Zadajte prosím aspoň jedného adresáta do Komu:, CC: alebo BCC:';
$WP_msg['confirm_no_subject'] = 'Nebol zadaný žiadny predmet. Chcete správu odoslať takto?';
$WP_msg['killorig'] = 'Vymazať pôvodnú správu';
$WP_msg['bounce_to'] = 'Odkloniť na';
$WP_msg['bounce_others'] = 'Prebrať nastavenie pre zvyšok zoznamu';
$WP_msg['bounce_stillinlist'] = 'EÅ¡te v zozname';
$WP_msg['bounce_redirect'] = 'čakajte prosím… Položka bude hneď poslaná ďalej';
$WP_msg['bounce_disabled'] = 'Nie je možné odkloniť kompletné poštové priečinky.';
// mod.sms.php
$WP_msg['SMSDefineSender'] = 'Aby ste mohli poslať SMS, musí byť definovaný odosielateľ SMS správy.';
$WP_msg['SMSSender'] = 'Odosielateľ SMS správy';
$WP_msg['ESMSFormat'] = 'Informácia o odosielateľovi SMS správy  musí obsahovať 1 až 11 značiek (A-Z, 0-9; žiadne špeciálne znaky alebo medzery) alebo jedno mobilné číslo (medzinárodný formát: +421 alebo 00421 pre Slovensko).';
$WP_msg['SMSCharsLeft'] = 'Zostávajúce znaky';
$WP_msg['SMSsent'] = 'Správa bola úspešne odoslaná.';
$WP_msg['noSMSsent'] = 'Správu sa nepodarilo odoslať.';
$WP_msg['SMSListPos'] = 'Odoslané';
$WP_msg['SMSNotActive'] = 'Posielanie SMS nie je dovolené.';
$WP_msg['SMSQuotaExceeded'] = 'Vyčerpali ste limitovaný počet pre posielanie SMS správ';
$WP_msg['SMSNoText'] = 'Nebol zadaný žiadny text.\nChcete SMS odoslať napriek tomu?';
$WP_msg['SMSTooLong'] = 'Text je príliš dlhý a bude skrátený.\nChcete SMS odoslať napriek tomu?';
$WP_msg['SMSText'] = 'Text';
$WP_msg['SMSStatus'] = 'Status';
$WP_msg['SMSSending'] = 'Posielam SMS…';
$WP_msg['SMSFree'] = 'Z toho počet voľných SMS správ';
$WP_msg['SMSLegStatU'] = 'Å¡tatistika';
$WP_msg['SMSCurrUse'] = 'Aktuálna spotreba';
$WP_msg['SMSLastUseU'] = 'Spotreba za minulý mesiac';
$WP_msg['SMSAnswerVia'] = 'Odpoveď cez';
$WP_msg['Month'] = 'Mesiac';
$WP_msg['Approx'] = 'cca.';
// mod.setup.php
$WP_msg['setup'] = 'Konfigurácia';
$WP_msg['chosmen'] = 'Zvoľte prosím žiadaný bod menu';
$WP_msg['setgen'] = 'Všeobecné nastavenia';
$WP_msg['optssaved'] = 'Uložené nastavenia';
$WP_msg['optsnosave'] = 'Nastavenia nemohli byť uložené';
$WP_msg['opttheme'] = 'Téma';
$WP_msg['optlang'] = 'Jazyk';
$WP_msg['opttele'] = 'Textová správa';
$WP_msg['txt_prop'] = 'Proporcionálne písmo';
$WP_msg['txt_syst'] = 'Písmo systému';
$WP_msg['optcopybox'] = 'Kópia odchádzajúcich e-mailov do poštového priečinka';
$WP_msg['optreceipt'] = 'Požiadať potvrdenie prečítania';
$WP_msg['optnewwin'] = 'Otvoriť ukážku e-mailu v novom okne';
$WP_msg['optpagesize'] = 'Položky na stránke';
$WP_msg['optwrap'] = 'Zalomiť text pri odoslaní na 75 znakov';
$WP_msg['optsmtphost'] = 'Server / IP';
$WP_msg['optsmtpport'] = 'Port (voliteľný)';
$WP_msg['optsmtpuser'] = 'Meno užívateľa (voliteľné)';
$WP_msg['optsmtppass'] = 'Heslo (voliteľné)';
$WP_msg['optactive'] = 'Aktívne';
$WP_msg['optinactive'] = 'Neaktívne';
$WP_msg['optdescr'] = 'Opis';
$WP_msg['sysextemail'] = 'Externá e-mailová adresa';
$WP_msg['syspass'] = 'Heslo';
$WP_msg['syspass2'] = 'Zopakovať heslo';
$WP_msg['copy_smtp'] = 'Prevziať pre SMTP';
$WP_msg['copy_pop3'] = 'Prevziať pre POP3';
$WP_msg['default_account'] = 'štandardný profil';
$WP_msg['EmailSendHTML'] = 'Odosielať e-maily ako HTML';
$WP_msg['MoveUp'] = 'Smerom hore';
$WP_msg['MoveDown'] = 'Smerom dolu';
$WP_msg['about_defacc'] = 'Ak je stanovený štandardný profil, bude tento priamo zvolený pri odosielaní e-mailov v poli odosielateľa, bez toho aby musel byť zvolený manuálne každý raz. Ak existuje len jeden profil považuje sa tento za štandardný profil. Zvoľte "$1" pre deaktiváciu.';
$WP_msg['notdef'] = 'Nedefinovan&yacute';
$WP_msg['page'] = 'Stránka';
$WP_msg['newmail_showalert'] = 'Informovať o nových správach';
$WP_msg['newmail_alertpopup'] = 'Aktivovať popup';
$WP_msg['newmail_alertsound'] = 'Prehrať zvuk';
$WP_msg['newmail_fetchlogin'] = 'Hľadať nové emaily po prihlásení';
$WP_msg['folders_use_preview'] = 'Použiť ukážku v priečinkoch';
$WP_msg['PlaintextFontstyle'] = 'Druh a veľkosť písma v textových e-mailoch';
$WP_msg['FldrBrwsSelect'] = 'Zvoľte priečinok prosím:';
$WP_msg['HeadSetFld'] = 'Správa priečinkov';
$WP_msg['LegNewFolder'] = 'Vytvoriť priečinok';
$WP_msg['AboutNewFolder'] = 'Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zadajte prosím názov a zvoľte v ktorom už existujúcom priečinku má byť vytvorený.<br />Najlepšie je zvoliť výrazný názov, ktorý by nemal obsahovať viac ako 32 znakov.<br />Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9,medzera ako aj prehlásky a ostatné zvláštne znaky !,".()+;';
$WP_msg['FolderName'] = 'Názov priečinka';
$WP_msg['Folder'] = 'Priečinok';
$WP_msg['SetFldCreateIn'] = 'Vytvoriť v';
$WP_msg['LegMoveFolder'] = 'Presunúť priečinky';
$WP_msg['AboutMoveFolder'] = 'Pri presúvaní zadajte prosím vľavo názov priečinka, ktorý sa má presunúť a potom vpravo cieľový priečinok kam má byť presunutý.';
$WP_msg['SetFldMoveTo'] = 'Presunúť do';
$WP_msg['LegRenameFolder'] = 'Premenovať priečinok';
$WP_msg['AboutRenameFolder'] = 'Zvoľte prosím vľavo zo zoznamu priečinok, ktorý chcete premenovať a vpravo zadajte jeho nový názov.<br />Najlepšie je zvoliť výrazný názov, ktorý by nemal obsahovať viac ako 32 znakov.<br />Povolené znaky sú a-z, A-Z, 0-9,medzera ako aj prehláska a zvláštne znaky !,".()+;';
$WP_msg['SetFldRenameTo'] = 'Premenovať na';
$WP_msg['LegSyncFolder'] = 'Znovu synchronizovať priečinky';
$WP_msg['AboutSyncFolder'] = 'Ak by počet neprečítaných správ uvádzaný v zozname priečinkov už viac nesúhlasil s ich skutočným počtom, môže byť táto hodnota zosynchronizovaná nanovo.';
$WP_msg['LegDeleteFolder'] = 'Vymazať priečinky';
$WP_msg['AboutDeleteFolder'] = 'Zvoľte prosím zo zoznamu priečinok, ktorý chcete vymazať.<br /><strong>Pozor prosím:</strong> Ak zvolíte možnosť "Vymazať natrvalo", budú nenávratne vymazané všetky položky, ktoré priečinok obsahuje!';
$WP_msg['SetFldWhichDelete'] = 'Priečinok na vymazanie';
$WP_msg['SetFldDelDirect'] = '<strong>Vymazať natrvalo</strong> (Nepresunúť do koša)';
$WP_msg['SetFldEnocreate'] = 'Priečinok sa nepodarilo vytvoriť';
$WP_msg['SetFldEnomove'] = 'Priečinok sa nepodarilo presunúť';
$WP_msg['SetFldEnorename'] = 'Priečinok sa nepodarilo premenovať';
$WP_msg['SetFldEnodelete'] = 'Priečinok nemohol byť vymazaný';
$WP_msg['SetFldEnosync'] = 'Priečinok sa nepodarilo zosynchronizovať';
$WP_msg['SetFldEalreadyexists'] = 'Cieľový priečinok už obsahuje názov priečinku $1';
$WP_msg['SetFldEwherecreate'] = 'Zadajte prosím, kde má byť vytvorený nový priečinok';
$WP_msg['SetFldEwheremove'] = 'Zadajte prosím, kam má byť priečinok presunutý';
$WP_msg['SetFldEwhichrename'] = 'Zadajte prosím, ktorý priečinok má byť premenovaný';
$WP_msg['SetFldEwhichdelete'] = 'Zadajte prosím, ktorý priečinok má byť vymazaný';
$WP_msg['SetFldEnomoveitself'] = 'Priečniky sa nedajú presúvať do seba samých. Zvoľte prosím iný cieľový priečinok.';
$WP_msg['SetFldEkilldirecrt'] = 'Chcete priečinok skutočne natrvalo vymazať? Všetky položky sa potom nenávratne stratia.';
$WP_msg['SetFldEnametoolong'] = 'Názvy priečinkov môžu obsahovať maximálne 32 Znakov';
$WP_msg['SetFldEnametooshort'] = 'Názvy priečinkov musia obsahovať najmenej 1 znak';
$WP_msg['APIContacts'] = 'Kontakty';
$WP_msg['EmailShowBCC'] = 'BCC: Zobraziť';
$WP_msg['EmailSaveAsDraft'] = 'Uložiť do rozpísaných';
$WP_msg['EmailAttachFile'] = 'Pripojiť súbor';
$WP_msg['EmailSelectSig'] = 'Zvoliť signatúru';
$WP_msg['EmailMenView'] = 'Ukážka';
$WP_msg['SMSMailSubject'] = 'SMS poslaná: $1';
$WP_msg['WorkerNewMail'] = 'Máte nové správy';
$WP_msg['FilterName'] = 'Meno filtera';
$WP_msg['FilterHeadRules'] = 'Pravidlá pre prichádzajúce emaily';
$WP_msg['FilterHeadActions'] = 'Vykonaj tieto operácie';
$WP_msg['FilterMatchAny'] = 'Je splnené jedno z nasledujúcich pravidiel';
$WP_msg['FilterMatchAll'] = 'Sú splnené všetky nasledujúce pravidlá';
$WP_msg['FilterAddRule'] = 'Pridať pravidlo';
$WP_msg['FilterMoveMail'] = 'Presunúť do priečinka';
$WP_msg['FilterCopyMail'] = 'Kopírovať do priečinka';
$WP_msg['FilterSetPrio'] = 'Zvoliť dôležitosť';
$WP_msg['FilterMarkAs'] = 'Označiť ako';
$WP_msg['FilterMarkRead'] = 'Prečítané';
$WP_msg['FilterMarkUnread'] = 'Neprečítané';
$WP_msg['FilterMarkJunk'] = 'Označiť ako SPAM';
$WP_msg['FilterDeleteMail'] = 'Vymazať túto správu';
$WP_msg['FilterFieldFrom'] = 'Odosielateľ';
$WP_msg['FilterFieldTo'] = 'Adresát';
$WP_msg['FilterFieldCC'] = 'Kópia:';
$WP_msg['FilterFieldToCC'] = 'Adresát alebo CC';
$WP_msg['FilterFieldSubject'] = 'Predmet';
$WP_msg['FilterFieldDate'] = 'Dátum';
$WP_msg['FilterFieldPriority'] = 'Dôležitosť';
$WP_msg['FilterOp_contains'] = 'Obsahuje';
$WP_msg['FilterOp_n_contains'] = 'Neobsahuje';
$WP_msg['FilterOp_is'] = 'Je rovnaký';
$WP_msg['FilterOp_n_is'] = 'Nie je rovnaký';
$WP_msg['FilterOp_begins'] = 'Začína na';
$WP_msg['FilterOp_ends'] = 'Končí na';
$WP_msg['FilterOp_regex'] = 'Regulérny výraz';
$WP_msg['FilterTopFilterRules'] = 'Pravidlá pre filter';
$WP_msg['AliasesDefined'] = 'Definované alias pre tento profil';
$WP_msg['AddAlias'] = 'Pridať alias';
$WP_msg['ReallyDropAlias'] = 'Chcete tento alias vymazať?';
$WP_msg['showattachmentinline'] = 'Pripojené obrázky zobraziť inline  (len text)';
// 3.02.06
$WP_msg['AuthLostPW'] = 'Zabudli ste heslo?';
$WP_msg['AuthLostEnterName'] = 'Zadajte prosím meno užívateľa a mailom  Vám bude poslané nové heslo';
$WP_msg['AuthLostSend'] = 'Odoslať';
$WP_msg['AuthPWSent'] = 'Práve bolo mailom poslané nové heslo.';
$WP_msg['AuthLostNoEmail'] = 'V systéme nebola uložená žiadna emailová adresa. Obráťte sa prosím na administrátora!';
$WP_msg['AuthLostMailSubj'] = 'Heslo pre $1';
$WP_msg['AuthLostMailBody'] = 'Pre $1 bolo vyžiadané nové heslo. Nové heslo je: $2 Platnosť nadobúda okamžite. Môže byť vždy zmenené v položke Nastavenia -> Program.';
$WP_msg['properties'] = 'Vlastnosti';
$WP_msg['CreateSubfolder'] = 'Nový subpriečinok';
$WP_msg['ReallyDeleFolder'] = 'Chcete skutočne vymazať tento priečinok?';
$WP_msg['ReallyEmptyFolder'] = 'Chcete skutočne vyprázdniť tento priečinok?';
$WP_msg['ActionEmptyTrash'] = 'Vyprázdniť kôš';
$WP_msg['ActionEmptyJunk'] = 'Vymazať Junkmail';
$WP_msg['FolderType'] = 'Typ priečinka';
$WP_msg['FolderHasFolders'] = 'Môže obsahovať priečinky';
$WP_msg['FolderHasItems'] = 'Môže obsahovať položky';
$WP_msg['LegDisplayAndFields'] = 'Zobrazenie a polia';
$WP_msg['FolderUsePrevie'] = 'Použiť ukážku v tomto priečinku';
$WP_msg['FolderShowFields'] = 'Polia, ktoré majú byť zobrazené';
$WP_msg['FolderUseDefFields'] = 'Použiť štandardné polia';
$WP_msg['stat_mdn_read'] = 'Potvrdenie prečítania: prečítané';
$WP_msg['stat_mdn_notread'] = 'Potvrdenie prečítania: vymazané bez prečítania';
$WP_msg['stat_mdn_failed'] = 'Zlyhalo doručenie';
$WP_msg['optmdnbehaviour'] = 'Požadované potvrdenia o prečítaní';
$WP_msg['optmdnbeha_never'] = 'Ignorovať (odporúčané)';
$WP_msg['optmdnbeha_ask'] = 'Opýtať sa';
$WP_msg['optmdnbeha_send'] = 'Poslať vždy (neodporúčané)';
$WP_msg['SendMDNConfirm'] = 'Odosielateľ tohto emailu by chcel potvrdenie o jeho prijatí.\nChcete toto potvrdenie odoslať teraz?';
$WP_msg['FilterAlertSMSTo'] = 'Pošli oznámenie cez SMS';
$WP_msg['FilterAlertEmailTo'] = 'Pošli oznámenie cez email';
$WP_msg['FilterSendBetween'] = 'Len v čase od';
$WP_msg['FilterMinPauseSMS'] = 'ďalšiu SMS najskôr po';
$WP_msg['FilterMinPauseEmail'] = 'ďalší email najskôr po';
$WP_msg['IMAPFetchtype'] = 'Priebežné ukladanie emailov';
$WP_msg['IMAPFetchHeaders'] = 'len štruktúru';
$WP_msg['IMAPFetchFull'] = 'kompletné maily (odporúčané)';
$WP_msg['ProfileCheckSPAM'] = 'Použiť SPAM-filter pri prijímaní pošty';
$WP_msg['onLogout'] = 'Pri odhlasovaní';
// 3.03.00
$WP_msg['ProfileName'] = 'Meno profilu';
$WP_msg['General'] = 'Všeobecné';
$WP_msg['Various'] = 'Rôzne';
$WP_msg['Aliases'] = 'Aliasy';
$WP_msg['SystemFolder'] = 'Systémový priečinok';
$WP_msg['UserFolder'] = 'Užívateľský priečinok';
$WP_msg['ImapOnlySubscribed'] = 'Zobrazovať len objednané priečinky';
$WP_msg['ImapOnlyWithPrefix'] = 'Zobrazuj len priečinky s predponou';
$WP_msg['SetFldEnoempty'] = 'Priečinok sa nepodarilo vyprázdniť';
$WP_msg['SetMailEnostatus'] = 'Chyba pri udávaní štatútu emailov';
$WP_msg['SetMailEnomove'] = 'Chyba pri kopírovaní / pohybovaní s mailom/mailami';
$WP_msg['SetMailEnodelete'] = 'Chyba pri vymazávaní mailu/ov';
$WP_msg['SetMailEnotarget'] = 'Zadajte prosím cieľový priečinok';
$WP_msg['SetMailEnocolour'] = 'Nepodarilo sa zadať farebné označenie';
$WP_msg['UHeadAbout'] = 'Tu môžete zadávať dodatočné hlavičky, ktoré budú pridávané do záhlavia každého mailu posielaného cez tento profil. Zadávajte prosím len zmysluplné hlavičky.';
$WP_msg['UHeadHKey'] = 'Token (ASCII)';
$WP_msg['UHeadHVal'] = 'Hodnota';
$WP_msg['UHeadReiter'] = 'Hlavičky';
$WP_msg['UHeadAdd'] = 'Pridať hlavičku';
$WP_msg['UHeadEEnterKey'] = 'Zadajte prosím token!';
$WP_msg['UHeadReallyDrop'] = 'Chcete túto hlavičku vymazať?';
$WP_msg['optpreferred'] = 'Preferované zobrazovanie emailov';
$WP_msg['optpreferred_text'] = 'len text';
$WP_msg['optpreferred_html'] = 'HTML (zabezpečené)';
$WP_msg['markmailColour'] = 'Farebne označiť';
$WP_msg['HeadColourMark'] = 'Farebné označenie';
// 3.04.00
$WP_msg['RewrapText'] = 'Zalomiť text nanovo';
$WP_msg['StatusLoading'] = 'čakajte prosím, prebieha sťahovanie';
$WP_msg['StatusReady'] = 'Hotovo.';
$WP_msg['MailSearchToCc'] = 'Komu alebo CC';
$WP_msg['MailSearchAllHead'] = 'Všetky hlavičky';
$WP_msg['BPlateMenu'] = 'Položky automatického textu';
$WP_msg['BPlateAddHTML'] = 'Nový automatický text (HTML)';
$WP_msg['BPlateAddText'] = 'Nový automatický text(len text)';
$WP_msg['BPlateName'] = 'Názov (max. 32 znakov)';
$WP_msg['BPlateBody'] = 'Obsah';
$WP_msg['BPlateFetching'] = 'Importuj položku automatického text';
$WP_msg['BPlateNotAvail'] = 'Tento prvok nie je k dispozícii';
$WP_msg['BPlateReallyDel'] = 'Chcete naozaj vymazať túto položku automatického textu?';
$WP_msg['ENoSSLAvailableSMTP'] = 'SSL nie je v PHP k dispozícii, odstráňte prosím predponu ssl:// z SMTP-Hostname';
$WP_msg['ENoSSLAvailablePOP3'] = 'SSL nie je v PHP k dispozícii, odstráňte prosím predponu ssl:// z POP3-Hostname';
// 3.05.00
$WP_msg['EmailNewFilter'] = 'Nový filter';
$WP_msg['PleaseEnterSearchTerm'] = 'Zadajte prosím hľadaný pojem';
$WP_msg['ConfigQuotaMailSizeIn'] = 'max. veľkosť prichádzajúcich mailov(0 = neohraničená)';
$WP_msg['ConfigQuotaMailSizeOut'] = 'max. veľkosť odchádzajúcich mailov(0 = neohraničená)';
$WP_msg['ConfigQuotaStorageSize'] = 'max. veľkosť priestoru na ukladanie pre položky (0 = neohraničená)';
$WP_msg['ConfigQuotaNumMails'] = 'max. počet uložených mailov(0 = neohraničený)';
$WP_msg['ConfigQuotaNumFolders'] = 'max. počet užívateľmi definovaných priečinkov (0 = žiadne)';
$WP_msg['QuotaMailSizeIn'] = 'Veľkosť prichádzajúcich mailov';
$WP_msg['QuotaMailSizeOut'] = 'Veľkosť odchádzajúcich mailov';
$WP_msg['QuotaStorageSize'] = 'Priestor pre ukladanie mailov';
$WP_msg['QuotaNumMails'] = 'Počet uložených mailov';
$WP_msg['QuotaNumFolders'] = 'Počet vlastných priečinkov';
$WP_msg['QuotaLegend'] = 'Kvóty';
$WP_msg['QuotaExceeded'] = 'Kvóty boli spotrebované';
$WP_msg['QuotaOkay'] = 'Nízka spotreba kvót';
$WP_msg['QuotaMedium'] = 'Stredná spotreba kvót';
$WP_msg['AddToContacts'] = 'Uložiť ako nový kontakt';
$WP_msg['Export'] = 'Exportovať';
$WP_msg['AboutExportEmail'] = 'Zvolený priečinok sa exportuje vo formáte MBOX.<br />Tento proces môže trvať určitý čas v závislosti od veľkosti priečinka a mailu.<br />Potom čo bol vytvorený MBOXsúbor, bude automaticky ponúknutý na stiahnutie.';
$WP_msg['CloseWindow'] = 'Zatvoriť toto okno';
$WP_msg['EmailDefaultFolder'] = 'štandardný priečinok';
$WP_msg['EmailLocalsFolder'] = 'Lokálny priečinok';
$WP_msg['EmailInboxFolder'] = 'Príjem pošty';
$WP_msg['EmailSentObjectsFolder'] = 'Poslany';
$WP_msg['EmailDraftsFolder'] = 'Rozpísané';
$WP_msg['EmailTemplatesFolder'] = 'Predlohy';
$WP_msg['EmailJunkFolder'] = 'Spam';
$WP_msg['EmailWasteFolder'] = 'Odstránené';
$WP_msg['stat_appointment'] = 'Otázka na termín';
$WP_msg['stat_sysmail'] = 'Oznam zo systému';
$WP_msg['EmailSaveAsTemplate'] = 'Uložiť ako predlohu';
$WP_msg['SignatureAdd'] = 'Pridať signatúru';
$WP_msg['SignatureDele'] = 'Vymazať signatúru';
$WP_msg['SignatureEdit'] = 'Spracovať signatúru';
$WP_msg['QSignatureDele'] = 'Chcete naozaj vymazať túto signatúru?\nToto sa vzťahuje na všetky profily';
$WP_msg['Folders'] = 'Priečinky';
$WP_msg['poplocalkillserver'] = 'Zmazať lokálne vymazané maily na serveri';
$WP_msg['Subscribe'] = 'Objednať';
// 3.05.05
$WP_msg['SaveCopyIn'] = 'Kópiu uložiť v';
$WP_msg['MaxFilesize'] = 'Max. veľkosť súboru';
$WP_msg['TimeZone'] = 'časové pásmo';
$WP_msg['MailStatus'] = $WP_msg['SMSStatus']; // Don't translate
$WP_msg['Virtual'] = 'Virtuálny';
$WP_msg['EmailVirtualsFolder'] = 'Virtuálny priečinok';
$WP_msg['EditAsNew'] = 'Spracovať ako nové';
$WP_msg['OrderBy'] = 'Roztriediť podľa';
$WP_msg['GroupBy'] = 'Zoradiť podľa';
$WP_msg['OrderDirAsc'] = 'Vzostupne';
$WP_msg['OrderDirDesc'] = 'Zostupne';
$WP_msg['AutoMarkRead'] = 'Maily v ukážke označiť ako prečítanépodľa';
$WP_msg['AutoMarkRead2'] = 'Sekundy';
$WP_msg['week_firstday'] = 1; // 1 pre pondelok, 0 pre nedeľu
$WP_msg['SendTo'] = 'Poslať komu';
$WP_msg['ConfigQuotaNumItems'] = 'max. počet uložených položiek(0 = neohraničený)';
$WP_msg['ReplyInSameWin'] = 'Odpovedať / Poslať ďalej v tom isto okne';
$WP_msg['TeletypeFont'] = 'Používať stanovenú šírku';
// 3.06.06
$WP_msg['MyFilesRootFolder'] = 'My Files';
// 3.06.50
$WP_msg['SigPos'] = 'Signature position';
$WP_msg['SigTop'] = 'On top (not recommended!)';
$WP_msg['SigBottom'] = 'At foot (recommended)';
$WP_msg['FilterFieldOtherHeader'] = 'Other Header';
$WP_msg['HideFolders'] = 'Hide Folders';
$WP_msg['AboutSubscribe'] = 'Subscribe to folders of the IMAP account $1';
$WP_msg['AboutHideFolders'] = 'Removing the checked marker from a folder hides in it the folder listing.';
$WP_msg['PrivNoAccess'] = 'No sufficient permssiosn for this operation';
$WP_msg['onLogin'] = 'On Login';
$WP_msg['LoginFolder'] = 'Change into folder';
$WP_msg['MailSearchBody'] = 'Message Body';
$WP_msg['MailSearchAll'] = 'Whole message';
$WP_msg['SharedFolders'] = 'Shared folders';
$WP_msg['ShareFolder'] = 'Share folder';
$WP_msg['DownloadingMessages'] = 'Downloading messages';
$WP_msg['UpdatingIndex'] = 'Updating index';
$WP_msg['HeadShareGroups'] = 'Groups';
$WP_msg['HeadShareUsers'] = 'Users';
$WP_msg['FavFoldersAddTo'] = 'Add to favourites';
$WP_msg['FavFoldersRemove'] = 'Remove from favourites';
$WP_msg['MainView'] = 'View';
$WP_msg['CoreShowFavourites'] = 'Favourite folders';
$WP_msg['CoreShowFolderlist'] = 'Folders list';
$WP_msg['CoreShowNamePane'] = 'Namen pane';
$WP_msg['EmailOutboxFolder'] = 'Outbox';
$WP_msg['CoreSentFolderSMS'] = 'Store sent SMS in';
$WP_msg['SigvalText'] = 'Plain Text';
$WP_msg['SigvalHTML'] = 'HTML';
$WP_msg['ButSearch'] = 'Search';
$WP_msg['SaveAsDefault'] = 'Save as default';
$WP_msg['CorePinboard'] = 'Pinboard';
$WP_msg['QReallyLogout'] = 'Really logout?';
// 3.06.51
$WP_msg['PermSeeEmails'] = 'See Emails';
$WP_msg['PermSeeLocalFolders'] = 'Use Local Folders';
$WP_msg['PermCopyEmail'] = 'Copy Emails';
$WP_msg['PermMoveEmail'] = 'Move Emails';
$WP_msg['PermDeleteEmail'] = 'Delete Emails';
$WP_msg['PermImportEmail'] = 'Import Emails';
$WP_msg['PermExportEmail'] = 'Export Emails';
$WP_msg['PermAddFolder'] = 'Add Folders';
$WP_msg['PermEditFolder'] = 'Rename / Movde Folders';
$WP_msg['PermDeleteFolder'] = 'Delete Folders';
$WP_msg['PermAddProfile'] = 'Add Email Accounts';
$WP_msg['PermEditProfile'] = 'Edit Email Accounts';
$WP_msg['PermDeleteProfile'] = 'Delete Email Accounts';
$WP_msg['PermUsePinboard'] = 'Use Pinboard';
$WP_msg['PermNewEmail'] = 'Send Emails';
$WP_msg['PermNewSMS'] = 'Send SMS';
$WP_msg['PermSetupSettings'] = 'Edit Personal Setup';
$WP_msg['PermChangeTheme'] = 'Change Theme';
$WP_msg['SessionCookieInfo'] = 'Your visit is protected by a session cookie, which will be deleted at the end of your session. Please make sure, that your browser accepts cookies from this domain, otherwise you won`t be able to login.';
// 3.07.21
$WP_msg['StoreReplySameFolder'] = 'Store reply in folder of original message';
$WP_msg['ParseSmileys'] = 'Rplace Smileys by graphics';
$WP_msg['ParsePlaintextFormats'] = 'Replace <strong>*bold*</strong>, <em>/italics/</em> and <u>_underline_</u> in text mails';
$WP_msg['SMSSendPauseSec'] = 'sec. pause between SMS';
// 3.09.70
$WP_msg['MainExchange'] = 'Exchange';
$WP_msg['Firstname'] = 'Firstname';
$WP_msg['Surname'] = 'Surname';
$WP_msg['WWW'] = 'WWW';
$WP_msg['TelBusiness'] = 'Business phone';
$WP_msg['TelPersonal'] = 'Personal phone';
$WP_msg['Fax'] = 'Fax';
$WP_msg['Cellular'] = 'Cellular';
$WP_msg['VCFsend'] = 'Append VCF';
$WP_msg['VCFsendNone'] = 'none';
$WP_msg['VCFsendDefault'] = 'as account';
$WP_msg['VCFsendPriv'] = 'personal data';
$WP_msg['VCFsendBusi'] = 'business data';
$WP_msg['VCFsendAll'] = 'complete';
$WP_msg['SigSendDefault'] = 'as account';
$WP_msg['SigSendNone'] = 'none';
$WP_msg['DelAfterBounce'] = 'Delete after bouncing';
$WP_msg['BounceForAll'] = 'Use this setting for all';
$WP_msg['ShowInSync'] = 'Include in syncs';
$WP_msg['ok'] = 'OK';
$WP_msg['AttRcvOtherModule'] = 'from other handler';
$WP_msg['UploadSelectFiles'] = 'Please select one or more files from your local machine';
$WP_msg['onLogoutShowPrompt'] = 'Show prompt';
$WP_msg['ShowInPinboard'] = 'Include in pinboard display(s)';
// 4.00.01
$WP_msg['CoreGoToConfig'] = 'Go to Config';
$WP_msg['CoreChkUpdHead'] = 'A programme update is available';
$WP_msg['CoreChkUpdTitle'] = 'A programme update is available';
$WP_msg['CoreChkUpdBody'] = 'phlyMail <strong>$build$</strong> ($relstatus$) is available.<br />To update your installation please login to the Config and go to the Autoupdate page.';
// 4.00.02
$WP_msg['HTMLUnblockThisMail'] = 'This mail only';
$WP_msg['HTMLUnblockEmailAddr'] = 'For <strong>$1$</strong>';
$WP_msg['HTMLUnblockWholeDomain'] = 'For <strong>$1$</strong>';
// 4.00.03
$WP_msg['FaxDefineSender'] = 'For sending a fax you need to define the sender number and sender name.';
$WP_msg['FaxSender'] = 'Fax sender number';
$WP_msg['FaxSenderName'] = 'Fax sender name';
$WP_msg['EFaxFormat'] = 'The sender for faxes must be either a string of up to 11 chars (A-Z, 0-9; no special chars or spaces) or a phone number in international format (with +xx for the country code, e.g. +49 for Germany or +1 for USA).';
$WP_msg['Faxsent'] = 'Fax successfully enqueued.';
$WP_msg['noFaxsent'] = 'Could not send fax!';
$WP_msg['FaxPDFTooLarge'] = 'The PDF is too large, maximum size: $1';
$WP_msg['FaxNotActive'] = 'You are not allowed to send faxes';
$WP_msg['FaxNotToThisRecipient'] = 'You are not allowed to send faxes to this recipient number!';
$WP_msg['FaxQuotaExceeded'] = 'Your fax sending quota is exceeded';
$WP_msg['FaxNoText'] = 'Please attach exactly one PDF, maximum size $1';
$WP_msg['FaxStatus'] = 'Status';
$WP_msg['FaxSending'] = 'Sending fax...';
$WP_msg['CoreSentFolderFax'] = 'Store sent faxes in';
$WP_msg['PermNewFax'] = 'Send faxes';
// 4.00.04
$WP_msg['BPlateUnsorted'] = 'Unassigned';
$WP_msg['BPlateAddMainGroup'] = 'New main group';
$WP_msg['BPlateAddSubGroup'] = 'New sub group';
// 4.00.05
$WP_msg['EmailCollapseThreads'] = 'Collapse threads in folders';
$WP_msg['ThreadOtherFolder'] = 'This mail is stored in another folder';
$WP_msg['FaxStatusEmailTo'] = 'Email address for fax status';
?>
Return current item: phlyMail Lite