Location: PHPKode > projects > OpenBizMap > openbizmap/mydata/script/odb_invitation_pl.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Karta dostępu - [System]</title>
</head>
<body style="color:#333; font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;">
 <div style="width:14em; background-color:#ccf; border:#fff 4px double; padding:20px;">
  <h1 style="font-weight: normal;">Karta dostępu</h1>

  <p style="text-align:left;"><b>[System]</b><br /><b>[User]</b></p>

  <form id="login" action="[Self]" method="post">
  <p style="">
   <input name="odb_login" type="hidden" value="login" />
   <input type="hidden" name="odb_username" value="[User]" />
   <input type="hidden" name="odb_invitation" value="[Invitation]" />
   <input style="background:#0a0; color:#fff;" type="submit" value="Kliknij tu i wejdź" />
  </p>
  </form>

  <small>Karta ta zapewnia dostęp do systemu. W przypadku problemów z działaniem karty proszę zwrócić się do osoby, która wydała kartę</small>
 </div>
</body>
</html>
Return current item: OpenBizMap