Location: PHPKode > projects > OpenBizMap > openbizmap/mydata/data/dath_articles.txt
$sysLen=881$sysId=117767767739730$Menu order=1$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=O OpenDataBag$Title=Czym jest ODB?$Start text=OpenDataBag jest elastycznym portalem - obiektową bazą danych dla każdego. CRLF OpenDataBag jest prosty w obsłudze, stabilny i bardzo szybki w działaniu. CRLF Dzięki obiektowej budowie, każdy może błyskawicznie dopasować system do swoich potrzeb i upodobań. CRLF  CRLF OpenDataBag jest systemem open source.$Main text=OpenDataBag oznacza "worek na dane dla każdego". Do takiego worka można spontanicznie zbierać mnóstwo codziennych informacji by później do nich się odwoływać.$Image=logo_1.jpg.file$Image title=OpenDataBag$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=1$sysValidFrom=20070516$sysModInfo=20070516 16:13 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070516$sysValidTo=20070621$
$sysLen=868$sysId=118243123750948$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=O OpenDataBag$Title=Czym jest ODB?$Start text=OpenDataBag jest elastycznym portalem - obiektową bazą danych dla każdego. CRLF OpenDataBag jest prosty w obsłudze, stabilny i bardzo szybki w działaniu. CRLF Dzięki obiektowej budowie, każdy może błyskawicznie dopasować system do swoich potrzeb i upodobań. CRLF  CRLF OpenDataBag jest systemem open source.$Main text=OpenDataBag oznacza "worek na dane dla każdego". Do takiego worka można spontanicznie zbierać mnóstwo codziennych informacji by później do nich się odwoływać.$Image=logo_1.jpg.file$Image title=OpenDataBag$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 15:07 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=769$sysId=118243123750948$Language=English$Menu header=OpenDataBag$Menu item=About OpenDataBag$Title=What is ODB?$Start text=OpenDataBag is flexible portal - object database for everyone. CRLF OpenDataBag is easy to use, stable and very fast. CRLF Everyone can configure portal to fit specific needs. CRLF  CRLF OpenDataBag is an open source (GPL).$Main text=OpenDataBag oznacza "worek na dane dla każdego". Do takiego worka można spontanicznie zbierać mnóstwo codziennych informacji by później do nich się odwoływać.$Image=logo_1.jpg.file$Image title=OpenDataBag$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:17 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=710$sysId=118243123750948$Language=English$Menu header=OpenDataBag$Menu item=About OpenDataBag$Title=What is ODB?$Start text=OpenDataBag is flexible portal - object database for everyone. CRLF OpenDataBag is easy to use, stable and very fast. CRLF Everyone can configure portal to fit specific needs. CRLF  CRLF OpenDataBag is an open source (GPL).$Main text=OpenDataBag means "databag for everyone". You can load daily any data into such a databag, and use it later.$Image=logo_1.jpg.file$Image title=OpenDataBag$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:19 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=374$sysId=118245362597465$Menu order=99$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Wejście do systemu$Menu link=index.php?odb_showcms=no$Title=Wejście do systemu$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:20 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=368$sysId=118245362597465$Menu order=99$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Enter the system$Menu link=index.php?odb_showcms=no$Title=Enter the system$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:20 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=539$sysId=118245455472927$Menu order=2$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Szybkie wyszukiwanie$Title=Szybkie wyszukiwanie$Start text=Wyszukane dane prezentowane są na prostej i czytelnej liście. Posiadając odpowiednie uprawnienia można zmieniać dane wprost na liście.$Image=search.jpg.file$Image title=Prosta lista$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:35 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=487$sysId=118245547236694$Menu order=5$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Listy i raporty$Title=Widok szczegółowy$Start text=Szczegółowy widok danych pozwala na objęcie wszystkich informacji jednym rzutem oka.$Image=detail.jpg.file$Image title=Widok szczegółowy$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:51 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=493$sysId=118245569094146$Menu order=5$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Listy i raporty$Title=Kostka danych (ang. Cube)$Start text=Dane w prosty sposób mogą być prezentowane jako zaawansowane ale czytelne zestawienia.$Image=cube.jpg.file$Image title=Widok kostki danych$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:54 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=524$sysId=118245584378562$Menu order=5$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Listy i raporty$Title=Prosta lista$Start text=Wyszukane dane prezentowane są na prostej i czytelnej liście. Posiadając odpowiednie uprawnienia można zmieniać dane wprost na liście.$Image=list.jpg.file$Image title=Prosta lista$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 21:57 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=352$sysId=118245608484078$Menu order=4$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Mapy$Image=map3.jpg.file$Image title=Mapa kodów pocztowych$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 22:01 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=346$sysId=118245620766550$Menu order=4$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Mapy$Image=map2.jpg.file$Image title=Mapa województw$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 22:03 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=346$sysId=118245625826367$Menu order=4$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Mapy$Image=map2.jpg.file$Image title=Mapa województw$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 22:04 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysLen=1288$sysId=118245625888804$Menu order=4$Language=Język polski$Menu header=OpenDataBag$Menu item=Mapy$Title=Prezentacja danych na mapach$Start text=Obserwowanie danych na mapie pozwala na szybką orientację w przebiegu podstawowych procesów. CRLF  CRLF Dane wprowadzone lub zaimportowane do bazy danych mogą zostać zaprezentowane na mapie. CRLF  CRLF Jako mechanizm mapy podstawowej jest wykorzystywana aplikacja Google Maps. Nakładki z mapami obszarów są przygotowywane zgodnie z wymaganiami klienta. Każdy obszar, wyodrębniony na mapie nakładkowej, może być niezależnie barwiony na podstawie danych w systemie. CRLF  CRLF Na mapę można nałożyć również znaczniki (chorągiewki/pinezki) w kolorze definiowanym na podstawie aktualnych danych w systemie. Kliknięcie w znacznik otwiera podgląd danych związanych z wybranym punktem. CRLF  CRLF Wiązanie danych z pozycją geograficzną odbywać się na podstawie wprowadzonych danych lub przez geokodowanie - wybranie na mapie punktu z którym związane będą dane.$Image=map1.jpg.file$Image title=Opis znacznika na mapie$MyBag=articles$sysGroupBy=articles$sysComment=Your comment here...$sysValid=0$sysValidFrom=20070621$sysModInfo=20070621 22:04 admin$sysModBy=admin$sysModDate=20070621$sysValidTo=20070621$
$sysId=118245625826367$sysModInfo=20070621 22:11 admin$sysComment=Deleted$
Return current item: OpenBizMap