Location: PHPKode > projects > OpenBizMap > openbizmap/mydata/config/dict/dict_zalecenia.txt
Trzeba  CRLF - zintensyfikować działania marketingowe na tym terenie; CRLF - wprowadzić wiecej produktów z najwyzszej półki. CRLF
Trzeba  CRLF - zintensyfikować działania marketingowe na tym terenie; CRLF - wprowadzić wiecej produktów z najwyzszej półki.
Trzeba  CRLF - zintensyfikować działania marketingowe na tym terenie; CRLF - wprowadzić wiecej produktów z najwyzszej półki.
Trzeba  CRLF - zintensyfikować działania marketingowe na tym terenie; CRLF - wprowadzić wiecej produktów dedykowanych dla miasta.

Trzeba  CRLF - zintensyfikować działania marketingowe na tym terenie; CRLF - wprowadzić wiecej produktów z najwyzszej półki.
Sprawdzić, dlaczego sprzedaż kuleje tu
Return current item: OpenBizMap