Location: PHPKode > projects > OpenBizMap > openbizmap/mydata/config/dict/dict_mapdescription.txt
Mapa wartości sprzedaży za lipiec 2007. CRLF Czerwone obszary oznaczają małą sprzedaż, żółte średnią a zielone dużą
Mapa wartości sprzedaży za lipiec 2007.
Czerwone obszary oznaczają małą sprzedaż, żółte średnią a zielone dużą
Mapa wojewódzka wartości sprzedaży za lipiec 2007. CRLF Czerwone obszary oznaczają małą sprzedaż, żółte średnią a zielone dużą
Mapa wojewódzka potencjału sprzedaży. CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
Lipiec 2007 CRLF Mapa wojewódzka wykorzystania potencjału sprzedaży . CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
Mapa wojewódzka wartości sprzedaży za lipiec 2007. CRLF Czerwone obszary oznaczają niską sprzedaż, żółte średnią a zielone dużą
WLKP - Lipiec 2007 CRLF Mapa wojewódzka wykorzystania potencjału sprzedaży . CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
WLKP - Lipiec 2007 CRLF Mapa automatyczna regionu wielkopolski wykorzystania potencjału sprzedaży . CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
WLKP - Lipiec 2007 CRLF Mapa automatyczna regionu wielkopolski wielkości sprzedaży . CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
WLKP - Lipiec 2007 CRLF Mapa automatyczna regionu wielkopolski potencjału sprzedaży . CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
WLKP CRLF Mapa automatyczna regionu wielkopolski potencjału sprzedaży . CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
Panorama Firm. CRLF Ilość firm w kategorii: Materiały budowlane CRLF Potencjał rynku budowlanego
Panorama Firm. CRLF Ilość firm w kategorii: Materiały budowlane CRLF Potencjał rynku budowlanego CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają większą ilość firm.
Panorama Firm. CRLF Ilość firm w kategorii: Okna CRLF Potencjał rynku budowlanego CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają większą ilość firm.
Eurostat. CRLF Ilość firm w kategorii: Construction CRLF Potencjał rynku budowlanego CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają większą ilość firm.
Polska - Lipiec 2007 CRLF Mapa automatyczna regionu wielkopolski wykorzystania potencjału sprzedaży . CRLF Ciemniejsze obszary oznaczają wyższy potencjał.
Return current item: OpenBizMap