Location: PHPKode > projects > OpenBizMap > obm2007.1/mydata/script/phpmailer/language/phpmailer.lang-no.php
<?php
/**
 * PHPMailer language file.
 * Norwegian Version
 */

$PHPMAILER_LANG = array();

$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Du må ha med minst en' .
                   'mottager adresse.';
$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer er ikke supportert.';
$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Kunne ikke utføre: ';
$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Kunne ikke instantiate mail funksjonen.';
$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP Feil: Kunne ikke authentisere.';
$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Følgende Fra feilet: ';
$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP Feil: Følgende' .
                    'mottagere feilet: ';
$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP Feil: Data ble ikke akseptert.';
$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP Feil: Kunne ikke koble til SMTP host.';
$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Kunne ikke få tilgang til filen: ';
$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Fil feil: Kunne ikke åpne filen: ';
$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Ukjent encoding: ';
?>
Return current item: OpenBizMap