Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_et.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_et.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Priit Ballot <hide@address.com>
$setCharset = "ISO-8859-1";

$byteUnits = array('baiti', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "esmasp&auml;ev", 2 => "teisip&auml;ev", 3 => "kolmap&auml;ev", 4 => "neljap&auml;ev", 5 => "reede", 6 => "laup&auml;ev", 7 => "p&uuml;hap&auml;ev");

$monthNameArray = array(1 => "jaanuar", "veebruar", "m&auml;rts", "aprill", "mai", "juuni", "juuli", "august", "september", "oktoober", "november", "detsember");

$status = array(0 => "Kliendi &uuml;lesanne valmis", 1 => "Valmis", 2 => "Pole alustatud", 3 => "T&ouml;&ouml;s", 4 => "Peatatud");

$profil = array(0 => "Administraator", 1 => "Projektijuht", 2 => "Kasutaja", 3 => "Klient", 4 => "Disabled", 5 => "Project Manager Administrator");

$priority = array(0 => "Ebaoluline", 1 => "V&auml;ga madal", 2 => "Madal", 3 => "Keskmine", 4 => "Oluline", 5 => "V&auml;ga oluline");

$statusTopic = array(0 => "Suletud", 1 => "Aktiivne");
$statusTopicBis = array(0 => "Jah", 1 => "Ei");

$statusPublish = array(0 => "Jah", 1 => "Ei");

$statusFile = array(0 => "Heaks kiidetud", 1 => "Heaks kiidetud muudatustega", 2 => "Vajab heaks kiitmist", 3 => "Heakskiitu ei vaja", 4 => "Ei ole heaks kiidetud");

$phaseStatus = array(0 => "Pole alanud", 1 => "T&ouml;&ouml;s", 2 => "Valmis", 3 => "Peatatud");

$requestStatus = array(0 => "Uus", 1 => "Lahtine", 2 => "L&otilde;petatud");

$strings["please_login"] = "Palun logi sisse";
$strings["requirements"] = "N&otilde;uded s&uuml;steemile";
$strings["login"] = "Logi sisse";
$strings["no_items"] = "Ei ole &uuml;htegi";
$strings["logout"] = "Logi v&auml;lja";
$strings["preferences"] = "H&auml;&auml;lestus";
$strings["my_tasks"] = "Minu &uuml;lesanded";
$strings["edit_task"] = "Muuda &uuml;lesannet";
$strings["copy_task"] = "Kopeeri &uuml;lesanne";
$strings["add_task"] = "Lisa &uuml;lesanne";
$strings["delete_tasks"] = "Kustuta &uuml;lesandeid";
$strings["assignment_history"] = "&Uuml;lesannete m&auml;&auml;ramise ajalugu";
$strings["assigned_on"] = "M&auml;&auml;ramise aeg";
$strings["assigned_by"] = "Kes m&auml;&auml;ras";
$strings["to"] = "Kellele";
$strings["comment"] = "Kommentaar";
$strings["task_assigned"] = "&Uuml;lesanne on m&auml;&auml;ratud: ";
$strings["task_unassigned"] = "&Uuml;lesanne ei ole m&auml;&auml;ratud ";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "Muuda mitut &uuml;lesannet";
$strings["tasks_selected"] = "&uuml;lesannet valitud. Vali nende &uuml;lesannete jaoks uued v&auml;&auml;rtused v&otilde;i vali [&Auml;ra muuda] selleks, et j&auml;tta praegused v&auml;&auml;rtused.";
$strings["assignment_comment"] = "&Uuml;lesande kommentaar";
$strings["no_change"] = "[Muutusi pole]";
$strings["my_discussions"] = "Minu teemad foorumites";
$strings["discussions"] = "Foorum";
$strings["delete_discussions"] = "Kustuta teemad";
$strings["delete_discussions_note"] = "NB: Teemasid ei saa peale kustutamist uuesti avada.";
$strings["topic"] = "Teema";
$strings["posts"] = "Teated";
$strings["latest_post"] = "Viimased teated";
$strings["my_reports"] = "Minu raportid";
$strings["reports"] = "Raportid";
$strings["create_report"] = "Tee uus raport";
$strings["report_intro"] = "Vali parameetrid oma &uuml;lesannetest raporti loomiseks ning peale tulemuste n&auml;gemist salvesta p&auml;ring tulemuste lehel.";
$strings["admin_intro"] = "Projekti seaded ning konfiguratsioon.";
$strings["copy_of"] = "Koopia projektist ";
$strings["add"] = "Lisa";
$strings["delete"] = "Kustuta";
$strings["remove"] = "Eemalda";
$strings["copy"] = "Kopeeri";
$strings["view"] = "Vaata";
$strings["edit"] = "Muuda";
$strings["update"] = "Uuenda";
$strings["details"] = "Detailid";
$strings["none"] = "Puudub";
$strings["close"] = "Sulge";
$strings["new"] = "Uus";
$strings["select_all"] = "Vali k&otilde;ik";
$strings["unassigned"] = "M&auml;&auml;ramata";
$strings["administrator"] = "Administraator";
$strings["my_projects"] = "Minu projektid";
$strings["project"] = "Projekt";
$strings["active"] = "Aktiivsed";
$strings["inactive"] = "Mitteaktiivsed";
$strings["project_id"] = "Projekti ID";
$strings["edit_project"] = "Muuda projekti";
$strings["copy_project"] = "Kopeeri projekt";
$strings["add_project"] = "Lisa projekt";
$strings["clients"] = "Kliendid";
$strings["organization"] = "Klient";
$strings["client_projects"] = "Kliendi projektid";
$strings["client_users"] = "Kliendi kasutajad";
$strings["edit_organization"] = "Muuda klienti";
$strings["add_organization"] = "Lisa klient";
$strings["organizations"] = "Kliendid";
$strings["info"] = "Info";
$strings["status"] = "Seisund";
$strings["owner"] = "Omanik";
$strings["home"] = "Kodu";
$strings["projects"] = "Projektid";
$strings["files"] = "Failid";
$strings["search"] = "Otsi";
$strings["admin"] = "Admin";
$strings["user"] = "Kasutaja";
$strings["project_manager"] = "Projektijuht";
$strings["due"] = "Aegub";
$strings["task"] = "&Uuml;lesanne";
$strings["tasks"] = "&Uuml;lesanded";
$strings["team"] = "Meeskond";
$strings["add_team"] = "Lisa meeskonna liikmeid";
$strings["team_members"] = "Meeskonna liikmed";
$strings["full_name"] = "T&auml;isnimi";
$strings["title"] = "Ametinimetus";
$strings["user_name"] = "Kasutajanimi";
$strings["work_phone"] = "T&ouml;&ouml;number";
$strings["priority"] = "Prioriteet";
$strings["name"] = "Nimi";
$strings["id"] = "ID";
$strings["description"] = "Kirjeldus";
$strings["phone"] = "Telefon";
$strings["url"] = "URL";
$strings["address"] = "Aadress";
$strings["comments"] = "Kommentaarid";
$strings["created"] = "Loodud";
$strings["assigned"] = "M&auml;&auml;ratud";
$strings["modified"] = "Muudetud";
$strings["assigned_to"] = "Kellele m&auml;&auml;ratud";
$strings["due_date"] = "Planeeritud valmimine";
$strings["estimated_time"] = "Eeldatav aeg";
$strings["actual_time"] = "Tegelik aeg";
$strings["delete_following"] = "Kustuta j&auml;rgnev?";
$strings["cancel"] = "T&uuml;hista";
$strings["and"] = "ja";
$strings["administration"] = "Administratsioon";
$strings["user_management"] = "Kasutajate haldus";
$strings["system_information"] = "S&uuml;steemi info";
$strings["product_information"] = "Rakenduse info";
$strings["system_properties"] = "Serveri info";
$strings["create"] = "Tee uus";
$strings["report_save"] = "Salvesta see raport oma kodulehele, et hiljem uuesti sama p&auml;ringut k&auml;ivitada.";
$strings["report_name"] = "Raporti nimi";
$strings["save"] = "Salvesta";
$strings["matches"] = "vastet";
$strings["match"] = "vaste";
$strings["report_results"] = "Raporti tulemus";
$strings["success"] = "Edukas";
$strings["addition_succeeded"] = "Lisamine &otilde;nnestus";
$strings["deletion_succeeded"] = "Kustutamine &otilde;nnestus";
$strings["report_created"] = "Raport loodud";
$strings["deleted_reports"] = "Raportid kustutatud";
$strings["modification_succeeded"] = "Muutmine edukas";
$strings["errors"] = "Leiti vigu!";
$strings["blank_user"] = "Kasutajat ei leitud.";
$strings["blank_organization"] = "Klienti ei leitud.";
$strings["blank_project"] = "Projekti ei leitud.";
$strings["user_profile"] = "Kasutaja profiil";
$strings["change_password"] = "Muuda parooli";
$strings["change_password_user"] = "Muuda kasutaja parooli.";
$strings["old_password_error"] = "Sisestatud vana parool ei ole &otilde;ige. Palun sisesta vana parool uuesti.";
$strings["new_password_error"] = "Kaks sisestatud parooli ei kattunud. Palun sisesta parool uuesti.";
$strings["notifications"] = "M&auml;rkused";
$strings["change_password_intro"] = "Sisesta oma vana parool ning kinnita uut parooli.";
$strings["old_password"] = "Vana parool";
$strings["password"] = "Parool";
$strings["new_password"] = "Uus parool";
$strings["confirm_password"] = "Kinnita parooli";
$strings["email"] = "e-post";
$strings["home_phone"] = "Kodune telefon";
$strings["mobile_phone"] = "Mobiil";
$strings["fax"] = "Faks";
$strings["permissions"] = "Ligip&auml;&auml;su&otilde;igused";
$strings["administrator_permissions"] = "Administraatori &otilde;igused";
$strings["project_manager_permissions"] = "Projektijuhi &otilde;igused";
$strings["user_permissions"] = "Kasutaja &otilde;igused";
$strings["account_created"] = "Konto loodud";
$strings["edit_user"] = "Muuda kasutajat";
$strings["edit_user_details"] = "Muuda kasutaja konto detaile.";
$strings["change_user_password"] = "Muuda kasutaja parooli.";
$strings["select_permissions"] = "Vali selle kasutaja ligip&auml;&auml;su&otilde;igused";
$strings["add_user"] = "Lisa kasutaja";
$strings["enter_user_details"] = "Sisesta loodava kasutajakonto detailne info.";
$strings["enter_password"] = "Sisesta kasutaja parool.";
$strings["success_logout"] = "V&auml;lja logimine &otilde;nnestus.";
$strings["invalid_login"] = "Eba&otilde;ige kasutajanimi ja/v&otilde;i parool. Palun sisesta uuesti.";
$strings["profile"] = "Profiil";
$strings["user_details"] = "Kasutajakonto detailid.";
$strings["edit_user_account"] = "Muuda oma konto infot.";
$strings["no_permissions"] = "Selleks tegevuseks pole sul piisavalt &otilde;igusi.";
$strings["discussion"] = "Teema";
$strings["retired"] = "L&otilde;pule j&otilde;udnud";
$strings["last_post"] = "Viimane teade";
$strings["post_reply"] = "Kirjuta vastus";
$strings["posted_by"] = "Kirjutaja";
$strings["when"] = "Millal";
$strings["post_to_discussion"] = "Teade teemasse";
$strings["message"] = "Teade";
$strings["delete_reports"] = "Raporti(de) kustutamine";
$strings["delete_projects"] = "Projekti(de) kustutamine";
$strings["delete_organizations"] = "Kliendi kustutamine";
$strings["delete_organizations_note"] = "NB! See kustutab k&otilde;ik neile klientidele kuuluvad kasutajad ning j&auml;tab k&otilde;ik senini nende klientidega seotud projektid omanikuta.";
$strings["delete_messages"] = "Kustuta teated.";
$strings["attention"] = "T&auml;helepanu";
$strings["delete_teamownermix"] = "Kustutamine &otilde;nnestus, kuid projekti omanikku ei saa projekti meeskonnast kustutada.";
$strings["delete_teamowner"] = "Projekti omanikku ei saa projekti meeskonnast kustutada.";
$strings["enter_keywords"] = "Sisesta otsis&otilde;nad";
$strings["search_options"] = "Otsingu seaded";
$strings["search_note"] = "Sisesta otsinguaknasse otsis&otilde;nad.";
$strings["search_results"] = "Otsingu tulemused";
$strings["users"] = "Kasutajad";
$strings["search_for"] = "Otsi";
$strings["results_for_keywords"] = "Tulemused m&auml;rks&otilde;nade otsingule";
$strings["add_discussion"] = "Lisa teema";
$strings["delete_users"] = "Kustuta kasutajakontod";
$strings["reassignment_user"] = "Projekti ning &uuml;lesande &uuml;le andmine";
$strings["there"] = "Kokku kuulub";
$strings["owned_by"] = "&uuml;laltoodud kasutajatele.";
$strings["reassign_to"] = "Enne kasutajate kustutamist anna need &uuml;le";
$strings["no_files"] = "Faile pole lisatud";
$strings["published"] = "Avaldatud";
$strings["project_site"] = "Projekti leht";
$strings["approval_tracking"] = "Heakskiitmise seisund";
$strings["size"] = "Suurus";
$strings["add_project_site"] = "Lisa projekti lehele";
$strings["remove_project_site"] = "Eemalda projekti lehelt";
$strings["more_search"] = "Veel otsimise valikuid";
$strings["results_with"] = "Otsi vastuseid milles on";
$strings["search_topics"] = "Otsi teemasid";
$strings["search_properties"] = "Otsimise seaded";
$strings["date_restrictions"] = "Kuup&auml;evalised piirangud";
$strings["case_sensitive"] = "T&otilde;usutundlik";
$strings["yes"] = "Jah";
$strings["no"] = "Ei";
$strings["sort_by"] = "Sortimise Kriteerium:";
$strings["type"] = "T&uuml;&uuml;p";
$strings["date"] = "Kuup&auml;ev";
$strings["all_words"] = "k&otilde;ik s&otilde;nad";
$strings["any_words"] = "m&otilde;ni s&otilde;nadest";
$strings["exact_match"] = "t&auml;pne vaste";
$strings["all_dates"] = "K&otilde;ik kuup&auml;evad";
$strings["between_dates"] = "Vahemikus";
$strings["all_content"] = "Kogu sisu";
$strings["all_properties"] = "K&otilde;ik omadused";
$strings["no_results_search"] = "Otsing ei tagastanud &uuml;htegi tulemust.";
$strings["no_results_report"] = "Raport ei tagastanud &uuml;htegi tulemust.";
$strings["schema_date"] = "AAAA/KK/PP";
$strings["hours"] = "tundi";
$strings["choice"] = "Valik";
$strings["missing_file"] = "Fail puudub!";
$strings["project_site_deleted"] = "Projekti lehe kustutamine &otilde;nnestus.";
$strings["add_user_project_site"] = "Kasutajale anti &otilde;igus projekti lehele ligi p&auml;&auml;semiseks.";
$strings["remove_user_project_site"] = "Kasutaja ligip&auml;&auml;su&otilde;igus on edukalt eemaldatud.";
$strings["add_project_site_success"] = "Projekti lehele edukalt lisatud.";
$strings["remove_project_site_success"] = "Projekti lehelt edukalt eemaldatud.";
$strings["add_file_success"] = "Lisasin &uuml;he faili.";
$strings["delete_file_success"] = "Fail edukalt eemaldatud.";
$strings["update_comment_file"] = "Faili kommentaar edukalt uuendatud.";
$strings["session_false"] = "Sessiooni viga";
$strings["logs"] = "Logid";
$strings["logout_time"] = "Automaatne v&auml;lja logimine";
$strings["noti_foot1"] = "Selle teate saatis PhpCollab.";
$strings["noti_foot2"] = "Oma PhpCollabi lehe leiad aadressilt:";
$strings["noti_taskassignment1"] = "Uus &uuml;lesanne:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "Sulle on m&auml;&auml;ratud &uuml;lesanne:";
$strings["noti_moreinfo"] = "T&auml;iendavat infot leiad siit:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "&Uuml;lesande prioriteet muutus:";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "J&auml;rgneva &uuml;lesande prioriteet on muutunud:";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "&Uuml;lesande seisund muutus:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "J&auml;rgneva &uuml;lesande seisund on muutunud:";
$strings["login_username"] = "Pead sisestama kasutajanime.";
$strings["login_password"] = "Palun sisesta parool.";
$strings["login_clientuser"] = "Teil on kliendi kasutajakonto. Kliendid otse PhpCollabile ligi ei p&auml;&auml;se.";
$strings["user_already_exists"] = "Sellise nimega kasutaja on juba olemas. Palun vali m&otilde;ni muu kasutajanimi.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "&Uuml;lesande t&auml;htaeg muutus:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "J&auml;rgneva &uuml;lesande t&auml;htaeg on muutunud:";
$strings["company"] = "Firma";
$strings["show_all"] = "N&auml;ita k&otilde;iki";
$strings["information"] = "Informatsioon";
$strings["delete_message"] = "Kustuta teade";
$strings["project_team"] = "Projekti meeskond";
$strings["document_list"] = "Dokumentide nimekiri";
$strings["bulletin_board"] = "Foorum";
$strings["bulletin_board_topic"] = "Foorumi teema";
$strings["create_topic"] = "Uus teema";
$strings["topic_form"] = "Teema vorm";
$strings["enter_message"] = "Sisesta teade";
$strings["upload_file"] = "Saada uus fail";
$strings["upload_form"] = "&Uuml;les laadimise vorm";
$strings["upload"] = "Lae &uuml;les";
$strings["document"] = "Dokument";
$strings["approval_comments"] = "Heakskiitmise kommentaarid";
$strings["client_tasks"] = "Kliendi &uuml;lesanded";
$strings["team_tasks"] = "Meeskonna &uuml;lesanded";
$strings["team_member_details"] = "Info projektimeeskonna liikme kohta";
$strings["client_task_details"] = "Kliendi &uuml;lesande detailid";
$strings["team_task_details"] = "Meeskonna &uuml;lesande detailid";
$strings["language"] = "Keel";
$strings["welcome"] = "Tere";
$strings["your_projectsite"] = ", see on sinu projektide leht.";
$strings["contact_projectsite"] = "Ekstraneti v&otilde;i siin leiduva info kohta tekkivatele k&uuml;simustele annab vastuse projektijuht";
$strings["company_details"] = "Firma detailid";
$strings["database"] = "Tagavarakoopiate tegemine ning taastamine";
$strings["company_info"] = "Muuda oma firma infot";
$strings["create_projectsite"] = "Tee projektile leht";
$strings["projectsite_url"] = "Projekti lehe URL";
$strings["design_template"] = "Kujunduse mall";
$strings["preview_design_template"] = "Kujunduse malli eelvaade";
$strings["delete_projectsite"] = "Kustuta projekti leht";
$strings["add_file"] = "Lisa fail";
$strings["linked_content"] = "Kaasatud failid";
$strings["edit_file"] = "Muuda failide infot";
$strings["permitted_client"] = "Ligip&auml;&auml;su&otilde;igusega kliendi kasutajad";
$strings["grant_client"] = "Lisa projekti lehe vaatamise &otilde;iguseid";
$strings["add_client_user"] = "Lisa kliendi kasutaja";
$strings["edit_client_user"] = "Muuda kliendi kasutajat";
$strings["client_user"] = "Kliendi kasutaja";
$strings["client_change_status"] = "Kui see &uuml;lesanne on t&auml;idetud, siis muuda allpool oma seisundit";
$strings["project_status"] = "Projekti seisund";
$strings["view_projectsite"] = "Vaata projekti lehte";
$strings["enter_login"] = "Sisesta oma kasutajanimi, et saada uus parool";
$strings["send"] = "Saada";
$strings["no_login"] = "Kasutajanime baasis ei leitud";
$strings["email_pwd"] = "Parool saadetud";
$strings["no_email"] = "Kasutajal ei ole e-posti";
$strings["forgot_pwd"] = "Unustasid parooli?";
$strings["project_owner"] = "V&otilde;id muuta ainult oma projekte.";
$strings["connected"] = "Online";
$strings["session"] = "Sessioon";
$strings["last_visit"] = "Viimane k&uuml;lastus";
$strings["compteur"] = "K&uuml;lastusi";
$strings["ip"] = "IP";
$strings["task_owner"] = "Sa ei ole selle projekti meeskonna liige";
$strings["export"] = "Eksport";
$strings["browse_cvs"] = "Sirvi CVS-i";
$strings["repository"] = "CVS hoidla";
$strings["reassignment_clientuser"] = "&Uuml;lesande &uuml;le andmine";
$strings["organization_already_exists"] = "Selleise nimega klient on juba olemas. Palun vali erinev nimi.";
$strings["blank_organization_field"] = "Pead sisestama kliendi nime.";
$strings["blank_fields"] = "kohustuslikud v&auml;ljad";
$strings["projectsite_login_fails"] = "Kasutajanime ning parooli kombinatsioon ei ole &otilde;ige.";
$strings["start_date"] = "Alguse kuup&auml;ev";
$strings["completion"] = "Valmimine";
$strings["update_available"] = "Uuendus on saadaval!";
$strings["version_current"] = "Praegu kasutad versiooni";
$strings["version_latest"] = "K&otilde;ige v&auml;rskem versioon on";
$strings["sourceforge_link"] = "PhpCollabi leht SourceForges";
$strings["demo_mode"] = "Demo-rezhiim. See tegevus ei ole lubatud.";
$strings["setup_erase"] = "Kustuta fail setup.php!!";
$strings["no_file"] = "Faili ei valitud";
$strings["exceed_size"] = "Maksimaalne faili suurus &uuml;letatud";
$strings["no_php"] = "PHP fail ei ole lubatud";
$strings["approval_date"] = "Heakskiitmise kuup&auml;ev";
$strings["approver"] = "Heakskiitja";
$strings["error_database"] = "Ei saa &uuml;hendust andmebaasiga";
$strings["error_server"] = "Ei saa &uuml;hendust serveriga";
$strings["version_control"] = "Versioonikontroll";
$strings["vc_status"] = "Seisund";
$strings["vc_last_in"] = "Viimati muutmise kuup&auml;ev";
$strings["ifa_comments"] = "Heaks kiitmise kommentaarid";
$strings["ifa_command"] = "Muuda heaks kiitmise seisundit";
$strings["vc_version"] = "Versioon";
$strings["ifc_revisions"] = "Arvustused";
$strings["ifc_revision_of"] = "Versiooni arvustus";
$strings["ifc_add_revision"] = "Lisa arvustus";
$strings["ifc_update_file"] = "V&auml;rskenda faili";
$strings["ifc_last_date"] = "Viimati muutmise kuup&auml;ev";
$strings["ifc_version_history"] = "Versioonide ajalugu";
$strings["ifc_delete_file"] = "Kustuta fail, ajaloo info ning arvustused";
$strings["ifc_delete_version"] = "Kustuta valitud versioon";
$strings["ifc_delete_review"] = "Kustuta valitud &uuml;levaade";
$strings["ifc_no_revisions"] = "Hetkel ei ole &uuml;htegi arvustust";
$strings["unlink_files"] = "Eemalda failid";
$strings["remove_team"] = "Eemalda meeskonna liikmed";
$strings["remove_team_info"] = "Eemalda need kasutajad projekti meeskonnast?";
$strings["remove_team_client"] = "Eemalda projekti lehe vaatamise &otilde;igus";
$strings["note"] = "M&auml;rge";
$strings["notes"] = "M&auml;rkmed";
$strings["subject"] = "Teema";
$strings["delete_note"] = "Kustuta m&auml;rkmeid";
$strings["add_note"] = "Lisa m&auml;rge";
$strings["edit_note"] = "Muuda m&auml;rget";
$strings["version_increm"] = "Kui palju muuta versiooni numbrit?";
$strings["url_dev"] = "Arenduslehe URL";
$strings["url_prod"] = "L&otilde;pliku lehe URL";
$strings["note_owner"] = "Sa saad muuta ainult enda m&auml;rkmeid.";
$strings["alpha_only"] = "Kasutajanimes v&otilde;ivad olla ainult t&auml;hed ja numbrid";
$strings["edit_notifications"] = "Muuda e-posti kaudu tulevaid teadaandeid";
$strings["edit_notifications_info"] = "Vali s&uuml;ndmused, millest soovid e-posti kaudu teada saada.";
$strings["select_deselect"] = "vali/t&uuml;hista k&otilde;ik";
$strings["noti_addprojectteam1"] = "Projekti meeskonda lisatud :";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "Oled lisatud projektimeeskonda :";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "Projektimeeskonnast eemaldatud :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "Oled eemaldatud projektimeeskonnast :";
$strings["noti_newpost1"] = "Uus teade :";
$strings["noti_newpost2"] = "J&auml;rgnevale foorumi teemale on lisatud uus teade :";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "Mulle on antud uus &uuml;lesanne.";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "&Uuml;he mu &uuml;lesande seisund muutus.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "&Uuml;he mu &uuml;lesande prioriteet muutus.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "&Uuml;he mu &uuml;lesande valmimise kuup&auml;ev muutus.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "Mind lisati projektimeeskonda.";
$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "Mind eemaldati projektimeeskonnast.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "Foorumile lisati uus teade.";
$strings["add_optional"] = "V&otilde;id lisada";
$strings["assignment_comment_info"] = "Lisa kommentaar selle &uuml;lesande m&auml;&auml;ramisele";
$strings["my_notes"] = "Minu m&auml;rkmed";
$strings["edit_settings"] = "Muuda seadeid";
$strings["max_upload"] = "Maks. failisuurus";
$strings["project_folder_size"] = "Projekti kausta suurus";
$strings["calendar"] = "Kalender";
$strings["date_start"] = "Alguse kuup&auml;ev";
$strings["date_end"] = "L&otilde;pu kuup&auml;ev";
$strings["time_start"] = "Alguse aeg";
$strings["time_end"] = "L&otilde;pu aeg";
$strings["calendar_reminder"] = "Meeldetuletaja";
$strings["shortname"] = "L&uuml;hike nimi";
$strings["calendar_recurring"] = "S&uuml;ndmus kordub iga n&auml;dal samal p&auml;eval";
$strings["edit_database"] = "Muuda andmebaasi";
$strings["noti_newtopic1"] = "Uus teema :";
$strings["noti_newtopic2"] = "J&auml;rgnevale projekti foorumile lisati uus teema :";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "Foorumisse loodi uus teema.";
$strings["today"] = "T&auml;na";
$strings["previous"] = "Eelmine";
$strings["next"] = "J&auml;rgmine";
$strings["help"] = "Abi";
$strings["complete_date"] = "Tegelik valmimine";
$strings["scope_creep"] = "T&auml;htajast m&ouml;&ouml;da";
$strings["days"] = "P&auml;eva";
$strings["logo"] = "Logo";
$strings["remember_password"] = "J&auml;ta parool meelde";
$strings["client_add_task_note"] = "M&auml;rkus: Sisestatud &uuml;lesanne kantakse andmebaasi ja selle kohta saadetakse projektijuhile e-post. Siia lehele ilmub &uuml;lesanne aga alles siis kui projektijuht on selle meeskonnale t&auml;itmiseks andnud.";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "Klient lisas &uuml;lesande:";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "Klient lisas projektilehelt uue &uuml;lesande j&auml;rgmisele projektile:";
$strings["phase"] = "Etapp";
$strings["phases"] = "Etapid";
$strings["phase_id"] = "Etapi ID";
$strings["current_phase"] = "Aktiivsed etapid";
$strings["total_tasks"] = "&Uuml;lesandeid";
$strings["uncomplete_tasks"] = "L&otilde;petamata";
$strings["no_current_phase"] = "&Uuml;kski etapp pole hetkel t&ouml;&ouml;s";
$strings["true"] = "Jah";
$strings["false"] = "Ei";
$strings["enable_phases"] = "Projekti etapilisus";
$strings["phase_enabled"] = "Projekt on etapiviisiline";
$strings["order"] = "J&auml;rjekord";
$strings["options"] = "Options";
$strings["support"] = "Klienditugi";
$strings["support_request"] = "Klienditoe p&auml;ring";
$strings["support_requests"] = "Klienditoe p&auml;ringud";
$strings["support_id"] = "P&auml;ringu ID";
$strings["my_support_request"] = "Minu klienditoe p&auml;ringud";
$strings["introduction"] = "Sissejuhatus?";
$strings["submit"] = "Kinnita";
$strings["support_management"] = "Klienditoe haldus";
$strings["date_open"] = "Avamise kp.";
$strings["date_close"] = "Sulgemise kp.";
$strings["add_support_request"] = "Lisa klienditoe p&auml;ring";
$strings["add_support_response"] = "Lisa vastus p&auml;ringule";
$strings["respond"] = "Vasta";
$strings["delete_support_request"] = "P&auml;ring kustutatud";
$strings["delete_request"] = "Kustuta klienditoe p&auml;ring";
$strings["delete_support_post"] = "Kustuta klinditoe vastus";
$strings["new_requests"] = "Uued p&auml;ringud";
$strings["open_requests"] = "Lahtised p&auml;ringud";
$strings["closed_requests"] = "L&otilde;petatud p&auml;ringud";
$strings["manage_new_requests"] = "Halda uusi p&auml;ringuid";
$strings["manage_open_requests"] = "Halda lahtiseid p&auml;ringuid";
$strings["manage_closed_requests"] = "Halda l&otilde;petatud p&auml;ringuid";
$strings["responses"] = "Vastused";
$strings["edit_status"] = "Muuda seisundit";
$strings["noti_support_request_new2"] = "Olete saatnud s&auml;&auml;rase klinditoe p&auml;ringu: ";
$strings["noti_support_post2"] = "Teie p&auml;ringule on tulnud uus vastus, allpool leiate selle kohta l&auml;hemat infot.";
$strings["noti_support_status2"] = "Teie p&auml;ringu vastust on uuendatud, allpool leiate selle kohta l&auml;hemat infot.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "Projektile on lisatud uus klienditoe p&auml;ring: ";
// 2.0
$strings["delete_subtasks"] = "Kustuta alam&uuml;lesanded";
$strings["add_subtask"] = "Lisa alam&uuml;lesanne";
$strings["edit_subtask"] = "Muuda alam&uuml;lesannet";
$strings["subtask"] = "Alam&uuml;lesanne";
$strings["subtasks"] = "Alam&uuml;lesanded";
$strings["show_details"] = "N&auml;ita l&auml;hemalt";
$strings["updates_task"] = "&Uuml;lesande muutmise ajalugu";
$strings["updates_subtask"] = "Alam&uuml;lesande muutmise ajalugu";
// 2.1
$strings["go_projects_site"] = "Go to projects site";
$strings["bookmark"] = "Bookmark";
$strings["bookmarks"] = "Bookmarks";
$strings["bookmark_category"] = "Category";
$strings["bookmark_category_new"] = "New category";
$strings["bookmarks_all"] = "All";
$strings["bookmarks_my"] = "My Bookmarks";
$strings["my"] = "My";
$strings["bookmarks_private"] = "Private";
$strings["shared"] = "Shared";
$strings["private"] = "Private";
$strings["add_bookmark"] = "Add bookmark";
$strings["edit_bookmark"] = "Edit bookmark";
$strings["delete_bookmarks"] = "Delete bookmarks";
$strings["team_subtask_details"] = "Team Subtask Details";
$strings["client_subtask_details"] = "Client Subtask Details";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Change your status below when you have completed this subtask";
$strings["disabled_permissions"] = "Disabled account";
$strings["user_timezone"] = "Timezone (GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Project Manager Administrator";
$strings["bug"] = "Bug Tracking";
// 2.3
$strings["report"] = "Report";
$strings["license"] = "License";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "Settings.php file is not writable";

?>
Return current item: NetOffice