Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/lang_az.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: lang_az.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Metin Amiroff, Hafiz Bagirli
$setCharset = "utf-8";

$byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB');

$dayNameArray = array(1 => "Bazar Ertəsi", 2 => "Çərşənbə Axşamı", 3 => "Çərşənbə", 4 => "Cümə Axşamı", 5 => "Cümə", 6 => "Şənbə", 7 => "Bazar");

$monthNameArray = array(1 => "Yanvar", "Fevral", "Mart", "Aprel", "May", "Ä°yun", "Ä°yul", "Avqust", "Sentyabr", "Oktyabr", "Noyabr", "Dekabr");

$status = array(0 => "İstifadəçı Sonlanmış", 1 => "Sonlanmış", 2 => "Başladılmamış", 3 => "Açıq", 4 => "Dayandırılmış");

$profil = array(0 => "İdarə edən", 1 => "Layihə İdarəçisi", 2 => "istifadə edən", 3 => "Müştəri İstifadəçısı", 4 => "Disabled", 5 => "Project Manager Administrator");

$priority = array(0 => "Yox", 1 => "Çox az", 2 => "Az", 3 => "Orta", 4 => "Yüksək", 5 => "Çox yüksək");

$statusTopic = array(0 => "Bağlı", 1 => "Açıq");
$statusTopicBis = array(0 => "Bəli", 1 => "Xeyr");

$statusPublish = array(0 => "Bəli", 1 => "Xeyr");

$statusFile = array(0 => "İslah Edilib", 1 => "Dəyişiklərlə İslah Edilib", 2 => "İslah ediləcək", 3 => "İslaha ehtiyac yoxdur", 4 => "İslah Edilməyib");

$phaseStatus = array(0 => "Not started", 1 => "Open", 2 => "Complete", 3 => "Suspended");

$requestStatus = array(0 => "New", 1 => "Open", 2 => "Complete");

$strings["please_login"] = "Zəhmət Olmasa Sistemə Girin";
$strings["requirements"] = "Sistem Şərtləri";
$strings["login"] = "Giriş";
$strings["no_items"] = "Göstəriləcək Maddə Yoxdur";
$strings["logout"] = "Çıxış";
$strings["preferences"] = "Xüsusiyyətlər";
$strings["my_tasks"] = "Tapşırıqlarım";
$strings["edit_task"] = "Tapşırığı Dəyişdir";
$strings["copy_task"] = "Tapşırığı Köçürt";
$strings["add_task"] = "Tapşırıq Əlavə Et";
$strings["delete_tasks"] = "Tapşırıqları Sil";
$strings["assignment_history"] = "Təyin Tarixçəsi";
$strings["assigned_on"] = "Təyin Vaxtı";
$strings["assigned_by"] = "Tərəfindən Təyin Edilmişdir";
$strings["to"] = "Kimə";

$strings["comment"] = "Şərh";
$strings["task_assigned"] = "Tapşırıq Təyin Edilən";
$strings["task_unassigned"] = "Tapşırıq Əl şatmazdır";
$strings["edit_multiple_tasks"] = "Tapşırıqları Eyni Anda Düzəlt";
$strings["tasks_selected"] = "seçilmiş tapşırıq var. Bu tapşırıqlar üçün yeni dəyərlər seçin, yada hal-hazırdaki dəyərləri qorumaq üçün [Dəyişdirmə]yi seçin.";
$strings["assignment_comment"] = "Təyin Rəyi";
$strings["no_change"] = "[Dəyişdirmə]";
$strings["my_discussions"] = "Müzakirələrim";
$strings["discussions"] = "Müzakirələr";
$strings["delete_discussions"] = "Müzakirələri Sil";
$strings["delete_discussions_note"] = "Qeyd: Müzakirələr Silinəndən Sonra Geri Almaq Olmaz.";
$strings["topic"] = "Mövzu";
$strings["posts"] = "Mesajlar";
$strings["latest_post"] = "Son Mesaj";
$strings["my_reports"] = "Hesabatlarım";
$strings["reports"] = "Hesabatlar";
$strings["create_report"] = "Hesabat Yarad";
$strings["report_intro"] = "Tapşırıq parametrələrini seçin və nəticə səhifəsindəki sorğuyu qeyd edin.";
$strings["admin_intro"] = "Layihə qurğuları.";
$strings["copy_of"] = "Köçürt ";
$strings["add"] = "Əlavə Et";
$strings["delete"] = "Sil";
$strings["remove"] = "Sil";
$strings["copy"] = "Köçürt";
$strings["view"] = "Göstər";
$strings["edit"] = "Dəyişdir";
$strings["update"] = "Yenilə";
$strings["details"] = "Təfsilatlar";
$strings["none"] = "Heç";
$strings["close"] = "Bağla";
$strings["new"] = "Yeni";
$strings["select_all"] = "Hamısını Seç";
$strings["unassigned"] = "Seçilməmiş";
$strings["administrator"] = "İdarə Edən";
$strings["my_projects"] = "Layihələrim";
$strings["project"] = "Layihə";
$strings["active"] = "Fəal";
$strings["inactive"] = "Fəal Deyil";
$strings["project_id"] = "Layihə ID";
$strings["edit_project"] = "Layihəni Dəyişdir";
$strings["copy_project"] = "Layihəni Köçürt";
$strings["add_project"] = "Layihə Əlavə Et";
$strings["clients"] = "Müştərilər";
$strings["organization"] = "Müştəri Təşkilatı";
$strings["client_projects"] = "Müştəri Layihələri";
$strings["client_users"] = "Müştəri İstifadəçiləri";
$strings["edit_organization"] = "Müştəri Təşkilatını Dəyişdir";
$strings["add_organization"] = "Müştəri Təşkilatı Əlavə Et";
$strings["organizations"] = "Müştəri Təşkilatları";
$strings["info"] = "Məlumat";
$strings["status"] = "Vəziyyət";
$strings["owner"] = "Sahib";
$strings["home"] = "Ev";
$strings["projects"] = "Layihələr";
$strings["files"] = "fayllər";
$strings["search"] = "Axtar";
$strings["admin"] = "İdarəçı";
$strings["user"] = "İstifadəçi";
$strings["project_manager"] = "Layihə İdarəçisi";
$strings["due"] = "Lazımi";
$strings["task"] = "Tapşırıq";
$strings["tasks"] = "Tapşırıqlar";
$strings["team"] = "Qrup";
$strings["add_team"] = "Qrupa Üzv Əlavə Et";
$strings["team_members"] = "Qrup Üzvləri";
$strings["full_name"] = "Tam Adı";
$strings["title"] = "Vəzifəsi";
$strings["user_name"] = "Ləqəb";
$strings["work_phone"] = "İş Yeri Telefonu";
$strings["priority"] = "Vaciblik";
$strings["name"] = "Adı";
$strings["id"] = "ID";
$strings["description"] = "Təsvir";
$strings["phone"] = "Telefon Nömrəsi";
$strings["url"] = "Web Səhifəsi";
$strings["address"] = "Adres";
$strings["comments"] = "Rəylər";
$strings["created"] = "Yaradıldı";
$strings["assigned"] = "Təyin Edildi";
$strings["modified"] = "Dəyişdirildi";
$strings["assigned_to"] = "Təyin Edilən Şəxs";
$strings["due_date"] = "Tarixə Görə";
$strings["estimated_time"] = "Ayırılan Vaxt";
$strings["actual_time"] = "Əsl Vaxt";
$strings["delete_following"] = "Silmək İstədiyinizə Əminsiniz?";
$strings["cancel"] = "Ləğv";
$strings["and"] = "və";
$strings["administration"] = "İdarə";
$strings["user_management"] = "Üzv İdarəsi";
$strings["system_information"] = "Sistem Məlumatı";
$strings["product_information"] = "Məmul Məlumatı";
$strings["system_properties"] = "Sistem Xüsusiyyətləri";
$strings["create"] = "Yarad";
$strings["report_save"] = "Bu hesabatı yenidən işlədə bilmək üçün web səhifənə qeyd et.";
$strings["report_name"] = "Hesabat adı";
$strings["save"] = "Qeyd Et";
$strings["matches"] = "Uyğun Gələnlər";
$strings["match"] = "Uyğun";
$strings["report_results"] = "Hesabat Nəticələri";
$strings["success"] = "Müvəffəqiyyət";
$strings["addition_succeeded"] = "Əlavədə Müvəffəqiyyət";
$strings["deletion_succeeded"] = "Silmədə Müvəffəqiyyət";
$strings["report_created"] = "Yaradılmış Hesabat";
$strings["deleted_reports"] = "Silinmiş Hesabat";
$strings["modification_succeeded"] = "Dəyişdirmədə Müvəffəqiyyət";
$strings["errors"] = "Səhvlər Tapıldı!";
$strings["blank_user"] = "Üzv Tapıla Bilmədi.";
$strings["blank_organization"] = "Təşkilat Tapıla Bilmədi.";
$strings["blank_project"] = "Layihə Tapıla Bilmədi.";
$strings["user_profile"] = "Üzv Haqqında";
$strings["change_password"] = "Şifrəni Dəyişdir";
$strings["change_password_user"] = "Üzvün Şifrəsini Dəyişdir.";
$strings["enter_password"] = "Üzvün Şifrəsini Yazın.";
$strings["old_password_error"] = "Yazdığınız köhnə şifrə doğru deyil. Şifrəni yenidən yazın.";
$strings["new_password_error"] = "Yazdığınız iki şifrə bir-biri ilə eyni deyil. ";
$strings["notifications"] = "Bildirişlər";
$strings["change_password_intro"] = "Köhnə şifrənizi yazın sonra isə yeni şifrənizi və təkrarını yazın.";
$strings["old_password"] = "Köhnə Şifrə";
$strings["password"] = "Şifrə";
$strings["new_password"] = "Yeni Şifrə";
$strings["confirm_password"] = "Şifrə Tekrarı";
$strings["email"] = "E-Məktub";
$strings["home_phone"] = "Ev Telefon Nömrəsi";
$strings["mobile_phone"] = "Cib Telefonu Nömrəsi";
$strings["fax"] = "Faks";
$strings["permissions"] = "İcazələr";
$strings["administrator_permissions"] = "İdarəçi İcazələri";
$strings["project_manager_permissions"] = "Layihə İdarəçisi İcazələri";
$strings["user_permissions"] = "Üzv İcazələri";
$strings["account_created"] = "Hesab Yaradıldı";
$strings["edit_user"] = "Üzvü Dəyişdir";
$strings["edit_user_details"] = "Üzvün hesab məlumatlarını dəyişdir.";
$strings["change_user_password"] = "Üzvün Şifrəsini Dəyişdir";
$strings["select_permissions"] = "Bu Üzv Üçün İcazələr Təyin Et";
$strings["add_user"] = "Üzv Yarad";
$strings["enter_user_details"] = "Ətraflı Məlumatları Yazın.";
$strings["enter_password"] = "Üzvün Şifrəsini Yazın.";
$strings["success_logout"] = "Siz müvəffəqiyyətlə sistemdən çıxdınız.";
$strings["illimited_licenses"] = "Geyri-məhdut Üzv Hesabı";
$strings["invalid_login"] = "Yazdığınız Ləqəb ve Şifrə səhvdir. Zəhmət olmasa məlumatları yenidən yazın.";
$strings["licenses_used"] = "Geyri-məhdut hesablar işlədildi";
$strings["profile"] = "Məlumat";
$strings["user_details"] = "Üzv Hesabının Təfərruatları.";
$strings["edit_user_account"] = "Hesabınız haqqında məlumatları dəyişdirin.";
$strings["no_permissions"] = "Lazım Olan Haqqlarınız Yoxdur.";
$strings["discussion"] = "Mezakirə";
$strings["retired"] = "Köhnəlmiş";
$strings["last_post"] = "Son Yazılan";
$strings["post_reply"] = "Cavab Yaz";
$strings["posted_by"] = "Yazan";
$strings["when"] = "Nə Vaxt";
$strings["post_to_discussion"] = "Müzakirəyə Gönder";
$strings["message"] = "Mesaj";
$strings["delete_reports"] = "Hesabatları Sil";
$strings["delete_projects"] = "Layihələri Sil";
$strings["delete_organizations"] = "Təşkilatları sil";
$strings["delete_organizations_note"] = "Diqqət: Bu təşkilatların bütün nümayəndə və üzvlərini siləcək və bunların bütün var olan layihələrlə əlaqəsini kəsəcək.";
$strings["delete_messages"] = "Mesajları Sil";

$strings["attention"] = "Diqqət";
$strings["delete_teamownermix"] = "Silinmə müvəffəqiyyətli oldu, ancaq layihənin sahibi layihə qrupundan çıxarıla bilmədi.";
$strings["delete_teamowner"] = "Layihənin sahibini layihə qrupundan çıxara bilməzsiniz.";
$strings["enter_keywords"] = "Axtarılan Sözlər";
$strings["search_options"] = "Axtarılan Sözlər va Axtarma Qaydaları";
$strings["search_note"] = "Axtarma qutucuğuna axtardığınız bir söz yazmalısınız.";
$strings["search_results"] = "Axtarış Nəticələri";
$strings["users"] = "Üzvlər";
$strings["search_for"] = "Axtarılan:";
$strings["results_for_keywords"] = "Axtarılan Sözlər Üçün Nəticələr Axtar";
$strings["add_discussion"] = "Mezakirə Əlavə Et";
$strings["delete_users"] = "Üzv Hesablarını Sil";
$strings["reassignment_user"] = "Layihə və Tapşırıq Yenidən Tapşıqıldı";
$strings["reassignment"] = "Layihə və Tapşırıqların Yenidən Təyin Edilməsi";
$strings["there"] = "Var";
$strings["owned_by"] = "sahibi yuxarıdaki üzvdür.";
$strings["reassign_to"] = "Üzvləri silmədən qabaq işəri bunlara təyin et";
$strings["no_files"] = "Əlaqələndirilmiş fayllər Yoxdur.";
$strings["published"] = "Dərc Edildi";
$strings["project_site"] = "Layihə Saytı";
$strings["approval_tracking"] = "Qəbul edilib-edilmədiyi güdülsün";
$strings["size"] = "Böyüklük";
$strings["add_project_site"] = "Layihə Saytına Əlavə Et";
$strings["remove_project_site"] = "Layihənin Saytından Sil";
$strings["more_search"] = "Daha Çox Axtarma Seçənəkləri";
$strings["results_with"] = "Nəticələri Tap";
$strings["search_topics"] = "Başlıqları Axtar";
$strings["search_properties"] = "Xüsusiyyətləri Axtar";
$strings["date_restrictions"] = "Zaman Məhdudiyyətləri";
$strings["case_sensitive"] = "Böyük-Kiçik Hərfləri Say";
$strings["yes"] = "Bəli";
$strings["no"] = "Xeyr";
$strings["sort_by"] = "Siyahıya Sal";
$strings["type"] = "Növ";
$strings["date"] = "Tarix";

$strings["all_words"] = "bütün sözləri";
$strings["any_words"] = "sözlərdən hər hansı birisini";
$strings["exact_match"] = "tam uyğunluq";
$strings["all_dates"] = "Bütün tarixlər";
$strings["between_dates"] = "Tarixləri arasında";
$strings["all_content"] = "Bütün Mündəricatı";
$strings["all_properties"] = "Bütün Xüsusiyyətləri";
$strings["no_results_search"] = "Axtarışdan Nəticə Çıxmadı.";
$strings["no_results_report"] = "Hesabat nəticələndirilə bilmədi.";
$strings["schema_date"] = "Ä°Ä°Ä°Ä°/AA/GG";
$strings["hours"] = "saat";
$strings["choice"] = "Seçim";
$strings["missing_file"] = "Əksik Fayl !";
$strings["project_site_deleted"] = "Bu Layihə Saytı Müvəffəqiyyətlə Silindi.";
$strings["add_user_project_site"] = "Bu Üzvə Sayta Girəbilmə Haqqı Müvəffəqiyyətlə Verildi.";
$strings["remove_user_project_site"] = "Üzvün Haqqları Müvəffəqiyyətlə Silindi.";
$strings["add_project_site_success"] = "Layihə Saytına Əlavə Müvəffəqiyyətlə Başa Çatdırıldı.";
$strings["remove_project_site_success"] = "Layihə Saytından Çıxarma Müvəffəqiyyətlə Başa Çatdırıldı.";
$strings["add_file_success"] = "1 ədəd fayl əlavə edildi.";
$strings["delete_file_success"] = "fayl müvəffəqiyyətlə silindi.";
$strings["update_comment_file"] = "Dosyanın rəyi müvəffəqiyyətlə dəyişdirildi.";
$strings["session_false"] = "Oturma xətası";
$strings["logs"] = "Loqlar";
$strings["logout_time"] = "Sistemdən Avtomatik Çıx";
$strings["noti_foot1"] = "Bu Qeyd Sistem Tərəfindən Yaradılmışdır.";
$strings["noti_foot2"] = "Ana Səhifəmiz:";
$strings["noti_taskassignment1"] = "Yeni Tapşırıq:";
$strings["noti_taskassignment2"] = "Tapşırıq Müvəffəqiyyətlə Yaradıldı";
$strings["noti_moreinfo"] = "Daha Geniş Məlumat Üçün:";
$strings["noti_prioritytaskchange1"] = "Vaciblik Dərəcəsi Dəyişdirildi:";
$strings["noti_prioritytaskchange2"] = "Bu Tapşırığın Vaciblik Dərəcəsi Müvəffəqiyyətlə Dəyişdirildi";
$strings["noti_statustaskchange1"] = "Tapşırığın Vəziyyəti Dəyişdirildi:";
$strings["noti_statustaskchange2"] = "Bu Tapşırığın Vəziyyəti Dəyişdirildi:";
$strings["login_username"] = "Ləqəbi Yazmalısınız.";
$strings["login_password"] = "Zəhmət Olmasa Şifrəni Yazın.";
$strings["login_clientuser"] = "Bu müştəri üzv hesabıdır. Bu hesabla intranetə girə bilməzsiniz.";
$strings["user_already_exists"] = "Bu ləqəbdə üzvümüz var. Zəhmət olmasa başqa ləgəb seçin.";
$strings["noti_duedatetaskchange1"] = "Tapşırığın Son Vaxtı Dəyişdirildi:";
$strings["noti_duedatetaskchange2"] = "Bu Tapşırığın Son Vaxtı Dəyişdirildi:";
$strings["company"] = "Şirkət";
$strings["show_all"] = "Hamısını Göstər";
$strings["information"] = "Mə`lumat";
$strings["delete_message"] = "Bu mesajı sil";
$strings["project_team"] = "layihənin Qrupu";
$strings["document_list"] = "Sənəd Siyahısı";
$strings["bulletin_board"] = "Forum";
$strings["bulletin_board_topic"] = "Forum Mövzusu";
$strings["create_topic"] = "Yeni Forum Mövzusu Yarad";
$strings["topic_form"] = "Mövzu Formu";
$strings["enter_message"] = "Mesajınızı Yazın";
$strings["upload_file"] = "fayl Göndər";
$strings["upload_form"] = "Anket Göndər";
$strings["upload"] = "Göndər";
$strings["document"] = "Sənəd";
$strings["approval_comments"] = "Bəyənmə Rəyləri";
$strings["client_tasks"] = "Müştəri Tapşırıqları";
$strings["team_tasks"] = "Qrup Tapşırıqları";
$strings["team_member_details"] = "Qrup Üzvünün Məlumatları";
$strings["client_task_details"] = "Müştəri Tapşırığı Məlumatları";
$strings["team_task_details"] = "Qrup Tapşırıqları Məlumatları";
$strings["language"] = "Dil";
$strings["welcome"] = "Xoş Gəlmişsiniz";
$strings["your_projectsite"] = "Sizin Layihə Saytınıza";
$strings["contact_projectsite"] = "Layihə Sahibiylə Təmas";
$strings["company_details"] = "Şirkət Məlumatları";
$strings["database"] = "Məlumat Bazasını Yedəklə/Yedəkdən Qur";
$strings["company_info"] = "Şirkət Məlumatlarınızı Dəyişdirin";
$strings["create_projectsite"] = "Layihənin Saytını Yarad";
$strings["projectsite_url"] = "Layihənin Saytının Ünvanı";
$strings["design_template"] = "Dizayn Şablonu";
$strings["preview_design_template"] = "Dizayn Şablonuna Baxış";
$strings["delete_projectsite"] = "Layihənin Saytını Sil";
$strings["add_file"] = "fayl Əlavə Et";
$strings["linked_content"] = "Əlaqələndirilmiş İçindəkilər";
$strings["edit_file"] = "fayl Məlumatlarını Dəyişdir";
$strings["permitted_client"] = "İcazəsi Olan Müştəri Üzvlər";
$strings["grant_client"] = "Layihənin Saytını Görmə Haqqı Ver";
$strings["add_client_user"] = "Müştəri Üzv Əlavə Et";
$strings["edit_client_user"] = "Müştəri Üzvün Məlumatlarını Dəyişdir";
$strings["client_user"] = "Müştəri Üzv";
$strings["client_change_status"] = "Tapşırığı Qurtaranda Altdaki Məlumatı Dəyişdirin";
$strings["project_status"] = "Layihənin Vəziyyəti";
$strings["view_projectsite"] = "Layihə Saytını Göstər";
$strings["enter_login"] = "Şifrənizi Almaq Üçün Ləqəbinizi Yazın";
$strings["send"] = "Göndər";
$strings["no_login"] = "Sizin Ləgəbinizdə Bir Üzv Tapıla Bilmədi";
$strings["email_pwd"] = "Şifrə Yollandı";
$strings["no_email"] = "E-məktub`suz üzv";
$strings["forgot_pwd"] = "Şifrəni Unutdunuz?";
$strings["project_owner"] = "Ancaq Öz Layihələrinizi Dəyişdirə Bilərsiniz.";
$strings["connected"] = "Xətdədir/Xətdə Deyil";
$strings["session"] = "Ä°clas";
$strings["last_visit"] = "Son giriş";
$strings["compteur"] = "Say";
$strings["ip"] = "IP";
$strings["task_owner"] = "Siz bu layihədə üzv deyilsiniz.";
$strings["export"] = "Göndər";
$strings["browse_cvs"] = " CVS`ləri gəz";
$strings["repository"] = "CVS Anbarı";
$strings["reassignment_clientuser"] = "Tapşırığın Yenidən Verilməsi";
$strings["organization_already_exists"] = "Bu ad işlədilir. Zəhmət olmasa başqa ad yazın.";
$strings["blank_organization_field"] = "Müştəri adını yazmaq məcburiyyətindəsiniz.";
$strings["blank_fields"] = "boş yerlər";
$strings["projectsite_login_fails"] = "Ləqəb ve Şifrə birləşməsi tapıla bilmədi.";

$strings["start_date"] = "Başlama Tarixi";
$strings["completion"] = "Qurtarma";
$strings["update_available"] = "Yeniləmə mövcuddur";
$strings["version_current"] = "Sizin bu dəqiqə işlətdiyiniz buraxılış";
$strings["version_latest"] = "Son buraxılış";
$strings["sourceforge_link"] = "Sourceforge`da layihə səhifəsinə baxın.";
$strings["demo_mode"] = "Sınaq rejimindəsiniz. Bunu edə bilməzsiniz";
$strings["setup_erase"] = "setup.php faylını mütləq silin!!";
$strings["no_file"] = "Fayl seçilməyib";
$strings["exceed_size"] = "Maksimum fayl böyüklüyünü keçdiniz";
$strings["no_php"] = "PHP faylına icazə yoxdur";
$strings["approval_date"] = "Bəyənmə tarixi";
$strings["approver"] = "Bəyənən";
$strings["error_database"] = "Məlumat bazasına bağlanılanmadı";
$strings["error_server"] = "Xidmət vericiyə bağlanılanmadı";
$strings["version_control"] = "Buraxılış Nəzarəti";
$strings["vc_status"] = "Vəziyyət";
$strings["vc_last_in"] = "Son dəyişdirmə tarixi";
$strings["ifa_comments"] = "Bəyənmə qeydi";
$strings["ifa_command"] = "Bəyənmə vəziyyətini dəyişdir";
$strings["vc_version"] = "Buraxılış";
$strings["ifc_revisions"] = "Ä°cmallar";
$strings["ifc_revision_of"] = "Buraxılış icmalı";
$strings["ifc_add_revision"] = "İcmal əlavə et";
$strings["ifc_update_file"] = "Faylı yenilə";
$strings["ifc_last_date"] = "Son dəyişdirmə tarixi";
$strings["ifc_version_history"] = "Buraxılış tarixi";
$strings["ifc_delete_file"] = "Bütün icmaları, faylları ve buraxılışları sil";
$strings["ifc_delete_version"] = "Seçilmiş Buraxılışı Sil";
$strings["ifc_delete_review"] = "Seçilmiş İcmalı Sil";
$strings["ifc_no_revisions"] = "Bu Sənədin Hal-Hazırda İcmalı Yoxdur";
$strings["unlink_files"] = "Körpüsüz Fayllar";
$strings["remove_team"] = "Qrup Üzvlərini Sil";
$strings["remove_team_info"] = "Layihə Qrupundakı Üzvləri Silməyə Əminsən?";
$strings["remove_team_client"] = "Layihə Saytının Görünməsinin İcazələrini Sil";
$strings["note"] = "Qeyd";
$strings["notes"] = "Qeydlər";
$strings["subject"] = "Mövzu";
$strings["delete_note"] = "Giriş Qeydlərini Sil";
$strings["add_note"] = "Giriş Qeydi Əlavə Et";
$strings["edit_note"] = "Giriş Qeydini Düzəlt";
$strings["version_increm"] = "Təyin olmanın dəyişmə buraxılışını seç:";
$strings["url_dev"] = "İnkişaf Etdirmə Saytının Adresi";
$strings["url_prod"] = "Axırıncı Saytın Adresi";
$strings["note_owner"] = "Ancaq Sahib Olduğunuz Qeydləri Dəyişdirə Bilərsiniz.";
$strings["alpha_only"] = "Girişdə Ancaq Rəqəm/Hərflər";
$strings["edit_notifications"] = "E-məktub Xəbərdarlığını Düzəlt";
$strings["edit_notifications_info"] = "E-məktub Xəbərdarlığına Göndərəcəyiniz Hadisələri Seçın.";
$strings["select_deselect"] = "Hamısını Seç/Seçmə";
$strings["noti_addprojectteam1"] = "Qrup Layihəsinə Əlavə Oldundu :";
$strings["noti_addprojectteam2"] = "Qrup Layihəsinə Əlavə olunma :";
$strings["noti_removeprojectteam1"] = "Qrup Layihəsindən Silindi :";
$strings["noti_removeprojectteam2"] = "Qrup Layihəsindən Silinmə :";
$strings["noti_newpost1"] = "Yeni Mesaj :";
$strings["noti_newpost2"] = "Mesaj Aşağıdaki Müzakirəyə Əlavə Edildi :";
$strings["edit_noti_taskassignment"] = "Yeni tapşırığa təyin olunmuşam.";
$strings["edit_noti_statustaskchange"] = "Tapşırıqlarımdan birindəki vəziyyət dəyişib.";
$strings["edit_noti_prioritytaskchange"] = "Tapşırıqlarımdan birindəki vacibdlik dəyişib.";
$strings["edit_noti_duedatetaskchange"] = "Tapşırıqlarımdaki lazım olan vaxt dəyişib.";
$strings["edit_noti_addprojectteam"] = "Qrup Layihəsinə Əlavə Edildim.";

$strings["edit_noti_removeprojectteam"] = "Qrup Layihəsindən Silindim.";
$strings["edit_noti_newpost"] = "Yeni mesaj müzakirəyə göndərildi.";
$strings["add_optional"] = "İstəyə bağlı əlavə";
$strings["assignment_comment_info"] = "Bu tapşırığın təyinatları haqqında şərh əlavə et.";
$strings["my_notes"] = "Qeydlərim";
$strings["edit_settings"] = "Qurğuları Dəyişdir";
$strings["max_upload"] = "Maksimum Fayl Böyüklüyü";
$strings["project_folder_size"] = "Layihə qovluğunun böyüklüyü";
$strings["calendar"] = "Təqvim";
$strings["date_start"] = "Başlama Tarixi";
$strings["date_end"] = "Qurtarma Tarixi";
$strings["time_start"] = "Başlama Saatı";
$strings["time_end"] = "Qurtarma Saatı";
$strings["calendar_reminder"] = "Təqvim Xatırladılması";
$strings["shortname"] = "Qısa Adı";
$strings["calendar_recurring"] = "Hadisə təkrarları hər həftənin bu günü";
$strings["edit_database"] = "Məlumat Bazasını Dəyişdir";
$strings["noti_newtopic1"] = "Yeni Müzakirə:";
$strings["noti_newtopic2"] = "Yeni müzakirə bu layihəyə əlavə edildi :";
$strings["edit_noti_newtopic"] = "Yeni müzakirə mövzusu yaradıldı.";
$strings["today"] = "Bugün";
$strings["previous"] = "Öncəki";
$strings["next"] = "Sonrakı";
$strings["help"] = "Yardım";

$strings["complete_date"] = "Complete date";
$strings["scope_creep"] = "Scope creep";
$strings["days"] = "Days";
$strings["logo"] = "Logo";
$strings["remember_password"] = "Remember Password";
$strings["client_add_task_note"] = "Note: The entered task is registered into the data base, appears here however only if it one assigned to a team member!";
$strings["noti_clientaddtask1"] = "Task added by client :";
$strings["noti_clientaddtask2"] = "A new task was added by client from project site to the following project :";
$strings["phase"] = "Phase";
$strings["phases"] = "Phases";
$strings["phase_id"] = "Phase ID";
$strings["current_phase"] = "Active phase(s)";
$strings["total_tasks"] = "Total Tasks";

$strings["uncomplete_tasks"] = "Uncompleted Tasks";
$strings["no_current_phase"] = "No phase is currently active";
$strings["true"] = "True";
$strings["false"] = "False";
$strings["enable_phases"] = "Enable Phases";
$strings["phase_enabled"] = "Phase Enabled";
$strings["order"] = "Order";
$strings["options"] = "Options";
$strings["support"] = "Support";
$strings["support_request"] = "Support Request";
$strings["support_requests"] = "Support Requests";
$strings["support_id"] = "Request ID";
$strings["my_support_request"] = "My Support Requests";
$strings["introduction"] = "Introduction";
$strings["submit"] = "Submit";
$strings["support_management"] = "Support Management";
$strings["date_open"] = "Date Opened";
$strings["date_close"] = "Date Closed";
$strings["add_support_request"] = "Add Support Request";
$strings["add_support_response"] = "Add Support Response";
$strings["respond"] = "Respond";
$strings["delete_support_request"] = "Support request deleted";
$strings["delete_request"] = "Delete support request";
$strings["delete_support_post"] = "Delete support post";
$strings["new_requests"] = "New requests";
$strings["open_requests"] = "Open requests";
$strings["closed_requests"] = "Complete requests";
$strings["manage_new_requests"] = "Manage new requests";
$strings["manage_open_requests"] = "Manage open requests";
$strings["manage_closed_requests"] = "Manage complete requests";
$strings["responses"] = "Responses";
$strings["edit_status"] = "Edit Status";
$strings["noti_support_request_new2"] = "You have submited a support request regarding: ";
$strings["noti_support_post2"] = "A new response has been added to your support request. Please review the details below.";
$strings["noti_support_status2"] = "Your support request has been updated. Please review the details below.";
$strings["noti_support_team_new2"] = "A new support request has been added to project: ";
// 2.0
$strings["delete_subtasks"] = "Delete subtasks";
$strings["add_subtask"] = "Add subtask";
$strings["edit_subtask"] = "Edit subtask";
$strings["subtask"] = "Subtask";
$strings["subtasks"] = "Subtasks";
$strings["show_details"] = "Show details";
$strings["updates_task"] = "Task update history";
$strings["updates_subtask"] = "Subtask update history";
// 2.1
$strings["go_projects_site"] = "Go to projects site";
$strings["bookmark"] = "Bookmark";
$strings["bookmarks"] = "Bookmarks";
$strings["bookmark_category"] = "Category";
$strings["bookmark_category_new"] = "New category";
$strings["bookmarks_all"] = "All";
$strings["bookmarks_my"] = "My Bookmarks";
$strings["my"] = "My";
$strings["bookmarks_private"] = "Private";
$strings["shared"] = "Shared";
$strings["private"] = "Private";
$strings["add_bookmark"] = "Add bookmark";
$strings["edit_bookmark"] = "Edit bookmark";
$strings["delete_bookmarks"] = "Delete bookmarks";
$strings["team_subtask_details"] = "Team Subtask Details";
$strings["client_subtask_details"] = "Client Subtask Details";
$strings["client_change_status_subtask"] = "Change your status below when you have completed this subtask";
$strings["disabled_permissions"] = "Disabled account";
$strings["user_timezone"] = "Timezone (GMT)";
// 2.2
$strings["project_manager_administrator_permissions"] = "Project Manager Administrator";
$strings["bug"] = "Bug Tracking";
// 2.3
$strings["report"] = "Report";
$strings["license"] = "License";
// 2.4
$strings["settings_notwritable"] = "Settings.php file is not writable";

?>
Return current item: NetOffice