Location: PHPKode > projects > NetOffice > netoffice/languages/help_nl.php
<?php // $Revision: 1.4 $
/* vim: set expandtab ts=4 sw=4 sts=4: */

/**
 * $Id: help_nl.php,v 1.4 2003/11/22 15:14:36 madbear Exp $
 * 
 * Copyright (c) 2003 by the NetOffice developers
 * 
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 */
// translator(s): Erwin Wondergem
$help["setup_mkdirMethod"] = "Wanneer safe-mode geactiveerd is dient u een Ftp account te creëren om een map met bestandsmanagement aan te maken.";
$help["setup_notifications"] = "Email notificatie voor gebruikers (taak toewijzingen, nieuwe berichten, taakwijzigingen etc.)<br>Een geldige SMTP/Sendmail toepassing is vereist.";
$help["setup_forcedlogin"] = "Wanneer niet geactiveerd (<i>false</i>) zullen passwords en loginnamen niet in de url getoond worden.";
$help["setup_langdefault"] = "Kies de taal die standaard wordt gekozen bij een nieuwe login, of laat deze leeg om de taal te auto-detecteren.";
$help["setup_myprefix"] = "Plaats hier een voorvoegsel wanneer u de database -tabellen in een bestaande database wilt plaatsen.<br><br>assignments<br>bookmarks<br>bookmarks_categories<br>calendar<br>files<br>logs<br>members<br>notes<br>notifications<br>organizations<br>phases<br>posts<br>projects<br>reports<br>sorting<br>subtasks<br>support_posts<br>support_requests<br>tasks<br>teams<br>topics<br>updates<br><br>Plaats geen waarde wanneer u geen gebruik wilt maken van een voorvoegsel.";
$help["setup_loginmethod"] = "Methoden om de passwords op te slaan in de database.<br>Kies voor &quot;Crypt&quot; om CVS én htaccess authenticatie te kunnen gebruiken (wanneer CVS support en/of htaccess authenticatie zijn geactiveerd).";
$help["admin_update"] = "Respect strictly the order indicated to update your version<br>1. Edit settings (supplement the new parameters)<br>2. Edit database (update in agreement with your preceding version)";
$help["task_scope_creep"] = "Verschil in dagen tussen de vervaldatum en de afrondingsdatum (vet wanneer positief)";
$help["max_file_size"] = "Maximale bestandsgrootte van een bestand bij het uploaden";
$help["project_disk_space"] = "Totale grootte aan bestanden voor een project";
$help["project_scope_creep"] = "Verschil in dagen tussen de vervaldatum en de afrondingsdatum (vet wanneer positief). Het totaal voor alle taken.";
$help["mycompany_logo"] = "Upload een logo van uw bedrijf. Wordt getoond in de header, in plaats van de titel van de site";
$help["calendar_shortname"] = "Verkorte tekst welke wordt getoond in de kalender (overzicht). Dit is een verplicht veld!";
$help["user_autologout"] = "Tijd in seconden, wanneer u uitgelogd wordt na geen activiteit. type 0 om te deactiveren";
$help["user_timezone"] = "Geef uw Tijdzone aan (GMT)";
// 2.4
$help["setup_clientsfilter"] = "Filter to see only logged user clients";
$help["setup_projectsfilter"] = "Filter to see only the project when the user are in the team";
// 2.5
$help["setup_notificationMethod"] = "Set method to send email notifications: with internal php mail function (need for having a smtp server or sendmail configured in the parameters of php) or with a personalized smtp server";

?>
Return current item: NetOffice