Location: PHPKode > projects > Netautor Professional > netautor/napro4/language/pl/user.php
<?php
/* +----------------------------------------------------------------------+
  | Netautor Professional Application Server               |
  +----------------------------------------------------------------------+
  | Copyright (C) 1998-2005 digiconcept GmbH. <www.digiconcept.net>   |
  +----------------------------------------------------------------------+
  | This file is subject to license, that is bundled with this package  |
  | in the file LICENSE.TXT, and is available at through the       |
  | world-wide-web at http://www.netautor.com/license/          |
  |                                   |
  | If you did not receive a copy of the license and are unable to    |
  | obtain it through the world-wide-web, please send a note to     |
  | hide@address.com so we can mail you a copy.           |
  +----------------------------------------------------------------------+
  | Authors: Stefan Rottensteiner <hide@address.com>  |
  |     Marek Kadziela   <hide@address.com>	   |
  |     Gregor Wollner                       |
  |     Christian Unger                       |
  |     Helli Kleinhans 									   |
  +----------------------------------------------------------------------+*/

	/**
	 * Zarzadzanie uzytkownikami
	 *
	 * @locale		pl - Polish
	 * @textdomain	user
	 * @version		$Revision: 1.13 $
	 */

	$message	=	array
	(
		'search_title'		=>	'Szukanie uzytkownikow/grup',
		'aktiv'				=>	'Aktywny',
		'group'				=>	'Grupa',
		'groups'			=>	'Grupy',
		'user'				=>	'Uzytkownik',
		'searchWhat'		=>	'Szukaj',
		'search'			=>	'Search',
		'yes'				=>	'Tak',
		'no'				=>	'Nie',
		'member'			=>	'Czlonek grupy',
		'password'			=>	'Haslo',
		'password2'			=>	'Powtorz haslo',
		'remark'			=>	'Opis',
		'useradmin'			=>	'Zarzadzanie kontami uzytkownikow',
		'name'				=>	'Nazwa',
		'email'				=>	'Email',
		'permissions'		=>	'Uprawnienia',
		'area'				=>	'Obszar',
		'type'				=>	'Typ',
		'userDeleteFaild'	=>	'Uzytkownik nie mogl zostac usuniety',
		'userDeleteOk'		=>	'Uzytkownik zostal usuniety',
		'userCreateOk'		=>	'Konto uzytkownika zostalo poprawnie utworzone',
		'userCreateFailed'	=>	'Blad podczas tworzenia konta uzytkownika',
		'userUpdateOk'		=>	'Konto uzytkownika zostalo poprawnie zaktualizowane',
		'userUpdateFailed'	=>	'Blad podczas aktualizacji konta uzytkownika',

		'save'				=>	'Zapisz',
		'new'				=>	'Nowy',
		'delete'			=>	'Usun',
		'close_window'		=>	'Zamknij okno',
		'passwdNotMatch'	=>	'Wprowadzone hasla nie sa identyczne',
		'passwdEmpty'		=>	'Podaj haslo',
		'nameEmpty'			=>	'Podaj nazwe',
		'set'				=>	'Tak',
		'unset'				=>	'Nie',
		'inherit'			=>	'Odziedziczone',
		'new|edit'			=>	'Nowy/Zmien',

		'feature_manager'	=>	'Zarzadzanie uprawnieniami',
		'delete_selection'	=>	'Usun wybrane uprawnienia',
		'refresh'			=>	'Aktualizuj',
		'new_area'			=>	'Nowy obszar',
		'boolean'			=>	'boolean',
		'single_value'		=>	'pojedyncza wartosc',
		'multi_value'		=>	'wielokrotna wartosc',
		'user_not_in_group'	=>	'Uzytkownicy nie nalezacy do tej grupy',
		'user_in_group'		=>	'Uzytkownicy nalezacy do tej grupy',
		'select_all'		=>	'zaznacz wszystko',
		'manage_group'		=>	'Przyporzadkowanie do grup'
	);
?>
Return current item: Netautor Professional