Location: PHPKode > projects > Netautor Professional > netautor/napro4/language/pl/install.php
<?php
/* +----------------------------------------------------------------------+
  | Netautor Professional Application Server               |
  +----------------------------------------------------------------------+
  | Copyright (C) 1998-2005 digiconcept GmbH. <www.digiconcept.net>   |
  +----------------------------------------------------------------------+
  | This file is subject to license, that is bundled with this package  |
  | in the file LICENSE.TXT, and is available at through the       |
  | world-wide-web at http://www.netautor.com/license/          |
  |                                   |
  | If you did not receive a copy of the license and are unable to    |
  | obtain it through the world-wide-web, please send a note to     |
  | hide@address.com so we can mail you a copy.           |
  +----------------------------------------------------------------------+
  | Authors: Stefan Rottensteiner <hide@address.com>  |
  |     Marek Kadziela   <hide@address.com>	   |
  |     Gregor Wollner                       |
  |     Christian Unger                       |
  |     Helli Kleinhans 									   |
  +----------------------------------------------------------------------+*/

	/**
	 * Instalacja i aktualizacja
	 *
	 * @locale		pl - Polish
	 * @textdomain	install
	 * @version		$Revision: 1.17 $
	 */

	$message	=	array
	(
		'yes'	=>	'Tak',
		'no'	=>	'Nie',
		
		'set_filesystem'		=>	'Ustawienia systemowe',
		'os'				=>	'System operacyjny',
		'install_path'		=>	'Katalog instalacyjny',
		'appl_path'			=>	'Katalog aplikacji',
		'config_path'		=>	'Katalog konfiguracyjny',
		'cache_path'		=>	'Katalog pamieci podrecznej',
		'layout_path'		=>	'Katalog layouts',
		'log_path'			=>	'Katalog z plikami raportow',
		'function_path'		=>	'Katalog z funkcjami',
		'webroot_path'		=>	'Webroot +',
		'image_path'		=>	'Grafika',
		'cookie_name'		=>	'Nazwa cookie',

// caching ...
		'allow_cache'		=>	'Uzyj plikow tymczasowych',
		'auto_cache_note'	=>	'Auto Cache Note',
		'cache_life_time'		=>	'Czas odswiezania cache<br>w sekundach',
		'cache_reference'		=>	'Pole referencyjne',
		'cache_reference_session'		=>	'Pole referencyjne (session)',
		'cache_server_mode'		=>	'Cache Server Mode',
		'cache_server_mode_cms'	=>	'CMS',
		'cache_server_mode_web'	=>	'WEB',
		'cache_server_mode_no'	=>	'nie zdefiniowany',
// ... caching

// ... debug
		'debug_level'			=>	'Tryb kontrolny',
		'debug_level_never'		=>	'Wyl',
		'debug_level_runtime'	=>	'Czas wykonania',
		'debug_level_allways'	=>	'Pelny',
		'debug_level_dependent'	=>	'Uwarunkowany',
// ... debug

// Version control ...
		'vers_control'			=>	'Kontrola wersji',
		'vers_control_on'		=>	'Wl.',
		'vers_control_off'		=>	'Wyl.',
		'vers_control_count'	=>	'Ilosc<br>Standartowo 10',
// ... Version control

		'set_db_connect'		=>	'Polaczenie z baza danych',
		'db_type'			=>	'Rodzaj bazy danych',
		'db_host'			=>	'Nazwa lub IP hosta',
		'db_connect'		=>	'Stale polaczenie',
		
		'db_host_mysql'		=>	'Nazwa lub IP hosta',
		'db_host_oci_817'	=>	'Nazwa lub IP hosta',
		'db_host_oci'		=>	'Nazwa lub IP hosta',
		'db_host_odbc'		=>	'Nazwa lub IP hosta',
		'db_host_informix'		=>	'Nazwa lub IP hosta',
		'db_host_mssql'		=>	'Nazwa lub IP hosta',
		'db_host_pgsql'		=>	'Nazwa lub IP hosta',

		'db_tablespace'			=>	'Nazwa bazy danych',
		'db_tablespace_mysql'		=>	'Nazwa bazy danych',
		'db_tablespace_oci_817'	=>	'Nazwa bazy danych',
		'db_tablespace_oci'		=>	'Nazwa bazy danych',
		'db_tablespace_odbc'		=>	'Nazwa polaczenia ODBC',
		'db_tablespace_informix'	=>	'Nazwa bazy danych',
		'db_tablespace_mssql'		=>	'Nazwa bazy danych',
		'db_tablespace_pgsql'		=>	'Nazwa bazy danych',

		'db_user'		=>	'ID uzytkownika',
		'db_pass'		=>	'Haslo uzytkownika',

		'button_save'		=>	'Zapisz',
		'button_test_path'	=>	'Testuj katalogi',
		'button_test_db'		=>	'Testuj polaczenie z baza danych',

		'new_window'		=>	'Pokaz w nowym oknie',

		'db_info'			=>	'Na wszystkich systemach operacyjnych prosze uzywac wylacznie / (forward slash).<br>Prosze sprawdzic i ustawic prawa odczytu i zapisu dla PHP i Servera Sieci Web dla wszystkich wymienionych katalogow.',
		'db_info_WINDOWS'	=>	'Wszystkie katalogi musza sie znajdowac na dysku/partycji %0%. Zmiana dysku/partycji jest niemozliwa.',
		
		'msg_missing_extension'	=>	'Dla podanej bazy danych nie zostalo zainstalowane odpowiednie rozszerzenie PHP.',
		'msg_config_write_okay'	=>	'Plik konfiguracyjny zostal poprawnie zaktualizowany.',
		'msg_config_write_error'	=>	'Podczas zapisu pliku konfiguracyjnego wystapil blad.',

		'set_ldap_connect' => 'Polaczenie z LDAP',
		'ldap_activ' => 'Aktiv',
		'ldap_host' => 'Nazwa lub IP hosta',
		'ldap_port' => 'Port',
		'ldap_protocol' => 'Protocol version',
		'ldap_login_dn' => 'Root DN',
		'ldap_login_passwd' => 'Root password',
		'ldap_uses_dn' => 'DN'


	);
?>
Return current item: Netautor Professional