Location: PHPKode > projects > Neobill > NeoBill0.5.6/include/dhtmlxTabbar/samples/alfa.html
<h3>Features:*</h3>
			<li>Multibrowser/Multiplatform support </li>
			<li>Full controll with JavaScript - wide API</li>
			<li>Loading content with AJAX or in Iframes</li>
			<li>Top, bottom, right and left oriented tabs</li>
			<li>Multi-line tabbars</li>
			<li>Scrollable</li>
			<li>XML support</li>
			<li>Fully customizable</li>
			<li>Various predefined skins</li>
			<li>Easy initialization</li>
			<li>Detailed documentation</li> 
Return current item: Neobill