Location: PHPKode > projects > NedEngine > nedengine-0.4/includes/languages/dutch/install.inc.php
<?php
/*****************************************************************************
* NedEngine (c) René Gabriëls 2002                      *
* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                      *
* This program is free software. You can redistribute it and/or modify    *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by    *
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License.       *
* -------------------------------------------------------------------------- *
* Dutch strings for the installer script                   *
*****************************************************************************/

define ('_LANG_INST_STEP1_',      'Stap 1: Controleren van bestandsrechten voor de webserver');
define ('_LANG_INST_STEP1_OK_',     'De permissies van de bestanden staan goed ingesteld voor NedEngine.');
define ('_LANG_INST_STEP1_ERR_',    'De permissies van de bestanden staan niet goed ingesteld voor NedEngine. Op alle bovenstaande bestanden en directories moet de webserver schrijfpermissies hebben.');
define ('_LANG_INST_STEP1_FIX1_',    'Met de chmod en chown commando\'s in een UNIX-shell ("chmod 777 file" werkt gegarandeerd, maar is onveilig).');
define ('_LANG_INST_STEP1_FIX2_',    'Met een doorsnee ftp client kun je rechten van bestanden en directories wijzigen.');

define ('_LANG_INST_STEP2_',      'Stap 2: Database aanmaken');
define ('_LANG_INST_STEP2_OK_',     'De database is succesvol aangemaakt.');
define ('_LANG_INST_STEP2_ERR_DBC_',  'De database kon niet aangemaakt worden. Probeer het handmatig te doen.');
define ('_LANG_INST_STEP2_ERR_DBT_',  'De tabellen konden niet aangemaakt worden in de database.');
define ('_LANG_INST_STEP2_ERR_DBD_',  'De basisinhoud kon niet in de tabellen worden geplaatst.');
define ('_LANG_INST_STEP2_ERR_CONFIG_', 'De database is aangemaakt, maar de configuratie kon niet worden weggeschreven.');

define ('_LANG_INST_STEP3_',      'Stap 3: Administratieve gebruiker aanmaken');
define ('_LANG_INST_STEP3_OK_',     'De administratieve gebruiker is succesvol aangemaakt.');

define ('_LANG_INST_STEP4_',      'Stap 4: Basisconfiguratie opzetten');
define ('_LANG_INST_STEP4_OK_',     'Het basissysteem draait nu voor je website. Ik stel dan ook voor dat je eerst op de site <a href=\'../site/login.php\'>inlogt</a>, om vervolgens naar de administratie te gaan om de website verder aan te kleden.<br /><br /> <span class=\'required\'>Let op</span>: het is verstandig om eerst install.php te verwijderen van je server.');

define ('_LANG_INST_SETUP_COMPLETE_',  'De setup is voltooid');

define ('_LANG_INST_CONTINUE_',     'Ga verder');
define ('_LANG_INST_RECHECK_',     'Controleer opnieuw');
define ('_LANG_INST_CREATE_',      'Aanmaken');
?>
Return current item: NedEngine